Jump to content

Di-haoine

O Uicipeid

'S e Dihaoine (neo Di-haoine) an latha den t-seachdain a tha a' tighinn eadar Diardaoin agus Disathairne.

Tha e a' ciallachadh "latha na h-aoine".

Tha Dihaoine mar Shàbaid dha na Muslamaich.

Làithean na seachdain
v  d  e
Di-Dòmhnaich/Là na Sàbaid | Di-Luain | Di-Màirt | Di-Ciadain | Di-Ardaoin | Di-haoine | Di-Sathairne