Liosta dhaoine à Alba

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

An liosta seo air mapa

Chaidh an liosta seo a chruthachadh le dàta bho Wikidata agus thèid ùrachadh bho àm gu àm le bot.
Thèid muthaichean a rinn thu am broinn an liosta a thoirt air falbh leis an ath-ùraich!

# dealbh ainm Rugadh Bàs àite breith
1
SaintNinian.jpg
Naomh Ninian 0360 0432 Alba
2
Merlin and St Kentigern, Stobo Kirk.JPG
Naomh Mungan 0518 0614-01-13 Glaschu
3
Constantine II of Scotland.jpg
Còiseam II na h-Alba 0801s 0952 Alba
4
History-kenneth.jpg
Coinneach I na h-Alba 0810 0858-02-08 Ì Chaluim Chille
5
Donald MacAlpin.jpg
Dòmhnall I na h-Alba 0812 0862-04-13 Ì Chaluim Chille
6
Donnchad I.jpg
Donnchadh I na h-Alba 1001 1040-08-14 Alba
7
David Seal (ob).JPG
Daibhidh I na h-Alba 1084 1153-05-24 Alba
8
Alexander II (Alba) ii.JPG
Alasdair II na h-Alba 1198-08-24 1249-07-06 Baile Adainn
9
Alexander III and Ollamh Rígh.JPG
Alasdair III na h-Alba 1241-09-11
1241-09-04
1286-03-26
1286-03-19
Rosbrog
10
William Wallace.jpg
Uilleam Uallas 1270-04-03 1305-08-23 Ach na Feàrna
11
St Bride's Church Douglas - The Good Sir James.jpg
Seumas Dùghlas, Tighearna Dhùghlais 1289 1330-08-25 Dùghlas
12
Robert II (Alba) i.JPG
Raibeart II, Rìgh na h-Alba 1316-03-02 1390-04-19 Abaid Phàislig
13
David II of Scotland by Sylvester Harding 1797.jpg
Daibhidh II, Rìgh Alba 1324-03-05 1371-02-22 Lùchairt Dhùn Phàrlain
14
Robert III, King of Scotland.png
Raibeart III, Rìgh Alba 1330s 1406-04-04 Lùchairt Sgàin
15
King James I of Scotland.jpg
Seumas I, Rìgh na h-Alba 1394-07-25 1437-02-21 Lùchairt Dhùn Phàrlain
16
JamesKennedySeal.JPG
Seumas Ceanadach 1408 1465-05-24 A' Charraig
17
James II Portrait.jpg
Seumas II na h-Alba 1430-10-16 1460-08-03 Abaid Taigh an Ròid
18
James III, King of Scotland.png
Seumas III Alba 1451-07-10 1488-06-11 Caisteal Sruighlea
19
Statue of William Dunbar, Scottish National Portrait Gallery.jpg
William Dunbar 1460 1520 Comhairle Lodainn an Ear
20
HectorBoece.jpg
Hector Boece 1465 1536 Dùn Dèagh
21
John Mair.jpg
Iain Major 1467
1469
1550 Bearaig a Tuath
22
James IV of Scotland.jpg
Seumas IV Alba 1473-03-17 1513-09-09 Abaid Taigh an Ròid
23
Seal of Gavin Douglas.jpg
Gavin Douglas 1474 1522 Caisteal Tantallon
24 Fionnuala Nic Dhomhnaill 1500 Alba
25
George Buchanan by Arnold van Brounckhorst.jpg
Seòras Bochanan 1506-02-01 1582-09-28 Cill Earnain
26
Portrait of James V of Scotland (1512 - 1542).jpg
Seumas V Alba 1512-04-10 1542-12-14 Lùchairt Ghleann Iucha
27
John Knox woodcut.jpg
Iain Knox 1514 1572-11-24 Baile Adainn
Q5559953
28
Mary Queen of Scots Blairs Museum.jpg
Màiri I, Bànrigh na h-Alba 1542-12-08 1587-02-08 Gleann Iucha
29
James I of England by Daniel Mytens.jpg
Seumas VI na h-Alba is Seumas I Shasainn 1566-06-19 1625-03-27 Dùn Èideann
30
King Charles I after original by van Dyck.jpg
Teàrlach I 1600-11-19 1649-01-30 Lùchairt Dhùn Phàrlain
31 Alasdair mac Colla 1610 1647-11-16 Colbhasa
32 Màiri nighean Alasdair Ruaidh 1615 1707 Ròghadal
33 Iain Lom 1624 1710 Dama an Lagain
34 Ruairidh MacMhuirich 1646 1713 Bràgar
35 Seòras MacCoinnich 1655 1735 Gruinneart
36 Sìleas na Ceapaich 1660 1729 Loch Abar
37 Maighread nighean Lachlainn 1660 Muile
38 Lachlann mac Theàrlaich Òig 1665 1734 An Srath
39
Georgemurray.jpg
Am Morair Seòras Moireach 1694-10-04 1760-10-11 Alba
40 Alasdair mac Mhaighstir Alasdair 1698 1770 Àird nam Murchan
41 Coinneach Odhar 1700s Ùig
42 Iain Ruadh Stiùbhart 1700 1752 Ceann Chàrdainn
43
4thEarlOfLoudoun.jpg
Am Morair Loudoun 1705-05-05 1782-04-27 Q1871345
44
Allan Ramsay - David Hume, 1711 - 1776. Historian and philosopher - Google Art Project.jpg
David Hume 1711-05-07 1775-08-25 Dùn Èideann
45
3rd Earl of Bute by Sir Joshua Reynolds.jpg
Iain Stiùbhart, 3as Iarla Bhoid 1713-05-25 1792-03-10 Ceàrnag na Pàrlamaid, Dùn Èideann
46 Rob Donn MacAoidh 1714 1778 Allt na Caillich
47 Dùghall Bochanan 1716 1768 Both Chuidir
48 Lachlan Mac a’ Phearsain 1723 1780 Srath Mathaisidh
49 Francis Peacock 1723 1807-06-26 Dùn Èideann
50
AdamSmith.jpg
Adam Smith 1723-06-05 1790-07-17 Cathair Challdainn
51
ProfAdamFerguson.jpg
Adhamh MacFhearghais 1723-06-20 1816-02-22 Lag an Ràtha
52 Raghnall Dubh 1728 1808 Àird nam Murchan
53
James Watt by Henry Howard.jpg
James Watt 1736-01-19 1819-08-25 Grianaig
54
James Macpherson by George Romney.jpg
Seumas Mac a' Phearsain 1736-10-27 1796-02-17 Ruadhainn
55
Rutherford Daniel.jpg
Daniel Rutherford 1749-11-03 1819-11-15 Dùn Èideann
56
The 4th Duke of Atholl and his game keeper John Crerar.jpg
Iain Criathrar 1750 1840 Siorrachd Pheairt
57
Alan Cameron of Erracht.jpg
Sir Ailean Camshron 1753 1828-03-09 Earrachd
58
ThomasTelford.jpg
Thomas Telford 1757-08-09 1834-09-02 Gleann an Dùin Fhinn
59
Robert Burns 1.jpg
Raibeart Burns 1759-01-25 1796-07-21 Allmhaigh
60 Uilleam Ros 1762 1791 An t-Àth Leathann
61
Ln-Governor-Lachlan macquarie.jpg
Lachlann MacGuaire 1762-01-31 1824-07-01 Ulbha
62 An t-Urramach Dr Alasdair Stiùbhairt 1764 1821 Blàr Athall
63
Alexander MacKenzie by Thomas Lawrence (c.1800).jpg
Alasdair MacCoinnich 1764 1820-03-12 Steòrnabhagh
64 Eòghann MacEachainn 1769 Àrasaig
65 Alasdair MacFhionghain 1770 1814 Mòrar
66
James Hogg.jpg
Seumas Hogg 1770-12-09 1835-11-21 Eadaraig
67
Sir Henry Raeburn - Portrait of Sir Walter Scott.jpg
Walter Scott 1771-08-15 1832-09-21 Dùn Èideann
68
Robert Stevenson (lighthouse engineer) - Google Book Search - Biographical Sketch of the Late Robert Stevenson.jpg
Robert Stevenson 1772-06-08 1850-07-12 Glaschu
69 Eòghann MacLachlain 1773 1822 Loch Abar
70 Alexander Irvine 1773-11-01 1824-07-31 Fartairchill
71
Robert Tannahill.jpg
Robert Tannahill 1774-06-03 1810-05-17 Pàislig
72 Padruig Dubh 1780-12-05 1851-10-20 Siorrachd Mhoireibh
73
Mary Somerville.jpg
Mary Somerville 1780-12-26 1872-11-28 Deadard
74 Pàdraig Grannd 1783 1867 Baile an Tuaigh
75
4th Earl of Aberdeen.jpg
George Hamilton-Gordon 1784-01-28 1860-12-14 Dùn Èideann
76 Niall MacAilpein 1786 1867 Ìle
77 Iain MacGilleEathain 1787-01-08 1848-01-26 Q39997715
78 Iain Gobha na Hearadh 1790 1852-12-06 Ròghadal
79 Lachlan MacIlleathain 1798 1848 Colla
80 Dòmhnall Caimbeul 1798 1875-01-01 Dail na Spideil
81 An t-Urramach Gilleasbuig Farcharson 1800 1878 Maoilinn
82 Iain MacLachlainn 1804 1874 Rathuaithe
83
Thomas Graham.jpg
Thomas Graham 1805-12-21
1805-12-20
1869-09-16
1869-09-11
Glaschu
84 Alasdair MacGriogair 1806 1881 Gleann Gharthain
85 Iain MacCoinnich 1806 1848
1843
Geàrrloch
86
David Livingstone -1.jpg
Daibhidh MacDhùnleibh 1813-03-19 1873-05-01 Baile an t-Saoir
87
JaMAC.jpg
Iain MacDhòmhnaill 1815-01-11 1891-06-06 Glaschu
88 Helen MacFarlane 1818-09-25 1860-03-29 Ceann a' Bhàirr
89 Màiri Mhòr nan Òran 1821 1898 Sgeitheabost
90
Bronze Bust of Iain Og Ile - geograph.org.uk - 1502318.jpg
Iain Frangan Caimbeul 1821-12-29 1885-02-17 Ìle
91
William McGonagall.jpg
Uilleam Mac Congáil 1825 1902-09-29 Dùn Èideann
92
Alexander Carmichael.jpg
Alasdair Gilleasbaig MacGilleMhìcheil 1832-12-01 1912-06-06 Lios Mòr
93
Andrew Carnegie, three-quarter length portrait, seated, facing slightly left, 1913-crop.jpg
Andrew Carnegie 1835-11-25 1919-08-11 Dùn Phàrlain
94
Sir Archibald Geikie.jpg
Archibald Geikie 1835-12-28 1924-11-10 Dùn Èideann
95
Campbell-bannerman.jpg
Eanraig Caimbeul-MacGille-na-Brataich 1836-09-07 1908-04-22 Glaschu
96
John Muir 1912.jpg
John Muir 1838-04-21 1914-12-24 Dùn Barra
97
Donald-Mackinnon-Celtic Review10-p97(Jun-1915).jpg
Dòmhnall MacFhionghain 1839-04-18 1914-12-25 Colbhasa
98
James Dewar.jpg
Seumas Mac an Deòir 1842-09-20 1923-03-27 Ceann Chàrdainn
99 Catrìona NicGilleBhàin Grannd 1845-04-11 1928-08 Bun Obha
100
Alexander Graham Bell.jpg
Alexander Graham Bell 1847-03-03 1922-08-02 Dùn Èideann
101 Iain Mac a' Ghobhainn 1848 1881 Iarsiadar
102
Horne (cropped) at Inchnadamph Inn, 1912.jpg
John Horne 1848-01-01 1928-05-30 Sruighlea
103
Arthur James Balfour00.jpg
Arthur Balfour 1848-07-25 1930-03-19 Q7996886
104 Iain MacPhàidein 1850 1935 Muile
105
Robert Louis Stevenson Knox Series.jpg
Robert Louis Stevenson 1850-11-13 1894-12-03 Dùn Èideann
106 Henry Whyte 1852 1913 Eilean Èisdeal
107
William Ramsay.jpg
Sir William Ramsay 1852-10-02 1916-07-23 Glaschu
108
HectorAMacdonald.jpg
Eachann MacDhòmhnaill 1853-03-04 1903-03-25 Q37988982
109 Calum MacPhàrlain 1853-11-30 1931-02-22 Dail Abhaich
110
Alexander Macbain photo, from An Etymological Dictionary of the Gaelic Language.jpg
Alasdair MacGilleBhàin 1855-07-22 1907-04-04 Baile a' Ghiuthais
111
James Keir Hardie by John Furley Lewis, 1902.jpg
Keir Hardie 1856-08-15 1915-09-26 Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath
112
Williamina Paton Stevens Fleming circa 1890s.jpg
Williamina Fleming 1857-05-15 1911-05-21 Dùn Dèagh
113
Marjory Kennedy-Fraser.png
Marsaili NicUalraig Fhriseal 1857-10-01 1930-11-22 Peairt
114
Conan doyle.jpg
Arthur Conan Doyle 1859-05-22 1930-07-07 Dùn Èideann
115
Allan MacDonald (poet).jpg
Maighstir Ailean 1859-10-25 1905-10-08 An Gearasdan
116
John Scott Haldane 1910.jpg
John Haldane 1860-05-03 1936-03-15 Dùn Èideann
117
Général Douglas Haig.jpg
Douglas Haig 1861-06-19 1928-01-29 Q5086152
118
Cropped photograph of William Adamson.jpg
William Adamson 1863-04-02 1936-02-23 Dùn Phàrlain
119
Arthurhenderson.jpg
Arthur Henderson 1863-09-13 1935-10-20 Glaschu
120
Ramsay MacDonald ggbain.29588.jpg
Ramsaigh MacDhòmhnaill 1866-10-12 1937-11-09 Inbhir Losaidh
121
Connolly.james.jpg
Seumas Ó Conghaile 1868-06-05 1916-05-12 Dùn Èideann
122
Charles-Rennie-Mackintosh.jpg
Charles Rennie Mackintosh 1868-06-07 1928-12-10 Q7830118
123 Aonghas MacIllFhialain 1869 Uibhist a Deas
124
CTR Wilson.jpg
Charles Thomson Rees Wilson 1869-02-14 1959-11-15 Q24197253
125
Harry Lauder.png
Harry Lauder 1870-08-04 1950-02-26 Portobello
126 Coinneach MacLeòid 1871 1955-07-09 Eige
127 An t-Urramach Niall Ros 1873 1943-12-17 Gleann Dail
128 Donnchadh MacDhunlèibhe 1877-03-30 1964-05-25 Muile
129 Iain N. MacLeòid 1880 1954-11-21 Cille Mhoire
130 Seumas MacLeòid 1880 1947 Sgalpaigh na Hearadh
131 Eachann MacDhùghaill 1880-03-28 1954-03-27 Colla
132 Niall MacFhionghain 1881 1954 Na Torran
133
Synthetic Production of Penicillin TR1468 crop.jpg
Alexander Fleming 1881-08-06 1955-03-11 Darbhail
134 Iain 'Kaid' MacIlleathain 1885-05-14 1932-01-14 Port Rìgh
135
Portrait of James Maxton.jpg
James Maxton 1885-06-22 1946-07-23 Pollag
136 Dòmhnall Mac na Ceàrdaich 1885-12-05 1932 Barraigh
137 Donnchadh Peutan 1886 1954 An Ùig
138 Anna Arnott 1887 1978 Lìonacro
139 Edwin Muir 1887-05-15 1959-01-03 Q5250977
140 Dòmhnall Ruadh Chorùna 1887-07-09 1967-08-13 Am Baile Sear
141 Seumas MacThòmais 1888 Tunga
142
John Logie Baird in 1917.jpg
John Logie Baird 1888-08-13 1946-06-14 Baile Eilidh
143 Niall Peutan 1888-09-07 1972 Heireaseadar
144 Willa Muir 1890-03-13 1970-05-22 Monadh Rois
145
Hugh MacDiarmid - geograph.org.uk - 1518563.jpg
Ùisdean MacDhiarmaid 1892-08-11 1978-09-09 Langaim
146 Catrìona Dhùghlas 1893 1965 Cille Mhoire
147 Eàirdsidh Dòmhnallach 1895 Dùn Bheagain
148 Aonghas Fleidsear 1896 1983 Siadar, An t-Eilean Sgitheanach
149 Sheina Marshall 1896-04-20 1977-04-07 Baile Bhòid
150 Seonaidh MacGillÌosa 1897 1971 Stafain
151 Ùisdean MacRath 1897 1988 Ceileabost
152 An Dotair Ailean Dòmhnallach 1899 1965 An t-Eilean Sgitheanach
153 Seumas MacNeacail 1901 1971 Ach na h-Annaid
154 Bàrd Mhealaboist 1901-02-15 1982-11-07 Mealabost
155 Calum 'Ruadh' MacNeacail 1902-03-19 1978-02-28 Q2409023
156 Eàirdsidh Grannd 1902-07-06 1991-01-17 Lèanaidh
157 Aonghas Caimbeul 1903-10-09 1982-01-28 Nis
158 Iain MacNeacail 1903-10-30 1999-05-17 Siadar, An t-Eilean Sgitheanach
159 An t-Urr Tormod Dòmhnallach 1904 1978 Bhaltos
160 Cailleach an Deucoin 1904-01-04 1983 Grabhair
161 Ceitidh Anna NicNeacail 1906-06-29 1995-12-22 Q2178875
162 Iain Latharna Caimbeul 1906-10-01 1996-04-25 Earra-Ghàidheal
163 Murchadh Mac a' Phearsain 1907 1971 Leathallt
164
Alexander Todd Nobel.jpg
Lord Alexander R. Todd 1907-10-02 1997-01-10 Glaschu
165 Aonghas Caimbeul 1908-09-03 1949 Nis
166 Iain MacIllEathain 1909 1969 Ratharsair
167 Robert Garioch 1909-05-09 1981-04-26 Dùn Èideann
168 Màiri A. Chaimbeul 1910 Baile a' Mhuilinn
169 Coinneach Fionnlasdan 1910 A' Chomraich
170
Somhairlemacgilleain2.png
Somhairle MacGill-Eain 1911-10-26 1996-11-24 Ratharsair
171 Calum MacLeòid 1911-11-15 1988-01-26 Glaschu
172
George Davie 1.jpg
George Elder Davie 1912-03-18 2007-03-20 Dùn Dèagh
173 Aonghas MacMhathain 1912-07-01 1962-11-02 Na Hearadh
174 Douglas Young 1913-06-05 1973-10-23 Port na Creige
175 Gavin Maxwell 1914-07-15 1969-09-07 An Eilreig
176 Deòrsa Mac Iain Dheòrsa 1915 1984 Ach na Feàrna
177 Calum Iain MacGillEathain 1915-09-06 1960-08-17 Ratharsair
178 Cailein T. MacCoinnich 1917 1994 Tarasaigh
179 Muriel Spark 1918-02-01 2006-04-13 Dùn Èideann
180 Dòmhnall Alasdair Dòmhnallach 1919 2003 Garrabost
181 Dòmhnall Iain MacDhòmhnaill 1919-02-07 1986-10-02 Peighinn nan Aoireann
182 Iain A. MacDhòmhnaill 1920 1980 Camas Tianabhaig
183
Edwin Morgan by Alex Boyd.jpg
Edwin Morgan 1920-04-27 2010-08-17 Glaschu
184 Seonag NicLeòid 1920-09-26 2004-07-19 Diùrinis
185 Ruaraidh MacThòmais 1921-08-05 2012-03-21 Steòrnabhagh
186
Deborah Kerr in colour Allan Warren.jpg
Deborah Kerr 1921-09-30 2007-10-16 Baile Eilidh
187 George Mackay Brown 1921-10-17 1996-04-13 Stromness
188 Alistair MacLean 1922-04-21 1987-02-02 Baile Nighean Sheadna
189
Alasdair Iain MacAsgaill.jpg
Alasdair Iain MacAsgaill 1922-11-22 Am Bac
190 Dòmhnall MacAonghais 1923 1993-09-01 An t-Eilean Sgitheanach
191
James Black (pharmacologist).jpg
James W. Black 1924-06-14 2010-03-21 Baile Udain
192 Iain Dòmhnallach 1925 2007-05-04 Pabail
193 Bobby MacLeod 1925-05-08 1991-01-26 Tobar Mhoire
194 Dòmhnall Aonghais Bhàin 1926-12-12 2000-03-05 Loch Baghasdail
195 Tormod Calum Dòmhnallach 1927 2000 Tunga
196 Iain Mac a' Ghobhainn 1928-01-01 1998-10-15 Glaschu
197 An t-Urramach Ailean Iain MacArtair 1928-05 2016-11-30 Grabhair
198 Winnie Ewing 1929-07-10 Glaschu
199 Dòmhnall Eairdsidh Dòmhnallach 1929-09-08 1999-07-22 Solas
200 Iain MacAonghais 1930 2019-05-11 Timsgearraidh
201 Dòmhnall MacAmhlaigh 1930-05-21 2017-02-28 Beàrnaraigh Mòr
202
SeanConneryJune08.jpg
Sean Connery 1930-08-25 Dùn Èideann
203 Jimmy Reid 1932-07-09 2010-08-10 Baile a' Ghobhainn
204 Canon Kenyon Wright 1932-08-31 2017-01-11 Pàislig
205 Ailean Dòmhnallach 1933 Dùn Bheagain
206 Iain MacLeòid 1933 Glaschu
207 Calum Ros 1934-01-21 Partaig
208
Iain Fearchar Rothach aig SMO.jpg
Iain Fearchar Rothach 1934-08-26 2014-01-26 Gleann Seile
209
DavidThouless 1995 UW.jpg
David Thouless 1934-09-21 2019-04-06 Bearsden
210
Alasdair Gray (1994) by Guenter Prust.jpg
Alasdair Gray 1934-12-28 Glaschu
211 Lisa Storey 1935 Bhatarsaigh
212 James Mirrlees 1936-07-05 2018-08-29 Muine Gobha
213 Tormod MacGill-Eain 1936-12-26 2017-08-31 Glaschu
214 Màrtainn Dòmhnallach 1937 2016 Achadh a' Choirce
215 Seonaidh Ailig Mac a' Phearsain 1937 2017-08-31 An Tòb
216
Sir Teddy Taylor.jpg
Teddy Taylor 1937-04-18 2017-09-20 Glaschu
217 Jim MacGilleEathain 1937-04-21 Largall
218
Donald Dewar.jpg
Dòmhnall Mac an Deòir 1937-08-21 2000-10-11 Glaschu
219
Fergie Dòmhnallach aig SMO.jpg
Fergie Dòmhnallach 1938 Glaschu
220 Iain Moireach 1938 2018-11-17 Barabhas
221 Eddie MacThòmais 1940-07-16 2008-10-15 Glaschu
222 Robin Harper 1940-08-04 Inbhir Theòrsa
223 Donnchadh MacGillÌosa 1941 Nis
224 Ruairidh MacLeòid nan Duilleagan Gàidhlig 1941 Loch nam Madadh
225 Alasdair Caimbeul 1941-05-27 Nis
226
Alex Ferguson.jpg
Alex MacFhearghais 1941-12-31 Baile a' Ghobhainn
227
John Purser at SMO.jpg
Iain Mac an Sporain 1942 Glaschu
228
Nobel Laureates 0953 (31117136180).jpg
Fraser Stoddart 1942-05-24 Dùn Èideann
229
Aonghas MacNeacail at Feile na Greine, Tech Amergin, Waterville, Co Kerry.JPG
Aonghas Dubh MacNeacail 1942-06-07 An Ùig
230
Official portrait of Lord Selkirk of Douglas crop 2.jpg
Seumas Dùbhghlas-Hamalton 1942-07-31 Srath Athainn
231 Eideard Brocklebank 1942-09-24 Cill Rìmhinn
232
GilPatersonMSP20110510.JPG
Gil Paterson 1942-11-11 Glaschu
233
Jkosterl.jpg
Michael Kosterlitz 1943-06-22 Obar Dheathain
234 Norma NicLeòid 1944 Ùig
235
Maoileas Caimbeul aig SMO 2007.jpg
Maoilios Caimbeul 1944-03-23 Stafain
236 Anndra Ardbuckle 1944-04-12 Fìobha
237
Jimmy Johnstone.jpg
Jimmy Johnstone 1944-09-30 2006-03-13 Baile Udain
238
Anne Lorne Gillies 9-5-2012.jpg
Anna Latharna NicGillÌosa 1944-10-21 Sruighlea
239
Richard Henderson D81 4486 (38005042695).jpg
Richard Henderson 1945-07-19 Dùn Èideann
240 Mairead Ewing 1945-09-01 2006-03-21 Lannraig, Lannraig a Deas
241
RobGibsonMSP20110510.JPG
Rob MacGiobain 1945-10-10 Glaschu
242
Donovan Washington 2007.jpg
Donovan 1946-05-10 Glaschu
243
Malcolm Rifkind.jpg
Malcolm Rifkind 1946-06-21 Dùn Èideann
244 Stuart Christie 1946-07-10 Glaschu
245
StewartStevensonMSP20110510.JPG
Stewart Stevenson 1946-10-15 Dùn Èideann
246
Margaret Bennett (writer).JPG
Mairead Bennett 1946-10-27 Port Rìgh
247
HelenEadieMSPPortrait.jpg
Eilidh Eadie 1947-03-07 2013-11-09 Stenhousemuir
248 Catrìona NicGumaraid 1947-03-22 Dùn Bheagain
249 Uilleam Aitken 1947-04-15 Glaschu
250
Gerry Rafferty.jpg
Gerry Rafferty 1947-04-16 2011-01-04 Pàislig
251 Liz Lochhead 1947-12-26 Tobar na Màthar
252 Ailean Caimbeul 1948 Ceileabost
253
JimHoodMPPortrait.jpg
Jimmy Hood 1948-05-16 2017-12-04 Lios MoFhèige
254
Henry Mcleish.jpg
Eanraig MacGillÌosa 1948-06-15 Maothchoille
255 Brian MacUilleim 1948-12-13 Dùn Omhain
256 An t-Ollamh Dòmhnall Meek 1949 Tiriodh
257
AlexFergussonMSP20110511.jpg
Ailig MacFhearghais 1949-04-08 2018-07-31 Lios Uillt
258
JeanUrquhartMSP20110510.JPG
Jean Urchardan 1949-05-17 Lodainn an Iar
259 Ruaraidh Dòmhnallach 1949-07-27 Dòrnach
260 Sim MacCoinnich 1949-12-04 2008-04 An Tòb
261
GailRossMSP-May2016.jpg
Gail Ros 1950s Rèis
262
RuthMaguireMSP-Nov2016.jpg
Ruth Maguire 1950s Q106652
263
Rhona Brankin.jpg
Rhona Brankin 1950-01-19 Glaschu
264
ChristinePrimrose1a.jpg
Christine Primrose 1950-02-17 Càrlabhagh
265
AnnabelGoldieMSP20110510.JPG
Annabel Goldie 1950-02-27 Glaschu
266 Jocky Wilson 1950-03-22 2012-03-24 Cathair Challdainn
267
Bowman MSP.jpg
Bill Bowman 1950-05-30 Glaschu
268
Gordon Brown official.jpg
Gòrdan Mac a' Bhriuthainn 1951-02-20 Giofnag
269
JohnScottMSP20110509.JPG
John Scott 1951-06-07 Inbhir Àir
270
MaureenWatt20110507.JPG
Maureen Watt 1951-06-23 Obar Dheathain
271 Eleanor Scott 1951-07-23 Inbhir Nis
272
Roseanna Cunningham, Minister for Environment (1).jpg
Ròsanna Choineagan 1951-07-27 Glaschu
273
SandraWhiteMSP20110510.JPG
Sandra White 1951-08-17 Glaschu
274
Alex Neil, Minister for Housing and Communities (2).jpg
Ailig Neil 1951-08-22 Ospadal Meadhanach Shiorrachd Àir
275
Colin Beattie.JPG
Colin Beattie 1951-10-17 Baile Fharfair
276 Crìsdean Dillon 1952 2000 Irbhinn
277 Coinneach MacGuaire 1952 Tobar Mhoire
278
Christopher Whyte.jpg
Crìsdean Whyte 1952 Glaschu
279
Michaelmarra.pk (3).jpg
Michael Marra 1952-02-17 2012-10-23 Dùn Dèagh
280
Oliver knussen.jpg
Oliver Knussen 1952-06-12 2018-07-08 Glaschu
281
MargaretMitchellMSP20120529.jpg
Margaret Mitchell 1952-11-15 Coatbridge
282 Magaidh Dhòmhnallach 1952-11-17 2016-07-26 Glaschu
283
JeaneFreemanMSP.jpg
Jeane Freeman 1953 Inbhir Àir
284 Ruaraidh Iain MacLeòid 1953 Port nan Long
285
JamesDornanMSP20110507.JPG
Seumas Ó Dornáin 1953-03-17 Glaschu
286
Tony Blair 2.jpg
Tony Blair 1953-05-06 Dùn Èideann
287
Donnie Munro.jpg
Donaidh Rothach 1953-08-02 An Ùig
288 Calum Dòmhnallach 1953-11-12 Loch nam Madadh
289
IainBanks2009.jpg
Iain Banks 1954-02-16 2013-06-09 Dùn Phàrlain
290
MaryFeeMSP20110510.JPG
Mary Fee 1954-03-23 Dùn Èideann
291
Cathy Craigie.jpg
Cathie Craigie 1954-04-14 Sruighlea
292
Official portrait of Lord Wallace of Tankerness crop 2.jpg
Seumas Uallas 1954-08-25 Anainn
293
Dougie MacLean September 2011.jpg
Dougie MacLean 1954-09-27 Dùn Bhlàthain
294
Alex Salmond (crop).JPG
Ailig Salmond 1954-12-31 Gleann Iucha
295
Bruce Crawford, Minister for Parliamentary Business (1).jpg
Brus Crawford 1955-02-16 Peairt
296 Dòmhnall S Moireach 1956 Hamaltan
297
Bb3-billbutler.jpg
Bill Butler 1956-03-30 Glaschu
298
DaveStewartMSPPortrait.jpg
David Stewart 1956-05-05 Inbhir Nis
299 Calum Domhnallach (neach poileataigs) 1956-05-07 Steòrnabhagh
300
Linda Fabiani.jpg
Linda Fabiani 1956-12-14 Glaschu
301
JohnFinnie261012.jpg
Iain Finnie 1956-12-31 Na Cluainean
302
LewisMacdonaldMSP20110510.JPG
Lewis Dòmhnallach 1957-01-01 Steòrnabhagh
303
JohnMasonMSP20110509.JPG
Iain Mason 1957-05-15 An Ruadh-ghleann
304
IainGrayMSP20110510.JPG
Iain Gray 1957-06-07 Dùn Èideann
305
JohannLamontMSPgreenjacket.jpg
Seonag NicLaomainn 1957-07-11 Glaschu
306
Fergus Ewing, Minister for Community Safety (2).jpg
Fearghas Ewing 1957-09-23 Glaschu
307 Niall Gòrdan 1958-01-22 Inbhir Pheofharain
308
Kenny MacAskill, Cabinet Secretary for Justice (1).jpg
Coinneach MacAsgaill 1958-04-28 Dùn Èideann
309
Irvine Welsh by Kubik.JPG
Irvine Welsh 1958-09-27 Lìte
310
Lesley Laird Official Parliamentary Photo.jpg
Lesley Laird 1958-11-15 Grianaig
311
Alexmcleish2012.jpg
Alex McLeish 1959-01-21 Ceann a' Bhàirr
312
JacksonCarlawMSP20110509.JPG
Jackson Carlaw 1959-04-12 Baile Ùr na Maoirne
313 Meg Bateman 1959-04-13 Dùn Èideann
314
Colin Fox - National co-spokesperson of the SSP - September 2015.jpg
Colin Fox 1959-06-17 Tobar na Màthar
315
Charles kennedy feb 2009.jpg
Teàrlach Ceanadach 1959-11-25 2015-06-01 Inbhir Nis
316
GordonMacDonaldMSP20120529.jpg
Gòrdan Dòmhnallach 1960-01-02 Glaschu
317
ElizabethSmithMSP20110508.JPG
Ealasaid Nic a' Ghobhainn 1960-02-27 Dùn Èideann
318
Nicol Stephen.jpg
Nicol MacSteaphain 1960-03-23 Obar Dheathain
319
P7210286.jpg
Seac MacDhòmhnaill 1960-06-30 Irbhinn
320
AnnabelleEwingMSP20110510.JPG
Annabelle Ewing 1960-08-20 Glaschu
321
DavidTorranceMSP20111207.jpg
Dàibhidh Torrance 1961-03-13 Cathair Challdainn
322 Edward Mountain 1961-03-19 Comhairle Mhoireibh
323
Official portrait of Ian Blackford crop 2.jpg
Ian Blackford 1961-05-14 Dùn Èideann
324
Sarah Boyack MSP.jpg
Sarah Boyack 1961-05-16 Glaschu
325
AlexJohnstoneMSP20110509.JPG
Alex Johnstone 1961-07-31 2016-12-07 Stonehaven
326
KennethGibsonMSP20110507.JPG
Kenneth Gibson 1961-09-08 Pàislig
327
Keith Brown, Minister for Transport and Infrastructure (2).jpg
Keith Brown 1961-12-20 Dùn Èideann
328
Gavin Hastings.jpg
Gavin Hastings 1962-01-03 Dùn Èideann
329
KenMacintoshMSP20110511.jpg
Coinneach Mac an Tòisich 1962-01-15 Inbhir Nis
330
JoanMcAlpineMSP20120529.jpg
Joan McAlpine 1962-01-28 Guireag
331 Scott Barrie 1962-03-10 Cill Rìmhinn
332 Kathleen Jamie 1962-05-13 Dùn Èideann
333
Official portrait of David Mundell crop 2.jpg
Dàibhidh Mundell 1962-05-27 Dùn Phris
334
Ally McCoist 1994.jpg
Ally McCoist 1962-09-24 Bellshill
335
GraemeDeyMSP20110507.jpg
Graeme Dey 1962-10-29 Obar Dheathain
336
James Woffle, Lord Advocate.jpg
James Wolffe 1962-12 Dùn Phris
337 Anna Mhàrtainn 1963 Lìonacro
338
Official portrait of Stewart Hosie crop 2.jpg
Stewart Hosie 1963-01-03 Dùn Dèagh
339
ElaineSmithMSPPortrait.jpg
Elaine Nic a' Ghobhainn 1963-05-07 Coatbridge
340
AndyWightmanMSP.JPG
Andy Wightman 1963-05-29 Dùn Dèagh
341
RhodaGrantMSP20110511.JPG
Rhoda Ghrannd 1963-06-26 Steòrnabhagh
342
Wendy Alexander.jpg
Wendy NicAlasdair 1963-06-27 Glaschu
343
IvanMcKeeMSP-May2016.jpg
Ivan McKee 1963-09 Baile Eilidh
344
AngusMacDonaldMSP20110510.JPG
Aonghas Dòmhnallach 1963-10-11 Steòrnabhagh
345
JamesKellyMSPPortrait.jpg
James Kelly 1963-10-23 Glaschu
346
Scottish Labour candidate for Cowdenbeath signs the pledge (cropped).jpg
Alex Rowley 1963-11-30 Dùn Phàrlain
347
Bryan Gunn in the Gunn Club.jpg
Bryan Gunn 1963-12-22 Inbhir Theòrsa
348
Susan Deacon.jpg
Susan Deacon 1964-02-02 Baile nam Feusgan
349
John Swinney, Cabinet Secretary for Sustainable Growth (1).jpg
Iain MacShuibhne 1964-04-13 Dùn Èideann
350
BrianWhittleMSP.jpg
Brian Whittle 1964-04-26 Inbhir Àir
351
Fiona Hyslop, Minister for Culture and External Affairs (2).jpg
Fiona Hyslop 1964-08-01 Irbhinn
352
CraigLeveinCoachSCO.jpg
Craig Levein 1964-10-22 Dùn Phàrlain
353 Màrtainn Mac an t-Saoir 1965 Lèanaidh
354
Art MacCormaig a' seinn aig SMO air 2016-04-21 (bearradh).jpg
Art MacCormaig 1965 Port Rìgh
355 Michelle Thomson 1965-03-11 Bearsden
356
Official portrait of Mr Alistair Carmichael crop 2.jpg
Alastair MacIlleMhìcheil 1965-07-15 Ìle
357
MurdoFraserMSP20110510.JPG
Murchadh Friseal 1965-09-05 Inbhir Nis
358
Alison Johnstone MSP.jpg
Alison Johnstone 1965-10-11 Dùn Èideann
359
Dougray Scott (8609505278).jpg
Dougray Scott 1965-11-25 Gleann Rathais
360
Tavish Scott MSP at Bournemouth.jpg
Tàmhais Scott 1966-05-06 Inbhir Nis
361
ArtairDonald2015b.JPG
Artair Dòmhnallach 1967 Tiriodh
362
John Barrowman 2.jpg
John Barrowman 1967-03-11 Glaschu
Q15260074
363
Jeremy Balfour MSP.jpg
Jeremy Balfour 1967-03-11 Dùn Èideann
364
JoeFitzPatrickMSP20110511.JPG
Joe Fitzpatrick 1967-04-01 Dùn Dèagh
365 Anna Frater 1967-07-05 Steòrnabhagh
366
ClareAdamsonMSP20110507.JPG
Clare Adamson 1967-08-01 Tobar na Màthar
367
LiamMcArthurMSP20110510.JPG
Liam MacArtair 1967-08-08 Dùn Èideann
368
Jim Murphy, April 2009 cropped.jpg
Jim Murphy 1967-08-23 Glaschu
369 David Adger 1967-09-23 Cathair Challdainn
370
WillieRennieMSP20110510.JPG
Willie Rennie 1967-09-27 Fìobha
371
FinlayCarsonMSP.jpg
Finlay Carson 1967-10-18 Twynholm
372
ChristinaMcKelvieMSP20110510.JPG
Christina McKelvie 1968-03-04 Glaschu
373
KevinStewartMSP20110507.JPG
Kevin Stewart 1968-06-03 Obar Dheathain
374
GillianMartinMSP-May2016.jpg
Gillian Martin 1969 Baile Ùr Fobharain
375
NeilFindlayMSPPortrait.jpg
Neil Findlay 1969-03-06 Srath Bhroc
376
RichardLochhead MSP.jpg
Ridseard Lochhead 1969-05-24 Pàislig
377
George outside Paisley'sTown Hall.JPG
George Adam 1969-06-08 Pàislig
378
Gerard Butler (Berlin Film Festival 2011).jpg
Gerard Butler 1969-11-13 Pàislig
379 Martha Wardrop 1969-12-10 Cill Rìmhinn
380
AngelaConstanceMSP20110510.JPG
Angela Constance 1970-07-15 An Dubh Allt
381
Nicola Sturgeon SNP leader.jpg
Nicola Sturgeon 1970-07-19 Irbhinn
382
Official portrait of Alan Brown crop 2.jpg
Alan Brown 1970-08-12 Cille Mheàrnaig
383
MichaelMathesonMSP20110507.JPG
Mìcheil MacMhathain 1970-09-08 Glaschu
384
ClaireBakerMSPPortrait.jpg
Claire Baker 1971-03-04 Dùn Phàrlain
385
Ewan McGregor (2013 Citroën advertisement).png
Ewan McGregor 1971-03-31 Peairt
386
AlasdairAllanMSP20120530.jpg
Alasdair Allan 1971-05-06 Ashkirk
387
AnnieWellsMSP.jpg
Annie Wells 1972-02-24 Glaschu
388 Tony Kearney 1972-12 Barraigh
389
PatrickHavieMSP2013 (cropped).jpg
Pàdraig Harvie 1973-03-18 Baile Alasdair
390
BobDorisMSP20110507.JPG
Bob Doris 1973-05-11 Am Magh Leamhna
391 Bruce MacGregor 1974 Inbhir Nis
392 Niall Iain Dòmhnallach 1974 Obar Dheathain
393
AshDenhamMSP-May2016.jpg
Ash Denham 1974-03-08 Dùn Èideann
394
Richard Baker MSP.jpg
Ridseard Baker 1974-05-29 Dùn Èideann
395
Minister for Further Education, Higher Education and Science, Shirley Anne Sommerville.png
Shirley-Anne Somerville 1974-09-02 Cathair Challdainn
396
Stephen Gallacher.JPG
Stephen Gallacher 1974-11-01 Deagh Mhonadh
397
Official portrait of John Lamont crop 2.jpg
John Lamont 1976-04-15 Cill D'Fhinnein
398
Official portrait of Ian Murray crop 2.jpg
Ian Murray 1976-08-10 Dùn Èideann
399
Donald cameron msp wiki2.jpg
Dòmhnall Camshron 1976-11-26 Achadh na Càiridh
400
DerekMacKayMSP20110509.JPG
Derek Mackay 1977-07-30 Rinn Friù
401
Jenny Marra MSP.jpg
Jenny Marra 1977-11-06 Dùn Dèagh
402 Maoileas MacAonghais 1978-05-10 An t-Àth Leathann
403
RuthDavidsonMSP20120529.jpg
Ruth Davidson 1978-11-10 Dùn Èideann
Ospadal Màthrachais Cuimhneachan Simpson
404
James McAvoy.jpg
James McAvoy 1979-04-21 Glaschu
405
JamieHepburnMSP20110511.JPG
Jamie Hepburn 1979-05-21 Glaschu
406
Julie Fowlis live in concert.jpg
Julie Fowlis 1979-06-20 Uibhist a Tuath
407
JamieGreeneMSP.jpg
Jamie Greene 1980-03-19 Grianaig
408
Aileen Campbell MSP.jpg
Aileen Chaimbeul 1980-05-18 Peairt
409
MarkMcDonaldMSP20110507.JPG
Mark McDonald 1980-06-07 Inbhir Uaraidh
410 Niall O'Gallagher 1981 Dùn Èideann
411 Monica Lennon 1981-01 Bellshill
412
Kezia Dugdale MSP - May 2016.JPG
Kezia Dugdale 1981-08-28 Obar Dheathain
413 Morven Christie 1981-09-01 Baile Eilidh
414 Catrìona Lexy Chaimbeul 1982 Nis
415
Official portrait of Alison Thewliss crop 2.jpg
Alison Thewliss 1982-09-13 Lannraig, Lannraig a Deas
416
AnasSarwarMP-crop.jpg
Anas Sarwar 1983-03-14 Glaschu
417
Official portrait of Douglas Ross crop 2.jpg
Dùghlas Ross 1983-04-09 Comhairle Mhoireibh
418
Official portrait of Hannah Bardell crop 3.jpg
Hannah Bardell 1983-06-01 Baile Dhunlèibhe
419
Neil Bibby.JPG
Neil Bibby 1983-09-06 Pàislig
420 Kirsteen NicDhòmhnaill 1983-12-18 Inbhir Nis
421
JennyGilruthMSP-May2016.jpg
Jenny Gilruth 1985s Siaras
422
Tom Arthur.jpg
Tom Arthur 1985 Pàislig
423
HumzaYousafMSP20110507.JPG
Humza Yousaf 1985-04-07 Glaschu
424
Mark-Griffin-MSP-closeup.jpg
Mark Griffin 1985-10-19 Glaschu
425 Chris Pendergast 1986-02-19 Glaschu
426
Official portrait of Kirsty Blackman crop 2.jpg
Kirsty Blackman 1986-03-20 Obar Dheathain
427 Anndra A. Dunn 1987 Leòdhas
428
2015 Australian Open - Andy Murray 12 (cropped).jpg
Andy Moireach 1987-05-15 Glaschu
429
Official portrait of Ross Thomson crop 2.jpg
Ross Thomson 1987-09-21 Obar Dheathain
430 Calum MacLeòid 1988-11-15 Glaschu
431
Official portrait of Danielle Rowley crop 2.jpg
Danielle Rowley 1989 Dail Chè
432 Oliver Mundell 1989-12-01 Irbhinn
433
KateForbesMSP-May2016.jpg
Ceit Fhoirbeis 1990-04-06 Inbhir Pheofharain
434
RossGreerMSP.JPG
Ross Greer 1994-06-01 Bearsden
435
Mhairi Black MP - official photo 2017.jpg
Mhairi Black 1994-09-12 Pàislig
436 Iain Mac'Illeathain Na Hearadh
437 Cathy NicDhòmhnaill Iarsiadar
438
Derek Pluto Moireach 2015 2.jpg
Derek Moireach Nis
439 Donnchadh nam Pìos 1700 Inbhir Ìonaid
440
Joy Dunlop.jpg
Joy Dunlop A' Choingheal a Tuath
441 Alison Lang Dùn Èideann
442 An Dr Fionnlagh MacLeòid Nis
443 Catrìona NicNèill Barraigh
444 Murchadh MacLeòid Griais
445 Cairistìona NicFhearghais Cunndainn
446 Iain Bàn Òg 1913 Eilean Èisdeal
447 Ailean Boyd Siorrachd Inbhir Àir
448
DaibhidhWalker2015b.JPG
Daibhidh Walker Uibhist a Deas
449 Alasdair MacIlleBhàin An t-Sàilean
450 Seonaidh MacAnndrais Cille Mhoire
451
MairiEvansMSP-May2016.jpg
Mairi Evans Dùn Dèagh
452
EmmaHarperMSP-May2016.jpg
Emma Harper Siorrachd Bhaile na h-Uige
453
Graham Simpson.jpg
Graham Simpson Obar Dheathain
454 Anna Chaimbeul Sgalpaigh na Hearadh
455 Eobhann MacDiarmaid 1801 Baile a' Chlachain
456 Iain MacRàth Na Hearadh
457 Fiona NicCoinnich Leòdhas
End of auto-generated list.