Liosta dhaoine à Alba

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

An liosta seo air mapa

Chaidh an liosta seo a chruthachadh le dàta bho Wikidata agus thèid ùrachadh bho àm gu àm le bot.
Thèid muthaichean a rinn thu am broinn an liosta a thoirt air falbh leis an ath-ùraich!

# dealbh ainm Rugadh Bàs àite breith
1
SaintNinian.jpg
Naomh Ninian 0360 0432 Alba
2
Merlin and St Kentigern, Stobo Kirk.JPG
Naomh Mungan 0518 0614-01-13 Glaschu
3
Constantine II of Scotland.jpg
Còiseam II na h-Alba 0801s 0952 Alba
4
History-kenneth.jpg
Coinneach I na h-Alba 0810 0858-02-08 Ì Chaluim Chille
5
Donald MacAlpin.jpg
Dòmhnall I na h-Alba 0812 0862-04-13 Ì Chaluim Chille
6
Donnchad I.jpg
Donnchadh I na h-Alba 1001 1040-08-14 Alba
7
David Seal (ob).JPG
Daibhidh I na h-Alba 1084 1153-05-24 Alba
8
Alexander II (Alba) ii.JPG
Alasdair II na h-Alba 1198-08-24 1249-07-06 Baile Adainn
9
Alexander III and Ollamh Rígh.JPG
Alasdair III na h-Alba 1241-09-11
1241-09-04
1286-03-26
1286-03-19
Rosbrog
10
William Wallace.jpg
Uilleam Uallas 1270-04-03
1270
1305-08-23 Ach na Feàrna
11
King Robert I of Scotland.jpg
Raibeart I na h-Alba 1274-07-11 1329-06-07 Q4590136
12
St Bride's Church Douglas - The Good Sir James.jpg
Seumas Dùghlas, Tighearna Dhùghlais 1289 1330-08-25 Dùghlas
13
Robert II (Alba) i.JPG
Raibeart II, Rìgh na h-Alba 1316-03-02 1390-04-19 Abaid Phàislig
14
David II of Scotland by Sylvester Harding 1797.jpg
Daibhidh II, Rìgh Alba 1324-03-05 1371-02-22 Lùchairt Dhùn Phàrlain
15
Robert III, King of Scotland.png
Raibeart III, Rìgh Alba 1330s 1406-04-04 Lùchairt Sgàin
16
King James I of Scotland.jpg
Seumas I, Rìgh na h-Alba 1394-07-25 1437-02-21 Lùchairt Dhùn Phàrlain
17
JamesKennedySeal.JPG
Seumas Ceanadach 1408 1465-05-24 A' Charraig
18
James II Portrait.jpg
Seumas II na h-Alba 1430-10-16 1460-08-03 Abaid Taigh an Ròid
19
James III, King of Scotland.png
Seumas III Alba 1451-07-10 1488-06-11 Caisteal Sruighlea
20
Statue of William Dunbar, Scottish National Portrait Gallery.jpg
William Dunbar 1460 1520 Comhairle Lodainn an Ear
21
HectorBoece.jpg
Hector Boece 1465 1536 Dùn Dèagh
22
John Mair.jpg
Iain Major 1467
1469
1550 Bearaig a Tuath
23
James IV of Scotland.jpg
Seumas IV Alba 1473-03-17 1513-09-09 Abaid Taigh an Ròid
24
Seal of Gavin Douglas.jpg
Gavin Douglas 1474 1522 Caisteal Tantallon
25 Fionnuala Nic Dhomhnaill 1500 Alba
26
George Buchanan by Arnold van Brounckhorst.jpg
Seòras Bochanan 1506-02-01 1582-09-28 Cill Earnain
27
Portrait of James V of Scotland (1512 - 1542).jpg
Seumas V Alba 1512-04-10 1542-12-14 Lùchairt Ghleann Iucha
28
John Knox woodcut.jpg
Iain Knox 1514 1572-11-24 Baile Adainn
Q5559953
29
Mary Queen of Scots Blairs Museum.jpg
Màiri I, Bànrigh na h-Alba 1542-12-08 1587-02-08 Gleann Iucha
30
James I of England by Daniel Mytens.jpg
Seumas VI na h-Alba is Seumas I Shasainn 1566-06-19 1625-03-27 Dùn Èideann
31
King Charles I after original by van Dyck.jpg
Teàrlach I 1600-11-19 1649-01-30 Lùchairt Dhùn Phàrlain
32 Alasdair mac Colla 1610 1647-11-16 Colbhasa
33 Màiri nighean Alasdair Ruaidh 1615 1707 Ròghadal
34 Iain Lom 1624 1710 Dama an Lagain
35 Ruairidh MacMhuirich 1646 1713 Bràgar
36 Seòras MacCoinnich 1655 1735 Gruinneart
37 Sìleas na Ceapaich 1660 1729 Loch Abar
38 Maighread nighean Lachlainn 1660 Muile
39 Lachlann mac Theàrlaich Òig 1665 1734 An Srath
40 Iain MacCodrum 1693 1779 Àird an Rùnair
41
Georgemurray.jpg
Am Morair Seòras Moireach 1694-10-04 1760-10-11 Alba
42 Alasdair mac Mhaighstir Alasdair 1698 1770 Àird nam Murchan
43 Coinneach Odhar 1700s Ùig
44 Iain Ruadh Stiùbhart 1700 1752 Ceann Chàrdainn
45
4thEarlOfLoudoun.jpg
Am Morair Loudoun 1705-05-05 1782-04-27 Q1871345
46
Allan Ramsay - David Hume, 1711 - 1776. Historian and philosopher - Google Art Project.jpg
David Hume 1711-05-07 1775-08-25 Dùn Èideann
47
3rd Earl of Bute by Sir Joshua Reynolds.jpg
Iain Stiùbhart, 3as Iarla Bhoid 1713-05-25 1792-03-10 Ceàrnag na Pàrlamaid, Dùn Èideann
48 Rob Donn MacAoidh 1714 1778 Allt na Caillich
49 Dùghall Bochanan 1716 1768 Both Chuidir
50
Floramacdonald2.jpg
Fionnghal NicDhòmhnaill 1722 1790-03-04 Gearra Bhailteas
51 Lachlan Mac a’ Phearsain 1723 1780 Srath Mathaisidh
52 Francis Peacock 1723 1807-06-26 Dùn Èideann
53
AdamSmith.jpg
Adam Smith 1723-06-05 1790-07-17 Cathair Challdainn
54
ProfAdamFerguson.jpg
Adhamh MacFhearghais 1723-06-20 1816-02-22 Lag an Ràtha
55 Donnchadh Gobha 1725 1825 Bàideanach
56 Raghnall Dubh 1728 1808 Àird nam Murchan
57 Seumas MacLathagain 1728-09-08 1805-05-03 Baile Eachainn
58
James Watt by Henry Howard.jpg
James Watt 1736-01-19 1819-08-25
1819-08-19
Grianaig
59
James Macpherson by George Romney.jpg
Seumas Mac a' Phearsain 1736-10-27 1796-02-17 Ruadhainn
60
Rutherford Daniel.jpg
Daniel Rutherford 1749-11-03 1819-11-15 Dùn Èideann
61
The 4th Duke of Atholl and his game keeper John Crerar.jpg
Iain Criathrar 1750 1840 Siorrachd Pheairt
62
Alan Cameron of Erracht.jpg
Sir Ailean Camshron 1753 1828-03-09 Earrachd
63
ThomasTelford.jpg
Thomas Telford 1757-08-09 1834-09-02 Gleann an Dùin Fhinn
64
Robert Burns 1.jpg
Raibeart Burns 1759-01-25 1796-07-21 Allmhaigh
65 Uilleam Ros 1762 1791 An t-Àth Leathann
66
Ln-Governor-Lachlan macquarie.jpg
Lachlann MacGuaire 1762-01-31 1824-07-01 Ulbha
67 An t-Urramach Dr Alasdair Stiùbhairt 1764 1821 Blàr Athall
68
Alexander MacKenzie by Thomas Lawrence (c.1800).jpg
Alasdair MacCoinnich 1764 1820-03-12 Steòrnabhagh
69 Eòghann MacEachainn 1769 Àrasaig
70 Alasdair MacFhionghain 1770 1814 Mòrar
71
Sir John Watson Gordon - James Hogg, 1770 - 1835. Poet; 'The Ettrick Shepherd' - Google Art Project.jpg
Seumas Hogg 1770-12-09 1835-11-21 Eadaraig
72
Sir Henry Raeburn - Portrait of Sir Walter Scott.jpg
Walter Scott 1771-08-15 1832-09-21 Dùn Èideann
73
Robert Stevenson (lighthouse engineer) - Google Book Search - Biographical Sketch of the Late Robert Stevenson.jpg
Robert Stevenson 1772-06-08 1850-07-12 Glaschu
74 Alexander Irvine 1773-11-01 1824-07-31 Fartairchill
75
Robert Tannahill.jpg
Robert Tannahill 1774-06-03 1810-05-17 Pàislig
76 Eòghan MacLachlainn 1775
1773
1822 Loch Abar
77 Padruig Dubh 1780-12-05 1851-10-20 Siorrachd Mhoireibh
78
Mary Somerville.jpg
Mary Somerville 1780-12-26 1872-11-28 Deadard
79 Pàdraig Grannd 1783 1867 Baile an Tuaigh
80
4th Earl of Aberdeen.jpg
George Hamilton-Gordon 1784-01-28 1860-12-14 Dùn Èideann
81 Gilleasbuig Grannda 1785 Gleann Mhoireastan
82 Niall MacAilpein 1786 1867 Ìle
83 Iain MacGilleEathain 1787-01-08 1848-01-26 Q39997715
84 Iain Gobha na Hearadh 1790 1852-12-06 Ròghadal
85 Lachlan MacIlleathain 1798 1848 Colla
86 Dòmhnall Caimbeul 1798 1875-01-01 Dail na Spideil
87 An t-Urramach Gilleasbuig Farcharson 1800 1878 Maoilinn
88 Iain MacLachlainn 1804 1874 Rathuaithe
89
Thomas Graham.jpg
Thomas Graham 1805-12-21
1805-12-20
1869-09-16
1869-09-11
Glaschu
90 Alasdair MacGriogair 1806 1881 Gleann Gharthain
91 Iain MacCoinnich 1806 1848
1843
Geàrrloch
92 Eòghann MacColla 1808-09-21 1898-07-24 A' Cheannmhor, Earra-Ghàidheal
93
William Forbes Skene.jpg
William Forbes Skene 1809-06-07 1892-08-29 Q7376161
94
David Livingstone -1.jpg
Daibhidh MacDhùnleibh 1813-03-19 1873-05-01 Baile an t-Saoir
95
JaMAC.jpg
Iain MacDhòmhnaill 1815-01-11 1891-06-06 Glaschu
96 Helen MacFarlane 1818-09-25 1860-03-29 Ceann a' Bhàirr
97 Màiri Mhòr nan Òran 1821 1898 Sgeitheabost
98
Bronze Bust of Iain Og Ile - geograph.org.uk - 1502318.jpg
Iain Frangan Caimbeul 1821-12-29 1885-02-17 Ìle
99 Iain Caimbeul 1823 Latharna
100
William McGonagall.jpg
Uilleam Mac Congáil 1825 1902-09-29 Dùn Èideann
101
Alexander Carmichael.jpg
Alasdair Gilleasbaig MacGilleMhìcheil 1832-12-01 1912-06-06 Lios Mòr
102
Andrew Carnegie, three-quarter length portrait, seated, facing slightly left, 1913-crop.jpg
Andrew Carnegie 1835-11-25 1919-08-11 Dùn Phàrlain
103
Sir Archibald Geikie.jpg
Archibald Geikie 1835-12-28 1924-11-10 Dùn Èideann
104
Campbell-bannerman.jpg
Eanraig Caimbeul-MacGille-na-Brataich 1836-09-07 1908-04-22 Glaschu
105
John Muir 1912.jpg
John Muir 1838-04-21 1914-12-24 Dùn Barra
106
Donald-Mackinnon-Celtic Review10-p97(Jun-1915).jpg
Dòmhnall MacFhionghain 1839-04-18 1914-12-25 Colbhasa
107 Frances Tolmie 1840-10-13 1926-12-31 Diùirnis, An t-Eilean Sgitheanach
108
James Dewar.jpg
Seumas Mac an Deòir 1842-09-20 1923-03-27 Ceann Chàrdainn
109 Catrìona NicGilleBhàin Grannd 1845-04-11 1928-08 Bun Obha
110
Alexander Graham Bell (cropped).jpg
Alexander Graham Bell 1847-03-03 1922-08-02 Dùn Èideann
111 Iain Mac a' Ghobhainn 1848 1881 Iarsiadar
112
Horne (cropped) at Inchnadamph Inn, 1912.jpg
John Horne 1848-01-01 1928-05-30 Sruighlea
113
Arthur James Balfour00.jpg
Arthur Balfour 1848-07-25 1930-03-19 Q7996886
114 Iain MacPhàidein 1850 1935 Muile
115
Robert Louis Stevenson Knox Series.jpg
Robert Louis Stevenson 1850-11-13 1894-12-03 Dùn Èideann
116 Henry Whyte 1852 1913 Eilean Èisdeal
117
William Ramsay.jpg
Sir William Ramsay 1852-10-02 1916-07-23 Glaschu
118
HectorAMacdonald.jpg
Eachann MacDhòmhnaill 1853-03-04 1903-03-25 Q37988982
119 Calum MacPhàrlain 1853-11-30 1931-02-22 Dail Abhaich
120
Alexander Macbain photo, from An Etymological Dictionary of the Gaelic Language.jpg
Alasdair MacGilleBhàin 1855-07-22 1907-04-04 Baile a' Ghiuthais
121
James Keir Hardie by John Furley Lewis, 1902.jpg
Keir Hardie 1856-08-15 1915-09-26 Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath
122
Williamina Paton Stevens Fleming circa 1890s.jpg
Williamina Fleming 1857-05-15 1911-05-21 Dùn Dèagh
123
Marjory Kennedy-Fraser.png
Marsaili NicUalraig Fhriseal 1857-10-01 1930-11-22 Peairt
124
Conan doyle.jpg
Arthur Conan Doyle 1859-05-22 1930-07-07 Dùn Èideann
125
Allan MacDonald (poet).jpg
Maighstir Ailean 1859-10-25 1905-10-08 An Gearasdan
126
John Scott Haldane 1910.jpg
John Haldane 1860-05-03 1936-03-15 Dùn Èideann
127
Général Douglas Haig.jpg
Douglas Haig 1861-06-19 1928-01-29 Q5086152
128
Cropped photograph of William Adamson.jpg
William Adamson 1863-04-02 1936-02-23 Dùn Phàrlain
129
Arthurhenderson.jpg
Arthur Henderson 1863-09-13 1935-10-20 Glaschu
130
William J Watson.PNG
Uilleam MacBhatair 1865 1948-03-09 Baile Mhuilinn Anndra
131
J. Ramsay MacDonald LCCN2014715885 (cropped).jpg
Ramsaigh MacDhòmhnaill 1866-10-12 1937-11-09 Inbhir Losaidh
132
Connolly.james.jpg
Seumas Ó Conghaile 1868-06-05 1916-05-12 Dùn Èideann
133
Charles-Rennie-Mackintosh.jpg
Charles Rennie Mackintosh 1868-06-07 1928-12-10 Q7830118
134 Aonghas MacIllFhialain 1869 Uibhist a Deas
135
CTR Wilson.jpg
Charles Thomson Rees Wilson 1869-02-14 1959-11-15 Q24197253
136
Harry Lauder.png
Harry Lauder 1870-08-04 1950-02-26 Portobello
137 Coinneach MacLeòid 1871 1955-07-09 Eige
138 An t-Urramach Niall Ros 1873 1943-12-17 Gleann Dail
139 Donnchadh MacDhunlèibhe 1877-03-30 1964-05-25 Muile
140 Iain N. MacLeòid 1880 1954-11-21 Cille Mhoire
141 Seumas MacLeòid 1880 1947 Sgalpaigh na Hearadh
142 Eachann MacDhùghaill 1880-03-28 1954-03-27 Colla
143 Niall MacFhionghain 1881 1954 Na Torran
144
Synthetic Production of Penicillin TR1468 crop.jpg
Alexander Fleming 1881-08-06 1955-03-11 Darbhail
145 Alasdair MacNeacail 1884 1966-12-12 Tròndairnis
146 Iain 'Kaid' MacIlleathain 1885-05-14 1932-01-14 Port Rìgh
147
Portrait of James Maxton.jpg
James Maxton 1885-06-22 1946-07-23 Pollag
148 Dòmhnall Mac na Ceàrdaich 1885-12-05 1932 Barraigh
149 Donnchadh Peutan 1886 1954 An Ùig
150 Anna Arnott 1887 1978 Lìonacro
151 Edwin Muir 1887-05-15 1959-01-03 Q5250977
152 Dòmhnall Ruadh Chorùna 1887-07-09 1967-08-13 Am Baile Sear
153 Seumas MacThòmais 1888 Tunga
154
John Logie Baird in 1917.jpg
John Logie Baird 1888-08-13 1946-06-14 Baile Eilidh
155 Niall Peutan 1888-09-07 1972 Heireaseadar
156 Willa Muir 1890-03-13 1970-05-22 Monadh Rois
157
Hugh MacDiarmid - geograph.org.uk - 1518563.jpg
Ùisdean MacDhiarmaid 1892-08-11 1978-09-09 Langaim
158 Catrìona Dhùghlas 1893 1965 Cille Mhoire
159 Nan Shepherd 1893-02-11 1981-02-23 Cultair
160 Eàirdsidh Dòmhnallach 1895 Dùn Bheagain
161 Aonghas Fleidsear 1896 1983 Siadar, An t-Eilean Sgitheanach
162 Sheina Marshall 1896-04-20 1977-04-07 Baile Bhòid
163 Seonaidh MacGillÌosa 1897 1971 Stafain
164 Ùisdean MacRath 1897 1988 Ceileabost
165 Iain Eairdsidh MacAsgaill 1898-02-19 1934-06-04 Beàrnaraigh
166 An Dotair Ailean Dòmhnallach 1899 1965 An t-Eilean Sgitheanach
167 Seumas MacNeacail 1901 1971 Ach na h-Annaid
168 Bàrd Mhealaboist 1901-02-15 1982-11-07 Mealabost
169 Calum 'Ruadh' MacNeacail 1902-03-19 1978-02-28 Q2409023
170 Eàirdsidh Grannd 1902-07-06 1991-01-17 Lèanaidh
171
Domhnall Grannd 1903-1970.jpg
Dòmhnall Grannd 1903-01-25 1970-02-01 Slèite
172 Aonghas Caimbeul 1903-10-09 1982-01-28 Nis
173 Iain MacNeacail 1903-10-30 1999-05-17 Siadar, An t-Eilean Sgitheanach
174 An t-Urr Tormod Dòmhnallach 1904 1978 Bhaltos
175 Cailleach an Deucoin 1904-01-04 1983 Grabhair
176 Tormod MacLeòid 1904-06-15 1968-09-14 Rubha
177 Ceitidh Anna NicNeacail 1906-06-29 1995-12-22 Q2178875
178 Iain Latharna Caimbeul 1906-10-01 1996-04-25 Earra-Ghàidheal
179 Murchadh Mac a' Phearsain 1907 1971 Leathallt
180
Alexander Todd Nobel.jpg
Lord Alexander R. Todd 1907-10-02 1997-01-10 Glaschu
181 Aonghas Caimbeul 1908-09-03 1949 Nis
182 Iain MacIllEathain 1909 1969 Ratharsair
183 Robert Garioch 1909-05-09 1981-04-26 Dùn Èideann
184 Màiri A. Chaimbeul 1910 Baile a' Mhuilinn
185 Coinneach Fionnlasdan 1910 A' Chomraich
186
Somhairlemacgilleain2.png
Somhairle MacGill-Eain 1911-10-26 1996-11-24 Ratharsair
187 Calum MacLeòid 1911-11-15 1988-01-26 Glaschu
188
George Davie 1.jpg
George Elder Davie 1912-03-18 2007-03-20 Dùn Dèagh
189 Aonghas MacMhathain 1912-07-01 1962-11-02 Na Hearadh
190 Douglas Young 1913-06-05 1973-10-23 Port na Creige
191 Gavin Maxwell 1914-07-15 1969-09-07 An Eilreig
192 Deòrsa Mac Iain Dheòrsa 1915 1984 Ach na Feàrna
193 Calum Iain MacGillEathain 1915-09-06 1960-08-17 Ratharsair
194 Cailein T. MacCoinnich 1917 1994 Tarasaigh
195 Muriel Spark 1918-02-01 2006-04-13 Dùn Èideann
196 Dòmhnall Alasdair Dòmhnallach 1919 2003 Garrabost
197 Dòmhnall Iain MacDhòmhnaill 1919-02-07 1986-10-02 Peighinn nan Aoireann
198 Iain A. MacDhòmhnaill 1920 1980 Camas Tianabhaig
199
Edwin Morgan by Alex Boyd.jpg
Edwin Morgan 1920-04-27 2010-08-17 Glaschu
200 Seonag NicLeòid 1920-09-26 2004-07-19 Diùrinis
201 Ruaraidh MacThòmais 1921-08-05 2012-03-21 Steòrnabhagh
202
Deborah Kerr in colour Allan Warren.jpg
Deborah Kerr 1921-09-30 2007-10-16 Baile Eilidh
203 George Mackay Brown 1921-10-17 1996-04-13 Stromness
204 Alistair MacLean 1922-04-21 1987-02-02 Baile Nighean Sheadna
205
Alasdair Iain MacAsgaill.jpg
Alasdair Iain MacAsgaill 1922-11-22 Am Bac
206 Dòmhnall MacAonghais 1923 1993-09-01 An t-Eilean Sgitheanach
207 Pòl Mac a' Bhreatunnaich 1923-06-28 2011-12-03 Eòlaigearraidh
208
James Black (pharmacologist).jpg
James W. Black 1924-06-14 2010-03-21 Baile Udain
209 Iain Dòmhnallach 1925 2007-05-04 Pabail
210 Bobby MacLeod 1925-05-08 1991-01-26 Tobar Mhoire
211 Dòmhnall Aonghais Bhàin 1926-12-12 2000-03-05 Loch Baghasdail
212 Tormod Calum Dòmhnallach 1927 2000 Tunga
213 Iain Mac a' Ghobhainn 1928-01-01 1998-10-15 Glaschu
214 An t-Urramach Ailean Iain MacArtair 1928-05 2016-11-30 Grabhair
215 Calum MacFhearghuis 1929 Rubha
216 Winnie Ewing 1929-07-10 Glaschu
217 Dòmhnall Eairdsidh Dòmhnallach 1929-09-08 1999-07-22 Solas
218 Iain MacAonghais 1930 2019-05-11 Timsgearraidh
219 Dòmhnall MacAmhlaigh 1930-05-21 2017-02-28 Beàrnaraigh Mòr
220
SeanConneryJune08.jpg
Sean Connery 1930-08-25 Dùn Èideann
221 Jimmy Reid 1932-07-09 2010-08-10 Baile a' Ghobhainn
222 Canon Kenyon Wright 1932-08-31 2017-01-11 Pàislig
223 Ailean Dòmhnallach 1933 Dùn Bheagain
224 Iain MacLeòid 1933 Glaschu
225 Calum Ros 1934-01-21 Partaig
226
Iain Fearchar Rothach aig SMO.jpg
Iain Fearchar Rothach 1934-08-26 2014-01-26 Gleann Seile
227
DavidThouless 1995 UW.jpg
David Thouless 1934-09-21 2019-04-06 Bearsden
228
Alasdair Gray (1994) by Guenter Prust.jpg
Alasdair Gray 1934-12-28 Glaschu
229 Lisa Storey 1935 Bhatarsaigh
230 James Mirrlees 1936-07-05 2018-08-29 Muine Gobha
231 Tormod MacGill-Eain 1936-12-26 2017-08-31 Glaschu
232 Màrtainn Dòmhnallach 1937 2016 Achadh a' Choirce
233 Seonaidh Ailig Mac a' Phearsain 1937 2017-08-31 An Tòb
234
Sir Teddy Taylor.jpg
Teddy Taylor 1937-04-18 2017-09-20 Glaschu
235 Jim MacGilleEathain 1937-04-21 Largall
236
Donald Dewar.jpg
Dòmhnall Mac an Deòir 1937-08-21 2000-10-11 Glaschu
237
Fergie Dòmhnallach aig SMO.jpg
Fergie Dòmhnallach 1938 Glaschu
238 Iain Moireach 1938 2018-11-17 Barabhas
239 Eddie MacThòmais 1940-07-16 2008-10-15 Glaschu
240 Robin Harper 1940-08-04 Inbhir Theòrsa
241 Donnchadh MacGillÌosa 1941 Nis
242 Ruairidh MacLeòid nan Duilleagan Gàidhlig 1941 Loch nam Madadh
243 Alasdair Caimbeul 1941-05-27 Nis
244
Alex Ferguson.jpg
Alex MacFhearghais 1941-12-31 Baile a' Ghobhainn
245
John Purser at SMO.jpg
Iain Mac an Sporain 1942 Glaschu
246
Nobel Laureates 0953 (31117136180).jpg
Fraser Stoddart 1942-05-24 Dùn Èideann
247
Aonghas MacNeacail at Feile na Greine, Tech Amergin, Waterville, Co Kerry.JPG
Aonghas Dubh MacNeacail 1942-06-07 An Ùig
248
Official portrait of Lord Selkirk of Douglas crop 2.jpg
Seumas Dùbhghlas-Hamalton 1942-07-31 Srath Athainn
249 Eideard Brocklebank 1942-09-24 Cill Rìmhinn
250 Tormod Caimbeul 1942-10-07 2015-05-02 Dail bho Dheas
251
GilPatersonMSP20110510.JPG
Gil Paterson 1942-11-11 Glaschu
252
Jkosterl.jpg
Michael Kosterlitz 1943-06-22 Obar Dheathain
253 Norma NicLeòid 1944 Ùig
254
Maoileas Caimbeul aig SMO 2007.jpg
Maoilios Caimbeul 1944-03-23 Stafain
255 Anndra Ardbuckle 1944-04-12 Fìobha
256
Jimmy Johnstone.jpg
Jimmy Johnstone 1944-09-30 2006-03-13 Baile Udain
257
Anne Lorne Gillies 9-5-2012.jpg
Anna Latharna NicGillÌosa 1944-10-21 Sruighlea
258
Richard Henderson D81 4486 (38005042695).jpg
Richard Henderson 1945-07-19 Dùn Èideann
259 Mairead Ewing 1945-09-01 2006-03-21 Lannraig, Lannraig a Deas
260
RobGibsonMSP20110510.JPG
Rob MacGiobain 1945-10-10 Glaschu
261
Donovan Washington 2007.jpg
Donovan 1946-05-10
1946-05-20
Glaschu
262
Malcolm Rifkind.jpg
Malcolm Rifkind 1946-06-21 Dùn Èideann
263 Stuart Christie 1946-07-10 Glaschu
264
StewartStevensonMSP20110510.JPG
Stewart Stevenson 1946-10-15 Dùn Èideann
265
Margaret Bennett (writer).JPG
Mairead Bennett 1946-10-27 Port Rìgh
266 Tormod MacGillÌosa 1947 Tròndairnis
267
HelenEadieMSPPortrait.jpg
Eilidh Eadie 1947-03-07 2013-11-09 Stenhousemuir
268 Catrìona NicGumaraid 1947-03-22 Dùn Bheagain
269 Uilleam Aitken 1947-04-15 Glaschu
270
Gerry Rafferty.jpg
Gerry Rafferty 1947-04-16 2011-01-04 Pàislig
271 Liz Lochhead 1947-12-26 Tobar na Màthar
272 Ailean Caimbeul 1948 Ceileabost
273
JimHoodMPPortrait.jpg
Jimmy Hood 1948-05-16 2017-12-04 Lios MoFhèige
274
Henry Mcleish.jpg
Eanraig MacGillÌosa 1948-06-15 Maothchoille
275 Brian MacUilleim 1948-12-13 Dùn Omhain
276 An t-Ollamh Dòmhnall Meek 1949 Tiriodh
277
AlexFergussonMSP20110511.jpg
Ailig MacFhearghais 1949-04-08 2018-07-31 Lios Uillt
278
JeanUrquhartMSP20110510.JPG
Jean Urchardan 1949-05-17 Lodainn an Iar
279 Ruaraidh Dòmhnallach 1949-07-27 Dòrnach
280 Sim MacCoinnich 1949-12-04 2008-04 An Tòb
281
GailRossMSP-May2016.jpg
Gail Ros 1950s Rèis
282
RuthMaguireMSP-Nov2016.jpg
Ruth Maguire 1950s Q106652
283
Rhona Brankin.jpg
Rhona Brankin 1950-01-19 Glaschu
284
ChristinePrimrose1a.jpg
Christine Primrose 1950-02-17 Càrlabhagh
285
AnnabelGoldieMSP20110510.JPG
Annabel Goldie 1950-02-27 Glaschu
286 Jocky Wilson 1950-03-22 2012-03-24 Cathair Challdainn
287
Bowman MSP.jpg
Bill Bowman 1950-05-30 Glaschu
288 Seumas Grannd 1950-10-26 Baile Ùr nan Granndach
289
Gordon Brown official.jpg
Gòrdan Mac a' Bhriuthainn 1951-02-20 Giofnag
290
JohnScottMSP20110509.JPG
John Scott 1951-06-07 Inbhir Àir
291
MaureenWatt20110507.JPG
Maureen Watt 1951-06-23 Obar Dheathain
292 Eleanor Scott 1951-07-23 Inbhir Nis
293
Roseanna Cunningham, Minister for Environment (1).jpg
Ròsanna Choineagan 1951-07-27 Glaschu
294
SandraWhiteMSP20110510.JPG
Sandra White 1951-08-17 Glaschu
295
Alex Neil, Minister for Housing and Communities (2).jpg
Ailig Neil 1951-08-22 Ospadal Meadhanach Shiorrachd Àir
296
Colin Beattie.JPG
Colin Beattie 1951-10-17 Baile Fharfair
297 Crìsdean Dillon 1952 2000 Irbhinn
298 Coinneach MacGuaire 1952 Tobar Mhoire
299
Christopher Whyte.jpg
Crìsdean Whyte 1952 Glaschu
300
Michaelmarra.pk (3).jpg
Michael Marra 1952-02-17 2012-10-23 Dùn Dèagh
301
Oliver knussen.jpg
Oliver Knussen 1952-06-12 2018-07-08 Glaschu
302
MargaretMitchellMSP20120529.jpg
Margaret Mitchell 1952-11-15 Coatbridge
303 Magaidh Dhòmhnallach 1952-11-17 2016-07-26 Glaschu
304
JeaneFreemanMSP.jpg
Jeane Freeman 1953 Inbhir Àir
305 Ruaraidh Iain MacLeòid 1953 Port nan Long
306
JamesDornanMSP20110507.JPG
Seumas Ó Dornáin 1953-03-17 Glaschu
307
Tony Blair (2010).jpg
Tony Blair 1953-05-06 Dùn Èideann
308
Donnie Munro.jpg
Donaidh Rothach 1953-08-02 An Ùig
309 Calum Dòmhnallach 1953-11-12 Loch nam Madadh
310
IainBanks2009.jpg
Iain Banks 1954-02-16 2013-06-09 Dùn Phàrlain
311
MaryFeeMSP20110510.JPG
Mary Fee 1954-03-23 Dùn Èideann
312
Cathy Craigie.jpg
Cathie Craigie 1954-04-14 Sruighlea
313
Official portrait of Lord Wallace of Tankerness crop 2.jpg
Seumas Uallas 1954-08-25 Anainn
314
Dougie MacLean September 2011.jpg
Dougie MacLean 1954-09-27 Dùn Bhlàthain
315
Alex Salmond (crop).JPG
Ailig Salmond 1954-12-31 Gleann Iucha
316 Beatrice Wishart 1955 Liùrabhaig
317
Bruce Crawford, Minister for Parliamentary Business (1).jpg
Brus Crawford 1955-02-16 Peairt
318 Dòmhnall S Moireach 1956 Hamaltan
319
Bb3-billbutler.jpg
Bill Butler 1956-03-30 Glaschu
320
DaveStewartMSPPortrait.jpg
David Stewart 1956-05-05 Inbhir Nis
321 Calum Domhnallach (neach poileataigs) 1956-05-07 Steòrnabhagh
322
Linda Fabiani.jpg
Linda Fabiani 1956-12-14 Glaschu
323
JohnFinnie261012.jpg
Iain Finnie 1956-12-31 Na Cluainean
324
LewisMacdonaldMSP20110510.JPG
Lewis Dòmhnallach 1957-01-01 Steòrnabhagh
325
JohnMasonMSP20110509.JPG
Iain Mason 1957-05-15 An Ruadh-ghleann
326
IainGrayMSP20110510.JPG
Iain Gray 1957-06-07 Dùn Èideann
327
JohannLamontMSPgreenjacket.jpg
Seonag NicLaomainn 1957-07-11 Glaschu
328
Fergus Ewing, Minister for Community Safety (2).jpg
Fearghas Ewing 1957-09-23 Glaschu
329 Niall Gòrdan 1958-01-22 Inbhir Pheofharain
330
Kenny MacAskill, Cabinet Secretary for Justice (1).jpg
Coinneach MacAsgaill 1958-04-28 Dùn Èideann
331
Irvine Welsh by Kubik.JPG
Irvine Welsh 1958-09-27 Lìte
332
Lesley Laird Official Parliamentary Photo.jpg
Lesley Laird 1958-11-15 Grianaig
333
Alexmcleish2012.jpg
Alex McLeish 1959-01-21 Ceann a' Bhàirr
334
JacksonCarlawMSP20110509.JPG
Jackson Carlaw 1959-04-12 Baile Ùr na Maoirne
335 Meg Bateman 1959-04-13 Dùn Èideann
336
Colin Fox - National co-spokesperson of the SSP - September 2015.jpg
Colin Fox 1959-06-17 Tobar na Màthar
337
Charles kennedy feb 2009.jpg
Teàrlach Ceanadach 1959-11-25 2015-06-01 Inbhir Nis
338
GordonMacDonaldMSP20120529.jpg
Gòrdan Dòmhnallach 1960-01-02 Glaschu
339
ElizabethSmithMSP20110508.JPG
Ealasaid Nic a' Ghobhainn 1960-02-27 Dùn Èideann
340
Nicol Stephen.jpg
Nicol MacSteaphain 1960-03-23 Obar Dheathain
341
P7210286.jpg
Seac MacDhòmhnaill 1960-06-30 Irbhinn
342
AnnabelleEwingMSP20110510.JPG
Annabelle Ewing 1960-08-20 Glaschu
343
DavidTorranceMSP20111207.jpg
Dàibhidh Torrance 1961-03-13 Cathair Challdainn
344 Edward Mountain 1961-03-19 Comhairle Mhoireibh
345
Official portrait of Ian Blackford crop 2.jpg
Ian Blackford 1961-05-14 Dùn Èideann
346
Sarah Boyack MSP.jpg
Sarah Boyack 1961-05-16 Glaschu
347
AlexJohnstoneMSP20110509.JPG
Alex Johnstone 1961-07-31 2016-12-07 Stonehaven
348
KennethGibsonMSP20110507.JPG
Kenneth Gibson 1961-09-08 Pàislig
349
Keith Brown, Minister for Transport and Infrastructure (2).jpg
Keith Brown 1961-12-20 Dùn Èideann
350
Gavin Hastings.jpg
Gavin Hastings 1962-01-03 Dùn Èideann
351
KenMacintoshMSP20110511.jpg
Coinneach Mac an Tòisich 1962-01-15 Inbhir Nis
352
JoanMcAlpineMSP20120529.jpg
Joan McAlpine 1962-01-28 Guireag
353 Scott Barrie 1962-03-10 Cill Rìmhinn
354 Kathleen Jamie 1962-05-13 Dùn Èideann
355
Official portrait of David Mundell crop 2.jpg
Dàibhidh Mundell 1962-05-27 Dùn Phris
356
Ally McCoist 1994.jpg
Ally McCoist 1962-09-24 Bellshill
357
GraemeDeyMSP20110507.jpg
Graeme Dey 1962-10-29 Obar Dheathain
358
James Woffle, Lord Advocate.jpg
James Wolffe 1962-12 Dùn Phris
359 Anna Mhàrtainn 1963 Lìonacro
360
Official portrait of Stewart Hosie crop 2.jpg
Stewart Hosie 1963-01-03 Dùn Dèagh
361
ElaineSmithMSPPortrait.jpg
Elaine Nic a' Ghobhainn 1963-05-07 Coatbridge
362
AndyWightmanMSP.JPG
Andy Wightman 1963-05-29 Dùn Dèagh
363
RhodaGrantMSP20110511.JPG
Rhoda Ghrannd 1963-06-26 Steòrnabhagh
364
Wendy Alexander.jpg
Wendy NicAlasdair 1963-06-27 Glaschu
365
Official portrait of Mr Alister Jack crop 2.jpg
Alister Jack 1963-07-07 Dùn Phris
366
IvanMcKeeMSP-May2016.jpg
Ivan McKee 1963-09 Baile Eilidh
367
AngusMacDonaldMSP20110510.JPG
Aonghas Dòmhnallach 1963-10-11 Steòrnabhagh
368
JamesKellyMSPPortrait.jpg
James Kelly 1963-10-23 Glaschu
369
Scottish Labour candidate for Cowdenbeath signs the pledge (cropped).jpg
Alex Rowley 1963-11-30 Dùn Phàrlain
370
Bryan Gunn in the Gunn Club.jpg
Bryan Gunn 1963-12-22 Inbhir Theòrsa
371
Susan Deacon.jpg
Susan Deacon 1964-02-02 Baile nam Feusgan
372
John Swinney, Cabinet Secretary for Sustainable Growth (1).jpg
Iain MacShuibhne 1964-04-13 Dùn Èideann
373
BrianWhittleMSP.jpg
Brian Whittle 1964-04-26 Inbhir Àir
374
Fiona Hyslop, Minister for Culture and External Affairs (2).jpg
Fiona Hyslop 1964-08-01 Irbhinn
375
CraigLeveinCoachSCO.jpg
Craig Levein 1964-10-22 Dùn Phàrlain
376 Màrtainn Mac an t-Saoir 1965 Lèanaidh
377
Art MacCormaig a' seinn aig SMO air 2016-04-21 (bearradh).jpg
Art MacCormaig 1965 Port Rìgh
378 Michelle Thomson 1965-03-11 Bearsden
379
Official portrait of Mr Alistair Carmichael crop 2.jpg
Alastair MacIlleMhìcheil 1965-07-15 Ìle
380
MurdoFraserMSP20110510.JPG
Murchadh Friseal 1965-09-05 Inbhir Nis
381
Alison Johnstone MSP.jpg
Alison Johnstone 1965-10-11 Dùn Èideann
382
Dougray Scott (8609505278).jpg
Dougray Scott 1965-11-25 Gleann Rathais
383
Tavish Scott MSP at Bournemouth.jpg
Tàmhais Scott 1966-05-06 Inbhir Nis
384
ArtairDonald2015b.JPG
Artair Dòmhnallach 1967 Tiriodh
385
John Barrowman 2.jpg
John Barrowman 1967-03-11 Glaschu
Q15260074
386
Jeremy Balfour MSP.jpg
Jeremy Balfour 1967-03-11 Dùn Èideann
387
JoeFitzPatrickMSP20110511.JPG
Joe Fitzpatrick 1967-04-01 Dùn Dèagh
388 Anna Frater 1967-07-05 Steòrnabhagh
389
ClareAdamsonMSP20110507.JPG
Clare Adamson 1967-08-01 Tobar na Màthar
390
LiamMcArthurMSP20110510.JPG
Liam MacArtair 1967-08-08 Dùn Èideann
391
Jim Murphy, April 2009 cropped.jpg
Jim Murphy 1967-08-23 Glaschu
392 David Adger 1967-09-23 Cathair Challdainn
393
WillieRennieMSP20110510.JPG
Willie Rennie 1967-09-27 Fìobha
394
FinlayCarsonMSP.jpg
Finlay Carson 1967-10-18 Twynholm
395
ChristinaMcKelvieMSP20110510.JPG
Christina McKelvie 1968-03-04 Glaschu
396
KevinStewartMSP20110507.JPG
Kevin Stewart 1968-06-03 Obar Dheathain
397
GillianMartinMSP-May2016.jpg
Gillian Martin 1969 Baile Ùr Fobharain
398
NeilFindlayMSPPortrait.jpg
Neil Findlay 1969-03-06 Srath Bhroc
399
RichardLochhead MSP.jpg
Ridseard Lochhead 1969-05-24 Pàislig
400
George outside Paisley'sTown Hall.JPG
George Adam 1969-06-08 Pàislig
401
Gerard Butler (Berlin Film Festival 2011).jpg
Gerard Butler 1969-11-13 Pàislig
402 Martha Wardrop 1969-12-10 Cill Rìmhinn
403
AngelaConstanceMSP20110510.JPG
Angela Constance 1970-07-15 An Dubh Allt
404
Nicola Sturgeon SNP leader.jpg
Nicola Sturgeon 1970-07-19 Irbhinn
405
Official portrait of Alan Brown crop 2.jpg
Alan Brown 1970-08-12 Cille Mheàrnaig
406
MichaelMathesonMSP20110507.JPG
Mìcheil MacMhathain 1970-09-08 Glaschu
407
ClaireBakerMSPPortrait.jpg
Claire Baker 1971-03-04 Dùn Phàrlain
408
Ewan McGregor (2013 Citroën advertisement).png
Ewan McGregor 1971-03-31 Peairt
409
AlasdairAllanMSP20120530.jpg
Alasdair Allan 1971-05-06 Ashkirk
410
AnnieWellsMSP.jpg
Annie Wells 1972-02-24 Glaschu
411 Tony Kearney 1972-12 Barraigh
412
PatrickHavieMSP2013 (cropped).jpg
Pàdraig Harvie 1973-03-18 Baile Alasdair
413
BobDorisMSP20110507.JPG
Bob Doris 1973-05-11 Am Magh Leamhna
414 Bruce MacGregor 1974 Inbhir Nis
415 Niall Iain Dòmhnallach 1974 Obar Dheathain
416
AshDenhamMSP-May2016.jpg
Ash Denham 1974-03-08 Dùn Èideann
417
Richard Baker MSP.jpg
Ridseard Baker 1974-05-29 Dùn Èideann
418
Minister for Further Education, Higher Education and Science, Shirley Anne Sommerville.png
Shirley-Anne Somerville 1974-09-02 Cathair Challdainn
419
Stephen Gallacher.JPG
Stephen Gallacher 1974-11-01 Deagh Mhonadh
420
Official portrait of John Lamont crop 2.jpg
John Lamont 1976-04-15 Cill D'Fhinnein
421
Official portrait of Ian Murray crop 2.jpg
Ian Murray 1976-08-10 Dùn Èideann
422
Donald cameron msp wiki2.jpg
Dòmhnall Camshron 1976-11-26 Achadh na Càiridh
423
DerekMacKayMSP20110509.JPG
Derek Mackay 1977-07-30 Rinn Friù
424
Jenny Marra MSP.jpg
Jenny Marra 1977-11-06 Dùn Dèagh
425 Maoileas MacAonghais 1978-05-10 An t-Àth Leathann
426
RuthDavidsonMSP20120529.jpg
Ruth Davidson 1978-11-10 Dùn Èideann
Ospadal Màthrachais Cuimhneachan Simpson
427
James McAvoy.jpg
James McAvoy 1979-04-21 Glaschu
428
JamieHepburnMSP20110511.JPG
Jamie Hepburn 1979-05-21 Glaschu
429
Julie Fowlis live in concert.jpg
Julie Fowlis 1979-06-20 Uibhist a Tuath
430
Official portrait of Jo Swinson.jpg
Jo Swinson 1980-02-05 Glaschu
431
JamieGreeneMSP.jpg
Jamie Greene 1980-03-19 Grianaig
432
Aileen Campbell MSP.jpg
Aileen Chaimbeul 1980-05-18 Peairt
433
MarkMcDonaldMSP20110507.JPG
Mark McDonald 1980-06-07 Inbhir Uaraidh
434 Niall O'Gallagher 1981 Dùn Èideann
435 Monica Lennon 1981-01 Bellshill
436
Kezia Dugdale MSP - May 2016.JPG
Kezia Dugdale 1981-08-28 Obar Dheathain
437 Morven Christie 1981-09-01 Baile Eilidh
438 Catrìona Lexy Chaimbeul 1982 Nis
439
Official portrait of Alison Thewliss crop 2.jpg
Alison Thewliss 1982-09-13 Lannraig, Lannraig a Deas
440
AnasSarwarMP-crop.jpg
Anas Sarwar 1983-03-14 Glaschu
441
Official portrait of Douglas Ross crop 2.jpg
Dùghlas Ross 1983-04-09 Comhairle Mhoireibh
442
Official portrait of Hannah Bardell crop 3.jpg
Hannah Bardell 1983-06-01 Baile Dhunlèibhe
443
Neil Bibby.JPG
Neil Bibby 1983-09-06 Pàislig
444 Kirsteen NicDhòmhnaill 1983-12-18 Inbhir Nis
445
JennyGilruthMSP-May2016.jpg
Jenny Gilruth 1985s Siaras
446
Tom Arthur.jpg
Tom Arthur 1985 Pàislig
447
HumzaYousafMSP20110507.JPG
Humza Yousaf 1985-04-07 Glaschu
448
Mark-Griffin-MSP-closeup.jpg
Mark Griffin 1985-10-19 Glaschu
449 Chris Pendergast 1986-02-19 Glaschu
450
Official portrait of Kirsty Blackman crop 2.jpg
Kirsty Blackman 1986-03-20 Obar Dheathain
451 Anndra A. Dunn 1987 Leòdhas
452
2015 Australian Open - Andy Murray 12 (cropped).jpg
Andy Moireach 1987-05-15 Glaschu
453
Official portrait of Ross Thomson crop 2.jpg
Ross Thomson 1987-09-21 Obar Dheathain
454 Calum MacLeòid 1988-11-15 Glaschu
455
Official portrait of Danielle Rowley crop 2.jpg
Danielle Rowley 1989 Dail Chè
456 Oliver Mundell 1989-12-01 Irbhinn
457
KateForbesMSP-May2016.jpg
Ceit Fhoirbeis 1990-04-06 Inbhir Pheofharain
458
RossGreerMSP.JPG
Ross Greer 1994-06-01 Bearsden
459
Mhairi Black MP - official photo 2017.jpg
Mhairi Black 1994-09-12 Pàislig
460 Iain Mac'Illeathain Na Hearadh
461 Cathy NicDhòmhnaill Iarsiadar
462
Derek Pluto Moireach 2015 2.jpg
Derek Moireach Nis
463 Donnchadh nam Pìos 1700 Inbhir Ìonaid
464
Joy Dunlop.jpg
Joy Dunlop A' Choingheal a Tuath
465 Alison Lang Dùn Èideann
466 An Dr Fionnlagh MacLeòid Nis
467 Catrìona NicNèill Barraigh
468 Murchadh MacLeòid Griais
469 Cairistìona NicFhearghais Cunndainn
470 Iain Bàn Òg 1913 Eilean Èisdeal
471 Ailean Boyd Siorrachd Inbhir Àir
472
DaibhidhWalker2015b.JPG
Daibhidh Walker Uibhist a Deas
473 Alasdair MacIlleBhàin An t-Sàilean
474 Seonaidh MacAnndrais Cille Mhoire
475
MairiEvansMSP-May2016.jpg
Mairi Evans Dùn Dèagh
476
EmmaHarperMSP-May2016.jpg
Emma Harper Siorrachd Bhaile na h-Uige
477
Graham Simpson.jpg
Graham Simpson Obar Dheathain
478 Anna Chaimbeul Sgalpaigh na Hearadh
479 Eobhann MacDiarmaid 1801 Baile a' Chlachain
480 Iain MacRàth Na Hearadh
481 Fiona NicCoinnich Leòdhas
End of auto-generated list.