Tim Armstrong

O Uicipeid
Gearr leum gu: seòladh, lorg

'S e neach-rannsachaidh, ùghdar agus ceòladair à Seattle, Washington a th' ann an Dr. Timothy (Tim) Currie Armstrong.

Beatha Sgoilearach[deasaich | deasaich an tùs]

Ann an 1990 fhuair e BA (Biology) le àrd-urram aig Bowdoin College anns na Stàitean Aonaichte. Cheumnaich e le BA Cànan is Cultar na Gàidhlig ann an 2006 bho Sabhal Mòr Ostaig. Fhuair e PhD bho Oilthigh na Gàidhealtachd ann an 2009.[1] Ann an 2010, thòisich e ag obair le Soillse.

Tha Tim an-diugh stèidhichte san Eilean Sgitheanach far a bheil e ag obair na rannsaiche agus neach-teagaisg aig Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh na Gàidhealtachd. Bidh e a' rannsachadh mar a bhios daoine a' cleachdadh na Gàidhlig gu sòisealta. Tha ùidh aige ann an leasachadh-cànain aig a' mhion-ìre, ideòlas-cànain an ath-bheothachaidh agus coimhearsnachdan Gàidhlig ùra.

Ceòl[deasaich | deasaich an tùs]

B' àbhaist do Tim a bhith cluich anns a' chòmhlan punc Mill a h-Uile Rud. Bha e cuideachd na phàirt de Là Luain, Na Gathan agus An t-Uabhas.

Sgrìobhaidhean Cruthachail[deasaich | deasaich an tùs]

 • Air Cuan Dubh Drilseach. 'S e a' chiad nobhail ficsean-saidheans do dh'inbhich ann an Gàidhlig. Anns an t-Samhain 2013, choisinn e an duais aig cuirm Comann Bratach na Croise (Saltire Society) airson a' Chiad Leabhar Albannach as fheàrr airson an leabhair.

Sgrìobhaidhean sgoilearach[deasaich | deasaich an tùs]

 • Armstrong, Timothy Currie (2013) "'Why won’t you speak to me in Gaelic?': Authenticity, Integration and the Heritage Language Learning Project." Journal of Language, Identity and Education.
 • Armstrong, Timothy Currie (2013) "Stèidheachadh Ideòlais-chànain Ùir; cnag na cùise ann an ath-neartachadh cànain ann an cunnart." Ann an: Colm Ó Baoill and Nancy McGuire (Eds.), Rannsachadh na Gàidhlig 6.
 • Armstrong, Timothy Currie (2012) "Establishing New Norms of Language Use; The circulation of linguistic ideology in three new Irish-language communities." Language Policy 11(2), 145-168.
 • Cox, Richard A. V. and Armstrong, Timothy Currie, deas. (2011) A' Cleachdadh na Gàidhlig; slatan-tomhais ann an dìon cànain sa choimhearsnachd" Slèite: Clò Ostaig.
 • Armstrong, Timothy Currie (2011) "Co-aonta agus Ro-innleachd; Iomairt Charn Tóchair agus ath-leasachadh-cànain aig ìre na coimhearsnachd." Ann an: Richard A. V. Cox and Timothy Currie Armstrong (deas.), A' Cleachdadh na Gàidhlig; slatan-tomhais ann an dìon cànain sa choimhearsnachd. Slèite: Clò Ostaig, 1-16.
 • Armstrong, Timothy Currie (2011) "Bilingualism, Restoration and Language Norms." Ann an: John M. Kirk and Dónall P. Ó Baoill (Eds.), Strategies for Minority Languages: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. Belfast: Cló Ollscoil na Banríona, 172-179.
 • Mac an Tàilleir, Iain, Rothach, Gillian agus Armstrong, Timothy C. (2011) "Barail agus Comas Cànain" Bòrd na Gàidhlig: Inbhir Nis.
 • Armstrong, Timothy C. (2010) "Nàdarrachd agus Ùghdarrachd ann an Ideòlas-cànain an Ath-bheothachaidh ann an Èirinn." Ann an: Dr Moray Watson & Lindsay Milligan (deas.), From Vestiges to the Very Day: New Voices in Celtic Studies. Aberdeen: Center for Irish and Scottish Studies, 91-98.
 • Armstrong, Timothy C. (2009) Review of: Minority Languages and Cultural Diversity in Europe; Gaelic and Sorbian Perspectives by Konstanze Glaser. Scottish Gaelic Studies 25, pp. 371-374.
 • Armstrong, Timothy Currie (2007) "An Car Seachranach agus Ceòl Nuadh na Gàidhlig." Gath 8, pp. 28-31.
 • Chung I. K., Armstrong T. C., Schefter S., and Patterson J. L .(1998) "Generation of the short RNA transcript in Leishmania correlates with the growth of its parasite host, Leishmaina." Molecules and Cells 8, 54-61.
 • Armstrong T. C. and Patterson J. L. (1994) "Cultivation of Leishmania braziliensis in an economical serum-free medium containing human urine." The Journal of Parasitiology 80(6), 1030-1032.
 • Chung I. K., Armstrong T. C. and Patterson J. L. (1994) "Identification of a short viral transcript in Leishmania RNA Virus infected cells." Virology 198(2), 552-556.
 • Armstrong T. C., Keenan M. C., Widmer G., and Patterson J. L. (1993) "Successful transient introduction of Leishmania RNA into a virally infected and an uninfected Strain of Leishmania." Proceedings of the National Academy of Sciences 90, 1736-1740.


Anns na meadhanan[deasaich | deasaich an tùs]


Iomraidhean[deasaich | deasaich an tùs]

 1. Eachdraidh Beatha aig Làrach-lìn SMO

Ceanglaichean a-muigh[deasaich | deasaich an tùs]