Uilleam MacDhunlèibhe

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

'S e bàrd Gàidhlig a bh' ann an Uilleam MacDhunlèibhe (1808-1870), neo William Livingstone sa Bheurla. Rugadh e ann an Cill a-Rubha, Ìle. Bha e ag obair mar thàillear, ach dh'ionnsaich e tòrr leis fhèin mu dhèidhinn eachdraidh, litreachas agus cànain, mar eisimpleir Laideann, Greugais neo Fraingis.

Cuspairean[deasaich | deasaich an tùs]

Gu tric, bha e a' sgrìobhadh mu dhèidhinn seann eachdraidh na h-Alba, gu sònraichte mu dhèidhinn cogaidhean is blàir, mar eisimpleir 'Blàr Thràigh Ghruinneaird', is tha faireachdainn nàiseantach làidir anns a bhàrdachd. Uaireannan, tha e a' toirt dealbh air fuadach nan Gàidheal, mar eisimpleir ann an 'Fios chun a' Bhàird'. Bha ùidh ann an suidheachadh na h-Èireann cuideachd, is tha sin a' nochdadh, mar eisimpleir, ann an dàin 'Èirinn a' gul'.

Dàin[deasaich | deasaich an tùs]

Sgrìobhaidhean mu a dhèidhinn[deasaich | deasaich an tùs]

  • MacGill-Eain, Somhairle. "The Poetry of the Clearances". Ris a’ Bhruthaich. Criticism and Prose Writings. Stornoway: Acair, 1985.
  • Meek, Donald E. Tuath is Tighearna / Tenants and Landlords. An Anthology of Gaelic Poetry of Social and Political Protest from the Clearances to the Land Agitation (1800 – 1890). Edinburgh: Scottish Academic Press, 1995.
  • Whyte, Christopher. William Livingstone / Uilleam MacDhunlèibhe (1808-1870): A Survey of his Poetry and Prose. Tràchdas PhD, Oilthigh Dhùn Èideann, 1991.

Ceanglaichean a-mach[deasaich | deasaich an tùs]