Jump to content

Di-Sathairne

O Uicipeid
Saturnus, Caravaggio, 16mh linn

'S e Disathairne (neo Di-Sathairne) an latha den t-seachdain a tha a' tighinn eadar Dihaoine agus Didòmhnaich.

Tha e a' ciallachadh "Latha na Saturn".

Tha Disathairne mar Sàbaid nan Iùdhach agus Seventh Day Adventists.

Làithean na seachdain
v  d  e
Di-Dòmhnaich/Là na Sàbaid | Di-Luain | Di-Màirt | Di-Ciadain | Di-Ardaoin | Di-haoine | Di-Sathairne