Di-Màirt

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

Se Di-Màirt (neo Dimàirt) an darna (neo uaireannan, an treasamh) latha den seachdain.

Tha e a' ciallachadh "Latha de Mars".

Làithean na seachdain
v  d  e
Di-Dòmhnaich/Là na Sàbaid | Di-Luain | Di-Màirt | Di-Ciadain | Di-Ardaoin | Di-haoine | Di-Sathairne