Iain Bàn Òg

O Uicipeid
Iain Bàn Òg
Beatha
Breith Eilean Èisdeal
Dùthaich  Alba
Bàs 1913
Dreuchd

B' e fear-naidheachd, eadar-theangaiche agus leabharlannaiche a bh' ann an Iain Whyte (?-1913)[1] neo Iain MacGhille-bhàin. Bha e aithnichte fon ainm Iain Bàn Òg no I.B.O. anns a chuid sgrìobhaidhean cuideachd. (Beurla:John Whyte). Rugadh agus thogadh e ann an Èisdeal còmhla ri a bhràthair Henry Whyte. Bha e na fhear-deasaiche airson an iris An Gàidheal.[1] Sgrìobh e cuideachd le na far-ainmean/ainmean-pinn 'MacMharcuis' agus 'IBO'.[1]

Clàr-leabhraichean[deasaich | deasaich an tùs]

Mar ùghdar[deasaich | deasaich an tùs]

Gàidhlig[deasaich | deasaich an tùs]

 • 1925. Iain Bàn Og. Para piobaire, agus sgeulachdan eile (Glascho: A. Mac Labhruinn)

Beurla[deasaich | deasaich an tùs]

 • 1897. Whyte, John How to read Gaelic: orthographical instructions and reading lessons (Inverness: The Northern Chronicle Office)
 • 1902. Whyte, John & Alexander MacBain. How to Learn Gaelic 3mh deasachadh. (Inverness: Northern Chronicle Office) Lethbhreac didseatach aig Aig NLS an-seo agus an-seo
 • 1906. Alexander Macbain & John Whyte How to learn Gaelic: orthographical instructions, grammar and reading lessons 4mh deas. (Inverness: The Northern Chronicle Office)

Eadar-theangachaidhean[deasaich | deasaich an tùs]

 • 1885. Dr. J. Mackenzie. Croft cultivation / by an old crofter ; with a Gaelic translation by John Whyte. (Inverness: Printed by R. Carruthers & Sons)
 • 1891. Gladstone, Uilleam Ewart. Eaglais steidhichte na h-Alba; agus, Gnothaichean Albannach Eile: dà òraid Eadar-theangaichte le Iain Bàn Og. (Edinburgh: John Grant)
 • 1895. Armstrong, Walter. Calanas: Seolaidhnean Feumail mu Oibreachadh Cloimhe 2a deas. Eadar-theangaichte le Iain Whyte. (Glasgow: Archibald Sinclair). Aig NLS
 • c. 1900.The Gaelic Chorister no. 3: Iseabail Nic-Aoidh/ Isobel Mackay Gaelic words by Rob. Donn Mackay; English translation by John Whyte; Arranged by W.S. Roddie. (London, An Coisireach)

Deasachadh[deasaich | deasaich an tùs]

Gàidhlig[deasaich | deasaich an tùs]

 • 1894. Mac-Caluim, Gilleasbuig K. Laoidhean agus dàin spioradail: air an tional, agus àireamh mhòr dhiubh air an eadar-theangachadh ; air an ullachadh agus air an cur a mach fo làmh Iain Whyte. deas. le Iain Whyte. (Glasgow: Archibald Sinclair)

Beurla[deasaich | deasaich an tùs]

 • 1902. Noble, John. Miscellanea Invernessiana, with a bibliography of Inverness newspapers and periodicals deas. le John Whyte ; with appendix by William Mackay. (Stirling: E. Mackay)
 • 1903. Noble, John. Bibliography of Inverness newspapers and periodicals deas. le John Whyte ; with appendix by William Mackay. (Stirling: E. Mackay)
 • [1906] Mac-Eachainn, Eobhan. Faclair Gaidhlig is Beurla 3mh deas. Rev. and Enl. by Alexander Macbain and John Whyte. (Inverness: Taylor & Bain)
 • 1902. Mac-Eachainn, Eobhan. Faclair Gaidhlig is Beurla/ Maceachen's Gaelic-English dictionary. 2a deas. Rev. and Enl. by Alexander Macbain and John Whyte (Inverness: The Highland News Office)
 • 1911. John Whyte (deas). Lachie's letters and the Smiddy Parliament (Inverness: Walter Alexander)

Iomraidhean[deasaich | deasaich an tùs]

 1. 1.0 1.1 1.2 Thomson, Derick. (1994). The Companion to Gaelic Scotland Glasgow: Gairm, d.307