Jump to content

Di-Dòmhnaich

O Uicipeid

'S e Didòmhnaich (no Di-Dòmhnaich) an latha den t-seachdain a tha a' tighinn eadar Disathairne agus Diluain. Bidh feadhainn a' gabhail Latha na Sàbaid (no Là na Sàbaid) air.

Tha e a' ciallachadh "Latha an Tighearna" (Domines), neo "Sàbaid".

Air an latha seo, is tric a bhith Crìosdaidhean a' dol dhan eaglais. (Bidh na Seventh Day Adventists a' dol air Disathairne)

  • "a' Chàisg Mhòir", "Didòmhnaich na Càisge", "Dòmhnaich-Càisg", "Latha Bàs nan Uighean" 7 "Latha Guileagan" (Easter Sunday)
  • "Didòmhnaich Tùrnais" (Palm Sunday)
  • "Didòmhnaich nan Cuimhneachan" (Remembrance Sunday)
Làithean na seachdain
v  d  e
Di-Dòmhnaich/Là na Sàbaid | Di-Luain | Di-Màirt | Di-Ciadain | Di-Ardaoin | Di-haoine | Di-Sathairne