Liosta dhaoine à Alba

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

An liosta seo air mapa

Chaidh an liosta seo a chruthachadh le dàta bho Wikidata agus thèid ùrachadh bho àm gu àm le bot.
Thèid muthaichean a rinn thu am broinn an liosta a thoirt air falbh leis an ath-ùraich!

# dealbh ainm Rugadh Bàs àite breith
1
SaintNinian.jpg
Naomh Ninian 0360 0432 Alba
2
Merlin and St Kentigern, Stobo Kirk.JPG
Naomh Mungan 0518 0614-01-13 Alba
3
History-kenneth.jpg
Coinneach I na h-Alba 0810 0858-02-08 Ì Chaluim Chille
4
Donnchad I.jpg
Donnchadh I na h-Alba 1001 1040-08-14 Alba
5
David Seal (ob).JPG
Daibhidh I na h-Alba 1084 1153-05-24 Alba
6
Alexander II (Alba) ii.JPG
Alasdair II na h-Alba 1198-08-24 1249-07-06 Baile Adainn
7
Alexander III and Ollamh Rígh.JPG
Alasdair III na h-Alba 1241-09-11
1241-09-04
1286-03-26
1286-03-19
Rosbrog
8
William Wallace.jpg
Uilleam Uallas 1270-04-03 1305-08-23 Ach na Feàrna
9
St Bride's Church Douglas - The Good Sir James.jpg
Seumas Dùghlas, Tighearna Dhùghlais 1289 1330-08-25 Dùghlas
10
Robert II (Alba) i.JPG
Raibeart II, Rìgh na h-Alba 1316-03-02 1390-04-19 Abaid Phàislig
11
David II of Scotland by Sylvester Harding 1797.jpg
Daibhidh II, Rìgh Alba 1324-03-05 1371-02-22 Lùchairt Dhùn Phàrlain
12
Robert III, King of Scotland.png
Raibeart III, Rìgh Alba 1330s 1406-04-04 Lùchairt Sgàin
13
King James I of Scotland.jpg
Seumas I, Rìgh na h-Alba 1394-07-25 1437-02-21 Lùchairt Dhùn Phàrlain
14
James II Portrait.jpg
Seumas II na h-Alba 1430-10-16 1460-08-03 Abaid Taigh an Ròid
15
James III, King of Scotland.png
Seumas III Alba 1451-07-10 1488-06-11 Caisteal Sruighlea
16 William Dunbar 1460 1520 Comhairle Lodainn an Ear
17
HectorBoece.jpg
Hector Boece 1465 1536 Dùn Dèagh
18
John Mair.jpg
Iain Major 1467
1469
1550 Bearaig a Tuath
19
James IV of Scotland.jpg
Seumas IV Alba 1473-03-17 1513-09-09 Caisteal Sruighlea
20
Seal of Gavin Douglas.jpg
Gavin Douglas 1474 1522 Caisteal Tantallon
21 Fionnuala Nic Dhomhnaill 1500 Alba
22
George Buchanan by Arnold van Brounckhorst.jpg
Seòras Bochanan 1506-02-01 1582-09-28 Cill Earnain
23
Portrait of James V of Scotland (1512 - 1542).jpg
Seumas V Alba 1512-04-10 1542-12-14 Lùchairt Ghleann Iucha
24
John Knox woodcut.jpg
Iain Knox 1514 1572-11-24 Baile Adainn
Q5559953
25
Mary Queen of Scots Blairs Museum.jpg
Màiri I, Bànrigh na h-Alba 1542-12-08 1587-02-08 Gleann Iucha
26
James I of England by Daniel Mytens.jpg
Seumas VI na h-Alba is Seumas I Shasainn 1566-06-19 1625-03-27 Dùn Èideann
27
King Charles I after original by van Dyck.jpg
Teàrlach I 1600-11-19 1649-01-30 Lùchairt Dhùn Phàrlain
28 Alasdair mac Colla 1610 1647-11-16 Colbhasa
29 Màiri nighean Alasdair Ruaidh 1615 1707 Ròghadal
30 Iain Lom 1624 1710 Dama an Lagain
31 Ruairidh MacMhuirich 1646 1713 Bràgar
32 Seòras MacCoinnich 1655 1735 Gruinneart
33 Sìleas na Ceapaich 1660 1729 Loch Abar
34 Maighread nighean Lachlainn 1660 Muile
35 Lachlann mac Theàrlaich Òig 1665 1734 An Srath
36 Alasdair mac Mhaighstir Alasdair 1698 1770 Àird nam Murchan
37 Coinneach Odhar 1700s Ùig
38 Iain Ruadh Stiùbhart 1700 1752 Ceann Chàrdainn
39
4thEarlOfLoudoun.jpg
Am Morair Loudoun 1705-05-05 1782-04-27 Q1871345
40
Allan Ramsay - David Hume, 1711 - 1776. Historian and philosopher - Google Art Project.jpg
David Hume 1711-07-07 1776-08-25 Dùn Èideann
41
3rd Earl of Bute by Sir Joshua Reynolds.jpg
Iain Stiùbhart, 3as Iarla Bhoid 1713-05-25 1792-03-10 Ceàrnag na Pàrlamaid, Dùn Èideann
42 Rob Donn MacAoidh 1714 1778 Allt na Caillich
43 Dùghall Bochanan 1716 1768 Both Chuidir
44 Lachlan Mac a’ Phearsain 1723 1780 Srath Mathaisidh
45 Francis Peacock 1723 1807-06-26 Dùn Èideann
46
AdamSmith.jpg
Adam Smith 1723-06-05 1790-07-17 Cathair Challdainn
47
ProfAdamFerguson.jpg
Adhamh MacFhearghais 1723-06-20 1816-02-22 Lag an Ràtha
48 Raghnall Dubh 1728 1808 Àird nam Murchan
49
James Watt by Henry Howard.jpg
James Watt 1736-01-19 1819-08-25 Grianaig
50
James Macpherson by George Romney.jpg
Seumas Mac a' Phearsain 1736-10-27 1796-02-17 Ruadhainn
51
Rutherford Daniel.jpg
Daniel Rutherford 1749-11-03 1819-11-15 Dùn Èideann
52
The 4th Duke of Atholl and his game keeper John Crerar.jpg
Iain Criathrar 1750 1840 Siorrachd Pheairt
53
Alan Cameron of Erracht.jpg
Sir Ailean Camshron 1753 1828-03-09 Earrachd
54
ThomasTelford.jpg
Thomas Telford 1757-08-09 1834-09-02 Gleann an Dùin Fhinn
55
Robert Burns 1.jpg
Raibeart Burns 1759-01-25 1796-07-21 Allmhaigh
56 Uilleam Ros 1762 1791 An t-Àth Leathann
57
Ln-Governor-Lachlan macquarie.jpg
Lachlann MacGuaire 1762-01-31 1824-07-01 Ulbha
58 An t-Urramach Dr Alasdair Stiùbhairt 1764 1821 Blàr Athall
59
Alexander MacKenzie by Thomas Lawrence (c.1800).jpg
Alasdair MacCoinnich 1764 1820-03-12 Steòrnabhagh
60 Eòghann MacEachainn 1769 Àrasaig
61 Alasdair MacFhionghain 1770 1814 Mòrar
62
James Hogg.jpg
Seumas Hogg 1770-12-09 1835-11-21 Eadaraig
63
Sir Henry Raeburn - Portrait of Sir Walter Scott.jpg
Walter Scott 1771-08-15 1832-09-21 Dùn Èideann
64
Robert Stevenson (lighthouse engineer) - Google Book Search - Biographical Sketch of the Late Robert Stevenson.jpg
Robert Stevenson 1772-06-08 1850-07-12 Glaschu
65 Eòghann MacLachlain 1773 1822 Loch Abar
66 Alexander Irvine 1773-11-01 1824-07-31 Fartairchill
67
Robert Tannahill.jpg
Robert Tannahill 1774-06-03 1810-05-17 Pàislig
68 Padruig Dubh 1780-12-05 1851-10-20 Siorrachd Mhoireibh
69 Pàdraig Grannd 1783 1867 Baile an Tuaigh
70
4th Earl of Aberdeen.jpg
George Hamilton-Gordon 1784-01-28 1860-12-14 Dùn Èideann
71 Niall MacAilpein 1786 1867 Ìle
72 Iain Gobha na Hearadh 1790 1852-12-06 Ròghadal
73 Lachlan MacIlleathain 1798 1848 Colla
74 Dòmhnall Caimbeul 1798 1875-01-01 Dail na Spideil
75 An t-Urramach Gilleasbuig Farcharson 1800 1878 Maoilinn
76 Iain MacLachlainn 1804 1874 Rathuaithe
77
Thomas Graham.jpg
Thomas Graham 1805-12-21
1805-12-20
1869-09-16
1869-09-11
Glaschu
78 Alasdair MacGriogair 1806 1881 Gleann Gharthain
79 Iain MacCoinnich 1806 1848
1843
Geàrrloch
80
JaMAC.jpg
Iain MacDhòmhnaill 1815-01-11 1891-06-06 Glaschu
81 Helen MacFarlane 1818-09-25 1860-03-29 Ceann a' Bhàirr
82 Màiri Mhòr nan Òran 1821 1898 Sgeitheabost
83
Bronze Bust of Iain Og Ile - geograph.org.uk - 1502318.jpg
Iain Frangan Caimbeul 1821-12-29 1885-02-17 Ìle
84
William McGonagall.jpg
Uilleam Mac Congáil 1825 1902-09-29 Dùn Èideann
85
Alexander Carmichael.jpg
Alasdair Gilleasbaig MacGilleMhìcheil 1832-12-01 1912-06-06 Lios Mòr
86
Andrew Carnegie, three-quarter length portrait, seated, facing slightly left, 1913-crop.jpg
Andrew Carnegie 1835-11-25 1919-08-11 Dùn Phàrlain
87
Sir Archibald Geikie.jpg
Archibald Geikie 1835-12-28 1924-11-10 Dùn Èideann
88
Campbell-bannerman.jpg
Eanraig Caimbeul-MacGille-na-Brataich 1836-09-07 1908-04-22 Glaschu
89
John Muir 1912.jpg
John Muir 1838-04-21 1914-12-24 Dùn Barra
90
Donald-Mackinnon-Celtic Review10-p97(Jun-1915).jpg
Dòmhnall MacFhionghain 1839-04-18 1914-12-25 Colbhasa
91
James Dewar.jpg
Seumas Mac an Deòir 1842-09-20 1923-03-27 Ceann Chàrdainn
92 Catrìona NicGilleBhàin Grannd 1845-04-11 1928-08 Bun Obha
93
Alexander Graham Bell.jpg
Alexander Graham Bell 1847-03-03 1922-08-02
1922-08-01
Dùn Èideann
94 Iain Mac a' Ghobhainn 1848 1881 Iarsiadar
95 John Horne 1848-01-01 1928-05-30 Sruighlea
96
Arthur James Balfour00.jpg
Arthur Balfour 1848-07-25 1930-03-19 Q7996886
97 Iain MacPhàidein 1850 1935 Muile
98
Robert Louis Stevenson Knox Series.jpg
Robert Louis Stevenson 1850-11-13 1894-12-03 Dùn Èideann
99 Henry Whyte 1852 1913 Eilean Èisdeal
100
William Ramsay.jpg
Sir William Ramsay 1852-10-02 1916-07-23 Glaschu
101
HectorAMacdonald.jpg
Eachann MacDhòmhnaill 1853-03-04 1903-03-25 Q37988982
102 Calum MacPhàrlain 1853-11-30 1931-02-22 Dail Abhaich
103
Alexander Macbain photo, from An Etymological Dictionary of the Gaelic Language.jpg
Alasdair MacGilleBhàin 1855-07-22 1907-04-04 Baile a' Ghiuthais
104
Williamina Paton Stevens Fleming circa 1890s.jpg
Williamina Fleming 1857-05-15 1911-05-21 Dùn Dèagh
105
Marjory Kennedy-Fraser.png
Marsaili NicUalraig Fhriseal 1857-10-01 1930-11-22 Peairt
106
Conan doyle.jpg
Arthur Conan Doyle 1859-05-22 1930-07-07 Dùn Èideann
107
Allan MacDonald (poet).jpg
Maighstir Ailean 1859-10-25 1905-10-08 An Gearasdan
108
John Scott Haldane 1910.jpg
John Haldane 1860-05-03 1936-03-15 Dùn Èideann
109
Général Douglas Haig.jpg
Douglas Haig 1861-06-19 1928-01-29 Q5086152
110
Ramsay MacDonald ggbain.29588.jpg
Ramsaigh MacDhòmhnaill 1866-10-12 1937-11-09 Inbhir Losaidh
111
Connolly.james.jpg
Seumas Ó Conghaile 1868-06-05 1916-05-12 Dùn Èideann
112
Charles-Rennie-Mackintosh.jpg
Charles Rennie Mackintosh 1868-06-07 1928-12-10 Q7830118
113 Aonghas MacIllFhialain 1869 Uibhist a Deas
114
CTR Wilson.jpg
Charles Thomson Rees Wilson 1869-02-14 1959-11-15 Q24197253
115
Harry Lauder.png
Harry Lauder 1870-08-04 1950-02-26 Portobello
116 Coinneach MacLeòid 1871 1955-07-09 Eige
117 An t-Urramach Niall Ros 1873 1943-12-17 Gleann Dail
118 Donnchadh MacDhunlèibhe 1877-03-30 1964-05-25 Muile
119 Iain N. MacLeòid 1880 1954-11-21 Cille Mhoire
120 Seumas MacLeòid 1880 1947 Sgalpaigh na Hearadh
121 Eachann MacDhùghaill 1880-03-28 1954-03-27 Colla
122 Niall MacFhionghain 1881 1954 Na Torran
123
Synthetic Production of Penicillin TR1468 crop.jpg
Alexander Fleming 1881-08-06 1955-03-11 Darbhail
124 Iain 'Kaid' MacIlleathain 1885-05-14 1932-01-14 Port Rìgh
125 James Maxton 1885-06-22 1946-07-23 Pollag
126 Dòmhnall Mac na Ceàrdaich 1885-12-05 1932 Barraigh
127 Donnchadh Peutan 1886 1954 An Ùig
128 Anna Arnott 1887 1978 Lìonacro
129 Edwin Muir 1887-05-15 1959-01-03 Q5250977
130 Dòmhnall Ruadh Chorùna 1887-07-09 1967-08-13 Am Baile Sear
131 Seumas MacThòmais 1888 Tunga
132
John Logie Baird in 1917.jpg
John Logie Baird 1888-08-13 1946-06-14 Baile Eilidh
133 Niall Peutan 1888-09-07 1972 Heireaseadar
134 Willa Muir 1890-03-13 1970-05-22 Monadh Rois
135
Hugh MacDiarmid - geograph.org.uk - 1518563.jpg
Ùisdean MacDhiarmaid 1892-08-11 1978-09-09 Langaim
136 Eàirdsidh Dòmhnallach 1895 Dùn Bheagain
137 Aonghas Fleidsear 1896 1983 Siadar, An t-Eilean Sgitheanach
138 Seonaidh MacGillÌosa 1897 1971 Stafain
139 An Dotair Ailean Dòmhnallach 1899 1965 An t-Eilean Sgitheanach
140 Seumas MacNeacail 1901 1971 Ach na h-Annaid
141 Bàrd Mhealaboist 1901-02-15 1982-11-07 Mealabost
142 Eàirdsidh Grannd 1902-07-06 1991-01-17 Lèanaidh
143 Aonghas Caimbeul 1903-10-09 1982-01-28 Nis
144 Iain MacNeacail 1903-10-30 1999-05-17 Siadar, An t-Eilean Sgitheanach
145 An t-Urr Tormod Dòmhnallach 1904 1978 Bhaltos
146 Iain Latharna Caimbeul 1906 1996 Earra-Ghàidheal
147 Murchadh Mac a' Phearsain 1907 1971 Leathallt
148
Alexander Todd Nobel.jpg
Lord Alexander R. Todd 1907-10-02 1997-01-10 Glaschu
149 Aonghas Caimbeul 1908-09-03 1949 Nis
150 Iain MacIllEathain 1909 1969 Ratharsair
151 Robert Garioch 1909-05-09 1981-04-26 Dùn Èideann
152 Màiri A. Chaimbeul 1910 Baile a' Mhuilinn
153 Coinneach Fionnlasdan 1910 A' Chomraich
154
Somhairlemacgilleain2.png
Somhairle MacGill-Eain 1911-10-26 1996-11-24 Ratharsair
155 Calum MacLeòid 1911-11-15 1988-01-26 Glaschu
156
George Davie 1.jpg
George Elder Davie 1912-03-18 2007-03-20 Dùn Dèagh
157 Douglas Young 1913-06-05 1973-10-23 Port na Creige
158 Gavin Maxwell 1914-07-15 1969-09-07 An Eilreig
159 Deòrsa Mac Iain Dheòrsa 1915 1984 Ach na Feàrna
160 Calum Iain MacGillEathain 1915-09-06 1960-08-17 Ratharsair
161 Cailein T. MacCoinnich 1917 1994 Tarasaigh
162 Muriel Spark 1918-02-01 2006-04-13 Dùn Èideann
163 Dòmhnall Alasdair Dòmhnallach 1919 2003 Garrabost
164 Dòmhnall Iain MacDhòmhnaill 1919-02-07 1986-10-02 Peighinn nan Aoireann
165 Iain A. MacDhòmhnaill 1920 1980 Camas Tianabhaig
166
Edwin Morgan by Alex Boyd.jpg
Edwin Morgan 1920-04-27 2010-08-17 Glaschu
167 Seonag NicLeòid 1920-09-26 2004-07-19 Diùrinis
168 Ruaraidh MacThòmais 1921-08-05 2012-03-21 Steòrnabhagh
169
Deborah Kerr in colour Allan Warren.jpg
Deborah Kerr 1921-09-30 2007-10-16 Baile Eilidh
170 George Mackay Brown 1921-10-17 1996-04-13 Stromness
171 Dòmhnall MacAonghais 1923 1993-09-01 An t-Eilean Sgitheanach
172
James Black (pharmacologist).jpg
James W. Black 1924-06-14 2010-03-22 Baile Udain
173 Iain Dòmhnallach 1925 2007-05-04 Pabail
174 Bobby MacLeod 1925-05-08 1991-01-26 Tobar Mhoire
175 Dòmhnall Aonghais Bhàin 1926-12-12 2000-03-05 Loch Baghasdail
176 Tormod Calum Dòmhnallach 1927 2000 Tunga
177 Iain Mac a' Ghobhainn 1928-01-01 1998-10-15 Glaschu
178 An t-Urramach Ailean Iain MacArtair 1928-05 2016-11-30 Gràbhair
179 Winnie Ewing 1929-07-10 Glaschu
180 Dòmhnall Eairdsidh Dòmhnallach 1929-09-08 1999-07-22 Solas
181 Iain MacAonghais 1930 Timsgearraidh
182 Dòmhnall MacAmhlaigh 1930-05-21 2017-02-28 Beàrnaraigh Mòr
183
SeanConneryJune08.jpg
Sean Connery 1930-08-25 Dùn Èideann
184 Canon Kenyon Wright 1932 2017-01-11 Pàislig
185 Jimmy Reid 1932-07-09 2010-08-10 Baile a' Ghobhainn
186 Ailean Dòmhnallach 1933 Dùn Bheagain
187 Iain MacLeòid 1933 Glaschu
188 Calum Ros 1934-01-21 Partaig
189
Iain Fearchar Rothach aig SMO.jpg
Iain Fearchar Rothach 1934-08-26 2014-01-26 Gleann Seile
190
DavidThouless 1995 UW.jpg
David Thouless 1934-09-21 Bearsden
191
Alasdair Gray (1994) by Guenter Prust.jpg
Alasdair Gray 1934-12-28 Glaschu
192 Lisa Storey 1935 Bhatarsaigh
193
James Mirrlees WES 2016.jpg
James Mirrlees 1936-07-05 Muine Gobha
194 Tormod MacGill-Eain 1936-12-26 2017-08-31 Glaschu
195 Màrtainn Dòmhnallach 1937 2016 Achadh a' Choirce
196 Seonaidh Ailig Mac a' Phearsain 1937 2017-08-31 An Tòb
197
Sir Teddy Taylor.jpg
Teddy Taylor 1937-04-18 2017-09-20 Glaschu
198 Jim MacGilleEathain 1937-04-21 Largall
199
Donald Dewar.jpg
Dòmhnall Mac an Deòir 1937-08-21 2000-10-11 Glaschu
200
Fergie Dòmhnallach aig SMO.jpg
Fergie Dòmhnallach 1938 Glaschu
201 Iain Moireach 1938 Barabhas
202 Eddie MacThòmais 1940-07-16 2008-10-15 Glaschu
203 Robin Harper 1940-08-04 Inbhir Theòrsa
204 Donnchadh MacGillÌosa 1941 Nis
205 Ruairidh MacLeòid nan Duilleagan Gàidhlig 1941 Loch nam Madadh
206 Alasdair Caimbeul 1941-05-27 Nis
207
Alex Ferguson.jpg
Alex MacFhearghais 1941-12-31 Baile a' Ghobhainn
208
John Purser at SMO.jpg
Iain Mac an Sporain 1942 Glaschu
209
Nobel Laureates 0953 (31117136180).jpg
Fraser Stoddart 1942-05-24 Dùn Èideann
210
Aonghas MacNeacail at Feile na Greine, Tech Amergin, Waterville, Co Kerry.JPG
Aonghas Dubh MacNeacail 1942-06-07 An Ùig
211
Official portrait of Lord Selkirk of Douglas crop 2.jpg
Seumas Dùbhghlas-Hamalton 1942-07-31 Srath Aibhne
212 Eideard Brocklebank 1942-09-24 Cill Rìmhinn
213
GilPatersonMSP20110510.JPG
Gil Paterson 1942-11-11 Glaschu
214
Jkosterl.jpg
Michael Kosterlitz 1943-06-22 Obar Dheathain
215 Norma NicLeòid 1944 Ùig
216
Maoileas Caimbeul aig SMO 2007.jpg
Maoilios Caimbeul 1944-03-23 Stafain
217 Anndra Ardbuckle 1944-04-12 Fìobha
218
Jimmy Johnstone.jpg
Jimmy Johnstone 1944-09-30 2006-03-13 Baile Udain
219
Anne Lorne Gillies 9-5-2012.jpg
Anna Latharna NicGillÌosa 1944-10-21 Sruighlea
220
Richard Henderson D81 4486 (38005042695).jpg
Richard Henderson 1945-07-19 Dùn Èideann
221 Mairead Ewing 1945-09-01 2006-03-21 Lannraig, Lannraig a Deas
222
RobGibsonMSP20110510.JPG
Rob MacGiobain 1945-10-10 Glaschu
223
Donovan Washington 2007.jpg
Donovan 1946-05-10 Glaschu
224
Malcolm Rifkind.jpg
Malcolm Rifkind 1946-06-21 Dùn Èideann
225 Stuart Christie 1946-07-10 Glaschu
226
StewartStevensonMSP20110510.JPG
Stewart Stevenson 1946-10-15 Dùn Èideann
227
Margaret Bennett (writer).JPG
Mairead Bennett 1946-10-27 Port Rìgh
228
HelenEadieMSPPortrait.jpg
Eilidh Eadie 1947-03-07 2013-11-09 Stenhousemuir
229 Catrìona NicGumaraid 1947-03-22 Dùn Bheagain
230 Uilleam Aitken 1947-04-15 Glaschu
231
Gerry Rafferty.jpg
Gerry Rafferty 1947-04-16 2011-01-04 Pàislig
232 Liz Lochhead 1947-12-26 Tobar na Màthar
233 Ailean Caimbeul 1948 Colbost
234
JimHoodMPPortrait.jpg
Jimmy Hood 1948-05-16 2017-12-04 Lios MoFhèige
235
Henry Mcleish.jpg
Eanraig MacGillÌosa 1948-06-15 Maothchoille
236 Brian MacUilleim 1948-12-13 Dùn Omhain
237 An t-Ollamh Dòmhnall Meek 1949 Tiriodh
238
AlexFergussonMSP20110511.jpg
Ailig MacFhearghais 1949-04-08 Lios Uillt
239
JeanUrquhartMSP20110510.JPG
Jean Urchardan 1949-05-17 Lodainn an Iar
240 Ruaraidh Dòmhnallach 1949-07-27 Dòrnach
241 Sim MacCoinnich 1949-12-04 2008-04 An Tòb
242
GailRossMSP-May2016.jpg
Gail Ros 1950s Rèis
243
Rhona Brankin.jpg
Rhona Brankin 1950-01-19 Glaschu
244
ChristinePrimrose1a.jpg
Christine Primrose 1950-02-17 Càrlabhagh
245
AnnabelGoldieMSP20110510.JPG
Annabel Goldie 1950-02-27 Glaschu
246 Jocky Wilson 1950-03-22 2012-03-24 Cathair Challdainn
247
Gordon Brown official.jpg
Gòrdan Mac a' Bhriuthainn 1951-02-20 Giofnag
248
JohnScottMSP20110509.JPG
John Scott 1951-06-07 Inbhir Àir
249
MaureenWatt20110507.JPG
Maureen Watt 1951-06-23 Obar Dheathain
250 Eleanor Scott 1951-07-23 Inbhir Nis
251
Roseanna Cunningham, Minister for Environment (1).jpg
Ròsanna Choineagan 1951-07-27 Glaschu
252
SandraWhiteMSP20110510.JPG
Sandra White 1951-08-17 Glaschu
253
Alex Neil, Minister for Housing and Communities (2).jpg
Ailig Neil 1951-08-22 Ospadal Meadhanach Shiorrachd Àir
254
Colin Beattie.JPG
Colin Beattie 1951-10-17 Baile Fharfair
255 Crìsdean Dillon 1952 2000 Irbhinn
256 Coinneach MacGuaire 1952 Tobar Mhoire
257
Christopher Whyte.jpg
Crìsdean Whyte 1952 Glaschu
258
Michaelmarra.pk (3).jpg
Michael Marra 1952-02-17 2012-10-23 Dùn Dèagh
259
Oliver knussen.jpg
Oliver Knussen 1952-06-12 2018-07-08 Glaschu
260
MargaretMitchellMSP20120529.jpg
Margaret Mitchell 1952-11-15 Coatbridge
261 Magaidh Dhòmhnallach 1952-11-17 2016-07-26 Glaschu
262
JeaneFreemanMSP.jpg
Jeane Freeman 1953 Inbhir Àir
263 Ruaraidh Iain MacLeòid 1953 Port nan Long
264
JamesDornanMSP20110507.JPG
Seumas Ó Dornáin 1953-03-17 Glaschu
265
TonyBlairBasra.JPG
Tony Blair 1953-05-06 Dùn Èideann
266
Donnie Munro.jpg
Donaidh Rothach 1953-08-02 An Ùig
267 Calum Dòmhnallach 1953-11-12 Loch nam Madadh
268
IainBanks2009.jpg
Iain Banks 1954-02-16 2013-06-09 Dùn Phàrlain
269
MaryFeeMSP20110510.JPG
Mary Fee 1954-03-23 Dùn Èideann
270
Cathy-Craigie.jpg
Cathie Craigie 1954-04-14 Sruighlea
271
Jim Wallace.jpg
Seumas Uallas 1954-08-25 Anainn
272
Dougie MacLean September 2011.jpg
Dougie MacLean 1954-09-27 Dùn Bhlàthain
273
Alex Salmond (crop).JPG
Ailig Salmond 1954-12-31 Gleann Iucha
274
Bruce Crawford, Minister for Parliamentary Business (1).jpg
Brus Crawford 1955-02-16 Peairt
275 Dòmhnall S Moireach 1956 Hamaltan
276
Bb3-billbutler.jpg
Bill Butler 1956-03-30 Glaschu
277
DaveStewartMSPPortrait.jpg
David Stewart 1956-05-05 Inbhir Nis
278 Calum Domhnallach (neach poileataigs) 1956-05-07 Steòrnabhagh
279
Linda Fabiani.jpg
Linda Fabiani 1956-12-14 Glaschu
280
JohnFinnie261012.jpg
Iain Finnie 1956-12-31 Na Cluainean
281
LewisMacdonaldMSP20110510.JPG
Lewis Dòmhnallach 1957-01-01 Steòrnabhagh
282
JohnMasonMSP20110509.JPG
Iain Mason 1957-05-15 An Ruadh-ghleann
283
IainGrayMSP20110510.JPG
Iain Gray 1957-06-07 Dùn Èideann
284
JohannLamontMSPgreenjacket.jpg
Seonag NicLaomainn 1957-07-11 Glaschu
285
Fergus Ewing, Minister for Community Safety (2).jpg
Fearghas Ewing 1957-09-23 Glaschu
286
Lesley Laird Official Parliamentary Photo.jpg
Lesley Laird 1958 Grianaig
287 Niall Gòrdan 1958-01-22 Inbhir Pheofharain
288
Kenny MacAskill, Cabinet Secretary for Justice (1).jpg
Coinneach MacAsgaill 1958-04-28 Dùn Èideann
289
Irvine Welsh by Kubik.JPG
Irvine Welsh 1958-09-27 Lìte
290 Meg Bateman 1959-04-13 Dùn Èideann
291
Colin Fox - National co-spokesperson of the SSP - September 2015.jpg
Colin Fox 1959-06-17 Tobar na Màthar
292
Charles kennedy feb 2009.jpg
Teàrlach Ceanadach 1959-11-25 2015-06-01 Inbhir Nis
293
GordonMacDonaldMSP20120529.jpg
Gòrdan Dòmhnallach 1960-01-02 Glaschu
294
ElizabethSmithMSP20110508.JPG
Ealasaid Nic a' Ghobhainn 1960-02-27 Dùn Èideann
295
Nicol Stephen.jpg
Nicol MacSteaphain 1960-03-23 Obar Dheathain
296
P7210286.jpg
Seac MacDhòmhnaill 1960-06-30 Irbhinn
297
AnnabelleEwingMSP20110510.JPG
Annabelle Ewing 1960-08-20 Glaschu
298
DavidTorranceMSP20111207.jpg
Dàibhidh Torrance 1961-03-13 Cathair Challdainn
299
Official portrait of Ian Blackford crop 2.jpg
Ian Blackford 1961-05-14 Dùn Èideann
300
Sarah Boyack MSP.jpg
Sarah Boyack 1961-05-16 Glaschu
301
AlexJohnstoneMSP20110509.JPG
Alex Johnstone 1961-07-31 2016-12-07 Stonehaven
302
KennethGibsonMSP20110507.JPG
Kenneth Gibson 1961-09-08 Pàislig
303
Keith Brown, Minister for Transport and Infrastructure (2).jpg
Keith Brown 1961-12-20 Dùn Èideann
304
KenMacintoshMSP20110511.jpg
Coinneach Mac an Tòisich 1962-01-15 Inbhir Nis
305
JoanMcAlpineMSP20120529.jpg
Joan McAlpine 1962-01-28 Guireag
306 Scott Barrie 1962-03-10 Cill Rìmhinn
307
Kathleen Jamie6 lo res.jpg
Kathleen Jamie 1962-05-13 Dùn Èideann
308
David Mundell visiting Stornoway Black Pudding.jpg
Dàibhidh Mundell 1962-05-27 Dùn Phris
309
Ally McCoist 1994.jpg
Ally McCoist 1962-09-24 Bellshill
310
GraemeDeyMSP20110507.jpg
Graeme Dey 1962-10-29 Obar Dheathain
311
James Woffle, Lord Advocate.jpg
James Wolffe 1962-12 Dùn Phris
312 Anna Mhàrtainn 1963 Lìonacro
313
Stewart Hosie.jpg
Stewart Hosie 1963-01-03 Dùn Dèagh
314
ElaineSmithMSPPortrait.jpg
Elaine Nic a' Ghobhainn 1963-05-07 Coatbridge
315
RhodaGrantMSP20110511.JPG
Rhoda Ghrannd 1963-06-26 Steòrnabhagh
316
Wendy Alexander.jpg
Wendy NicAlasdair 1963-06-27 Glaschu
317
IvanMcKeeMSP-May2016.jpg
Ivan McKee 1963-09 Baile Eilidh
318
AngusMacDonaldMSP20110510.JPG
Aonghas Dòmhnallach 1963-10-11 Steòrnabhagh
319
JamesKellyMSPPortrait.jpg
James Kelly 1963-10-23 Glaschu
320
Scottish Labour candidate for Cowdenbeath signs the pledge (cropped).jpg
Alex Rowley 1963-11-30 Dùn Phàrlain
321
Bryan Gunn in the Gunn Club.jpg
Bryan Gunn 1963-12-22 Inbhir Theòrsa
322
Susan Deacon.jpg
Susan Deacon 1964-02-02 Baile nam Feusgan
323
John Swinney, Cabinet Secretary for Sustainable Growth (1).jpg
Iain MacShuibhne 1964-04-13 Dùn Èideann
324
BrianWhittleMSP.jpg
Brian Whittle 1964-04-26 Inbhir Àir
325
Fiona Hyslop, Minister for Culture and External Affairs (2).jpg
Fiona Hyslop 1964-08-01 Irbhinn
326
CraigLeveinCoachSCO.jpg
Craig Levein 1964-10-22 Dùn Phàrlain
327 Màrtainn Mac an t-Saoir 1965 Lèanaidh
328
Art MacCormaig a' seinn aig SMO air 2016-04-21 (bearradh).jpg
Art MacCormaig 1965 Port Rìgh
329 Michelle Thomson 1965-03-11 Bearsden
330
Official portrait of Mr Alistair Carmichael crop 2.jpg
Alastair MacIlleMhìcheil 1965-07-15 Ìle
331
MurdoFraserMSP20110510.JPG
Murchadh Friseal 1965-09-05 Inbhir Nis
332
Alison Johnstone MSP.jpg
Alison Johnstone 1965-10-11 Dùn Èideann
333
Dougray Scott (8609505278).jpg
Dougray Scott 1965-11-25 Gleann Rathais
334
Tavish Scott MSP at Bournemouth.jpg
Tàmhais Scott 1966-05-06 Inbhir Nis
335
ArtairDonald2015b.JPG
Artair Dòmhnallach 1967 Tiriodh
336
John Barrowman 2.jpg
John Barrowman 1967-03-11 Glaschu
Q15260074
337
JoeFitzPatrickMSP20110511.JPG
Joe Fitzpatrick 1967-04-01 Dùn Dèagh
338 Anna Frater 1967-07-05 Steòrnabhagh
339
ClareAdamsonMSP20110507.JPG
Clare Adamson 1967-08-01 Tobar na Màthar
340
LiamMcArthurMSP20110510.JPG
Liam MacArtair 1967-08-08 Dùn Èideann
341
Jim Murphy, April 2009 cropped.jpg
Jim Murphy 1967-08-23 Glaschu
342
WillieRennieMSP20110510.JPG
Willie Rennie 1967-09-27 Fìobha
343
ChristinaMcKelvieMSP20110510.JPG
Christina McKelvie 1968-03-04 Glaschu
344
KevinStewartMSP20110507.JPG
Kevin Stewart 1968-06-03 Obar Dheathain
345
GillianMartinMSP-May2016.jpg
Gillian Martin 1969 Baile Ùr Fobharain
346
NeilFindlayMSPPortrait.jpg
Neil Findlay 1969-03-06 Srath Bhroc
347
Richard Lochhead, Cabinet Secretary for Rural Affairs and Environment (2).jpg
Ridseard Lochhead 1969-05-24 Pàislig
348
George outside Paisley'sTown Hall.JPG
George Adam 1969-06-08 Pàislig
349
Gerard Butler (Berlin Film Festival 2011).jpg
Gerard Butler 1969-11-13 Pàislig
350 Martha Wardrop 1969-12-10 Cill Rìmhinn
351
AngelaConstanceMSP20110510.JPG
Angela Constance 1970-07-15 An Dubh Allt
352
Nicola Sturgeon SNP leader.jpg
Nicola Sturgeon 1970-07-19 Irbhinn
353
MichaelMathesonMSP20110507.JPG
Mìcheil MacMhathain 1970-09-08 Glaschu
354 Tony Kearney 1971 Barraigh
355
ClaireBakerMSPPortrait.jpg
Claire Baker 1971-03-04 Dùn Phàrlain
356
Ewan McGregor 2016.jpg
Ewan McGregor 1971-03-31 Peairt
357
AlasdairAllanMSP20120530.jpg
Alasdair Allan 1971-05-06 Ashkirk
358
AnnieWellsMSP.jpg
Annie Wells 1972-02-24 Glaschu
359
PatrickHavieMSP2013 (cropped).jpg
Pàdraig Harvie 1973-03-18 Baile Alasdair
360
BobDorisMSP20110507.JPG
Bob Doris 1973-05-11 Am Magh Leamhna
361 Bruce MacGregor 1974 Inbhir Nis
362 Niall Iain Dòmhnallach 1974 Obar Dheathain
363
Richard Baker MSP.jpg
Ridseard Baker 1974-05-29 Dùn Èideann
364
Minister for Further Education, Higher Education and Science, Shirley Anne Sommerville.png
Shirley-Anne Somerville 1974-09-02 Cathair Challdainn
365
Stephen Gallacher.JPG
Stephen Gallacher 1974-11-01 Deagh Mhonadh
366
JohnLamontMSP20110510.JPG
John Lamont 1976-04-15 Cill Fhinnean
367
Official portrait of Ian Murray crop 2.jpg
Ian Murray 1976-08-10 Dùn Èideann
368
Donald cameron msp wiki2.jpg
Dòmhnall Camshron 1976-11-26 Achadh na Càiridh
369
DerekMacKayMSP20110509.JPG
Derek Mackay 1977-07-30 Rinn Friù
370
Jenny Marra MSP.jpg
Jenny Marra 1977-11-06 Dùn Dèagh
371 Maoileas MacAonghais 1978-05-10 An t-Àth Leathann
372
RuthDavidsonMSP20120529.jpg
Ruth Davidson 1978-11-10 Dùn Èideann
Ospadal Màthrachais Cuimhneachan Simpson
373
James McAvoy Cannes 2014.jpg
James McAvoy 1979-04-21 Glaschu
374
JamieHepburnMSP20110511.JPG
Jamie Hepburn 1979-05-21 Glaschu
375
Julie Fowlis live in concert.jpg
Julie Fowlis 1979-06-20 Uibhist a Tuath
376
Douglasmurray.jpg
Douglas Murray (sgrìobhadair) 1979-07-16 Alba
377
Aileen Campbell MSP.jpg
Aileen Chaimbeul 1980-05-18 Peairt
378
MarkMcDonaldMSP20110507.JPG
Mark McDonald 1980-06-07 Inbhir Uaraidh
379 Niall O'Gallagher 1981 Dùn Èideann
380
Kezia Dugdale MSP - May 2016.JPG
Kezia Dugdale 1981-08-28 Obar Dheathain
381 Morven Christie 1981-09-01 Baile Eilidh
382 Catrìona Lexy Chaimbeul 1982 Nis
383
Alison Thewliss Buchanan Street Steps 2.jpg
Alison Thewliss 1982-09-13 Lannraig, Lannraig a Deas
384
AnasSarwarMP-crop.jpg
Anas Sarwar 1983-03-14 Glaschu
385
Douglas Ross MSP.jpg
Dùghlas Ross 1983-04-09 Comhairle Mhoireibh
386
Official portrait of Hannah Bardell crop 3.jpg
Hannah Bardell 1983-06-01 Baile Dhunlèibhe
387
Neil Bibby.JPG
Neil Bibby 1983-09-06 Pàislig
388 Kirsteen NicDhòmhnaill 1983-12-18 Inbhir Nis
389
Tom Arthur.jpg
Tom Arthur 1985 Pàislig
390
HumzaYousafMSP20110507.JPG
Humza Yousaf 1985-04-07 Glaschu
391
Mark-Griffin-MSP-closeup.jpg
Mark Griffin 1985-10-19 Glaschu
392
Official portrait of Kirsty Blackman crop 2.jpg
Kirsty Blackman 1986 Obar Dheathain
393 Chris Pendergast 1986-02-19 Glaschu
394 Anndra A. Dunn 1987 Leòdhas
395
2015 Australian Open - Andy Murray 12 (cropped).jpg
Andy Moireach 1987-05-15 Glaschu
396
Official portrait of Ross Thomson crop 2.jpg
Ross Thomson 1987-09-21 Obar Dheathain
397 Calum MacLeòid 1988-11-15 Glaschu
398
Official portrait of Danielle Rowley crop 2.jpg
Danielle Rowley 1989 Dail Chè
399
Mhairi Black MP - official photo 2017.jpg
Mhairi Black 1994-09-12 Pàislig
400
Constantine II of Scotland.jpg
Còiseam II na h-Alba 0952 Alba
401 Cathy NicDhòmhnaill Iarsiadar
402
Derek Pluto Moireach 2015 2.jpg
Derek Moireach Nis
403 Donnchadh nam Pìos 1700 Inbhir Ìonaid
404
Joy Dunlop.jpg
Joy Dunlop A' Choingheal a Tuath
405 Alison Lang Dùn Èideann
406 An Dr Fionnlagh MacLeòid Nis
407 Catrìona NicNèill Barraigh
408 Murchadh MacLeòid Griais
409 Cairistìona NicFhearghais Cunndainn
410 Iain Bàn Òg 1913 Eilean Èisdeal
411
AndyWightmanMSP.JPG
Andy Wightman Dùn Dèagh
412 Ailean Boyd Siorrachd Inbhir Àir
413
DaibhidhWalker2015b.JPG
Daibhidh Walker Uibhist a Deas
414 Alasdair MacIlleBhàin An t-Sàilean
415 Seonaidh MacAnndrais Cille Mhoire
416
MairiEvansMSP-May2016.jpg
Mairi Evans Dùn Dèagh
417
JennyGilruthMSP-May2016.jpg
Jenny Gilruth Siaras
418
FinlayCarsonMSP.jpg
Finlay Carson Twynholm
419
EmmaHarperMSP-May2016.jpg
Emma Harper Siorrachd Bhaile na h-Uige
420 Jamie Greene Grianaig
421 Monica Lennon Bellshill
422
Graham Simpson.jpg
Graham Simpson Obar Dheathain
423 Anna Chaimbeul Sgalpaigh na Hearadh
424 Eobhann MacDiarmaid 1801 Baile a' Chlachain
End of auto-generated list.