Di-Dòmhnaich

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

'S e Di-Dòmhnaich/DiDòmhnaich neo Là na Sàbaid a' chiad (neo uaireannan an seachdamh) latha den t-seachdain.

Tha e a' ciallachadh "Latha an Tighearna" (Domines), neo "Sàbaid".

Air an latha seo, is tric a bhith Crìosdaidhean a' dol dhan eaglais. (Bidh na Seventh Day Adventists a' dol air Di-Sathairne)

  • "a' Chàisg Mhòir", "Di-Dòmhnaich na Càisge", "Dòmhnaich-Càisg", "Latha Bàs nan Uighean" 7 "Latha Guileagan" (Easter Sunday)
  • "Di-Dòmhnaich Tùrnais" (Palm Sunday)
  • "Di-Dòmhnaich nan Cuimhneachan" (Remembrance Sunday)
Làithean na seachdain
v  d  e
Di-Dòmhnaich/Là na Sàbaid | Di-Luain | Di-Màirt | Di-Ciadain | Di-Ardaoin | Di-haoine | Di-Sathairne