Liosta dhaoine à Alba

O Uicipeid
Gearr leum gu: seòladh, lorg

An liosta seo air mapa

Chaidh an liosta seo a chruthachadh le dàta bho Wikidata agus thèid ùrachadh bho àm gu àm le bot.
Thèid muthaichean a rinn thu am broinn an liosta a thoirt air falbh leis an ath-ùraich!

# dealbh ainm Rugadh Bàs àite breith
1
SaintNinian.jpg
Naomh Ninian 0360 0432 Alba
2
Merlin and St Kentigern, Stobo Kirk.JPG
Naomh Mungan 0518 0614-01-13 Alba
3
History-kenneth.jpg
Coinneach I na h-Alba 0810 0858-02-08 Ì Chaluim Chille
4
Donnchad I.jpg
Donnchadh I na h-Alba 1001 1040-08-14 Alba
5
David Seal (ob).JPG
Daibhidh I na h-Alba 1084 1153-05-24 Alba
6
Alexander II (Alba) ii.JPG
Alasdair II na h-Alba 1198-08-24 1249-07-06 Baile Adainn
7
Alexander III and Ollamh Rígh.JPG
Alasdair III na h-Alba 1241-09-11
1241-09-04
1286-03-26
1286-03-19
Rosbrog
8
William Wallace.jpg
Uilleam Uallas 1270-04-03 1305-08-23 Ach na Feàrna
9
St Bride's Church Douglas - The Good Sir James.jpg
Seumas Dùghlas, Tighearna Dhùghlais 1289 1330-08-25 Dùghlas
10
Robert II (Alba) i.JPG
Raibeart II, Rìgh na h-Alba 1316-03-02 1390-04-19 Abaid Phàislig
11
David II of Scotland.jpg
Daibhidh II, Rìgh Alba 1324-03-05 1371-02-22 Lùchairt Dhùn Phàrlain
12
Robert III, King of Scotland.png
Raibeart III, Rìgh Alba 1330s 1406-04-04 Lùchairt Sgàin
13
King James I of Scotland.jpg
Seumas I, Rìgh na h-Alba 1394-07-25 1437-02-21 Lùchairt Dhùn Phàrlain
14
James II Portrait.jpg
Seumas II na h-Alba 1430-10-16 1460-08-03 Abaid Taigh an Ròid
15
James III, King of Scotland.png
Seumas III Alba 1451-07-10 1488-06-11 Caisteal Sruighlea
16
John Mair.jpg
Iain Major 1467
1469
1550 Bearaig a Tuath
17
James IV of Scotland.jpg
Seumas IV Alba 1473-03-17 1513-09-09 Caisteal Sruighlea
18
Seal of Gavin Douglas.jpg
Gavin Douglas 1474 1522 Caisteal Tantallon
19 Fionnuala Nic Dhomhnaill 1500 Alba
20
George Buchanan by Arnold van Brounckhorst.jpg
Seòras Bochanan 1506-02-01 1582-09-28 Cill Earnain
21
Portrait of James V of Scotland (1512 - 1542).jpg
Seumas V Alba 1512-04-10 1542-12-14 Lùchairt Ghleann Iucha
22
John Knox woodcut.jpg
Iain Knox 1514 1572-11-24 Baile Adainn
23
Mary Queen of Scots Blairs Museum.jpg
Màiri I, Bànrigh na h-Alba 1542-12-08 1587-02-08 Gleann Iucha
24
James I of England by Daniel Mytens.jpg
Seumas VI na h-Alba is Seumas I Shasainn 1566-06-19 1625-03-27 Dùn Èideann
25
King Charles I after original by van Dyck.jpg
Teàrlach I 1600-11-19 1649-01-30 Lùchairt Dhùn Phàrlain
26 Màiri nighean Alasdair Ruaidh 1615 1707 Ròghadal
27 Iain Lom 1624 1710 Dama an Lagain
28 Ruairidh MacMhuirich 1646 1713 Bràgar
29 Seòras MacCoinnich 1655 1735 Gruinneart
30 Sìleas na Ceapaich 1660 1729 Loch Abar
31 Maighread nighean Lachlainn 1660 Muile
32 Lachlann mac Theàrlaich Òig 1665 1734 An Srath
33 Alasdair mac Mhaighstir Alasdair 1698 1770 Àird nam Murchan
34 Coinneach Odhar 1700s Ùig
35 Iain Ruadh Stiùbhart 1700 1752 Ceann Chàrdainn
36
4thEarlOfLoudoun.jpg
Am Morair Loudoun 1705-05-05 1782-04-27 Q1871345
37
Allan Ramsay - David Hume, 1711 - 1776. Historian and philosopher - Google Art Project.jpg
David Hume 1711-05-07 1777-08-25 Dùn Èideann
38
3rd Earl of Bute by Sir Joshua Reynolds.jpg
Iain Stiùbhart, 3as Iarla Bhoid 1713-05-25 1792-03-10 Ceàrnag na Pàrlamaid, Dùn Èideann
39 Rob Donn MacAoidh 1714 1778 Allt na Caillich
40 Dùghall Bochanan 1716 1768 Both Chuidir
41 Lachlan Mac a’ Phearsain 1723 1780 Srath Mathaisidh
42 Francis Peacock 1723 1807-06-26 Dùn Èideann
43
AdamSmith.jpg
Adam Smith 1723-06-05 1790-07-17 Cathair Challdainn
44
ProfAdamFerguson.jpg
Adhamh MacFhearghais 1723-06-20 1816-02-22 Lag an Ràtha
45 Raghnall Dubh 1728 1808 Àird nam Murchan
46
James Watt by Henry Howard.jpg
James Watt 1736-01-19 1819-08-25 Grianaig
47
James Macpherson by George Romney.jpg
Seumas Mac a' Phearsain 1736-10-27 1796-02-17 Ruadhainn
48
Rutherford Daniel.jpg
Daniel Rutherford 1749-11-03 1819-11-15 Dùn Èideann
49
The 4th Duke of Atholl and his game keeper John Crerar.jpg
Iain Criathrar 1750 1840 Siorrachd Pheairt
50
Alan Cameron of Erracht.jpg
Sir Ailean Camshron 1753 1828-03-09 Earrachd
51
ThomasTelford.jpg
Thomas Telford 1757-08-09 1834-09-02 Gleann an Dùin Fhinn
52
Robert Burns 1.jpg
Raibeart Burns 1759-01-25 1796-07-21 Allmhaigh
53 Uilleam Ros 1762 1791 An t-Àth Leathann
54
Ln-Governor-Lachlan macquarie.jpg
Lachlann MacGuaire 1762-01-31 1824-07-01 Ulbha
55 An t-Urramach Dr Alasdair Stiùbhairt 1764 1821 Blàr Athall
56
Alexander MacKenzie by Thomas Lawrence (c.1800).jpg
Alasdair MacCoinnich 1764 1820-03-12 Steòrnabhagh
57 Eòghann MacEachainn 1769 Àrasaig
58 Alasdair MacFhionghain 1770 1814 Mòrar
59
James Hogg.jpg
Seumas Hogg 1770-12-09 1835-11-21 Eadaraig
60
Sir Henry Raeburn - Portrait of Sir Walter Scott.jpg
Walter Scott 1771-08-15 1832-09-21 Dùn Èideann
61
Robert Stevenson (lighthouse engineer) - Google Book Search - Biographical Sketch of the Late Robert Stevenson.jpg
Robert Stevenson 1772-06-08 1850-07-12 Glaschu
62 Eòghann MacLachlain 1773 1822 Loch Abar
63 Alexander Irvine 1773-11-01 1824-07-31 Fartairchill
64
Robert Tannahill.jpg
Robert Tannahill 1774-06-03 1810-05-17 Pàislig
65 Padruig Dubh 1780-12-05 1851-10-20 Siorrachd Mhoireibh
66 Pàdraig Grannd 1783 1867 Baile an Tuaigh
67
4th Earl of Aberdeen.jpg
George Hamilton-Gordon 1784-01-28 1860-12-14 Dùn Èideann
68 Niall MacAilpein 1786 1867 Ìle
69 Iain Gobha na Hearadh 1790 1852-12-06 Ròghadal
70 Lachlan MacIlleathain 1798 1848 Colla
71 Dòmhnall Caimbeul 1798 1875-01-01 Dail na Spideil
72 An t-Urramach Gilleasbuig Farcharson 1800 1878 Maoilinn
73 Iain MacLachlainn 1804 1874 Rathuaithe
74
Thomas Graham.jpg
Thomas Graham 1805-12-21
1805-12-20
1869-09-16
1869-09-11
Glaschu
75 Alasdair MacGriogair 1806 1881 Gleann Gharthain
76
JaMAC.jpg
Iain MacDhòmhnaill 1815-01-11 1891-06-06 Glaschu
77 Màiri Mhòr nan Òran 1821 1898 Sgeitheabost
78
Bronze Bust of Iain Og Ile - geograph.org.uk - 1502318.jpg
Iain Frangan Caimbeul 1821-12-29 1885-02-17 Ìle
79
William McGonagall.jpg
Uilleam Mac Congáil 1825 1902-09-29 Dùn Èideann
80
Andrew Carnegie, three-quarter length portrait, seated, facing slightly left, 1913-crop.jpg
Andrew Carnegie 1835-11-25 1919-08-11 Dùn Phàrlain
81
Sir Archibald Geikie.jpg
Archibald Geikie 1835-12-28 1924-11-10 Dùn Èideann
82
Campbell-bannerman.jpg
Eanraig Caimbeul-MacGille-na-Brataich 1836-09-07 1908-04-22 Glaschu
83
John Muir 1912.jpg
John Muir 1838-04-21 1914-12-24 Dùn Barra
84
James Dewar.jpg
Seumas Mac an Deòir 1842-09-20 1923-03-27 Ceann Chàrdainn
85 Catrìona NicGilleBhàin Grannd 1845-04-11 1928-08 Bun Obha
86
Alexander Graham Bell.jpg
Alexander Graham Bell 1847-03-03 1922-08-02
1922-08-01
Dùn Èideann
87 Iain Mac a' Ghobhainn 1848 1881 Iarsiadar
88 John Horne 1848-01-01 1928-05-30 Sruighlea
89
Arthur James Balfour00.jpg
Arthur Balfour 1848-07-25 1930-03-19 Q7996886
90 Iain MacPhàidein 1850 1935 Muile
91
Robert Louis Stevenson Knox Series.jpg
Robert Louis Stevenson 1850-11-13 1894-12-03 Dùn Èideann
92
William Ramsay.jpg
Sir William Ramsay 1852-10-02 1916-07-23 Glaschu
93
HectorAMacdonald.jpg
Eachann MacDhòmhnaill 1853-03-04 1903-03-25 Q37988982
94 Calum MacPhàrlain 1853-11-30 1931-02-22 Dail Abhaich
95
Alexander Macbain photo, from An Etymological Dictionary of the Gaelic Language.jpg
Alasdair MacGilleBhàin 1855-07-22 1907-04-04 Baile a' Ghiuthais
96
Williamina Paton Stevens Fleming circa 1890s.jpg
Williamina Fleming 1857-05-15 1911-05-21 Dùn Dèagh
97
Marjory Kennedy-Fraser.png
Marsaili NicUalraig Fhriseal 1857-10-01 1930-11-22 Peairt
98
Conan doyle.jpg
Arthur Conan Doyle 1859-05-22 1930-07-07 Dùn Èideann
99
Allan MacDonald (poet).jpg
Maighstir Ailean 1859-10-25 1905-10-08 An Gearasdan
100
John Scott Haldane 1910.jpg
John Haldane 1860-05-03 1936-03-15 Dùn Èideann
101
Général Douglas Haig.jpg
Douglas Haig 1861-06-19 1928-01-29 Q5086152
102
Ramsay MacDonald ggbain.29588.jpg
Ramsaigh MacDhòmhnaill 1866-10-12 1937-11-09 Inbhir Losaidh
103
Connolly.james.jpg
Seumas Ó Conghaile 1868-06-05 1916-05-12 Dùn Èideann
104
Charles-Rennie-Mackintosh.jpg
Charles Rennie Mackintosh 1868-06-07 1928-12-10 Glaschu
105
Harry Lauder.png
Harry Lauder 1870-08-04 1950-02-26 Portobello
106 Coinneach MacLeòid 1871 1955-07-09 Eige
107 An t-Urramach Niall Ros 1873 1943-12-17 Gleann Dail
108 Donnchadh MacDhunlèibhe 1877-03-30 1964-05-25 Muile
109 Iain N. MacLeòid 1880 1954-11-21 Cille Mhoire
110 Seumas MacLeòid 1880 1947 Sgalpaigh na Hearadh
111 Eachann MacDhùghaill 1880-03-28 1954-03-27 Colla
112 Niall MacFhionghain 1881 1954 Na Torran
113
Synthetic Production of Penicillin TR1468 crop.jpg
Alexander Fleming 1881-08-06 1955-03-11 Darbhail
114 Iain 'Kaid' MacIlleathain 1885-05-14 1932-01-14 Port Rìgh
115 Donnchadh Peutan 1886 1954 An Ùig
116 Anna Arnott 1887 1978 Lìonacro
117 Edwin Muir 1887-05-15 1959-01-03 Q5250977
118 Dòmhnall Ruadh Chorùna 1887-07-09 1967-08-13 Am Baile Sear
119 Seumas MacThòmais 1888 Tunga
120
John Logie Baird in 1917.jpg
John Logie Baird 1888-08-13 1946-06-14 Baile Eilidh
121 Niall Peutan 1888-09-07 1972 Heireaseadar
122 Willa Muir 1890-03-13 1970-05-22 Monadh Rois
123
Hugh MacDiarmid - geograph.org.uk - 1518563.jpg
Ùisdean MacDhiarmaid 1892-08-11 1978-09-09 Langaim
124 Eàirdsidh Dòmhnallach 1895 Dùn Bheagain
125 Aonghas Fleidsear 1896 1983 Siadar, An t-Eilean Sgitheanach
126 Seonaidh MacGillÌosa 1897 1971 Stafain
127 Iain Eairdsidh MacAsgaill 1898-02-19 1934-06-04 Beàrnaraigh Mòr
128 An Dotair Ailean Dòmhnallach 1899 1965 An t-Eilean Sgitheanach
129 Seumas MacNeacail 1901 1971 Ach na h-Annaid
130 Bàrd Mhealaboist 1901-02-15 1982-11-07 Mealabost
131 Eàirdsidh Grannd 1902-07-06 1991-01-17 Lèanaidh
132 Aonghas Caimbeul 1903-10-09 1982-01-28 Nis
133 Iain MacNeacail 1903-10-30 1999-05-17 Siadar, An t-Eilean Sgitheanach
134 An t-Urr Tormod Dòmhnallach 1904 1978 Bhaltos
135 Iain Latharna Caimbeul 1906 1996 Earra-Ghàidheal
136 Murchadh Mac a' Phearsain 1907 1971 Leathallt
137
Alexander Todd Nobel.jpg
Lord Alexander R. Todd 1907-10-02 1997-01-10 Glaschu
138 Aonghas Caimbeul 1908-09-03 1949 Nis
139 Robert Garioch 1909-05-09 1981-04-26 Dùn Èideann
140 Màiri A. Chaimbeul 1910 Baile a' Mhuilinn
141
Somhairlemacgilleain2.png
Somhairle MacGill-Eain 1911-10-21
1911-10-26
1996-11-24 Ratharsair
142 Calum MacLeòid 1911-11-15 1988-01-26 Glaschu
143
George Davie 1.jpg
George Elder Davie 1912-03-18 2007-03-20 Dùn Dèagh
144 Douglas Young 1913-06-05 1973-10-23 Port na Creige
145 Gavin Maxwell 1914-07-15 1969-09-07 An Eilreig
146 Deòrsa Mac Iain Dheòrsa 1915 1984 Ach na Feàrna
147 Calum Iain MacGillEathain 1915-09-06 1960-08-17 Ratharsair
148 Cailein T. MacCoinnich 1917 1994 Tarasaigh
149 Dòmhnall Alasdair Dòmhnallach 1919 2003 Garrabost
150 Dòmhnall Iain MacDhòmhnaill 1919-02-07 1986-10-02 Peighinn nan Aoireann
151 Iain A. MacDhòmhnaill 1920 1980 Camas Tianabhaig
152
Edwin Morgan by Alex Boyd.jpg
Edwin Morgan 1920-04-27 2010-08-17 Glaschu
153 Seonag NicLeòid 1920-09-26 2004-07-19 Diùrinis
154 Ruaraidh MacThòmais 1921-08-05 2012-03-21 Steòrnabhagh
155
Deborah Kerr in colour Allan Warren.jpg
Deborah Kerr 1921-09-30 2007-10-16 Baile Eilidh
156 George Mackay Brown 1921-10-17 1996-04-13 Q839556
157 Dòmhnall MacAonghais 1923 1993-09-01 An t-Eilean Sgitheanach
158
James Black (pharmacologist).jpg
James W. Black 1924-06-14 2010-03-22 Baile Udain
159 Iain Dòmhnallach 1925 2007-05-04 Pabail
160 Bobby MacLeod 1925-05-08 1991-01-26 Tobar Mhoire
161 Dòmhnall Aonghais Bhàin 1926-12-12 2000-03-05 Loch Baghasdail
162 Tormod Calum Dòmhnallach 1927 2000 Tunga
163 Iain Mac a' Ghobhainn 1928-01-01 1998-10-15 Glaschu
164 An t-Urramach Ailean Iain MacArtair 1928-05 2016-11-30 Gràbhair
165 Winnie Ewing 1929-07-10 Glaschu
166 Dòmhnall Eairdsidh Dòmhnallach 1929-09-08 1999-07-22 Solas
167 Iain MacAonghais 1930 Timsgearraidh
168 Dòmhnall MacAmhlaigh 1930-05-21 2017-02-28 Beàrnaraigh Mòr
169
SeanConneryJune08.jpg
Sean Connery 1930-08-25 Dùn Èideann
170 Canon Kenyon Wright 1932 2017-01-11 Pàislig
171 Jimmy Reid 1932-07-09 2010-08-10 Baile a' Ghobhainn
172 Ailean Dòmhnallach 1933 Dùn Bheagain
173 Iain MacLeòid 1933 Glaschu
174 Calum Ros 1934-01-21 Partaig
175
Iain Fearchar Rothach aig SMO.jpg
Iain Fearchar Rothach 1934-08-26 2014-01-26 Gleann Seile
176
DavidThouless 1995 UW.jpg
David Thouless 1934-09-21 Bearsden
177
Alasdair Gray (1994) by Guenter Prust.jpg
Alasdair Gray 1934-12-28 Glaschu
178 Lisa Storey 1935 Bhatarsaigh
179 James Mirrlees 1936-07-05 Muine Gobha
180 Tormod MacGill-Eain 1936-12-26 2017-08-31 Glaschu
181 Màrtainn Dòmhnallach 1937 2016 Achadh a' Choirce
182 Seonaidh Ailig Mac a' Phearsain 1937 2017-08-31 An Tòb
183 Jim MacGilleEathain 1937-04-21 Largall
184
Donald Dewar.jpg
Dòmhnall Mac an Deòir 1937-08-21 2000-10-11 Glaschu
185
Fergie Dòmhnallach aig SMO.jpg
Fergie Dòmhnallach 1938 Glaschu
186 Iain Moireach 1938 Barabhas
187 Eddie MacThòmais 1940-07-16 2008-10-15 Glaschu
188 Robin Harper 1940-08-04 Inbhir Theòrsa
189 Donnchadh MacGillÌosa 1941 Nis
190 Ruairidh MacLeòid nan Duilleagan Gàidhlig 1941 Loch nam Madadh
191 Alasdair Caimbeul 1941-05-27 Nis
192
Alex Ferguson.jpg
Alex MacFhearghais 1941-12-31 Baile a' Ghobhainn
193
John Purser at SMO.jpg
Iain Mac an Sporain 1942 Glaschu
194
Nobel Laureates 0953 (31117136180).jpg
Fraser Stoddart 1942-05-24 Dùn Èideann
195
Aonghas MacNeacail at Feile na Greine, Tech Amergin, Waterville, Co Kerry.JPG
Aonghas Dubh MacNeacail 1942-06-07 An Ùig
196 Seumas Dùbhghlas-Hamalton 1942-07-31 Srath Aibhne
197 Eideard Brocklebank 1942-09-24 Cill Rìmhinn
198
GilPatersonMSP20110510.JPG
Gil Paterson 1942-11-11 Glaschu
199
Jkosterl.jpg
Michael Kosterlitz 1943-06-22 Obar Dheathain
200 Norma NicLeòid 1944 Ùig
201
Maoileas Caimbeul aig SMO 2007.jpg
Maoilios Caimbeul 1944-03-23 Stafain
202 Anndra Ardbuckle 1944-04-12 Fìobha
203
Jimmy Johnstone.jpg
Jimmy Johnstone 1944-09-30 2006-03-13 Baile Udain
204
Anne Lorne Gillies 9-5-2012.jpg
Anna Latharna NicGillÌosa 1944-10-21 Sruighlea
205 Richard Henderson 1945-07-19 Dùn Èideann
206 Mairead Ewing 1945-09-01 2006-03-21 Lannraig, Lannraig a Deas
207
RobGibsonMSP20110510.JPG
Rob MacGiobain 1945-10-10 Glaschu
208
Donovan Washington 2007.jpg
Donovan 1946-05-10 Glaschu
209
Malcolm Rifkind.jpg
Malcolm Rifkind 1946-06-21 Dùn Èideann
210 Stuart Christie 1946-07-10 Glaschu
211
StewartStevensonMSP20110510.JPG
Stewart Stevenson 1946-10-15 Dùn Èideann
212
Margaret Bennett (writer).JPG
Mairead Bennett 1946-10-27 Port Rìgh
213
HelenEadieMSPPortrait.jpg
Eilidh Eadie 1947-03-07 2013-11-09 Stenhousemuir
214 Catrìona NicGumaraid 1947-03-22 Dùn Bheagain
215 Uilleam Aitken 1947-04-15 Glaschu
216
Gerry Rafferty.jpg
Gerry Rafferty 1947-04-16 2011-01-04 Pàislig
217 Liz Lochhead 1947-12-26 Tobar na Màthar
218 Ailean Caimbeul 1948 Colbost
219
Henry Mcleish.jpg
Eanraig MacGillÌosa 1948-06-15 Maothchoille
220 Brian MacUilleim 1948-12-13 Dùn Omhain
221 An t-Ollamh Dòmhnall Meek 1949 Tiriodh
222
AlexFergussonMSP20110511.jpg
Ailig MacFhearghais 1949-04-08 Lios Uillt
223
JeanUrquhartMSP20110510.JPG
Jean Urchardan 1949-05-17 Lodainn an Iar
224 Ruaraidh Dòmhnallach 1949-07-27 Dòrnach
225 Sim MacCoinnich 1949-12-04 2008-04 An Tòb
226
Rhona Brankin.jpg
Rhona Brankin 1950-01-19 Glaschu
227
ChristinePrimrose1a.jpg
Christine Primrose 1950-02-17 Càrlabhagh
228
AnnabelGoldieMSP20110510.JPG
Annabel Goldie 1950-02-27 Glaschu
229 Jocky Wilson 1950-03-22 2012-03-24 Cathair Challdainn
230
Gordon Brown official.jpg
Gòrdan Mac a' Bhriuthainn 1951-02-20 Giofnag
231
JohnScottMSP20110509.JPG
John Scott 1951-06-07 Inbhir Àir
232
MaureenWatt20110507.JPG
Maureen Watt 1951-06-23 Obar Dheathain
233 Eleanor Scott 1951-07-23 Inbhir Nis
234
Roseanna Cunningham, Minister for Environment (1).jpg
Ròsanna Choineagan 1951-07-27 Glaschu
235
SandraWhiteMSP20110510.JPG
Sandra White 1951-08-17 Glaschu
236
Alex Neil, Minister for Housing and Communities (2).jpg
Ailig Neil 1951-08-22 Ospadal Meadhanach Shiorrachd Àir
237
Colin Beattie.JPG
Colin Beattie 1951-10-17 Baile Fharfair
238 Coinneach MacGuaire 1952 Tobar Mhoire
239
Christopher Whyte.jpg
Crìsdean Whyte 1952 Glaschu
240
Michaelmarra.pk (3).jpg
Michael Marra 1952-02-17 2012-10-23 Dùn Dèagh
241
MargaretMitchellMSP20120529.jpg
Margaret Mitchell 1952-11-15 Coatbridge
242 Magaidh Dhòmhnallach 1952-11-17 2016-07-26 Glaschu
243 Ruaraidh Iain MacLeòid 1953 Port nan Long
244
JamesDornanMSP20110507.JPG
Seumas Ó Dornáin 1953-03-17 Glaschu
245
TonyBlairBasra.JPG
Tony Blair 1953-05-06 Dùn Èideann
246
Donnie Munro.jpg
Donaidh Rothach 1953-08-02 An Ùig
247 Calum Dòmhnallach 1953-11-12 Loch nam Madadh
248
IainBanks2009.jpg
Iain Banks 1954-02-16 2013-06-09 Dùn Phàrlain
249
MaryFeeMSP20110510.JPG
Mary Fee 1954-03-23 Dùn Èideann
250
Cathy-Craigie.jpg
Cathie Craigie 1954-04-14 Sruighlea
251
Jim Wallace.jpg
Seumas Uallas 1954-08-25 Anainn, Dùn Phris is Gall-Ghaidhealaibh
252
Dougie MacLean September 2011.jpg
Dougie MacLean 1954-09-27 Dùn Bhlàthain
253
Alex Salmond (crop).JPG
Ailig Salmond 1954-12-31 Gleann Iucha
254
Bruce Crawford, Minister for Parliamentary Business (1).jpg
Brus Crawford 1955-02-16 Peairt
255 Dòmhnall S Moireach 1956 Hamaltan
256
Bb3-billbutler.jpg
Bill Butler 1956-03-30 Glaschu
257
DaveStewartMSPPortrait.jpg
David Stewart 1956-05-05 Inbhir Nis
258 Calum Domhnallach (neach poileataigs) 1956-05-07 Steòrnabhagh
259
Linda Fabiani.jpg
Linda Fabiani 1956-12-14 Glaschu
260
JohnFinnie261012.jpg
Iain Finnie 1956-12-31 Na Cluainean
261
LewisMacdonaldMSP20110510.JPG
Lewis Dòmhnallach 1957-01-01 Steòrnabhagh
262
JohnMasonMSP20110509.JPG
Iain Mason 1957-05-15 An Ruadh-ghleann
263
IainGrayMSP20110510.JPG
Iain Gray 1957-06-07 Dùn Èideann
264
JohannLamontMSPgreenjacket.jpg
Seonag NicLaomainn 1957-07-11 Glaschu
265
Fergus Ewing, Minister for Community Safety (2).jpg
Fearghas Ewing 1957-09-23 Glaschu
266 Lesley Laird 1958 Grianaig
267 Niall Gòrdan 1958-01-22 Inbhir Pheofharain
268
Kenny MacAskill, Cabinet Secretary for Justice (1).jpg
Coinneach MacAsgaill 1958-04-28 Dùn Èideann
269
Irvine Welsh by Kubik.JPG
Irvine Welsh 1958-09-27 Lìte
270 Meg Bateman 1959-04-13 Dùn Èideann
271
Colin Fox - National co-spokesperson of the SSP - September 2015.jpg
Colin Fox 1959-06-17 Tobar na Màthar
272
Charles kennedy feb 2009.jpg
Teàrlach Ceanadach 1959-11-25 2015-06-01 Inbhir Nis
273
GordonMacDonaldMSP20120529.jpg
Gòrdan Dòmhnallach 1960-01-02 Glaschu
274
Nicol Stephen.jpg
Nicol MacSteaphain 1960-03-23 Obar Dheathain
275
P7210286.jpg
Seac MacDhòmhnaill 1960-06-30 Irbhinn
276
AnnabelleEwingMSP20110510.JPG
Annabelle Ewing 1960-08-20 Glaschu
277
DavidTorranceMSP20111207.jpg
Dàibhidh Torrance 1961-03-13 Cathair Challdainn
278
IanBlackfordMP.jpg
Ian Blackford 1961-05-14 Dùn Èideann
279
Sarah Boyack MSP.jpg
Sarah Boyack 1961-05-16 Glaschu
280
AlexJohnstoneMSP20110509.JPG
Alex Johnstone 1961-07-31 2016-12-07 Stonehaven
281
KennethGibsonMSP20110507.JPG
Kenneth Gibson 1961-09-08 Pàislig
282
Keith Brown, Minister for Transport and Infrastructure (2).jpg
Keith Brown 1961-12-20 Dùn Èideann
283
KenMacintoshMSP20110511.jpg
Coinneach Mac an Tòisich 1962-01-15 Inbhir Nis
284
JoanMcAlpineMSP20120529.jpg
Joan McAlpine 1962-01-28 Guireag
285 Scott Barrie 1962-03-10 Cill Rìmhinn
286
Kathleen Jamie6 lo res.jpg
Kathleen Jamie 1962-05-13 Dùn Èideann
287
David Mundell visiting Stornoway Black Pudding.jpg
Dàibhidh Mundell 1962-05-27 Dùn Phris
288
Ally McCoist 1994.jpg
Ally McCoist 1962-09-24 Bellshill
289
GraemeDeyMSP20110507.jpg
Graeme Dey 1962-10-29 Obar Dheathain
290
James Woffle, Lord Advocate.jpg
James Wolffe 1962-12 Dùn Phris
291 Anna Mhàrtainn 1963 Lìonacro
292
Stewart Hosie.jpg
Stewart Hosie 1963-01-03 Dùn Dèagh
293
ElaineSmithMSPPortrait.jpg
Elaine Nic a' Ghobhainn 1963-05-07 Coatbridge
294
RhodaGrantMSP20110511.JPG
Rhoda Ghrannd 1963-06-26 Steòrnabhagh
295
Wendy Alexander.jpg
Wendy NicAlasdair 1963-06-27 Glaschu
296
IvanMcKeeMSP-May2016.jpg
Ivan McKee 1963-09 Baile Eilidh
297
AngusMacDonaldMSP20110510.JPG
Aonghas Dòmhnallach 1963-10-11 Steòrnabhagh
298
JamesKellyMSPPortrait.jpg
James Kelly 1963-10-23 Glaschu
299
Scottish Labour candidate for Cowdenbeath signs the pledge (cropped).jpg
Alex Rowley 1963-11-30 Dùn Phàrlain
300
Bryan Gunn in the Gunn Club.jpg
Bryan Gunn 1963-12-22 Inbhir Theòrsa
301
Susan Deacon.jpg
Susan Deacon 1964-02-02 Baile nam Feusgan
302
John Swinney, Cabinet Secretary for Sustainable Growth (1).jpg
Iain MacShuibhne 1964-04-13 Dùn Èideann
303 Brian Whittle 1964-04-26 Inbhir Àir
304
Fiona Hyslop, Minister for Culture and External Affairs (2).jpg
Fiona Hyslop 1964-08-01 Irbhinn
305
CraigLeveinCoachSCO.jpg
Craig Levein 1964-10-22 Dùn Phàrlain
306 Màrtainn Mac an t-Saoir 1965 Lèanaidh
307
Art MacCormaig a' seinn aig SMO air 2016-04-21 (bearradh).jpg
Art MacCormaig 1965 Port Rìgh
308 Michelle Thomson 1965-03-11 Bearsden
309
Alistair Carmichael MP at Bournemouth 2009.jpg
Alastair MacIlleMhìcheil 1965-07-15 Ìle
310
MurdoFraserMSP20110510.JPG
Murchadh Friseal 1965-09-05 Inbhir Nis
311
Alison Johnstone MSP.jpg
Alison Johnstone 1965-10-11 Dùn Èideann
312
Tavish Scott MSP at Bournemouth.jpg
Tàmhais Scott 1966-05-06 Inbhir Nis
313
ArtairDonald2015b.JPG
Artair Dòmhnallach 1967 Tiriodh
314
John Barrowman 2.jpg
John Barrowman 1967-03-11 Glaschu
315
JoeFitzPatrickMSP20110511.JPG
Joe Fitzpatrick 1967-04-01 Dùn Dèagh
316 Anna Frater 1967-07-05 Steòrnabhagh
317
ClareAdamsonMSP20110507.JPG
Clare Adamson 1967-08-01 Tobar na Màthar
318
LiamMcArthurMSP20110510.JPG
Liam MacArtair 1967-08-08 Dùn Èideann
319
Jim Murphy, April 2009 cropped.jpg
Jim Murphy 1967-08-23 Glaschu
320
WillieRennieMSP20110510.JPG
Willie Rennie 1967-09-27 Fìobha
321
ChristinaMcKelvieMSP20110510.JPG
Christina McKelvie 1968-03-04 Glaschu
322
KevinStewartMSP20110507.JPG
Kevin Stewart 1968-06-03 Obar Dheathain
323
Richard Lochhead, Cabinet Secretary for Rural Affairs and Environment (2).jpg
Ridseard Lochhead 1969-05-24 Pàislig
324
George outside Paisley'sTown Hall.JPG
George Adam 1969-06-08 Pàislig
325
Gerard Butler (Berlin Film Festival 2011).jpg
Gerard Butler 1969-11-13 Pàislig
326 Martha Wardrop 1969-12-10 Cill Rìmhinn
327
AngelaConstanceMSP20110510.JPG
Angela Constance 1970-07-15 An Dubh Allt
328
Nicola Sturgeon SNP leader.jpg
Nicola Sturgeon 1970-07-19 Irbhinn
329
MichaelMathesonMSP20110507.JPG
Mìcheil MacMhathain 1970-09-08 Glaschu
330
Ewan McGregor 2016.jpg
Ewan McGregor 1971-03-31 Peairt
331
AlasdairAllanMSP20120530.jpg
Alasdair Allan 1971-05-06 Ashkirk
332 Annie Wells 1972-02-24 Glaschu
333
PatrickHavieMSP2013 (cropped).jpg
Pàdraig Harvie 1973-03-18 Baile Alasdair
334
BobDorisMSP20110507.JPG
Bob Doris 1973-05-11 Am Magh Leamhna
335 Bruce MacGregor 1974 Inbhir Nis
336 Niall Iain Dòmhnallach 1974 Obar Dheathain
337
Richard Baker MSP.jpg
Ridseard Baker 1974-05-29 Dùn Èideann
338
Shirley-anne Somerville.jpg
Shirley-Anne Somerville 1974-09-02 Cathair Challdainn
339
Stephen Gallacher.JPG
Stephen Gallacher 1974-11-01 Deagh Mhonadh
340
JohnLamontMSP20110510.JPG
John Lamont 1976-04-15 Cill Fhinnean
341
Official portrait of Ian Murray crop 2.jpg
Ian Murray 1976-08-10 Dùn Èideann
342
Donald cameron msp wiki2.jpg
Dòmhnall Camshron 1976-11-26 Achadh na Càiridh
343
DerekMacKayMSP20110509.JPG
Derek Mackay 1977-07-30 Rinn Friù
344
Jenny Marra MSP.jpg
Jenny Marra 1977-11-06 Dùn Dèagh
345 Maoileas MacAonghais 1978-05-10 An t-Àth Leathann
346
RuthDavidsonMSP20120529.jpg
Ruth Davidson 1978-11-10 Dùn Èideann
Ospadal Màthrachais Cuimhneachan Simpson
347 Morven Christie 1979 Baile Eilidh
348
James McAvoy Cannes 2014.jpg
James McAvoy 1979-04-21 Glaschu
349
JamieHepburnMSP20110511.JPG
Jamie Hepburn 1979-05-21 Glaschu
350
Julie Fowlis live in concert.jpg
Julie Fowlis 1979-06-20 Uibhist a Tuath
351
Douglasmurray.jpg
Douglas Murray (sgrìobhadair) 1979-07-16 Alba
352
Aileen Campbell MSP.jpg
Aileen Chaimbeul 1980-05-18 Peairt
353
MarkMcDonaldMSP20110507.JPG
Mark McDonald 1980-06-07 Inbhir Uaraidh
354 Niall O'Gallagher 1981 Dùn Èideann
355
KeziaDugdaleMSPPortrait.jpg
Kezia Dugdale 1981-08-28 Obar Dheathain
356 Catrìona Lexy Chaimbeul 1982 Nis
357
Alison Thewliss Buchanan Street Steps 2.jpg
Alison Thewliss 1982-09-13 Lannraig, Lannraig a Deas
358
AnasSarwarMP-crop.jpg
Anas Sarwar 1983-03-14 Glaschu
359
Douglas Ross MSP.jpg
Dùghlas Ross 1983-04-09 Comhairle Mhoireibh
360
Neil Bibby.JPG
Neil Bibby 1983-09-06 Pàislig
361 Kirsteen NicDhòmhnaill 1983-12-18 Inbhir Nis
362
Tom Arthur.jpg
Tom Arthur 1985 Pàislig
363
HumzaYousafMSP20110507.JPG
Humza Yousaf 1985-04-07 Glaschu
364
Official portrait of Kirsty Blackman crop 2.jpg
Kirsty Blackman 1986 Obar Dheathain
365 Chris Pendergast 1986-02-19 Glaschu
366 Anndra A. Dunn 1987 Leòdhas
367
2015 Australian Open - Andy Murray 12 (cropped).jpg
Andy Moireach 1987-05-15 Glaschu
368
Official portrait of Ross Thomson crop 2.jpg
Ross Thomson 1987-09-21 Obar Dheathain
369 Calum MacLeòid 1988-11-15 Glaschu
370
Mhairi Black MP - official photo 2017.jpg
Mhairi Black 1994-09-12 Pàislig
371
Constantine II of Scotland.jpg
Còiseam II na h-Alba 0952 Alba
372 Cathy NicDhòmhnaill Iarsiadar
373
Derek Pluto Moireach 2015 2.jpg
Derek Moireach Nis
374 Donnchadh nam Pìos 1700 Inbhir Ìonaid
375
Joy Dunlop.jpg
Joy Dunlop A' Choingheal a Tuath
376 Alison Lang Dùn Èideann
377 An Dr Fionnlagh MacLeòid Nis
378 Murchadh MacLeòid Griais
379 Cairistìona NicFhearghais Cunndainn
380
JeaneFreemanMSP.jpg
Jeane Freeman Inbhir Àir
381
AndyWightmanMSP.JPG
Andy Wightman Dùn Dèagh
382 Ailean Boyd Siorrachd Inbhir Àir
383
DaibhidhWalker2015b.JPG
Daibhidh Walker Uibhist a Deas
384 Alasdair MacIlleBhàin An t-Sàilean
385 Seonaidh MacAnndrais Cille Mhoire
386
GailRossMSP-May2016.jpg
Gail Ros Rèis
387
GillianMartinMSP-May2016.jpg
Gillian Martin Baile Ùr Fobharain
388
MairiEvansMSP-May2016.jpg
Mairi Evans Dùn Dèagh
389
JennyGilruthMSP-May2016.jpg
Jenny Gilruth Siaras
390
FinlayCarsonMSP.jpg
Finlay Carson Twynholm
391
EmmaHarperMSP-May2016.jpg
Emma Harper Siorrachd Bhaile na h-Uige
392 Jamie Greene Grianaig
393 Monica Lennon Bellshill
394
Graham Simpson.jpg
Graham Simpson Obar Dheathain
395 Anna Chaimbeul Sgalpaigh na Hearadh
End of auto-generated list.