Liosta dhaoine à Alba

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

An liosta seo air mapa

Chaidh an liosta seo a chruthachadh le dàta bho Wikidata agus thèid ùrachadh bho àm gu àm le bot.
Thèid muthaichean a rinn thu am broinn an liosta a thoirt air falbh leis an ath-ùraich!

# dealbh ainm Rugadh Bàs àite breith
1
SaintNinian.jpg
Naomh Ninian 0360 0432 Alba
2
Merlin and St Kentigern, Stobo Kirk.JPG
Naomh Mungan 0518 0614-01-13 Glaschu
3
Constantine II of Scotland.jpg
Còiseam II na h-Alba 0801s 0952 Alba
4
History-kenneth.jpg
Coinneach I na h-Alba 0810 0858-02-08 Ì Chaluim Chille
5
Donald MacAlpin.jpg
Dòmhnall I na h-Alba 0812 0862-04-13 Ì Chaluim Chille
6
Donnchad I.jpg
Donnchadh I na h-Alba 1001 1040-08-14 Alba
7
David Seal (ob).JPG
Daibhidh I na h-Alba 1084 1153-05-24 Alba
8
Alexander II (Alba) ii.JPG
Alasdair II na h-Alba 1198-08-24 1249-07-06 Baile Adainn
9
Alexander III and Ollamh Rígh.JPG
Alasdair III na h-Alba 1241-09-11
1241-09-04
1286-03-26
1286-03-19
Rosbrog
10
William Wallace.jpg
Uilleam Uallas 1270-04-03 1305-08-23 Ach na Feàrna
11
St Bride's Church Douglas - The Good Sir James.jpg
Seumas Dùghlas, Tighearna Dhùghlais 1289 1330-08-25 Dùghlas
12
Robert II (Alba) i.JPG
Raibeart II, Rìgh na h-Alba 1316-03-02 1390-04-19 Abaid Phàislig
13
David II of Scotland by Sylvester Harding 1797.jpg
Daibhidh II, Rìgh Alba 1324-03-05 1371-02-22 Lùchairt Dhùn Phàrlain
14
Robert III, King of Scotland.png
Raibeart III, Rìgh Alba 1330s 1406-04-04 Lùchairt Sgàin
15
King James I of Scotland.jpg
Seumas I, Rìgh na h-Alba 1394-07-25 1437-02-21 Lùchairt Dhùn Phàrlain
16
James II Portrait.jpg
Seumas II na h-Alba 1430-10-16 1460-08-03 Abaid Taigh an Ròid
17
James III, King of Scotland.png
Seumas III Alba 1451-07-10 1488-06-11 Caisteal Sruighlea
18
Statue of William Dunbar, Scottish National Portrait Gallery.jpg
William Dunbar 1460 1520 Comhairle Lodainn an Ear
19
HectorBoece.jpg
Hector Boece 1465 1536 Dùn Dèagh
20
John Mair.jpg
Iain Major 1467
1469
1550 Bearaig a Tuath
21
James IV of Scotland.jpg
Seumas IV Alba 1473-03-17 1513-09-09 Abaid Taigh an Ròid
22
Seal of Gavin Douglas.jpg
Gavin Douglas 1474 1522 Caisteal Tantallon
23 Fionnuala Nic Dhomhnaill 1500 Alba
24
George Buchanan by Arnold van Brounckhorst.jpg
Seòras Bochanan 1506-02-01 1582-09-28 Cill Earnain
25
Portrait of James V of Scotland (1512 - 1542).jpg
Seumas V Alba 1512-04-10 1542-12-14 Lùchairt Ghleann Iucha
26
John Knox woodcut.jpg
Iain Knox 1514 1572-11-24 Baile Adainn
Q5559953
27
Mary Queen of Scots Blairs Museum.jpg
Màiri I, Bànrigh na h-Alba 1542-12-08 1587-02-08 Gleann Iucha
28
James I of England by Daniel Mytens.jpg
Seumas VI na h-Alba is Seumas I Shasainn 1566-06-19 1625-03-27 Dùn Èideann
29
King Charles I after original by van Dyck.jpg
Teàrlach I 1600-11-19 1649-01-30 Lùchairt Dhùn Phàrlain
30 Alasdair mac Colla 1610 1647-11-16 Colbhasa
31 Màiri nighean Alasdair Ruaidh 1615 1707 Ròghadal
32 Iain Lom 1624 1710 Dama an Lagain
33 Ruairidh MacMhuirich 1646 1713 Bràgar
34 Seòras MacCoinnich 1655 1735 Gruinneart
35 Sìleas na Ceapaich 1660 1729 Loch Abar
36 Maighread nighean Lachlainn 1660 Muile
37 Lachlann mac Theàrlaich Òig 1665 1734 An Srath
38
Georgemurray.jpg
Am Morair Seòras Moireach 1694-10-04 1760-10-11 Alba
39 Alasdair mac Mhaighstir Alasdair 1698 1770 Àird nam Murchan
40 Coinneach Odhar 1700s Ùig
41 Iain Ruadh Stiùbhart 1700 1752 Ceann Chàrdainn
42
4thEarlOfLoudoun.jpg
Am Morair Loudoun 1705-05-05 1782-04-27 Q1871345
43
Allan Ramsay - David Hume, 1711 - 1776. Historian and philosopher - Google Art Project.jpg
David Hume 1711-05-07 1775-08-25 Dùn Èideann
44
3rd Earl of Bute by Sir Joshua Reynolds.jpg
Iain Stiùbhart, 3as Iarla Bhoid 1713-05-25 1792-03-10 Ceàrnag na Pàrlamaid, Dùn Èideann
45 Rob Donn MacAoidh 1714 1778 Allt na Caillich
46 Dùghall Bochanan 1716 1768 Both Chuidir
47 Lachlan Mac a’ Phearsain 1723 1780 Srath Mathaisidh
48 Francis Peacock 1723 1807-06-26 Dùn Èideann
49
AdamSmith.jpg
Adam Smith 1723-06-05 1790-07-17 Cathair Challdainn
50
ProfAdamFerguson.jpg
Adhamh MacFhearghais 1723-06-20 1816-02-22 Lag an Ràtha
51 Raghnall Dubh 1728 1808 Àird nam Murchan
52
James Watt by Henry Howard.jpg
James Watt 1736-01-19 1819-08-25 Grianaig
53
James Macpherson by George Romney.jpg
Seumas Mac a' Phearsain 1736-10-27 1796-02-17 Ruadhainn
54
Rutherford Daniel.jpg
Daniel Rutherford 1749-11-03 1819-11-15 Dùn Èideann
55
The 4th Duke of Atholl and his game keeper John Crerar.jpg
Iain Criathrar 1750 1840 Siorrachd Pheairt
56
Alan Cameron of Erracht.jpg
Sir Ailean Camshron 1753 1828-03-09 Earrachd
57
ThomasTelford.jpg
Thomas Telford 1757-08-09 1834-09-02 Gleann an Dùin Fhinn
58
Robert Burns 1.jpg
Raibeart Burns 1759-01-25 1796-07-21 Allmhaigh
59 Uilleam Ros 1762 1791 An t-Àth Leathann
60
Ln-Governor-Lachlan macquarie.jpg
Lachlann MacGuaire 1762-01-31 1824-07-01 Ulbha
61 An t-Urramach Dr Alasdair Stiùbhairt 1764 1821 Blàr Athall
62
Alexander MacKenzie by Thomas Lawrence (c.1800).jpg
Alasdair MacCoinnich 1764 1820-03-12 Steòrnabhagh
63 Eòghann MacEachainn 1769 Àrasaig
64 Alasdair MacFhionghain 1770 1814 Mòrar
65
James Hogg.jpg
Seumas Hogg 1770-12-09 1835-11-21 Eadaraig
66
Sir Henry Raeburn - Portrait of Sir Walter Scott.jpg
Walter Scott 1771-08-15 1832-09-21 Dùn Èideann
67
Robert Stevenson (lighthouse engineer) - Google Book Search - Biographical Sketch of the Late Robert Stevenson.jpg
Robert Stevenson 1772-06-08 1850-07-12 Glaschu
68 Eòghann MacLachlain 1773 1822 Loch Abar
69 Alexander Irvine 1773-11-01 1824-07-31 Fartairchill
70
Robert Tannahill.jpg
Robert Tannahill 1774-06-03 1810-05-17 Pàislig
71 Padruig Dubh 1780-12-05 1851-10-20 Siorrachd Mhoireibh
72
Mary Somerville.jpg
Mary Somerville 1780-12-26 1872-11-28 Deadard
73 Pàdraig Grannd 1783 1867 Baile an Tuaigh
74
4th Earl of Aberdeen.jpg
George Hamilton-Gordon 1784-01-28 1860-12-14 Dùn Èideann
75 Niall MacAilpein 1786 1867 Ìle
76 Iain MacGilleEathain 1787-01-08 1848-01-26 Q39997715
77 Iain Gobha na Hearadh 1790 1852-12-06 Ròghadal
78 Lachlan MacIlleathain 1798 1848 Colla
79 Dòmhnall Caimbeul 1798 1875-01-01 Dail na Spideil
80 An t-Urramach Gilleasbuig Farcharson 1800 1878 Maoilinn
81 Iain MacLachlainn 1804 1874 Rathuaithe
82
Thomas Graham.jpg
Thomas Graham 1805-12-21
1805-12-20
1869-09-16
1869-09-11
Glaschu
83 Alasdair MacGriogair 1806 1881 Gleann Gharthain
84 Iain MacCoinnich 1806 1848
1843
Geàrrloch
85
David Livingstone -1.jpg
Daibhidh MacDhùnleibh 1813-03-19 1873-05-01 Baile an t-Saoir
86
JaMAC.jpg
Iain MacDhòmhnaill 1815-01-11 1891-06-06 Glaschu
87 Helen MacFarlane 1818-09-25 1860-03-29 Ceann a' Bhàirr
88 Màiri Mhòr nan Òran 1821 1898 Sgeitheabost
89
Bronze Bust of Iain Og Ile - geograph.org.uk - 1502318.jpg
Iain Frangan Caimbeul 1821-12-29 1885-02-17 Ìle
90
William McGonagall.jpg
Uilleam Mac Congáil 1825 1902-09-29 Dùn Èideann
91
Alexander Carmichael.jpg
Alasdair Gilleasbaig MacGilleMhìcheil 1832-12-01 1912-06-06 Lios Mòr
92
Andrew Carnegie, three-quarter length portrait, seated, facing slightly left, 1913-crop.jpg
Andrew Carnegie 1835-11-25 1919-08-11 Dùn Phàrlain
93
Sir Archibald Geikie.jpg
Archibald Geikie 1835-12-28 1924-11-10 Dùn Èideann
94
Campbell-bannerman.jpg
Eanraig Caimbeul-MacGille-na-Brataich 1836-09-07 1908-04-22 Glaschu
95
John Muir 1912.jpg
John Muir 1838-04-21 1914-12-24 Dùn Barra
96
Donald-Mackinnon-Celtic Review10-p97(Jun-1915).jpg
Dòmhnall MacFhionghain 1839-04-18 1914-12-25 Colbhasa
97
James Dewar.jpg
Seumas Mac an Deòir 1842-09-20 1923-03-27 Ceann Chàrdainn
98 Catrìona NicGilleBhàin Grannd 1845-04-11 1928-08 Bun Obha
99
Alexander Graham Bell.jpg
Alexander Graham Bell 1847-03-03 1922-08-02 Dùn Èideann
100 Iain Mac a' Ghobhainn 1848 1881 Iarsiadar
101
Horne (cropped) at Inchnadamph Inn, 1912.jpg
John Horne 1848-01-01 1928-05-30 Sruighlea
102
Arthur James Balfour00.jpg
Arthur Balfour 1848-07-25 1930-03-19 Q7996886
103 Iain MacPhàidein 1850 1935 Muile
104
Robert Louis Stevenson Knox Series.jpg
Robert Louis Stevenson 1850-11-13 1894-12-03 Dùn Èideann
105 Henry Whyte 1852 1913 Eilean Èisdeal
106
William Ramsay.jpg
Sir William Ramsay 1852-10-02 1916-07-23 Glaschu
107
HectorAMacdonald.jpg
Eachann MacDhòmhnaill 1853-03-04 1903-03-25 Q37988982
108 Calum MacPhàrlain 1853-11-30 1931-02-22 Dail Abhaich
109
Alexander Macbain photo, from An Etymological Dictionary of the Gaelic Language.jpg
Alasdair MacGilleBhàin 1855-07-22 1907-04-04 Baile a' Ghiuthais
110
James Keir Hardie by John Furley Lewis, 1902.jpg
Keir Hardie 1856-08-15 1915-09-26 Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath
111
Williamina Paton Stevens Fleming circa 1890s.jpg
Williamina Fleming 1857-05-15 1911-05-21 Dùn Dèagh
112
Marjory Kennedy-Fraser.png
Marsaili NicUalraig Fhriseal 1857-10-01 1930-11-22 Peairt
113
Conan doyle.jpg
Arthur Conan Doyle 1859-05-22 1930-07-07 Dùn Èideann
114
Allan MacDonald (poet).jpg
Maighstir Ailean 1859-10-25 1905-10-08 An Gearasdan
115
John Scott Haldane 1910.jpg
John Haldane 1860-05-03 1936-03-15 Dùn Èideann
116
Général Douglas Haig.jpg
Douglas Haig 1861-06-19 1928-01-29 Q5086152
117
Cropped photograph of William Adamson.jpg
William Adamson 1863-04-02 1936-02-23 Dùn Phàrlain
118
Arthurhenderson.jpg
Arthur Henderson 1863-09-13 1935-10-20 Glaschu
119
Ramsay MacDonald ggbain.29588.jpg
Ramsaigh MacDhòmhnaill 1866-10-12 1937-11-09 Inbhir Losaidh
120
Connolly.james.jpg
Seumas Ó Conghaile 1868-06-05 1916-05-12 Dùn Èideann
121
Charles-Rennie-Mackintosh.jpg
Charles Rennie Mackintosh 1868-06-07 1928-12-10 Q7830118
122 Aonghas MacIllFhialain 1869 Uibhist a Deas
123
CTR Wilson.jpg
Charles Thomson Rees Wilson 1869-02-14 1959-11-15 Q24197253
124
Harry Lauder.png
Harry Lauder 1870-08-04 1950-02-26 Portobello
125 Coinneach MacLeòid 1871 1955-07-09 Eige
126 An t-Urramach Niall Ros 1873 1943-12-17 Gleann Dail
127 Donnchadh MacDhunlèibhe 1877-03-30 1964-05-25 Muile
128 Iain N. MacLeòid 1880 1954-11-21 Cille Mhoire
129 Seumas MacLeòid 1880 1947 Sgalpaigh na Hearadh
130 Eachann MacDhùghaill 1880-03-28 1954-03-27 Colla
131 Niall MacFhionghain 1881 1954 Na Torran
132
Synthetic Production of Penicillin TR1468 crop.jpg
Alexander Fleming 1881-08-06 1955-03-11 Darbhail
133 Iain 'Kaid' MacIlleathain 1885-05-14 1932-01-14 Port Rìgh
134
Portrait of James Maxton.jpg
James Maxton 1885-06-22 1946-07-23 Pollag
135 Dòmhnall Mac na Ceàrdaich 1885-12-05 1932 Barraigh
136 Donnchadh Peutan 1886 1954 An Ùig
137 Anna Arnott 1887 1978 Lìonacro
138 Edwin Muir 1887-05-15 1959-01-03 Q5250977
139 Dòmhnall Ruadh Chorùna 1887-07-09 1967-08-13 Am Baile Sear
140 Seumas MacThòmais 1888 Tunga
141
John Logie Baird in 1917.jpg
John Logie Baird 1888-08-13 1946-06-14 Baile Eilidh
142 Niall Peutan 1888-09-07 1972 Heireaseadar
143 Willa Muir 1890-03-13 1970-05-22 Monadh Rois
144
Hugh MacDiarmid - geograph.org.uk - 1518563.jpg
Ùisdean MacDhiarmaid 1892-08-11 1978-09-09 Langaim
145 Catrìona Dhùghlas 1893 1965 Cille Mhoire
146 Eàirdsidh Dòmhnallach 1895 Dùn Bheagain
147 Aonghas Fleidsear 1896 1983 Siadar, An t-Eilean Sgitheanach
148 Sheina Marshall 1896-04-20 1977-04-07 Baile Bhòid
149 Seonaidh MacGillÌosa 1897 1971 Stafain
150 Ùisdean MacRath 1897 1988 Ceileabost
151 An Dotair Ailean Dòmhnallach 1899 1965 An t-Eilean Sgitheanach
152 Seumas MacNeacail 1901 1971 Ach na h-Annaid
153 Bàrd Mhealaboist 1901-02-15 1982-11-07 Mealabost
154 Calum 'Ruadh' MacNeacail 1902-03-19 1978-02-28 Q2409023
155 Eàirdsidh Grannd 1902-07-06 1991-01-17 Lèanaidh
156 Aonghas Caimbeul 1903-10-09 1982-01-28 Nis
157 Iain MacNeacail 1903-10-30 1999-05-17 Siadar, An t-Eilean Sgitheanach
158 An t-Urr Tormod Dòmhnallach 1904 1978 Bhaltos
159 Cailleach an Deucoin 1904-01-04 1983 Grabhair
160 Ceitidh Anna NicNeacail 1906-06-29 1995-12-22 Q2178875
161 Iain Latharna Caimbeul 1906-10-01 1996-04-25 Earra-Ghàidheal
162 Murchadh Mac a' Phearsain 1907 1971 Leathallt
163
Alexander Todd Nobel.jpg
Lord Alexander R. Todd 1907-10-02 1997-01-10 Glaschu
164 Aonghas Caimbeul 1908-09-03 1949 Nis
165 Iain MacIllEathain 1909 1969 Ratharsair
166 Robert Garioch 1909-05-09 1981-04-26 Dùn Èideann
167 Màiri A. Chaimbeul 1910 Baile a' Mhuilinn
168 Coinneach Fionnlasdan 1910 A' Chomraich
169
Somhairlemacgilleain2.png
Somhairle MacGill-Eain 1911-10-26 1996-11-24 Ratharsair
170 Calum MacLeòid 1911-11-15 1988-01-26 Glaschu
171
George Davie 1.jpg
George Elder Davie 1912-03-18 2007-03-20 Dùn Dèagh
172 Aonghas MacMhathain 1912-07-01 1962-11-02 Na Hearadh
173 Douglas Young 1913-06-05 1973-10-23 Port na Creige
174 Gavin Maxwell 1914-07-15 1969-09-07 An Eilreig
175 Deòrsa Mac Iain Dheòrsa 1915 1984 Ach na Feàrna
176 Calum Iain MacGillEathain 1915-09-06 1960-08-17 Ratharsair
177 Cailein T. MacCoinnich 1917 1994 Tarasaigh
178 Muriel Spark 1918-02-01 2006-04-13 Dùn Èideann
179 Dòmhnall Alasdair Dòmhnallach 1919 2003 Garrabost
180 Dòmhnall Iain MacDhòmhnaill 1919-02-07 1986-10-02 Peighinn nan Aoireann
181 Iain A. MacDhòmhnaill 1920 1980 Camas Tianabhaig
182
Edwin Morgan by Alex Boyd.jpg
Edwin Morgan 1920-04-27 2010-08-17 Glaschu
183 Seonag NicLeòid 1920-09-26 2004-07-19 Diùrinis
184 Ruaraidh MacThòmais 1921-08-05 2012-03-21 Steòrnabhagh
185
Deborah Kerr in colour Allan Warren.jpg
Deborah Kerr 1921-09-30 2007-10-16 Baile Eilidh
186 George Mackay Brown 1921-10-17 1996-04-13 Stromness
187 Dòmhnall MacAonghais 1923 1993-09-01 An t-Eilean Sgitheanach
188
James Black (pharmacologist).jpg
James W. Black 1924-06-14 2010-03-21 Baile Udain
189 Iain Dòmhnallach 1925 2007-05-04 Pabail
190 Bobby MacLeod 1925-05-08 1991-01-26 Tobar Mhoire
191 Dòmhnall Aonghais Bhàin 1926-12-12 2000-03-05 Loch Baghasdail
192 Tormod Calum Dòmhnallach 1927 2000 Tunga
193 Iain Mac a' Ghobhainn 1928-01-01 1998-10-15 Glaschu
194 An t-Urramach Ailean Iain MacArtair 1928-05 2016-11-30 Grabhair
195 Winnie Ewing 1929-07-10 Glaschu
196 Dòmhnall Eairdsidh Dòmhnallach 1929-09-08 1999-07-22 Solas
197 Iain MacAonghais 1930 2019-05-11 Timsgearraidh
198 Dòmhnall MacAmhlaigh 1930-05-21 2017-02-28 Beàrnaraigh Mòr
199
SeanConneryJune08.jpg
Sean Connery 1930-08-25 Dùn Èideann
200 Jimmy Reid 1932-07-09 2010-08-10 Baile a' Ghobhainn
201 Canon Kenyon Wright 1932-08-31 2017-01-11 Pàislig
202 Ailean Dòmhnallach 1933 Dùn Bheagain
203 Iain MacLeòid 1933 Glaschu
204 Calum Ros 1934-01-21 Partaig
205
Iain Fearchar Rothach aig SMO.jpg
Iain Fearchar Rothach 1934-08-26 2014-01-26 Gleann Seile
206
DavidThouless 1995 UW.jpg
David Thouless 1934-09-21 2019-04-06 Bearsden
207
Alasdair Gray (1994) by Guenter Prust.jpg
Alasdair Gray 1934-12-28 Glaschu
208 Lisa Storey 1935 Bhatarsaigh
209 James Mirrlees 1936-07-05 2018-08-29 Muine Gobha
210 Tormod MacGill-Eain 1936-12-26 2017-08-31 Glaschu
211 Màrtainn Dòmhnallach 1937 2016 Achadh a' Choirce
212 Seonaidh Ailig Mac a' Phearsain 1937 2017-08-31 An Tòb
213
Sir Teddy Taylor.jpg
Teddy Taylor 1937-04-18 2017-09-20 Glaschu
214 Jim MacGilleEathain 1937-04-21 Largall
215
Donald Dewar.jpg
Dòmhnall Mac an Deòir 1937-08-21 2000-10-11 Glaschu
216
Fergie Dòmhnallach aig SMO.jpg
Fergie Dòmhnallach 1938 Glaschu
217 Iain Moireach 1938 2018-11-17 Barabhas
218 Eddie MacThòmais 1940-07-16 2008-10-15 Glaschu
219 Robin Harper 1940-08-04 Inbhir Theòrsa
220 Donnchadh MacGillÌosa 1941 Nis
221 Ruairidh MacLeòid nan Duilleagan Gàidhlig 1941 Loch nam Madadh
222 Alasdair Caimbeul 1941-05-27 Nis
223
Alex Ferguson.jpg
Alex MacFhearghais 1941-12-31 Baile a' Ghobhainn
224
John Purser at SMO.jpg
Iain Mac an Sporain 1942 Glaschu
225
Nobel Laureates 0953 (31117136180).jpg
Fraser Stoddart 1942-05-24 Dùn Èideann
226
Aonghas MacNeacail at Feile na Greine, Tech Amergin, Waterville, Co Kerry.JPG
Aonghas Dubh MacNeacail 1942-06-07 An Ùig
227
Official portrait of Lord Selkirk of Douglas crop 2.jpg
Seumas Dùbhghlas-Hamalton 1942-07-31 Srath Athainn
228 Eideard Brocklebank 1942-09-24 Cill Rìmhinn
229
GilPatersonMSP20110510.JPG
Gil Paterson 1942-11-11 Glaschu
230
Jkosterl.jpg
Michael Kosterlitz 1943-06-22 Obar Dheathain
231 Norma NicLeòid 1944 Ùig
232
Maoileas Caimbeul aig SMO 2007.jpg
Maoilios Caimbeul 1944-03-23 Stafain
233 Anndra Ardbuckle 1944-04-12 Fìobha
234
Jimmy Johnstone.jpg
Jimmy Johnstone 1944-09-30 2006-03-13 Baile Udain
235
Anne Lorne Gillies 9-5-2012.jpg
Anna Latharna NicGillÌosa 1944-10-21 Sruighlea
236
Richard Henderson D81 4486 (38005042695).jpg
Richard Henderson 1945-07-19 Dùn Èideann
237 Mairead Ewing 1945-09-01 2006-03-21 Lannraig, Lannraig a Deas
238
RobGibsonMSP20110510.JPG
Rob MacGiobain 1945-10-10 Glaschu
239
Donovan Washington 2007.jpg
Donovan 1946-05-10 Glaschu
240
Malcolm Rifkind.jpg
Malcolm Rifkind 1946-06-21 Dùn Èideann
241 Stuart Christie 1946-07-10 Glaschu
242
StewartStevensonMSP20110510.JPG
Stewart Stevenson 1946-10-15 Dùn Èideann
243
Margaret Bennett (writer).JPG
Mairead Bennett 1946-10-27 Port Rìgh
244
HelenEadieMSPPortrait.jpg
Eilidh Eadie 1947-03-07 2013-11-09 Stenhousemuir
245 Catrìona NicGumaraid 1947-03-22 Dùn Bheagain
246 Uilleam Aitken 1947-04-15 Glaschu
247
Gerry Rafferty.jpg
Gerry Rafferty 1947-04-16 2011-01-04 Pàislig
248 Liz Lochhead 1947-12-26 Tobar na Màthar
249 Ailean Caimbeul 1948 Ceileabost
250
JimHoodMPPortrait.jpg
Jimmy Hood 1948-05-16 2017-12-04 Lios MoFhèige
251
Henry Mcleish.jpg
Eanraig MacGillÌosa 1948-06-15 Maothchoille
252 Brian MacUilleim 1948-12-13 Dùn Omhain
253 An t-Ollamh Dòmhnall Meek 1949 Tiriodh
254
AlexFergussonMSP20110511.jpg
Ailig MacFhearghais 1949-04-08 2018-07-31 Lios Uillt
255
JeanUrquhartMSP20110510.JPG
Jean Urchardan 1949-05-17 Lodainn an Iar
256 Ruaraidh Dòmhnallach 1949-07-27 Dòrnach
257 Sim MacCoinnich 1949-12-04 2008-04 An Tòb
258
GailRossMSP-May2016.jpg
Gail Ros 1950s Rèis
259
RuthMaguireMSP-Nov2016.jpg
Ruth Maguire 1950s Q106652
260
Rhona Brankin.jpg
Rhona Brankin 1950-01-19 Glaschu
261
ChristinePrimrose1a.jpg
Christine Primrose 1950-02-17 Càrlabhagh
262
AnnabelGoldieMSP20110510.JPG
Annabel Goldie 1950-02-27 Glaschu
263 Jocky Wilson 1950-03-22 2012-03-24 Cathair Challdainn
264
Bowman MSP.jpg
Bill Bowman 1950-05-30 Glaschu
265
Gordon Brown official.jpg
Gòrdan Mac a' Bhriuthainn 1951-02-20 Giofnag
266
JohnScottMSP20110509.JPG
John Scott 1951-06-07 Inbhir Àir
267
MaureenWatt20110507.JPG
Maureen Watt 1951-06-23 Obar Dheathain
268 Eleanor Scott 1951-07-23 Inbhir Nis
269
Roseanna Cunningham, Minister for Environment (1).jpg
Ròsanna Choineagan 1951-07-27 Glaschu
270
SandraWhiteMSP20110510.JPG
Sandra White 1951-08-17 Glaschu
271
Alex Neil, Minister for Housing and Communities (2).jpg
Ailig Neil 1951-08-22 Ospadal Meadhanach Shiorrachd Àir
272
Colin Beattie.JPG
Colin Beattie 1951-10-17 Baile Fharfair
273 Crìsdean Dillon 1952 2000 Irbhinn
274 Coinneach MacGuaire 1952 Tobar Mhoire
275
Christopher Whyte.jpg
Crìsdean Whyte 1952 Glaschu
276
Michaelmarra.pk (3).jpg
Michael Marra 1952-02-17 2012-10-23 Dùn Dèagh
277
Oliver knussen.jpg
Oliver Knussen 1952-06-12 2018-07-08 Glaschu
278
MargaretMitchellMSP20120529.jpg
Margaret Mitchell 1952-11-15 Coatbridge
279 Magaidh Dhòmhnallach 1952-11-17 2016-07-26 Glaschu
280
JeaneFreemanMSP.jpg
Jeane Freeman 1953 Inbhir Àir
281 Ruaraidh Iain MacLeòid 1953 Port nan Long
282
JamesDornanMSP20110507.JPG
Seumas Ó Dornáin 1953-03-17 Glaschu
283
Tony Blair 2.jpg
Tony Blair 1953-05-06 Dùn Èideann
284
Donnie Munro.jpg
Donaidh Rothach 1953-08-02 An Ùig
285 Calum Dòmhnallach 1953-11-12 Loch nam Madadh
286
IainBanks2009.jpg
Iain Banks 1954-02-16 2013-06-09 Dùn Phàrlain
287
MaryFeeMSP20110510.JPG
Mary Fee 1954-03-23 Dùn Èideann
288
Cathy Craigie.jpg
Cathie Craigie 1954-04-14 Sruighlea
289
Official portrait of Lord Wallace of Tankerness crop 2.jpg
Seumas Uallas 1954-08-25 Anainn
290
Dougie MacLean September 2011.jpg
Dougie MacLean 1954-09-27 Dùn Bhlàthain
291
Alex Salmond (crop).JPG
Ailig Salmond 1954-12-31 Gleann Iucha
292
Bruce Crawford, Minister for Parliamentary Business (1).jpg
Brus Crawford 1955-02-16 Peairt
293 Dòmhnall S Moireach 1956 Hamaltan
294
Bb3-billbutler.jpg
Bill Butler 1956-03-30 Glaschu
295
DaveStewartMSPPortrait.jpg
David Stewart 1956-05-05 Inbhir Nis
296 Calum Domhnallach (neach poileataigs) 1956-05-07 Steòrnabhagh
297
Linda Fabiani.jpg
Linda Fabiani 1956-12-14 Glaschu
298
JohnFinnie261012.jpg
Iain Finnie 1956-12-31 Na Cluainean
299
LewisMacdonaldMSP20110510.JPG
Lewis Dòmhnallach 1957-01-01 Steòrnabhagh
300
JohnMasonMSP20110509.JPG
Iain Mason 1957-05-15 An Ruadh-ghleann
301
IainGrayMSP20110510.JPG
Iain Gray 1957-06-07 Dùn Èideann
302
JohannLamontMSPgreenjacket.jpg
Seonag NicLaomainn 1957-07-11 Glaschu
303
Fergus Ewing, Minister for Community Safety (2).jpg
Fearghas Ewing 1957-09-23 Glaschu
304 Niall Gòrdan 1958-01-22 Inbhir Pheofharain
305
Kenny MacAskill, Cabinet Secretary for Justice (1).jpg
Coinneach MacAsgaill 1958-04-28 Dùn Èideann
306
Irvine Welsh by Kubik.JPG
Irvine Welsh 1958-09-27 Lìte
307
Lesley Laird Official Parliamentary Photo.jpg
Lesley Laird 1958-11-15 Grianaig
308
Alexmcleish2012.jpg
Alex McLeish 1959-01-21 Ceann a' Bhàirr
309
JacksonCarlawMSP20110509.JPG
Jackson Carlaw 1959-04-12 Baile Ùr na Maoirne
310 Meg Bateman 1959-04-13 Dùn Èideann
311
Colin Fox - National co-spokesperson of the SSP - September 2015.jpg
Colin Fox 1959-06-17 Tobar na Màthar
312
Charles kennedy feb 2009.jpg
Teàrlach Ceanadach 1959-11-25 2015-06-01 Inbhir Nis
313
GordonMacDonaldMSP20120529.jpg
Gòrdan Dòmhnallach 1960-01-02 Glaschu
314
ElizabethSmithMSP20110508.JPG
Ealasaid Nic a' Ghobhainn 1960-02-27 Dùn Èideann
315
Nicol Stephen.jpg
Nicol MacSteaphain 1960-03-23 Obar Dheathain
316
P7210286.jpg
Seac MacDhòmhnaill 1960-06-30 Irbhinn
317
AnnabelleEwingMSP20110510.JPG
Annabelle Ewing 1960-08-20 Glaschu
318
DavidTorranceMSP20111207.jpg
Dàibhidh Torrance 1961-03-13 Cathair Challdainn
319 Edward Mountain 1961-03-19 Comhairle Mhoireibh
320
Official portrait of Ian Blackford crop 2.jpg
Ian Blackford 1961-05-14 Dùn Èideann
321
Sarah Boyack MSP.jpg
Sarah Boyack 1961-05-16 Glaschu
322
AlexJohnstoneMSP20110509.JPG
Alex Johnstone 1961-07-31 2016-12-07 Stonehaven
323
KennethGibsonMSP20110507.JPG
Kenneth Gibson 1961-09-08 Pàislig
324
Keith Brown, Minister for Transport and Infrastructure (2).jpg
Keith Brown 1961-12-20 Dùn Èideann
325
Gavin Hastings.jpg
Gavin Hastings 1962-01-03 Dùn Èideann
326
KenMacintoshMSP20110511.jpg
Coinneach Mac an Tòisich 1962-01-15 Inbhir Nis
327
JoanMcAlpineMSP20120529.jpg
Joan McAlpine 1962-01-28 Guireag
328 Scott Barrie 1962-03-10 Cill Rìmhinn
329 Kathleen Jamie 1962-05-13 Dùn Èideann
330
Official portrait of David Mundell crop 2.jpg
Dàibhidh Mundell 1962-05-27 Dùn Phris
331
Ally McCoist 1994.jpg
Ally McCoist 1962-09-24 Bellshill
332
GraemeDeyMSP20110507.jpg
Graeme Dey 1962-10-29 Obar Dheathain
333
James Woffle, Lord Advocate.jpg
James Wolffe 1962-12 Dùn Phris
334 Anna Mhàrtainn 1963 Lìonacro
335
Official portrait of Stewart Hosie crop 2.jpg
Stewart Hosie 1963-01-03 Dùn Dèagh
336
ElaineSmithMSPPortrait.jpg
Elaine Nic a' Ghobhainn 1963-05-07 Coatbridge
337
AndyWightmanMSP.JPG
Andy Wightman 1963-05-29 Dùn Dèagh
338
RhodaGrantMSP20110511.JPG
Rhoda Ghrannd 1963-06-26 Steòrnabhagh
339
Wendy Alexander.jpg
Wendy NicAlasdair 1963-06-27 Glaschu
340
IvanMcKeeMSP-May2016.jpg
Ivan McKee 1963-09 Baile Eilidh
341
AngusMacDonaldMSP20110510.JPG
Aonghas Dòmhnallach 1963-10-11 Steòrnabhagh
342
JamesKellyMSPPortrait.jpg
James Kelly 1963-10-23 Glaschu
343
Scottish Labour candidate for Cowdenbeath signs the pledge (cropped).jpg
Alex Rowley 1963-11-30 Dùn Phàrlain
344
Bryan Gunn in the Gunn Club.jpg
Bryan Gunn 1963-12-22 Inbhir Theòrsa
345
Susan Deacon.jpg
Susan Deacon 1964-02-02 Baile nam Feusgan
346
John Swinney, Cabinet Secretary for Sustainable Growth (1).jpg
Iain MacShuibhne 1964-04-13 Dùn Èideann
347
BrianWhittleMSP.jpg
Brian Whittle 1964-04-26 Inbhir Àir
348
Fiona Hyslop, Minister for Culture and External Affairs (2).jpg
Fiona Hyslop 1964-08-01 Irbhinn
349
CraigLeveinCoachSCO.jpg
Craig Levein 1964-10-22 Dùn Phàrlain
350 Màrtainn Mac an t-Saoir 1965 Lèanaidh
351
Art MacCormaig a' seinn aig SMO air 2016-04-21 (bearradh).jpg
Art MacCormaig 1965 Port Rìgh
352 Michelle Thomson 1965-03-11 Bearsden
353
Official portrait of Mr Alistair Carmichael crop 2.jpg
Alastair MacIlleMhìcheil 1965-07-15 Ìle
354
MurdoFraserMSP20110510.JPG
Murchadh Friseal 1965-09-05 Inbhir Nis
355
Alison Johnstone MSP.jpg
Alison Johnstone 1965-10-11 Dùn Èideann
356
Dougray Scott (8609505278).jpg
Dougray Scott 1965-11-25 Gleann Rathais
357
Tavish Scott MSP at Bournemouth.jpg
Tàmhais Scott 1966-05-06 Inbhir Nis
358
ArtairDonald2015b.JPG
Artair Dòmhnallach 1967 Tiriodh
359
John Barrowman 2.jpg
John Barrowman 1967-03-11 Glaschu
Q15260074
360
Jeremy Balfour MSP.jpg
Jeremy Balfour 1967-03-11 Dùn Èideann
361
JoeFitzPatrickMSP20110511.JPG
Joe Fitzpatrick 1967-04-01 Dùn Dèagh
362 Anna Frater 1967-07-05 Steòrnabhagh
363
ClareAdamsonMSP20110507.JPG
Clare Adamson 1967-08-01 Tobar na Màthar
364
LiamMcArthurMSP20110510.JPG
Liam MacArtair 1967-08-08 Dùn Èideann
365
Jim Murphy, April 2009 cropped.jpg
Jim Murphy 1967-08-23 Glaschu
366 David Adger 1967-09-23 Cathair Challdainn
367
WillieRennieMSP20110510.JPG
Willie Rennie 1967-09-27 Fìobha
368
FinlayCarsonMSP.jpg
Finlay Carson 1967-10-18 Twynholm
369
ChristinaMcKelvieMSP20110510.JPG
Christina McKelvie 1968-03-04 Glaschu
370
KevinStewartMSP20110507.JPG
Kevin Stewart 1968-06-03 Obar Dheathain
371
GillianMartinMSP-May2016.jpg
Gillian Martin 1969 Baile Ùr Fobharain
372
NeilFindlayMSPPortrait.jpg
Neil Findlay 1969-03-06 Srath Bhroc
373
RichardLochhead MSP.jpg
Ridseard Lochhead 1969-05-24 Pàislig
374
George outside Paisley'sTown Hall.JPG
George Adam 1969-06-08 Pàislig
375
Gerard Butler (Berlin Film Festival 2011).jpg
Gerard Butler 1969-11-13 Pàislig
376 Martha Wardrop 1969-12-10 Cill Rìmhinn
377
AngelaConstanceMSP20110510.JPG
Angela Constance 1970-07-15 An Dubh Allt
378
Nicola Sturgeon SNP leader.jpg
Nicola Sturgeon 1970-07-19 Irbhinn
379
Official portrait of Alan Brown crop 2.jpg
Alan Brown 1970-08-12 Cille Mheàrnaig
380
MichaelMathesonMSP20110507.JPG
Mìcheil MacMhathain 1970-09-08 Glaschu
381
ClaireBakerMSPPortrait.jpg
Claire Baker 1971-03-04 Dùn Phàrlain
382
Ewan McGregor (2013 Citroën advertisement).png
Ewan McGregor 1971-03-31 Peairt
383
AlasdairAllanMSP20120530.jpg
Alasdair Allan 1971-05-06 Ashkirk
384
AnnieWellsMSP.jpg
Annie Wells 1972-02-24 Glaschu
385 Tony Kearney 1972-12 Barraigh
386
PatrickHavieMSP2013 (cropped).jpg
Pàdraig Harvie 1973-03-18 Baile Alasdair
387
BobDorisMSP20110507.JPG
Bob Doris 1973-05-11 Am Magh Leamhna
388 Bruce MacGregor 1974 Inbhir Nis
389 Niall Iain Dòmhnallach 1974 Obar Dheathain
390
AshDenhamMSP-May2016.jpg
Ash Denham 1974-03-08 Dùn Èideann
391
Richard Baker MSP.jpg
Ridseard Baker 1974-05-29 Dùn Èideann
392
Minister for Further Education, Higher Education and Science, Shirley Anne Sommerville.png
Shirley-Anne Somerville 1974-09-02 Cathair Challdainn
393
Stephen Gallacher.JPG
Stephen Gallacher 1974-11-01 Deagh Mhonadh
394
Official portrait of John Lamont crop 2.jpg
John Lamont 1976-04-15 Cill D'Fhinnein
395
Official portrait of Ian Murray crop 2.jpg
Ian Murray 1976-08-10 Dùn Èideann
396
Donald cameron msp wiki2.jpg
Dòmhnall Camshron 1976-11-26 Achadh na Càiridh
397
DerekMacKayMSP20110509.JPG
Derek Mackay 1977-07-30 Rinn Friù
398
Jenny Marra MSP.jpg
Jenny Marra 1977-11-06 Dùn Dèagh
399 Maoileas MacAonghais 1978-05-10 An t-Àth Leathann
400
RuthDavidsonMSP20120529.jpg
Ruth Davidson 1978-11-10 Dùn Èideann
Ospadal Màthrachais Cuimhneachan Simpson
401
James McAvoy.jpg
James McAvoy 1979-04-21 Glaschu
402
JamieHepburnMSP20110511.JPG
Jamie Hepburn 1979-05-21 Glaschu
403
Julie Fowlis live in concert.jpg
Julie Fowlis 1979-06-20 Uibhist a Tuath
404
JamieGreeneMSP.jpg
Jamie Greene 1980-03-19 Grianaig
405
Aileen Campbell MSP.jpg
Aileen Chaimbeul 1980-05-18 Peairt
406
MarkMcDonaldMSP20110507.JPG
Mark McDonald 1980-06-07 Inbhir Uaraidh
407 Niall O'Gallagher 1981 Dùn Èideann
408 Monica Lennon 1981-01 Bellshill
409
Kezia Dugdale MSP - May 2016.JPG
Kezia Dugdale 1981-08-28 Obar Dheathain
410 Morven Christie 1981-09-01 Baile Eilidh
411 Catrìona Lexy Chaimbeul 1982 Nis
412
Official portrait of Alison Thewliss crop 2.jpg
Alison Thewliss 1982-09-13 Lannraig, Lannraig a Deas
413
AnasSarwarMP-crop.jpg
Anas Sarwar 1983-03-14 Glaschu
414
Official portrait of Douglas Ross crop 2.jpg
Dùghlas Ross 1983-04-09 Comhairle Mhoireibh
415
Official portrait of Hannah Bardell crop 3.jpg
Hannah Bardell 1983-06-01 Baile Dhunlèibhe
416
Neil Bibby.JPG
Neil Bibby 1983-09-06 Pàislig
417 Kirsteen NicDhòmhnaill 1983-12-18 Inbhir Nis
418
JennyGilruthMSP-May2016.jpg
Jenny Gilruth 1985s Siaras
419
Tom Arthur.jpg
Tom Arthur 1985 Pàislig
420
HumzaYousafMSP20110507.JPG
Humza Yousaf 1985-04-07 Glaschu
421
Mark-Griffin-MSP-closeup.jpg
Mark Griffin 1985-10-19 Glaschu
422 Chris Pendergast 1986-02-19 Glaschu
423
Official portrait of Kirsty Blackman crop 2.jpg
Kirsty Blackman 1986-03-20 Obar Dheathain
424 Anndra A. Dunn 1987 Leòdhas
425
2015 Australian Open - Andy Murray 12 (cropped).jpg
Andy Moireach 1987-05-15 Glaschu
426
Official portrait of Ross Thomson crop 2.jpg
Ross Thomson 1987-09-21 Obar Dheathain
427 Calum MacLeòid 1988-11-15 Glaschu
428
Official portrait of Danielle Rowley crop 2.jpg
Danielle Rowley 1989 Dail Chè
429 Oliver Mundell 1989-12-01 Irbhinn
430
KateForbesMSP-May2016.jpg
Ceit Fhoirbeis 1990-04-06 Inbhir Pheofharain
431
RossGreerMSP.JPG
Ross Greer 1994-06-01 Bearsden
432
Mhairi Black MP - official photo 2017.jpg
Mhairi Black 1994-09-12 Pàislig
433 Iain Mac'Illeathain Na Hearadh
434 Cathy NicDhòmhnaill Iarsiadar
435
Derek Pluto Moireach 2015 2.jpg
Derek Moireach Nis
436 Donnchadh nam Pìos 1700 Inbhir Ìonaid
437
Joy Dunlop.jpg
Joy Dunlop A' Choingheal a Tuath
438 Alison Lang Dùn Èideann
439 An Dr Fionnlagh MacLeòid Nis
440 Catrìona NicNèill Barraigh
441 Murchadh MacLeòid Griais
442 Cairistìona NicFhearghais Cunndainn
443 Iain Bàn Òg 1913 Eilean Èisdeal
444 Ailean Boyd Siorrachd Inbhir Àir
445
DaibhidhWalker2015b.JPG
Daibhidh Walker Uibhist a Deas
446 Alasdair MacIlleBhàin An t-Sàilean
447 Seonaidh MacAnndrais Cille Mhoire
448
MairiEvansMSP-May2016.jpg
Mairi Evans Dùn Dèagh
449
EmmaHarperMSP-May2016.jpg
Emma Harper Siorrachd Bhaile na h-Uige
450
Graham Simpson.jpg
Graham Simpson Obar Dheathain
451 Anna Chaimbeul Sgalpaigh na Hearadh
452 Eobhann MacDiarmaid 1801 Baile a' Chlachain
453 Iain MacRàth Na Hearadh
454 Fiona NicCoinnich Leòdhas
End of auto-generated list.