Liosta dhaoine à Alba

O Uicipeid
Gearr leum gu: seòladh, lorg

An liosta seo air mapa

Chaidh an liosta seo a chruthachadh le dàta bho Wikidata agus thèid ùrachadh bho àm gu àm le bot.
Thèid muthaichean a rinn thu am broinn an liosta a thoirt air falbh leis an ath-ùraich!

# dealbh ainm Rugadh Bàs àite breith
1
SaintNinian.jpg
Naomh Ninian 0360 0432 Alba
2
Merlin and St Kentigern, Stobo Kirk.JPG
Naomh Mungan 0518 0614-01-13 Alba
3
History-kenneth.jpg
Coinneach I na h-Alba 0810 0858-02-08 Ì Chaluim Chille
4
Donnchad I.jpg
Donnchadh I na h-Alba 1001 1040-08-14 Alba
5
David Seal (ob).JPG
Daibhidh I na h-Alba 1084 1153-05-24 Alba
6
Alexander II (Alba) ii.JPG
Alasdair II na h-Alba 1198-08-24 1249-07-06 Baile Adainn
7
Alexander III and Ollamh Rígh.JPG
Alasdair III na h-Alba 1241-09-11
1241-09-04
1286-03-26
1286-03-19
Rosbrog
8
William Wallace.jpg
Uilleam Uallas 1270-04-03 1305-08-23 Ach na Feàrna
9
St Bride's Church Douglas - The Good Sir James.jpg
Seumas Dùghlas, Tighearna Dhùghlais 1289 1330-08-25 Dùghlas
10
Robert II (Alba) i.JPG
Raibeart II, Rìgh na h-Alba 1316-03-02 1390-04-19 Abaid Phàislig
11
David II of Scotland.jpg
Daibhidh II, Rìgh Alba 1324-03-05 1371-02-22 Lùchairt Dhùn Phàrlain
12
Robert III, King of Scotland.png
Raibeart III, Rìgh Alba 1330s 1406-04-04 Lùchairt Sgàin
13
King James I of Scotland.jpg
Seumas I, Rìgh na h-Alba 1394-07-25 1437-02-21 Lùchairt Dhùn Phàrlain
14
James II Portrait.jpg
Seumas II na h-Alba 1430-10-16 1460-08-03 Abaid Taigh an Ròid
15
James III, King of Scotland.png
Seumas III Alba 1451-07-10 1488-06-11 Caisteal Sruighlea
16
HectorBoece.jpg
Hector Boece 1465 1536 Dùn Dèagh
17
John Mair.jpg
Iain Major 1467
1469
1550 Bearaig a Tuath
18
James IV of Scotland.jpg
Seumas IV Alba 1473-03-17 1513-09-09 Caisteal Sruighlea
19
Seal of Gavin Douglas.jpg
Gavin Douglas 1474 1522 Caisteal Tantallon
20 Fionnuala Nic Dhomhnaill 1500 Alba
21
George Buchanan by Arnold van Brounckhorst.jpg
Seòras Bochanan 1506-02-01 1582-09-28 Cill Earnain
22
Portrait of James V of Scotland (1512 - 1542).jpg
Seumas V Alba 1512-04-10 1542-12-14 Lùchairt Ghleann Iucha
23
John Knox woodcut.jpg
Iain Knox 1514 1572-11-24 Baile Adainn
24
Mary Queen of Scots Blairs Museum.jpg
Màiri I, Bànrigh na h-Alba 1542-12-08 1587-02-08 Gleann Iucha
25
James I of England by Daniel Mytens.jpg
Seumas VI na h-Alba is Seumas I Shasainn 1566-06-19 1625-03-27 Dùn Èideann
26
King Charles I after original by van Dyck.jpg
Teàrlach I 1600-11-19 1649-01-30 Lùchairt Dhùn Phàrlain
27 Alasdair mac Colla 1610 1647-11-16 Colbhasa
28 Màiri nighean Alasdair Ruaidh 1615 1707 Ròghadal
29 Iain Lom 1624 1710 Dama an Lagain
30
The Shannon Portrait of the Hon Robert Boyle.jpg
Raibeart Ò Baoghail 1627-01-25 1691-12-31 Caisteal Lios Mòr
31 Ruairidh MacMhuirich 1646 1713 Bràgar
32 Seòras MacCoinnich 1655 1735 Gruinneart
33 Sìleas na Ceapaich 1660 1729 Loch Abar
34 Maighread nighean Lachlainn 1660 Muile
35 Lachlann mac Theàrlaich Òig 1665 1734 An Srath
36 Alasdair mac Mhaighstir Alasdair 1698 1770 Àird nam Murchan
37 Coinneach Odhar 1700s Ùig
38 Iain Ruadh Stiùbhart 1700 1752 Ceann Chàrdainn
39
4thEarlOfLoudoun.jpg
Am Morair Loudoun 1705-05-05 1782-04-27 Q1871345
40
Allan Ramsay - David Hume, 1711 - 1776. Historian and philosopher - Google Art Project.jpg
David Hume 1711-05-07 1776-08-25 Dùn Èideann
41
3rd Earl of Bute by Sir Joshua Reynolds.jpg
Iain Stiùbhart, 3as Iarla Bhoid 1713-05-25 1792-03-10 Ceàrnag na Pàrlamaid, Dùn Èideann
42 Rob Donn MacAoidh 1714 1778 Allt na Caillich
43 Dùghall Bochanan 1716 1768 Both Chuidir
44 Lachlan Mac a’ Phearsain 1723 1780 Srath Mathaisidh
45 Francis Peacock 1723 1807-06-26 Dùn Èideann
46
AdamSmith.jpg
Adam Smith 1723-06-05 1790-07-17 Cathair Challdainn
47
ProfAdamFerguson.jpg
Adhamh MacFhearghais 1723-06-20 1816-02-22 Lag an Ràtha
48 Raghnall Dubh 1728 1808 Àird nam Murchan
49
James Watt by Henry Howard.jpg
James Watt 1736-01-19 1819-08-25 Grianaig
50
James Macpherson by George Romney.jpg
Seumas Mac a' Phearsain 1736-10-27 1796-02-17 Ruadhainn
51
Rutherford Daniel.jpg
Daniel Rutherford 1749-11-03 1819-11-15 Dùn Èideann
52
The 4th Duke of Atholl and his game keeper John Crerar.jpg
Iain Criathrar 1750 1840 Siorrachd Pheairt
53
Alan Cameron of Erracht.jpg
Sir Ailean Camshron 1753 1828-03-09 Earrachd
54
ThomasTelford.jpg
Thomas Telford 1757-08-09 1834-09-02 Gleann an Dùin Fhinn
55
Robert Burns 1.jpg
Raibeart Burns 1759-01-25 1796-07-21 Allmhaigh
56 Uilleam Ros 1762 1791 An t-Àth Leathann
57
Ln-Governor-Lachlan macquarie.jpg
Lachlann MacGuaire 1762-01-31 1824-07-01 Ulbha
58 An t-Urramach Dr Alasdair Stiùbhairt 1764 1821 Blàr Athall
59
Alexander MacKenzie by Thomas Lawrence (c.1800).jpg
Alasdair MacCoinnich 1764 1820-03-12 Steòrnabhagh
60 Eòghann MacEachainn 1769 Àrasaig
61 Alasdair MacFhionghain 1770 1814 Mòrar
62
James Hogg.jpg
Seumas Hogg 1770-12-09 1835-11-21 Eadaraig
63
Sir Henry Raeburn - Portrait of Sir Walter Scott.jpg
Walter Scott 1771-08-15 1832-09-21 Dùn Èideann
64
Robert Stevenson (lighthouse engineer) - Google Book Search - Biographical Sketch of the Late Robert Stevenson.jpg
Robert Stevenson 1772-06-08 1850-07-12 Glaschu
65 Eòghann MacLachlain 1773 1822 Loch Abar
66 Alexander Irvine 1773-11-01 1824-07-31 Fartairchill
67
Robert Tannahill.jpg
Robert Tannahill 1774-06-03 1810-05-17 Pàislig
68 Padruig Dubh 1780-12-05 1851-10-20 Siorrachd Mhoireibh
69 Pàdraig Grannd 1783 1867 Baile an Tuaigh
70
4th Earl of Aberdeen.jpg
George Hamilton-Gordon 1784-01-28 1860-12-14 Dùn Èideann
71 Niall MacAilpein 1786 1867 Ìle
72 Iain Gobha na Hearadh 1790 1852-12-06 Ròghadal
73 Lachlan MacIlleathain 1798 1848 Colla
74 Dòmhnall Caimbeul 1798 1875-01-01 Dail na Spideil
75 An t-Urramach Gilleasbuig Farcharson 1800 1878 Maoilinn
76 Iain MacLachlainn 1804 1874 Rathuaithe
77
Thomas Graham.jpg
Thomas Graham 1805-12-21
1805-12-20
1869-09-16
1869-09-11
Glaschu
78 Alasdair MacGriogair 1806 1881 Gleann Gharthain
79
JaMAC.jpg
Iain MacDhòmhnaill 1815-01-11 1891-06-06 Glaschu
80 Màiri Mhòr nan Òran 1821 1898 Sgeitheabost
81
Bronze Bust of Iain Og Ile - geograph.org.uk - 1502318.jpg
Iain Frangan Caimbeul 1821-12-29 1885-02-17 Ìle
82
William McGonagall.jpg
Uilleam Mac Congáil 1825 1902-09-29 Dùn Èideann
83
Alexander Carmichael.jpg
Alasdair Gilleasbaig MacGilleMhìcheil 1832-12-01 1912-06-06 Lios Mòr
84
Andrew Carnegie, three-quarter length portrait, seated, facing slightly left, 1913-crop.jpg
Andrew Carnegie 1835-11-25 1919-08-11 Dùn Phàrlain
85
Sir Archibald Geikie.jpg
Archibald Geikie 1835-12-28 1924-11-10 Dùn Èideann
86
Campbell-bannerman.jpg
Eanraig Caimbeul-MacGille-na-Brataich 1836-09-07 1908-04-22 Glaschu
87
John Muir 1912.jpg
John Muir 1838-04-21 1914-12-24 Dùn Barra
88
Donald-Mackinnon-Celtic Review10-p97(Jun-1915).jpg
Dòmhnall MacFhionghain 1839-04-18 1914-12-25 Colbhasa
89
James Dewar.jpg
Seumas Mac an Deòir 1842-09-20 1923-03-27 Ceann Chàrdainn
90 Catrìona NicGilleBhàin Grannd 1845-04-11 1928-08 Bun Obha
91
Alexander Graham Bell.jpg
Alexander Graham Bell 1847-03-03 1922-08-02
1922-08-01
Dùn Èideann
92 Iain Mac a' Ghobhainn 1848 1881 Iarsiadar
93 John Horne 1848-01-01 1928-05-30 Sruighlea
94
Arthur James Balfour00.jpg
Arthur Balfour 1848-07-25 1930-03-19 Q7996886
95 Iain MacPhàidein 1850 1935 Muile
96
Robert Louis Stevenson Knox Series.jpg
Robert Louis Stevenson 1850-11-13 1894-12-03 Dùn Èideann
97
William Ramsay.jpg
Sir William Ramsay 1852-10-02 1916-07-23 Glaschu
98
HectorAMacdonald.jpg
Eachann MacDhòmhnaill 1853-03-04 1903-03-25 Q37988982
99 Calum MacPhàrlain 1853-11-30 1931-02-22 Dail Abhaich
100
Alexander Macbain photo, from An Etymological Dictionary of the Gaelic Language.jpg
Alasdair MacGilleBhàin 1855-07-22 1907-04-04 Baile a' Ghiuthais
101
Williamina Paton Stevens Fleming circa 1890s.jpg
Williamina Fleming 1857-05-15 1911-05-21 Dùn Dèagh
102
Marjory Kennedy-Fraser.png
Marsaili NicUalraig Fhriseal 1857-10-01 1930-11-22 Peairt
103
Conan doyle.jpg
Arthur Conan Doyle 1859-05-22 1930-07-07 Dùn Èideann
104
Allan MacDonald (poet).jpg
Maighstir Ailean 1859-10-25 1905-10-08 An Gearasdan
105
John Scott Haldane 1910.jpg
John Haldane 1860-05-03 1936-03-15 Dùn Èideann
106
Général Douglas Haig.jpg
Douglas Haig 1861-06-19 1928-01-29 Q5086152
107
Ramsay MacDonald ggbain.29588.jpg
Ramsaigh MacDhòmhnaill 1866-10-12 1937-11-09 Inbhir Losaidh
108
Connolly.james.jpg
Seumas Ó Conghaile 1868-06-05 1916-05-12 Dùn Èideann
109
Charles-Rennie-Mackintosh.jpg
Charles Rennie Mackintosh 1868-06-07 1928-12-10 Glaschu
110
CTR Wilson.jpg
Charles Thomson Rees Wilson 1869-02-14 1959-11-15 Meadhan Lodainn
111
Harry Lauder.png
Harry Lauder 1870-08-04 1950-02-26 Portobello
112 Coinneach MacLeòid 1871 1955-07-09 Eige
113 An t-Urramach Niall Ros 1873 1943-12-17 Gleann Dail
114 Donnchadh MacDhunlèibhe 1877-03-30 1964-05-25 Muile
115 Iain N. MacLeòid 1880 1954-11-21 Cille Mhoire
116 Seumas MacLeòid 1880 1947 Sgalpaigh na Hearadh
117 Eachann MacDhùghaill 1880-03-28 1954-03-27 Colla
118 Niall MacFhionghain 1881 1954 Na Torran
119
Synthetic Production of Penicillin TR1468 crop.jpg
Alexander Fleming 1881-08-06 1955-03-11 Darbhail
120 Iain 'Kaid' MacIlleathain 1885-05-14 1932-01-14 Port Rìgh
121 James Maxton 1885-06-22 1946-07-23 Pollag
122 Donnchadh Peutan 1886 1954 An Ùig
123 Anna Arnott 1887 1978 Lìonacro
124 Edwin Muir 1887-05-15 1959-01-03 Q5250977
125 Dòmhnall Ruadh Chorùna 1887-07-09 1967-08-13 Am Baile Sear
126 Seumas MacThòmais 1888 Tunga
127
John Logie Baird in 1917.jpg
John Logie Baird 1888-08-13 1946-06-14 Baile Eilidh
128 Niall Peutan 1888-09-07 1972 Heireaseadar
129 Willa Muir 1890-03-13 1970-05-22 Monadh Rois
130
Hugh MacDiarmid - geograph.org.uk - 1518563.jpg
Ùisdean MacDhiarmaid 1892-08-11 1978-09-09 Langaim
131 Eàirdsidh Dòmhnallach 1895 Dùn Bheagain
132 Aonghas Fleidsear 1896 1983 Siadar, An t-Eilean Sgitheanach
133 Seonaidh MacGillÌosa 1897 1971 Stafain
134 An Dotair Ailean Dòmhnallach 1899 1965 An t-Eilean Sgitheanach
135 Seumas MacNeacail 1901 1971 Ach na h-Annaid
136 Bàrd Mhealaboist 1901-02-15 1982-11-07 Mealabost
137 Eàirdsidh Grannd 1902-07-06 1991-01-17 Lèanaidh
138 Aonghas Caimbeul 1903-10-09 1982-01-28 Nis
139 Iain MacNeacail 1903-10-30 1999-05-17 Siadar, An t-Eilean Sgitheanach
140 An t-Urr Tormod Dòmhnallach 1904 1978 Bhaltos
141 Iain Latharna Caimbeul 1906 1996 Earra-Ghàidheal
142 Murchadh Mac a' Phearsain 1907 1971 Leathallt
143
Alexander Todd Nobel.jpg
Lord Alexander R. Todd 1907-10-02 1997-01-10 Glaschu
144 Aonghas Caimbeul 1908-09-03 1949 Nis
145 Robert Garioch 1909-05-09 1981-04-26 Dùn Èideann
146 Màiri A. Chaimbeul 1910 Baile a' Mhuilinn
147
Somhairlemacgilleain2.png
Somhairle MacGill-Eain 1911-10-21
1911-10-26
1996-11-24 Ratharsair
148 Calum MacLeòid 1911-11-15 1988-01-26 Glaschu
149
George Davie 1.jpg
George Elder Davie 1912-03-18 2007-03-20 Dùn Dèagh
150 Douglas Young 1913-06-05 1973-10-23 Port na Creige
151 Gavin Maxwell 1914-07-15 1969-09-07 An Eilreig
152 Deòrsa Mac Iain Dheòrsa 1915 1984 Ach na Feàrna
153 Calum Iain MacGillEathain 1915-09-06 1960-08-17 Ratharsair
154 Cailein T. MacCoinnich 1917 1994 Tarasaigh
155 Dòmhnall Alasdair Dòmhnallach 1919 2003 Garrabost
156 Dòmhnall Iain MacDhòmhnaill 1919-02-07 1986-10-02 Peighinn nan Aoireann
157 Iain A. MacDhòmhnaill 1920 1980 Camas Tianabhaig
158
Edwin Morgan by Alex Boyd.jpg
Edwin Morgan 1920-04-27 2010-08-17 Glaschu
159 Seonag NicLeòid 1920-09-26 2004-07-19 Diùrinis
160 Ruaraidh MacThòmais 1921-08-05 2012-03-21 Steòrnabhagh
161
Deborah Kerr in colour Allan Warren.jpg
Deborah Kerr 1921-09-30 2007-10-16 Baile Eilidh
162 George Mackay Brown 1921-10-17 1996-04-13 Q839556
163 Dòmhnall MacAonghais 1923 1993-09-01 An t-Eilean Sgitheanach
164
James Black (pharmacologist).jpg
James W. Black 1924-06-14 2010-03-22 Baile Udain
165 Iain Dòmhnallach 1925 2007-05-04 Pabail
166 Bobby MacLeod 1925-05-08 1991-01-26 Tobar Mhoire
167 Dòmhnall Aonghais Bhàin 1926-12-12 2000-03-05 Loch Baghasdail
168 Tormod Calum Dòmhnallach 1927 2000 Tunga
169 Iain Mac a' Ghobhainn 1928-01-01 1998-10-15 Glaschu
170 An t-Urramach Ailean Iain MacArtair 1928-05 2016-11-30 Gràbhair
171 Winnie Ewing 1929-07-10 Glaschu
172 Dòmhnall Eairdsidh Dòmhnallach 1929-09-08 1999-07-22 Solas
173 Iain MacAonghais 1930 Timsgearraidh
174 Dòmhnall MacAmhlaigh 1930-05-21 2017-02-28 Beàrnaraigh Mòr
175
SeanConneryJune08.jpg
Sean Connery 1930-08-25 Dùn Èideann
176 Canon Kenyon Wright 1932 2017-01-11 Pàislig
177 Jimmy Reid 1932-07-09 2010-08-10 Baile a' Ghobhainn
178 Ailean Dòmhnallach 1933 Dùn Bheagain
179 Iain MacLeòid 1933 Glaschu
180 Calum Ros 1934-01-21 Partaig
181
Iain Fearchar Rothach aig SMO.jpg
Iain Fearchar Rothach 1934-08-26 2014-01-26 Gleann Seile
182
DavidThouless 1995 UW.jpg
David Thouless 1934-09-21 Bearsden
183
Alasdair Gray (1994) by Guenter Prust.jpg
Alasdair Gray 1934-12-28 Glaschu
184 Lisa Storey 1935 Bhatarsaigh
185 James Mirrlees 1936-07-05 Muine Gobha
186 Tormod MacGill-Eain 1936-12-26 2017-08-31 Glaschu
187 Màrtainn Dòmhnallach 1937 2016 Achadh a' Choirce
188 Seonaidh Ailig Mac a' Phearsain 1937 2017-08-31 An Tòb
189
Sir Teddy Taylor.jpg
Teddy Taylor 1937-04-18 2017-09-20 Glaschu
190 Jim MacGilleEathain 1937-04-21 Largall
191
Donald Dewar.jpg
Dòmhnall Mac an Deòir 1937-08-21 2000-10-11 Glaschu
192
Fergie Dòmhnallach aig SMO.jpg
Fergie Dòmhnallach 1938 Glaschu
193 Iain Moireach 1938 Barabhas
194 Eddie MacThòmais 1940-07-16 2008-10-15 Glaschu
195 Robin Harper 1940-08-04 Inbhir Theòrsa
196 Donnchadh MacGillÌosa 1941 Nis
197 Ruairidh MacLeòid nan Duilleagan Gàidhlig 1941 Loch nam Madadh
198 Alasdair Caimbeul 1941-05-27 Nis
199
Alex Ferguson.jpg
Alex MacFhearghais 1941-12-31 Baile a' Ghobhainn
200
John Purser at SMO.jpg
Iain Mac an Sporain 1942 Glaschu
201
Nobel Laureates 0953 (31117136180).jpg
Fraser Stoddart 1942-05-24 Dùn Èideann
202
Aonghas MacNeacail at Feile na Greine, Tech Amergin, Waterville, Co Kerry.JPG
Aonghas Dubh MacNeacail 1942-06-07 An Ùig
203 Seumas Dùbhghlas-Hamalton 1942-07-31 Srath Aibhne
204 Eideard Brocklebank 1942-09-24 Cill Rìmhinn
205
GilPatersonMSP20110510.JPG
Gil Paterson 1942-11-11 Glaschu
206
Jkosterl.jpg
Michael Kosterlitz 1943-06-22 Obar Dheathain
207 Norma NicLeòid 1944 Ùig
208
Maoileas Caimbeul aig SMO 2007.jpg
Maoilios Caimbeul 1944-03-23 Stafain
209 Anndra Ardbuckle 1944-04-12 Fìobha
210
Jimmy Johnstone.jpg
Jimmy Johnstone 1944-09-30 2006-03-13 Baile Udain
211
Anne Lorne Gillies 9-5-2012.jpg
Anna Latharna NicGillÌosa 1944-10-21 Sruighlea
212
Richard Henderson D81 4486 (38005042695).jpg
Richard Henderson 1945-07-19 Dùn Èideann
213 Mairead Ewing 1945-09-01 2006-03-21 Lannraig, Lannraig a Deas
214
RobGibsonMSP20110510.JPG
Rob MacGiobain 1945-10-10 Glaschu
215
Donovan Washington 2007.jpg
Donovan 1946-05-10 Glaschu
216
Malcolm Rifkind.jpg
Malcolm Rifkind 1946-06-21 Dùn Èideann
217 Stuart Christie 1946-07-10 Glaschu
218
StewartStevensonMSP20110510.JPG
Stewart Stevenson 1946-10-15 Dùn Èideann
219
Margaret Bennett (writer).JPG
Mairead Bennett 1946-10-27 Port Rìgh
220
HelenEadieMSPPortrait.jpg
Eilidh Eadie 1947-03-07 2013-11-09 Stenhousemuir
221 Catrìona NicGumaraid 1947-03-22 Dùn Bheagain
222 Uilleam Aitken 1947-04-15 Glaschu
223
Gerry Rafferty.jpg
Gerry Rafferty 1947-04-16 2011-01-04 Pàislig
224 Liz Lochhead 1947-12-26 Tobar na Màthar
225 Ailean Caimbeul 1948 Colbost
226
JimHoodMPPortrait.jpg
Jimmy Hood 1948-05-16 2017-12-04 Lios MoFhèige
227
Henry Mcleish.jpg
Eanraig MacGillÌosa 1948-06-15 Maothchoille
228 Brian MacUilleim 1948-12-13 Dùn Omhain
229 An t-Ollamh Dòmhnall Meek 1949 Tiriodh
230
AlexFergussonMSP20110511.jpg
Ailig MacFhearghais 1949-04-08 Lios Uillt
231
JeanUrquhartMSP20110510.JPG
Jean Urchardan 1949-05-17 Lodainn an Iar
232 Ruaraidh Dòmhnallach 1949-07-27 Dòrnach
233 Sim MacCoinnich 1949-12-04 2008-04 An Tòb
234
GailRossMSP-May2016.jpg
Gail Ros 1950s Rèis
235
GillianMartinMSP-May2016.jpg
Gillian Martin 1950s Baile Ùr Fobharain
236
Rhona Brankin.jpg
Rhona Brankin 1950-01-19 Glaschu
237
ChristinePrimrose1a.jpg
Christine Primrose 1950-02-17 Càrlabhagh
238
AnnabelGoldieMSP20110510.JPG
Annabel Goldie 1950-02-27 Glaschu
239 Jocky Wilson 1950-03-22 2012-03-24 Cathair Challdainn
240
Gordon Brown official.jpg
Gòrdan Mac a' Bhriuthainn 1951-02-20 Giofnag
241
JohnScottMSP20110509.JPG
John Scott 1951-06-07 Inbhir Àir
242
MaureenWatt20110507.JPG
Maureen Watt 1951-06-23 Obar Dheathain
243 Eleanor Scott 1951-07-23 Inbhir Nis
244
Roseanna Cunningham, Minister for Environment (1).jpg
Ròsanna Choineagan 1951-07-27 Glaschu
245
SandraWhiteMSP20110510.JPG
Sandra White 1951-08-17 Glaschu
246
Alex Neil, Minister for Housing and Communities (2).jpg
Ailig Neil 1951-08-22 Ospadal Meadhanach Shiorrachd Àir
247
Colin Beattie.JPG
Colin Beattie 1951-10-17 Baile Fharfair
248 Coinneach MacGuaire 1952 Tobar Mhoire
249
Christopher Whyte.jpg
Crìsdean Whyte 1952 Glaschu
250
Michaelmarra.pk (3).jpg
Michael Marra 1952-02-17 2012-10-23 Dùn Dèagh
251
MargaretMitchellMSP20120529.jpg
Margaret Mitchell 1952-11-15 Coatbridge
252 Magaidh Dhòmhnallach 1952-11-17 2016-07-26 Glaschu
253 Ruaraidh Iain MacLeòid 1953 Port nan Long
254
JamesDornanMSP20110507.JPG
Seumas Ó Dornáin 1953-03-17 Glaschu
255
TonyBlairBasra.JPG
Tony Blair 1953-05-06 Dùn Èideann
256
Donnie Munro.jpg
Donaidh Rothach 1953-08-02 An Ùig
257 Calum Dòmhnallach 1953-11-12 Loch nam Madadh
258
IainBanks2009.jpg
Iain Banks 1954-02-16 2013-06-09 Dùn Phàrlain
259
MaryFeeMSP20110510.JPG
Mary Fee 1954-03-23 Dùn Èideann
260
Cathy-Craigie.jpg
Cathie Craigie 1954-04-14 Sruighlea
261
Jim Wallace.jpg
Seumas Uallas 1954-08-25 Anainn, Dùn Phris is Gall-Ghaidhealaibh
262
Dougie MacLean September 2011.jpg
Dougie MacLean 1954-09-27 Dùn Bhlàthain
263
Alex Salmond (crop).JPG
Ailig Salmond 1954-12-31 Gleann Iucha
264
Bruce Crawford, Minister for Parliamentary Business (1).jpg
Brus Crawford 1955-02-16 Peairt
265 Dòmhnall S Moireach 1956 Hamaltan
266
Bb3-billbutler.jpg
Bill Butler 1956-03-30 Glaschu
267
DaveStewartMSPPortrait.jpg
David Stewart 1956-05-05 Inbhir Nis
268 Calum Domhnallach (neach poileataigs) 1956-05-07 Steòrnabhagh
269
Linda Fabiani.jpg
Linda Fabiani 1956-12-14 Glaschu
270
JohnFinnie261012.jpg
Iain Finnie 1956-12-31 Na Cluainean
271
LewisMacdonaldMSP20110510.JPG
Lewis Dòmhnallach 1957-01-01 Steòrnabhagh
272
JohnMasonMSP20110509.JPG
Iain Mason 1957-05-15 An Ruadh-ghleann
273
IainGrayMSP20110510.JPG
Iain Gray 1957-06-07 Dùn Èideann
274
JohannLamontMSPgreenjacket.jpg
Seonag NicLaomainn 1957-07-11 Glaschu
275
Fergus Ewing, Minister for Community Safety (2).jpg
Fearghas Ewing 1957-09-23 Glaschu
276
Lesley Laird Official Parliamentary Photo.jpg
Lesley Laird 1958 Grianaig
277 Niall Gòrdan 1958-01-22 Inbhir Pheofharain
278
Kenny MacAskill, Cabinet Secretary for Justice (1).jpg
Coinneach MacAsgaill 1958-04-28 Dùn Èideann
279
Irvine Welsh by Kubik.JPG
Irvine Welsh 1958-09-27 Lìte
280 Meg Bateman 1959-04-13 Dùn Èideann
281
Colin Fox - National co-spokesperson of the SSP - September 2015.jpg
Colin Fox 1959-06-17 Tobar na Màthar
282
Charles kennedy feb 2009.jpg
Teàrlach Ceanadach 1959-11-25 2015-06-01 Inbhir Nis
283
GordonMacDonaldMSP20120529.jpg
Gòrdan Dòmhnallach 1960-01-02 Glaschu
284
ElizabethSmithMSP20110508.JPG
Ealasaid Nic a' Ghobhainn 1960-02-27 Dùn Èideann
285
Nicol Stephen.jpg
Nicol MacSteaphain 1960-03-23 Obar Dheathain
286
P7210286.jpg
Seac MacDhòmhnaill 1960-06-30 Irbhinn
287
AnnabelleEwingMSP20110510.JPG
Annabelle Ewing 1960-08-20 Glaschu
288
DavidTorranceMSP20111207.jpg
Dàibhidh Torrance 1961-03-13 Cathair Challdainn
289
IanBlackfordMP.jpg
Ian Blackford 1961-05-14 Dùn Èideann
290
Sarah Boyack MSP.jpg
Sarah Boyack 1961-05-16 Glaschu
291
AlexJohnstoneMSP20110509.JPG
Alex Johnstone 1961-07-31 2016-12-07 Stonehaven
292
KennethGibsonMSP20110507.JPG
Kenneth Gibson 1961-09-08 Pàislig
293
Keith Brown, Minister for Transport and Infrastructure (2).jpg
Keith Brown 1961-12-20 Dùn Èideann
294
KenMacintoshMSP20110511.jpg
Coinneach Mac an Tòisich 1962-01-15 Inbhir Nis
295
JoanMcAlpineMSP20120529.jpg
Joan McAlpine 1962-01-28 Guireag
296 Scott Barrie 1962-03-10 Cill Rìmhinn
297
Kathleen Jamie6 lo res.jpg
Kathleen Jamie 1962-05-13 Dùn Èideann
298
David Mundell visiting Stornoway Black Pudding.jpg
Dàibhidh Mundell 1962-05-27 Dùn Phris
299
Ally McCoist 1994.jpg
Ally McCoist 1962-09-24 Bellshill
300
GraemeDeyMSP20110507.jpg
Graeme Dey 1962-10-29 Obar Dheathain
301
James Woffle, Lord Advocate.jpg
James Wolffe 1962-12 Dùn Phris
302 Anna Mhàrtainn 1963 Lìonacro
303
Stewart Hosie.jpg
Stewart Hosie 1963-01-03 Dùn Dèagh
304
ElaineSmithMSPPortrait.jpg
Elaine Nic a' Ghobhainn 1963-05-07 Coatbridge
305
RhodaGrantMSP20110511.JPG
Rhoda Ghrannd 1963-06-26 Steòrnabhagh
306
Wendy Alexander.jpg
Wendy NicAlasdair 1963-06-27 Glaschu
307
IvanMcKeeMSP-May2016.jpg
Ivan McKee 1963-09 Baile Eilidh
308
AngusMacDonaldMSP20110510.JPG
Aonghas Dòmhnallach 1963-10-11 Steòrnabhagh
309
JamesKellyMSPPortrait.jpg
James Kelly 1963-10-23 Glaschu
310
Scottish Labour candidate for Cowdenbeath signs the pledge (cropped).jpg
Alex Rowley 1963-11-30 Dùn Phàrlain
311
Bryan Gunn in the Gunn Club.jpg
Bryan Gunn 1963-12-22 Inbhir Theòrsa
312
Susan Deacon.jpg
Susan Deacon 1964-02-02 Baile nam Feusgan
313
John Swinney, Cabinet Secretary for Sustainable Growth (1).jpg
Iain MacShuibhne 1964-04-13 Dùn Èideann
314 Brian Whittle 1964-04-26 Inbhir Àir
315
Fiona Hyslop, Minister for Culture and External Affairs (2).jpg
Fiona Hyslop 1964-08-01 Irbhinn
316
CraigLeveinCoachSCO.jpg
Craig Levein 1964-10-22 Dùn Phàrlain
317 Màrtainn Mac an t-Saoir 1965 Lèanaidh
318
Art MacCormaig a' seinn aig SMO air 2016-04-21 (bearradh).jpg
Art MacCormaig 1965 Port Rìgh
319 Michelle Thomson 1965-03-11 Bearsden
320
Alistair Carmichael MP at Bournemouth 2009.jpg
Alastair MacIlleMhìcheil 1965-07-15 Ìle
321
MurdoFraserMSP20110510.JPG
Murchadh Friseal 1965-09-05 Inbhir Nis
322
Alison Johnstone MSP.jpg
Alison Johnstone 1965-10-11 Dùn Èideann
323
Tavish Scott MSP at Bournemouth.jpg
Tàmhais Scott 1966-05-06 Inbhir Nis
324
ArtairDonald2015b.JPG
Artair Dòmhnallach 1967 Tiriodh
325
John Barrowman 2.jpg
John Barrowman 1967-03-11 Glaschu
326
JoeFitzPatrickMSP20110511.JPG
Joe Fitzpatrick 1967-04-01 Dùn Dèagh
327 Anna Frater 1967-07-05 Steòrnabhagh
328
ClareAdamsonMSP20110507.JPG
Clare Adamson 1967-08-01 Tobar na Màthar
329
LiamMcArthurMSP20110510.JPG
Liam MacArtair 1967-08-08 Dùn Èideann
330
Jim Murphy, April 2009 cropped.jpg
Jim Murphy 1967-08-23 Glaschu
331
WillieRennieMSP20110510.JPG
Willie Rennie 1967-09-27 Fìobha
332
ChristinaMcKelvieMSP20110510.JPG
Christina McKelvie 1968-03-04 Glaschu
333
KevinStewartMSP20110507.JPG
Kevin Stewart 1968-06-03 Obar Dheathain
334
Richard Lochhead, Cabinet Secretary for Rural Affairs and Environment (2).jpg
Ridseard Lochhead 1969-05-24 Pàislig
335
George outside Paisley'sTown Hall.JPG
George Adam 1969-06-08 Pàislig
336
Gerard Butler (Berlin Film Festival 2011).jpg
Gerard Butler 1969-11-13 Pàislig
337 Martha Wardrop 1969-12-10 Cill Rìmhinn
338
AngelaConstanceMSP20110510.JPG
Angela Constance 1970-07-15 An Dubh Allt
339
Nicola Sturgeon SNP leader.jpg
Nicola Sturgeon 1970-07-19 Irbhinn
340
MichaelMathesonMSP20110507.JPG
Mìcheil MacMhathain 1970-09-08 Glaschu
341
Ewan McGregor 2016.jpg
Ewan McGregor 1971-03-31 Peairt
342
AlasdairAllanMSP20120530.jpg
Alasdair Allan 1971-05-06 Ashkirk
343 Annie Wells 1972-02-24 Glaschu
344
PatrickHavieMSP2013 (cropped).jpg
Pàdraig Harvie 1973-03-18 Baile Alasdair
345
BobDorisMSP20110507.JPG
Bob Doris 1973-05-11 Am Magh Leamhna
346 Bruce MacGregor 1974 Inbhir Nis
347 Niall Iain Dòmhnallach 1974 Obar Dheathain
348
Richard Baker MSP.jpg
Ridseard Baker 1974-05-29 Dùn Èideann
349
Shirley-anne Somerville.jpg
Shirley-Anne Somerville 1974-09-02 Cathair Challdainn
350
Stephen Gallacher.JPG
Stephen Gallacher 1974-11-01 Deagh Mhonadh
351
JohnLamontMSP20110510.JPG
John Lamont 1976-04-15 Cill Fhinnean
352
Official portrait of Ian Murray crop 2.jpg
Ian Murray 1976-08-10 Dùn Èideann
353
Donald cameron msp wiki2.jpg
Dòmhnall Camshron 1976-11-26 Achadh na Càiridh
354
DerekMacKayMSP20110509.JPG
Derek Mackay 1977-07-30 Rinn Friù
355
Jenny Marra MSP.jpg
Jenny Marra 1977-11-06 Dùn Dèagh
356 Maoileas MacAonghais 1978-05-10 An t-Àth Leathann
357
RuthDavidsonMSP20120529.jpg
Ruth Davidson 1978-11-10 Dùn Èideann
Ospadal Màthrachais Cuimhneachan Simpson
358 Morven Christie 1979 Baile Eilidh
359
James McAvoy Cannes 2014.jpg
James McAvoy 1979-04-21 Glaschu
360
JamieHepburnMSP20110511.JPG
Jamie Hepburn 1979-05-21 Glaschu
361
Julie Fowlis live in concert.jpg
Julie Fowlis 1979-06-20 Uibhist a Tuath
362
Douglasmurray.jpg
Douglas Murray (sgrìobhadair) 1979-07-16 Alba
363
Aileen Campbell MSP.jpg
Aileen Chaimbeul 1980-05-18 Peairt
364
MarkMcDonaldMSP20110507.JPG
Mark McDonald 1980-06-07 Inbhir Uaraidh
365 Niall O'Gallagher 1981 Dùn Èideann
366
Kezia Dugdale MSP - May 2016.JPG
Kezia Dugdale 1981-08-28 Obar Dheathain
367 Catrìona Lexy Chaimbeul 1982 Nis
368
Alison Thewliss Buchanan Street Steps 2.jpg
Alison Thewliss 1982-09-13 Lannraig, Lannraig a Deas
369
AnasSarwarMP-crop.jpg
Anas Sarwar 1983-03-14 Glaschu
370
Douglas Ross MSP.jpg
Dùghlas Ross 1983-04-09 Comhairle Mhoireibh
371
Neil Bibby.JPG
Neil Bibby 1983-09-06 Pàislig
372 Kirsteen NicDhòmhnaill 1983-12-18 Inbhir Nis
373
Tom Arthur.jpg
Tom Arthur 1985 Pàislig
374
HumzaYousafMSP20110507.JPG
Humza Yousaf 1985-04-07 Glaschu
375
Mark-Griffin-MSP-closeup.jpg
Mark Griffin 1985-10-19 Glaschu
376
Official portrait of Kirsty Blackman crop 2.jpg
Kirsty Blackman 1986 Obar Dheathain
377 Chris Pendergast 1986-02-19 Glaschu
378 Anndra A. Dunn 1987 Leòdhas
379
2015 Australian Open - Andy Murray 12 (cropped).jpg
Andy Moireach 1987-05-15 Glaschu
380
Official portrait of Ross Thomson crop 2.jpg
Ross Thomson 1987-09-21 Obar Dheathain
381 Calum MacLeòid 1988-11-15 Glaschu
382
Mhairi Black MP - official photo 2017.jpg
Mhairi Black 1994-09-12 Pàislig
383
Constantine II of Scotland.jpg
Còiseam II na h-Alba 0952 Alba
384 Cathy NicDhòmhnaill Iarsiadar
385
Derek Pluto Moireach 2015 2.jpg
Derek Moireach Nis
386 Donnchadh nam Pìos 1700 Inbhir Ìonaid
387
Joy Dunlop.jpg
Joy Dunlop A' Choingheal a Tuath
388 Alison Lang Dùn Èideann
389 An Dr Fionnlagh MacLeòid Nis
390 Murchadh MacLeòid Griais
391 Cairistìona NicFhearghais Cunndainn
392
JeaneFreemanMSP.jpg
Jeane Freeman Inbhir Àir
393
AndyWightmanMSP.JPG
Andy Wightman Dùn Dèagh
394 Ailean Boyd Siorrachd Inbhir Àir
395
DaibhidhWalker2015b.JPG
Daibhidh Walker Uibhist a Deas
396 Alasdair MacIlleBhàin An t-Sàilean
397 Seonaidh MacAnndrais Cille Mhoire
398
MairiEvansMSP-May2016.jpg
Mairi Evans Dùn Dèagh
399
JennyGilruthMSP-May2016.jpg
Jenny Gilruth Siaras
400
FinlayCarsonMSP.jpg
Finlay Carson Twynholm
401
EmmaHarperMSP-May2016.jpg
Emma Harper Siorrachd Bhaile na h-Uige
402 Jamie Greene Grianaig
403 Monica Lennon Bellshill
404
Graham Simpson.jpg
Graham Simpson Obar Dheathain
405 Anna Chaimbeul Sgalpaigh na Hearadh
End of auto-generated list.