Teàrlach I

O Uicipeid
Gearr leum gu: seòladh, lorg
Teàrlach I
Charles I etching.jpg
Rìgh Shasainn, Alba is Èireann
Rìoghaich e: 27 am Màrt 1625 – 30 am Faoillteach 1649
A' leantainn: Seumas VI Alba is I Shasainn
Sliochd Teàrlach
Màiri
Seumas
Eanraig ...
Oighre Teàrlach II (nach do shealbhaich ach de jure gu 1660)
Cèile-pòsda Henrietta Maria dhen Fhraing
Urraim:
"A Mhòrachd, an Rìgh"
Prionnsa na Cuimri
Diùc York
Diùc Albany
Taigh Rìoghail Na Stiùbhartaich
Athair Seumas VI is I
Màthair Anna dhen Danmhairc
Rugadh e: 19 an Samhainn 1600

Dùn Phàrlain, Alba

Eug: 30 am Faoillteach 1649 (aois 48)

Chaidh a chur gu bàs aig Luchairt Whitehall, Lunnainn

Tiodhlacadh: Caisteal Windsor

Ged a rugadh e ann an Alba, chaidh Teàrlach Stiùbhart a thoirt gu deas na naoidhean ann an 1603, nuair a shealbhaich athair, Seumas VI Alba, crùn Shasainn ann an Aonadh nan Crùintean.

Bha e na ghille beag lapach, agus cha robh mòran a' cur suim ann an coimeas ri a bhràthair a bu shine, am Prionnsa Eanraig - oighre Rìgh Sheumais. Ach nuair a chaochail am Prionnsa Eanraig is gun e ach òg (1612), fhuair Teàrlach e fhèin aig teas-meadhain a' ghnothaich mar oighre nan trì duthchannan - Sasainn, Alba is Èirinn.

Dh'fhàs e suas bhon uair sin a' làn-chreidsinn gun tugadh còraichean-riaghlaidh dha le Dia. Mar dhuine bha e caran fad às na dhòigh, agus gu pearsanta bhiodh e a-riamh a' taobhadh ris an eaglais pàpanach. Dh'fhàg siud mòran dhuilgheadasan na rathad, agus chaidh e fhèin agus a phàrlamaidean a-mach air a-chèile - Pàrlamaid Alba an toiseach, an uair sin Pàrlamaid Shasainn. Lean siud gu Cogaidhean nan trì Rìoghachdan, agus Cogadh Sìobhalta Shasainn far an robh a' bhuaidh aig Co-fhlaitheas Shasainn aig a' cheann thall. Chaidh Teàrlach a thoirt am bruid na phrìosanach, agus chaidh a chur gu bàs ann an 1647 fo òrdugh Oliver Cromwell às leth Co-fhlaitheas Shasainn.


Teàrlach I mar a nochd e ro na cogaidhean a thug latha na dunachd air