Deasbaireachd:Gàidhlig

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

Eadar-theangachadh[deasaich an tùs]

De an seorsa Gàidhlig a th'air a chleachdadh 'san aiste seo? Chan aithnich mi an e teanga-ionadail a th'ann no oidhirp (oidhirp mor/math feumaidh mi radh) fo neach-ionnsachaidh. Tha duil agam ath-sgriobhadh 'sa Ghàidhlig coitcheann cho fads nach eil gearan aig duine nam aghaidh.

AnSiarach 10:56, 22/11/05

'S e direach eadar-thaingeachadh cùrnd bhon aiste mu dheidhinn gaidhlig air en.wikipedia.org a tha ann.

Chan bhi a Ghàidhlig 'ga riaghladh le Bòrd na Gàidhlig; bidh Plana Nàiseanta na Gàidhlig air a riaghladh leis, ach cha bhi a chànain fhéin. 'Se meurachd a th'anns an aiste. MichealT 21:19, 29 March 2007 (UTC)

Ceangal briste[deasaich an tùs]

Tha an ceangal "Leir-chunntas na h-Alba" briste.

Tha mi a' smaoineachadh gu bheil "http://www.scrol.gov.uk/scrol/analyser/analyser?topicId=4&tableId=&tableName=Knowledge+of+Gaelic&selectedTopicId=&aggregated=false&subject=&tableNumber=&selectedLevelId=&postcode=&areaText=&RADIOLAYER=&actionName=view-results&clearAreas=&stateData1=&stateData2=&stateData3=&stateData4=&debug=&tempData1=&tempData2=&tempData3=&tempData4=&areaId=01&areaId=02&areaId=03&areaId=04&areaId=06&areaId=08&areaId=09&areaId=10&areaId=11&areaId=12&areaId=13&areaId=14&areaId=32&areaId=15&areaId=16&areaId=17&areaId=18&areaId=19&areaId=20&areaId=21&areaId=22&areaId=23&areaId=24&areaId=25&areaId=26&areaId=05&areaId=27&areaId=28&areaId=29&areaId=30&areaId=07&areaId=31&levelId=1" math.

Rob

An duilleag seo air a dìon - carson?[deasaich an tùs]

Saoil a chàirdean, carson a tha an duilleag seo 'protected'? Tha iomadach mearachd beag sa Ghàidhlig, gad a tha an neach a rinn i ri m(h)oladh - saothair mhòr!

Ma bhios sibh "logged in" (Cuir a-steach), 's urrainn dhuibh an duilleag atharrachadh agus na mearachdan a cheartachadh.--Sionnach 21:48, 22 October 2007 (UTC)

Sgioblachadh[deasaich an tùs]

Thòisich mi air sgioblachadh an seo. An e sin na bha sibh an dùil? No a bheil sibh a' coimhead airson atharrachaidhean nas motha na sin? dè nì sinn leis a' chlàr fuaimneachaidh? Tha mi a' smaoineachadh gu bheil e caran ro mhòr. Is dòcha gum biodh e math "deasaich" a chur air gach caibidil an seo, dìreach gus am bi e nas sgiobalta. Ach chan eil fhios agam ciamar a nithear sin. Bha rud no dhà ceàrr leis an eachdraidh, agus dh'atharraich mi sin, agus rinn mi giorrachadh de sheantansan an siud 's an seo. Fhuair mi cuidhteas de mòran cheanglaichean a bha ann iomadach turas agus chàraich mi cuid dhiubh gu aistean a tha ann. Chan eil mi buileach cinnteach mu dheidhinn. Dè ur beachd?--Each-uisge 12:03, 13 an t-Òg-mhios 2009 (UTC)

'S e, 's e sin an dùil. An uair sin cuir an {{cleanup}} air falbh. Ach ma tha thu ag iarraidh pìos eile a chur ris, bhiodh sin sgoinneil.
Clàr fuaimneachaidh: Tha mi ag aontachadh leat, tha iad fada ro mhòr. Is dòcha gu bheil e nas fhèarr gan gluasad gu aiste fo thiotal ùr mar a tha e ann an Wiki Beurla. Ach air an làimh eile is dòcha gu bheil an aiste ro ghoirid an uair sin. Deagh ceist... --Sionnach 13:42, 13 an t-Òg-mhios 2009 (UTC)

Ceart ma tha. Tha rudeigin mu dheidhinn Eachdraidh Cànain agam àiteigin, cuiridh mi sin ris agus is dòcha gum bi beachdan eile agam. Dè nì sinn leis na stràcan? A bheil sibh ag iarraidh an cumail san seann dòigh no an cur sinn dìreach sràcan àbhaisteach ùr orra? Thèid mi thairis air a-rithist a thaobh structair nan rosg-rann uaireigin. Agus nuair a tha e air fàs beagan le rudan eile, is dòcha gun gluais sinn an fhuaimneachadh a-mach.--Each-uisge 14:10, 13 an t-Òg-mhios 2009 (UTC)

Ainm na Teangan[deasaich an tùs]

"Cibé rud a chreideann an mhuinntir a labhrann ar "Gaeilge agus Gàidhlig", agus a bíos in amannaí ag deánamh "aistriúcháin" eadarthu, níor bh'é meon na nGael ariamh gur teangthacha difriúla iad an Ghaedhilg in Éirinn agus in Albain. Teangaidh amháin a d'ainmnigheadh siad-san. "Gaoluinn" a bheireadh an Muimhneach uirthi, agus labhaireadh sé ar "Ghaoluinn na hAlban". "Gàidhlig" a bheireadh an t-Albanach uirthi agus labhaireadh sé ar "Ghàidhlig Éireannach"". "Sin an dearcadh céanna atá i bhFoclóir Uí Dhónaill: "Gaeilge na hAlban" atá aige. Agus "Gaeilge Mhanann," le cois "An Mhanainnís". Níl a leithéid de fhocal agus "Gàidhlig" i nGaedhilg na hÉireann, ná gnaithe leis. Níl gnaithe le níos mó ná leagan amháin de ainm na teangtha i bpíosa scríbhneoreachta ar bith nach bhfuil dá scríobhadh d'aonturas i meascán de chanamhaintí. Más mór ár meas ar Ó Dónaill de ghnáthach, is iongantach an leisc atá orainn géilleadh dó ins an phoinnte seo." ( Tag: http://web.archive.org/web/20040818201858/www.smo.uhi.ac.uk/~oduibhin/cruinneas/gaedhilg.htm) Eog2016 00:09, 8 an t-Samhain 2009 (UTC)

àbhaist an ailt[deasaich an tùs]

"II. The Article is used : 7. with names of languages : Am faigh a' Ghàidhlig bàs—Will Gaelic die ? Anns a' Bheurla chruaidh-In hard English." (Tarraing:Duilleag 106, A Gaelic Grammar by George Calder, Glasgow, 1923.)Eog2016 00:29, 8 an t-Samhain 2009 (UTC)

Gluasad[deasaich an tùs]

Eog, saoilidh mi gu bheil e ceart gu leòr ach mur eil mearachd fhèin ann an ainm duilleige, nach bu chòir dhuinn beagan deasbaid a thogail mus gluais sinn gin? Akerbeltz 12:34, 6 dhen t-Sultain 2011 (UTC)

Thá Gàidhlig na h-Èireann, Gàidhlig Mhanainn, Gàidhlig Ultach, Gàidhlig Muimhneach, Gàidhlig Connachtach againn, mar sin, nach luíonn sé le ciall go mbeadh Gàidhlig na h-Alba againn freisin? Eog1916 20:58, 8 dhen t-Sultain 2011 (UTC)
Cha leig prìomh chiall de dh'fhacal disambiguation air wikipedia a ghnàth, ge-tà agus 's e "Gàidhlig na h-Alba" prìomh chiall "Gàidhlig". Agus cha chualas a-riamh "Gàidhlig Ultach/Muimhneach/Chonnachtach"... bhiodh feum air sèimheachadh sa chiad dol a-mach agus chan fhaca mi sinn ann an leabhar sam bith. 'S e "Gaeilge Ulaidh" a th' aig daoine air. Akerbeltz 10:07, 9 dhen t-Sultain 2011 (UTC)

Wiki Conference idea at University of Edinburgh in June[deasaich an tùs]

Hi, My name is Ewan McAndrew and I work as the Wikimedian in Residence at the University of Edinburgh. Melissa Highton (Edinburgh University's Assistant Vice Principal for Online Learning), Lorna Campbell (OER Liaison at the University of Edinburgh) and I have been discussing holding a smallish Wikipedia Conference at the university next year, potentially in June 2017.

We are keen to support projects & initiatives connected to Wikipedia that may benefit with the additional focus so we have provisionally titled the conference as ‘Our Language’ but it could also be entitled ‘the Geography of Wikipedia’.

As there will be a new Gaelic Wikimedian in Residence beginning at the National Library of Scotland while the work of the National Library of Wales Wikimedian is coming to an end & the Wikimedian at UNESCO is also doing work to support endangered languages, we felt the conference could focus on diversity; particularly in terms of linguistic, cultural & gender diversity.

The below represents our current thinking of aspects we’d like to include but is very open to further discussion & ideas. I believe we will want a mix of keynotes, smaller presentations/lightning talks, practical workshops and discussion spaces.

Aspects to be covered/included:

 • Languages of Britain/Endangered Languages aspect – focus on indigenous languages (Irish, Gaelic, Scots, Cornish? Welsh (Basque? Breton?) - Find out who’s active and see if they could feasibly present.
 • Wikisource could be brought in (in different languages) as we’re keen to support projects that could do with greater exposure.
 • John Cummings (UNESCO – endangered languages)
 • Gill Hamilton at National Library of Scotland - speak to her about Europeana (Liam Wyatt) and other cultural heritage angles.
 • Cultural heritage – Wikicommons (Jason & Robin in Wales, Sara at Museum & Galleries Scotland)
 • Content Translation workshop
 • Tagging Welsh/Gaelic place names workshop.
 • Wiki Loves Monuments
 • Wiki Commons workshop – how to upload and tag with Wikidata.
 • Navino Evans and Histropedia – talk & workshop.
 • BBC Alba, BBC Cymru and Moving Image Archive – see if presentation and material can be released.
 • Title & hashtag to be worked out. (available in all the languages being discussed)
 • Alex Hinojo – Amical Wikipedia and Wikidata.
 • https://inventaire.io/?
 • Scottish Poetry Library.
 • Scottish Studies faculty showcasing Scottish studies archive.
 • Pictish translator?
 • Cecil Sharp House.
 • Gender within language.

If this sounds of interest or you have any further ideas then please let me know at ewan.mcandrew@ed.ac.uk Very best regards, Stinglehammer (an deasbaireachd) 00:16, 14 dhen Dàmhair 2016 (UTC)