Di-Ciadain

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

Se Di-Ciadain (neo Diciadain) an treasamh (neo uaireannan, an ceithreamh) latha den seachdain.

Tha e a' ciallachadh "Latha na ciad aoine".

Làithean na seachdain
v  d  e
Di-Dòmhnaich/Là na Sàbaid | Di-Luain | Di-Màirt | Di-Ciadain | Di-Ardaoin | Di-haoine | Di-Sathairne