Liosta dhaoine à Alba

O Uicipeid
Gearr leum gu: seòladh, lorg

An liosta seo air mapa

Chaidh an liosta seo a chruthachadh le dàta bho Wikidata agus thèid ùrachadh bho àm gu àm le bot.
Thèid muthaichean a rinn thu am broinn an liosta a thoirt air falbh leis an ath-ùraich!

# dealbh ainm Rugadh Bàs àite breith
1
SaintNinian.jpg
Naomh Ninian 0360 0432 Alba
2
Merlin and St Kentigern, Stobo Kirk.JPG
Naomh Mungan 0518 0614-01-13 Alba
3
History-kenneth.jpg
Coinneach I na h-Alba 0810 0858-02-08 Ì Chaluim Chille
4
Donnchad I.jpg
Donnchadh I na h-Alba 1001 1040-08-14 Alba
5
David Seal (ob).JPG
Daibhidh I na h-Alba 1084 1153-05-24 Alba
6
Alexander II (Alba) ii.JPG
Alasdair II na h-Alba 1198-08-24 1249-07-06 Baile Adainn
7
Alexander III and Ollamh Rígh.JPG
Alasdair III na h-Alba 1241-09-11
1241-09-04
1286-03-26
1286-03-19
Rosbrog
8
William Wallace.jpg
Uilleam Uallas 1270-04-03 1305-08-23 Ach na Feàrna
9
St Bride's Church Douglas - The Good Sir James.jpg
Seumas Dùghlas, Tighearna Dhùghlais 1289 1330-08-25 Q5301155
10
Robert II (Alba) i.JPG
Raibeart II, Rìgh na h-Alba 1316-03-02 1390-04-19 Abaid Phàislig
11
David II of Scotland.jpg
Daibhidh II, Rìgh Alba 1324-03-05 1371-02-22 Lùchairt Dhùn Phàrlain
12
Robert III, King of Scotland.png
Raibeart III, Rìgh Alba 1330s 1406-04-04 Lùchairt Sgàin
13
King James I of Scotland.jpg
Seumas I, Rìgh na h-Alba 1394-07-25 1437-02-21 Lùchairt Dhùn Phàrlain
14
James II Portrait.jpg
Seumas II na h-Alba 1430-10-16 1460-08-03 Abaid Taigh an Ròid
15
James III, King of Scotland.png
Seumas III Alba 1451-07-10 1488-06-11 Caisteal Sruighlea
16
John Mair.jpg
Iain Major 1467 1550 Bearaig a Tuath
17
James IV of Scotland.jpg
Seumas IV Alba 1473-03-17 1513-09-09 Caisteal Sruighlea
18
Seal of Gavin Douglas.jpg
Gavin Douglas 1474 1522 Caisteal Tantallon
19
George Buchanan by Arnold van Brounckhorst.jpg
Seòras Bochanan 1506-02-01 1582-09-28 Cill Earnain
20
Portrait of James V of Scotland (1512 - 1542).jpg
Seumas V Alba 1512-04-10 1542-12-14 Lùchairt Ghleann Iucha
21
John Knox woodcut.jpg
Iain Knox 1514 1572-11-24 Baile Adainn
22
Mary Queen of Scots Blairs Museum.jpg
Màiri I, Ban-rìgh na h-Alba 1542-12-08 1587-02-08 Gleann Iucha
23
James I of England by Daniel Mytens.jpg
Seumas VI na h-Alba is Seumas I Shasainn 1566-06-19 1625-03-27 Dùn Èideann
24
King Charles I after original by van Dyck.jpg
Teàrlach I 1600-11-19 1649-01-30 Lùchairt Dhùn Phàrlain
25 Màiri nighean Alasdair Ruaidh 1615 1707 Ròghadal
26 Ruairidh MacMhuirich 1646 1713 Bràgar
27 Alasdair mac Mhaighstir Alasdair 1698 1770 Àird nam Murchan
28
4thEarlOfLoudoun.jpg
Am Morair Loudoun 1705-05-05 1782-04-27 Q1871345
29
Allan Ramsay - David Hume, 1711 - 1776. Historian and philosopher - Google Art Project.jpg
David Hume 1711-05-07 1777-08-25 Dùn Èideann
30
3rd Earl of Bute by Sir Joshua Reynolds.jpg
Iain Stiùbhart, 3as Iarla Bhoid 1713-05-25 1792-03-10 Ceàrnag na Pàrlamaid, Dùn Èideann
31 Dùghall Bochanan 1716 1768 Both Chuidir
32 Francis Peacock 1723 1807-06-26 Dùn Èideann
33
AdamSmith.jpg
Adam Smith 1723-06-05 1790-07-17 Cathair Challdainn
34
ProfAdamFerguson.jpg
Adhamh MacFhearghais 1723-06-20 1816-02-22 Lag an Ràtha
35
James Watt by Henry Howard.jpg
James Watt 1736-01-19 1819-08-25 Grianaig
36
James Macpherson by George Romney.jpg
Seumas Mac a' Phearsain 1736-10-27 1796-02-17 Ruadhainn
37
Rutherford Daniel.jpg
Daniel Rutherford 1749-11-03 1819-11-15 Dùn Èideann
38
The 4th Duke of Atholl and his game keeper John Crerar.jpg
Iain Criathrar 1750 1840 Siorrachd Pheairt
39
ThomasTelford.jpg
Thomas Telford 1757-08-09 1834-09-02 Siorrachd Dhùn Phrìs
40
Robert Burns 1.jpg
Raibeart Burns 1759-01-25 1796-07-21 Allmhaigh
41
Ln-Governor-Lachlan macquarie.jpg
Lachlann MacGuaire 1762-01-31 1824-07-01 Ulbha
42 An t-Urramach Dr Alasdair Stiùbhairt 1764 1821 Blàr Athall
43
Alexander MacKenzie by Thomas Lawrence (c.1800).jpg
Alasdair MacCoinnich 1764 1820-03-12 Steòrnabhagh
44
James Hogg.jpg
Seumas Hogg 1770-12-09 1835-11-21 Eadaraig
45
Sir Henry Raeburn - Portrait of Sir Walter Scott.jpg
Walter Scott 1771-08-15 1832-09-21 Dùn Èideann
46
Robert Stevenson (lighthouse engineer) - Google Book Search - Biographical Sketch of the Late Robert Stevenson.jpg
Robert Stevenson 1772-06-08 1850-07-12 Glaschu
47 Eòghann MacLachlain 1773 1822 Loch Abar
48 Alexander Irvine 1773-11-01 1824-07-31 Fartairchill
49
Robert Tannahill.jpg
Robert Tannahill 1774-06-03 1810-05-17 Pàislig
50 Padruig Dubh 1780-12-05 1851-10-20 Siorrachd Mhoireibh
51
4th Earl of Aberdeen.jpg
George Hamilton-Gordon 1784-01-28 1860-12-14 Dùn Èideann
52
Thomas Graham.jpg
Thomas Graham 1805-12-21
1805-12-20
1869-09-16
1869-09-11
Glaschu
53
JaMAC.jpg
Iain MacDhòmhnaill 1815-01-11 1891-06-06 Glaschu
54 Màiri Mhòr nan Òran 1821 1898 Sgeitheabost
55
Bronze Bust of Iain Og Ile - geograph.org.uk - 1502318.jpg
Iain Frangan Caimbeul 1821-12-29 1885-02-17 Ìle
56
William McGonagall.jpg
Uilleam Mac Congáil 1825 1902-09-29 Dùn Èideann
57
Andrew Carnegie, three-quarter length portrait, seated, facing slightly left, 1913-crop.jpg
Andrew Carnegie 1835-11-25 1919-08-11 Dùn Phàrlain
58
Sir Archibald Geikie.jpg
Archibald Geikie 1835-12-28 1924-11-10 Dùn Èideann
59
Campbell-bannerman.jpg
Eanraig Caimbeul-MacGille-na-Brataich 1836-09-07 1908-04-22 Glaschu
60
John Muir 1912.jpg
John Muir 1838-04-21 1914-12-24 Dùn Barra
61
James Dewar.jpg
Seumas Mac an Deòir 1842-09-20 1923-03-27 Ceann Chàrdainn
62 Catrìona NicGilleBhàin Grannd 1845-04-11 1928-08 Bun Obha
63
Alexander Graham Bell.jpg
Alexander Graham Bell 1847-03-03 1922-08-02
1922-08-01
Dùn Èideann
64 Iain Mac a' Ghobhainn 1848 1881 Iarsiadar
65 John Horne 1848-01-01 1928-05-30 Sruighlea
66
Arthur James Balfour00.jpg
Arthur Balfour 1848-07-25 1930-03-19 Q7996886
67
Robert Louis Stevenson Knox Series.jpg
Robert Louis Stevenson 1850-11-13 1894-12-03 Dùn Èideann
68
William Ramsay.jpg
Sir William Ramsay 1852-10-02 1916-07-23 Glaschu
69
HectorAMacdonald.jpg
Eachann MacDhòmhnaill 1853-03-04 1903-03-25 An t-Eilean Dubh
70 Calum MacPhàrlain 1853-11-30 1931-02-22 Dail Abhaich
71
Marjory Kennedy-Fraser.png
Marsaili NicUalraig Fhriseal 1857-10-01 1930-11-22 Peairt
72
Conan doyle.jpg
Arthur Conan Doyle 1859-05-22 1930-07-07 Dùn Èideann
73
Allan MacDonald (poet).jpg
Maighstir Ailean 1859-10-25 1905-10-08 An Gearasdan
74
John Scott Haldane 1910.jpg
John Haldane 1860-05-03 1936-03-15 Dùn Èideann
75
Général Douglas Haig.jpg
Douglas Haig 1861-06-19 1928-01-29 Q5086152
76
Ramsay MacDonald ggbain.29588.jpg
Ramsaigh MacDhòmhnaill 1866-10-12 1937-11-09 Inbhir Losaidh
77
Connolly.james.jpg
Seumas Ó Conghaile 1868-06-05 1916-05-12 Dùn Èideann
78
Charles-Rennie-Mackintosh.jpg
Charles Rennie Mackintosh 1868-06-07 1928-12-10 Glaschu
79
Harry Lauder.png
Harry Lauder 1870-08-04 1950-02-26 Portobello
80 An t-Urramach Niall Ros 1873 1943-12-17 Gleann Dail
81 Donnchadh MacDhunlèibhe 1877-03-30 1964-05-25 Muile
82 Iain N. MacLeòid 1880 1954-11-21 Cille Mhoire
83 Eachann MacDhùghaill 1880-03-28 1954-03-27 Colla
84
Synthetic Production of Penicillin TR1468 crop.jpg
Alexander Fleming 1881-08-06 1955-03-11 Darbhail
85 Donnchadh Peutan 1886 1954 An Ùig
86 Edwin Muir 1887-05-15 1959-01-03 Q5250977
87 Dòmhnall Ruadh Chorùna 1887-07-09 1967-08-13 Am Baile Sear
88 Seumas MacThòmais 1888 Tunga
89
John Logie Baird in 1917.jpg
John Logie Baird 1888-08-13 1946-06-14 Baile Eilidh
90 Willa Muir 1890-03-13 1970-05-22 Monadh Rois
91
Hugh MacDiarmid - geograph.org.uk - 1518563.jpg
Ùisdean MacDhiarmaid 1892-08-11 1978-09-09 Langaim
92 Seonaidh MacGillÌosa 1897 1971 Stafain
93 An Dotair Ailean Dòmhnallach 1899 1965 An t-Eilean Sgitheanach
94 Bàrd Mhealaboist 1901-02-15 1982-11-07 Mealabost
95 Iain Latharna Caimbeul 1906 1996 Earra-Ghàidheal
96
Alexander Todd Nobel.jpg
Lord Alexander R. Todd 1907-10-02 1997-01-10 Glaschu
97 Aonghas Caimbeul 1908-09-03 1949 Nis
98 Robert Garioch 1909-05-09 1981-04-26 Dùn Èideann
99
Somhairlemacgilleain2.png
Somhairle MacGill-Eain 1911-10-21
1911-10-26
1996-11-24 Ratharsair
100
George Davie 1.jpg
George Elder Davie 1912-03-18 2007-03-20 Dùn Dèagh
101 Douglas Young 1913-06-05 1973-10-23 Q1010148
102 Gavin Maxwell 1914-07-15 1969-09-07 An Eilreig
103 Deòrsa Mac Iain Dheòrsa 1915 1984 Ach na Feàrna
104 Calum Iain MacGillEathain 1915-09-06 1960-08-17 Ratharsair
105 Dòmhnall Iain MacDhòmhnaill 1919-02-07 1986-10-02 Peighinn nan Aoireann
106 Iain A. MacDhòmhnaill 1920 1980 Camas Tianabhaig
107
Edwin Morgan by Alex Boyd.jpg
Edwin Morgan 1920-04-27 2010-08-17 Glaschu
108 Seonag NicLeòid 1920-09-26 2004-07-19 Diùrinis
109 Ruaraidh MacThòmais 1921-08-05 2012-03-21 Steòrnabhagh
110
Deborah Kerr in colour Allan Warren.jpg
Deborah Kerr 1921-09-30 2007-10-16 Baile Eilidh
111 George Mackay Brown 1921-10-17 1996-04-13 Q839556
112
James Black (pharmacologist).jpg
James W. Black 1924-06-14 2010-03-22 Alba
113 Dòmhnall Aonghais Bhàin 1926-12-12 2000-03-05 Loch Baghasdail
114 Iain Mac a' Ghobhainn 1928-01-01 1998-10-15 Glaschu
115 An t-Urramach Ailean Iain MacArtair 1928-05 2016-11-30 Gràbhair
116 Winnie Ewing 1929-07-10 Glaschu
117 Iain MacAonghais 1930 Timsgearraidh
118 Dòmhnall MacAmhlaigh 1930-05-21 2017-02-28 Bearnaraigh Mòr
119
SeanConneryJune08.jpg
Sean Connery 1930-08-25 Dùn Èideann
120 Canon Kenyon Wright 1932 2017-01-11 Pàislig
121 Jimmy Reid 1932-07-09 2010-08-10 Baile a' Ghobhainn
122 Ailean Dòmhnallach 1933 Dùn Bheagain
123 Iain Fearchar Rothach 1934-08-26 2014-01-26 Q5568033
124
DavidThouless 1995 UW.jpg
David Thouless 1934-09-21 Bearsden
125 James Mirrlees 1936-07-05 Muine Gobha
126 Màrtainn Dòmhnallach 1937 2016 Achadh a' Choirce
127 Jim MacGilleEathain 1937-04-21 Largall
128
Donald Dewar.jpg
Dòmhnall Mac an Deòir 1937-08-21 2000-10-11 Glaschu
129 Eddie MacThòmais 1940-07-16 2008-10-15 Glaschu
130 Robin Harper 1940-08-04 Inbhir Theòrsa
131 Ruairidh MacLeòid nan Duilleagan Gàidhlig 1941 Loch nam Madadh
132
Alex Ferguson.jpg
Alex MacFhearghais 1941-12-31 Baile a' Ghobhainn
133
John Purser at SMO.jpg
Iain Mac an Sporain 1942 Glaschu
134
Nobel Laureates 0953 (31117136180).jpg
Fraser Stoddart 1942-05-24 Dùn Èideann
135 Eideard Brocklebank 1942-09-24 Cill Rìmhinn
136
GilPatersonMSP20110510.JPG
Gil Paterson 1942-11-11 Glaschu
137
Jkosterl.jpg
Michael Kosterlitz 1943-06-22 Obar Dheathain
138 Norma NicLeòid 1944 Ùig
139
Maoileas Caimbeul aig SMO 2007.jpg
Maoilios Caimbeul 1944-03-23 Stafain
140 Anndra Ardbuckle 1944-04-12 Fìobha
141
Jimmy Johnstone.jpg
Jimmy Johnstone 1944-09-30 2006-03-13 Baile Udain
142
Anne Lorne Gillies 9-5-2012.jpg
Anna Latharna NicGillÌosa 1944-10-21 Sruighlea
143 Mairead Ewing 1945-09-01 2006-03-21 Lannraig, Lannraig a Deas
144
RobGibsonMSP20110510.JPG
Rob MacGiobain 1945-10-10 Glaschu
145
Donovan Washington 2007.jpg
Donovan 1946-05-10 Glaschu
146
Malcolm Rifkind.jpg
Malcolm Rifkind 1946-06-21 Dùn Èideann
147 Stuart Christie 1946-07-10 Glaschu
148
StewartStevensonMSP20110510.JPG
Stewart Stevenson 1946-10-15 Dùn Èideann
149
Margaret Bennett (writer).JPG
Mairead Bennett 1946-10-27 Port Rìgh
150
HelenEadieMSPPortrait.jpg
Eilidh Eadie 1947-03-07 2013-11-09 Stenhousemuir
151 Uilleam Aitken 1947-04-15 Glaschu
152
Gerry Rafferty.jpg
Gerry Rafferty 1947-04-16 2011-01-04 Pàislig
153 Liz Lochhead 1947-12-26 Tobar na Màthar
154
Henry Mcleish.jpg
Eanraig MacGillÌosa 1948-06-15 Maothchoille
155 Brian MacUilleim 1948-12-13 Dùn Omhain
156 An t-Ollamh Dòmhnall Meek 1949 Tiriodh
157
AlexFergussonMSP20110511.jpg
Ailig MacFhearghais 1949-04-08 Lios Uillt
158 Ruaraidh Dòmhnallach 1949-07-27 Dòrnach
159
Rhona Brankin.jpg
Rhona Brankin 1950-01-19 Glaschu
160
ChristinePrimrose1a.jpg
Christine Primrose 1950-02-17 Càrlabhagh
161
AnnabelGoldieMSP20110510.JPG
Annabel Goldie 1950-02-27 Glaschu
162 Jocky Wilson 1950-03-22 2012-03-24 Cathair Challdainn
163
Gordon Brown official.jpg
Gòrdan Mac a' Bhriuthainn 1951-02-20 Giofnag
164
JohnScottMSP20110509.JPG
John Scott 1951-06-07 Inbhir Àir
165
MaureenWatt20110507.JPG
Maureen Watt 1951-06-23 Obar Dheathain
166 Eleanor Scott 1951-07-23 Inbhir Nis
167
Roseanna Cunningham, Minister for Environment (1).jpg
Ròsanna Choineagan 1951-07-27 Glaschu
168
SandraWhiteMSP20110510.JPG
Sandra White 1951-08-17 Glaschu
169
Alex Neil, Minister for Housing and Communities (2).jpg
Ailig Neil 1951-08-22 Ospadal Meadhanach Shiorrachd Àir
170
Colin Beattie.JPG
Colin Beattie 1951-10-17 Baile Fharfair
171 Aonghas Pàdraig Caimbeul 1952 Uibhist a Deas
172 Coinneach MacGuaire 1952 Tobar Mhoire
173
Christopher Whyte.jpg
Crìsdean Whyte 1952 Glaschu
174
Michaelmarra.pk (3).jpg
Michael Marra 1952-02-17 2012-10-23 Dùn Dèagh
175
MargaretMitchellMSP20120529.jpg
Margaret Mitchell 1952-11-15 Coatbridge
176 Magaidh Dhòmhnallach 1952-11-17 2016-07-26 Glaschu
177
JamesDornanMSP20110507.JPG
Seumas Ó Dornáin 1953-03-17 Glaschu
178
TonyBlairBasra.JPG
Tony Blair 1953-05-06 Dùn Èideann
179
Donnie Munro.jpg
Donaidh Rothach 1953-08-02 An Ùig
180 Calum Dòmhnallach 1953-11-12 Loch nam Madadh
181
IainBanks2009.jpg
Iain Banks 1954-02-16 2013-06-09 Dùn Phàrlain
182
MaryFeeMSP20110510.JPG
Mary Fee 1954-03-23 Dùn Èideann
183
Cathy-Craigie.jpg
Cathie Craigie 1954-04-14 Sruighlea
184
Jim Wallace.jpg
Seumas Uallas 1954-08-25 Anainn, Dùn Phris is Gall-Ghaidhealaibh
185
Dougie MacLean September 2011.jpg
Dougie MacLean 1954-09-27 Dùn Bhlàthain
186
Alex Salmond (crop).JPG
Ailig Salmond 1954-12-31 Gleann Iucha
187
Bruce Crawford, Minister for Parliamentary Business (1).jpg
Brus Crawford 1955-02-16 Peairt
188
Bb3-billbutler.jpg
Bill Butler 1956-03-30 Glaschu
189
DaveStewartMSPPortrait.jpg
David Stewart 1956-05-05 Inbhir Nis
190 Calum Domhnallach (neach poileataigs) 1956-05-07 Steòrnabhagh
191
Linda Fabiani.jpg
Linda Fabiani 1956-12-14 Glaschu
192
JohnFinnie261012.jpg
Iain Finnie 1956-12-31 Na Cluainean
193
LewisMacdonaldMSP20110510.JPG
Lewis Dòmhnallach 1957-01-01 Steòrnabhagh
194
JohnMasonMSP20110509.JPG
Iain Mason 1957-05-15 An Ruadh-ghleann
195
IainGrayMSP20110510.JPG
Iain Gray 1957-06-07 Dùn Èideann
196
JohannLamontMSPgreenjacket.jpg
Seonag NicLaomainn 1957-07-11 Glaschu
197
Fergus Ewing, Minister for Community Safety (2).jpg
Fearghas Ewing 1957-09-23 Glaschu
198 Lesley Laird 1958 Grianaig
199
Kenny MacAskill, Cabinet Secretary for Justice (1).jpg
Coinneach MacAsgaill 1958-04-28 Dùn Èideann
200
Irvine Welsh by Kubik.JPG
Irvine Welsh 1958-09-27 Lìte
201 Meg Bateman 1959-04-13 Dùn Èideann
202
Colin Fox - National co-spokesperson of the SSP - September 2015.jpg
Colin Fox 1959-06-17 Tobar na Màthar
203
Charles kennedy feb 2009.jpg
Teàrlach Ceanadach 1959-11-25 2015-06-01 Inbhir Nis
204
GordonMacDonaldMSP20120529.jpg
Gòrdan Dòmhnallach 1960-01-02 Glaschu
205
Nicol Stephen.jpg
Nicol MacSteaphain 1960-03-23 Obar Dheathain
206
P7210286.jpg
Seac MacDhòmhnaill 1960-06-30 Irbhinn
207
AnnabelleEwingMSP20110510.JPG
Annabelle Ewing 1960-08-20 Glaschu
208
DavidTorranceMSP20111207.jpg
Dàibhidh Torrance 1961-03-13 Cathair Challdainn
209
IanBlackfordMP.jpg
Ian Blackford 1961-05-14 Dùn Èideann
210
Sarah Boyack MSP.jpg
Sarah Boyack 1961-05-16 Glaschu
211
AlexJohnstoneMSP20110509.JPG
Alex Johnstone 1961-07-31 2016-12-07 Stonehaven
212
KennethGibsonMSP20110507.JPG
Kenneth Gibson 1961-09-08 Pàislig
213
Keith Brown, Minister for Transport and Infrastructure (2).jpg
Keith Brown 1961-12-20 Dùn Èideann
214
KenMacintoshMSP20110511.jpg
Coinneach Mac an Tòisich 1962-01-15 Inbhir Nis
215
JoanMcAlpineMSP20120529.jpg
Joan McAlpine 1962-01-28 Guireag
216 Scott Barrie 1962-03-10 Cill Rìmhinn
217
Kathleen Jamie6 lo res.jpg
Kathleen Jamie 1962-05-13 Dùn Èideann
218
David Mundell visiting Stornoway Black Pudding.jpg
Dàibhidh Mundell 1962-05-27 Dùn Phris
219
Ally McCoist 1994.jpg
Ally McCoist 1962-09-24 Bellshill
220
GraemeDeyMSP20110507.jpg
Graeme Dey 1962-10-29 Obar Dheathain
221
Stewart Hosie.jpg
Stewart Hosie 1963-01-03 Dùn Dèagh
222
ElaineSmithMSPPortrait.jpg
Elaine Nic a' Ghobhainn 1963-05-07 Coatbridge
223
RhodaGrantMSP20110511.JPG
Rhoda Ghrannd 1963-06-26 Steòrnabhagh
224
Wendy Alexander.jpg
Wendy NicAlasdair 1963-06-27 Glaschu
225
IvanMcKeeMSP-May2016.jpg
Ivan McKee 1963-09 Baile Eilidh
226
AngusMacDonaldMSP20110510.JPG
Aonghas Dòmhnallach 1963-10-11 Steòrnabhagh
227
Bryan Gunn in the Gunn Club.jpg
Bryan Gunn 1963-12-22 Inbhir Theòrsa
228
Susan Deacon.jpg
Susan Deacon 1964-02-02 Baile nam Feusgan
229
John Swinney, Cabinet Secretary for Sustainable Growth (1).jpg
Iain MacShuibhne 1964-04-13 Dùn Èideann
230 Brian Whittle 1964-04-26 Inbhir Àir
231
Fiona Hyslop, Minister for Culture and External Affairs (2).jpg
Fiona Hyslop 1964-08-01 Irbhinn
232
CraigLeveinCoachSCO.jpg
Craig Levein 1964-10-22 Dùn Phàrlain
233
Art MacCormaig a' seinn aig SMO air 2016-04-21 (bearradh).jpg
Art MacCormaig 1965 Port Rìgh
234 Michelle Thomson 1965-03-11 Bearsden
235
Alistair Carmichael MP at Bournemouth 2009.jpg
Alastair MacIlleMhìcheil 1965-07-15 Ìle
236
MurdoFraserMSP20110510.JPG
Murchadh Friseal 1965-09-05 Inbhir Nis
237
Alison Johnstone MSP.jpg
Alison Johnstone 1965-10-11 Dùn Èideann
238
Tavish Scott MSP at Bournemouth.jpg
Tàmhais Scott 1966-05-06 Inbhir Nis
239
John Barrowman 2.jpg
John Barrowman 1967-03-11 Glaschu
240
JoeFitzPatrickMSP20110511.JPG
Joe Fitzpatrick 1967-04-01 Dùn Dèagh
241 Anna Frater 1967-07-05 Steòrnabhagh
242
ClareAdamsonMSP20110507.JPG
Clare Adamson 1967-08-01 Tobar na Màthar
243
LiamMcArthurMSP20110510.JPG
Liam MacArtair 1967-08-08 Dùn Èideann
244
Jim Murphy, April 2009 cropped.jpg
Jim Murphy 1967-08-23 Glaschu
245
WillieRennieMSP20110510.JPG
Willie Rennie 1967-09-27 Fìobha
246
ChristinaMcKelvieMSP20110510.JPG
Christina McKelvie 1968-03-04 Glaschu
247
KevinStewartMSP20110507.JPG
Kevin Stewart 1968-06-03 Obar Dheathain
248
Richard Lochhead, Cabinet Secretary for Rural Affairs and Environment (2).jpg
Ridseard Lochhead 1969-05-24 Pàislig
249
George outside Paisley'sTown Hall.JPG
George Adam 1969-06-08 Pàislig
250
Gerard Butler (Berlin Film Festival 2011).jpg
Gerard Butler 1969-11-13 Pàislig
251 Martha Wardrop 1969-12-10 Cill Rìmhinn
252
AngelaConstanceMSP20110510.JPG
Angela Constance 1970-07-15 An Dubh Allt
253
Nicola Sturgeon SNP leader.jpg
Nicola Sturgeon 1970-07-19 Irbhinn
254
MichaelMathesonMSP20110507.JPG
Mìcheil MacMhathain 1970-09-08 Glaschu
255
Ewan McGregor 2016.jpg
Ewan McGregor 1971-03-31 Peairt
256
AlasdairAllanMSP20120530.jpg
Alasdair Allan 1971-05-06 Ashkirk
257
PatrickHavieMSP2013 (cropped).jpg
Pàdraig Harvie 1973-03-18 Baile Alasdair
258
BobDorisMSP20110507.JPG
Bob Doris 1973-05-11 Am Magh Leamhna
259 Bruce MacGregor 1974 Inbhir Nis
260
Richard Baker MSP.jpg
Ridseard Baker 1974-05-29 Dùn Èideann
261
Shirley-anne Somerville.jpg
Shirley-Anne Somerville 1974-09-02 Cathair Challdainn
262
Stephen Gallacher.JPG
Stephen Gallacher 1974-11-01 Deagh Mhonadh
263
JohnLamontMSP20110510.JPG
John Lamont 1976-04-15 Cill Fhinnean
264
Official portrait of Ian Murray crop 2.jpg
Ian Murray 1976-08-10 Dùn Èideann
265
Donald cameron msp wiki2.jpg
Dòmhnall Camshron 1976-11-26 Achadh na Càiridh
266
DerekMacKayMSP20110509.JPG
Derek Mackay 1977-07-30 Rinn Friù
267
Jenny Marra MSP.jpg
Jenny Marra 1977-11-06 Dùn Dèagh
268
RuthDavidsonMSP20120529.jpg
Ruth Davidson 1978-11-10 Dùn Èideann
Ospadal Màthrachais Cuimhneachan Simpson
269
Julie Fowlis live in concert.jpg
Julie Fowlis 1979 Uibhist a Tuath
270 Morven Christie 1979 Baile Eilidh
271
James McAvoy Cannes 2014.jpg
James McAvoy 1979-04-21 Glaschu
272
JamieHepburnMSP20110511.JPG
Jamie Hepburn 1979-05-21 Glaschu
273
Douglasmurray.jpg
Douglas Murray (sgrìobhadair) 1979-07-16 Alba
274
Aileen Campbell MSP.jpg
Aileen Chaimbeul 1980-05-18 Peairt
275
MarkMcDonaldMSP20110507.JPG
Mark McDonald 1980-06-07 Inbhir Uaraidh
276 Niall O'Gallagher 1981 Dùn Èideann
277
KeziaDugdaleMSPPortrait.jpg
Kezia Dugdale 1981-08-28 Obar Dheathain
278 Catrìona Lexy Chaimbeul 1982 Leòdhas
279
Douglas Ross MSP.jpg
Dùghlas Ross 1983-04-09 Comhairle Mhoireibh
280
Neil Bibby.JPG
Neil Bibby 1983-09-06 Pàislig
281
Tom Arthur.jpg
Tom Arthur 1985 Pàislig
282
HumzaYousafMSP20110507.JPG
Humza Yousaf 1985-04-07 Glaschu
283
Official portrait of Kirsty Blackman crop 2.jpg
Kirsty Blackman 1986 Obar Dheathain
284 Chris Pendergast 1986-02-19 Glaschu
285 Anndra A. Dunn 1987 Leòdhas
286
2015 Australian Open - Andy Murray 12 (cropped).jpg
Andy Moireach 1987-05-15 Glaschu
287
Official portrait of Ross Thomson crop 2.jpg
Ross Thomson 1987-09-21 Obar Dheathain
288 Calum MacLeòid 1988-11-15 Glaschu
289
Mhairi Black MP - official photo 2017.jpg
Mhairi Black 1994-09-12 Pàislig
290
Constantine II of Scotland.jpg
Còiseam II na h-Alba 0952 Alba
291 Fionnuala Nic Dhomhnaill Alba
292 Alison Lang Dùn Èideann
293 An Dr Fionnlagh MacLeòid Nis
294 Mairi Mairead Nic Gill-Eathain Griomasaigh
295 Murchadh MacLeòid Griais
296
JeaneFreemanMSP.jpg
Jeane Freeman Inbhir Àir
297
AndyWightmanMSP.JPG
Andy Wightman Dùn Dèagh
298 Ailean Boyd Siorrachd Inbhir Àir
299
DaibhidhWalker2015b.JPG
Daibhidh Walker Uibhist a Deas
300
GailRossMSP-May2016.jpg
Gail Ros Rèis
301
GillianMartinMSP-May2016.jpg
Gillian Martin Baile Ùr Fobharain
302
MairiEvansMSP-May2016.jpg
Mairi Evans Dùn Dèagh
303
JennyGilruthMSP-May2016.jpg
Jenny Gilruth Siaras
304
FinlayCarsonMSP.jpg
Finlay Carson Twynholm
305
EmmaHarperMSP-May2016.jpg
Emma Harper Siorrachd Bhaile na h-Uige
306 Jamie Greene Grianaig
307 Monica Lennon Bellshill
308
Graham Simpson.jpg
Graham Simpson Obar Dheathain
309
ArtairDonald2015b.JPG
Artair Donald Tiriodh
End of auto-generated list.