Sgoil MhicNeacail

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search
Sgoil MhicNeacail

'S e àrd-sgoil ann an Steornabhagh a tha ann an Sgoil MhicNeacail. Tha e a' libhrigeadh foghlam àrd-sgoile eadar AS1 agus AS6 do Leòdhas.

'S e facal-suaicheantais na sgoile Sequamur, a' ciallachadh 'Leanamaid'.

Tha ceithir roinnean, no 'taighean' ann dha na sgoilearan: Addison, Foirbeis, Gibson, MacRath agus Sutharlan. Chaidh an ainmeachadh airson seann cheannardan na sgoile.

Eachdraidh na Sgoile[deasaich | deasaich an tùs]

Chuireadh air bhonn i le airgead bho Alasdair Moireasdan MacNeacail. B' e innleadair a bh' ann aig an robh gnìomhachas ann an Shanghai a' togail long. Nuair a chaochail e, dh'fhàg e airgead na thiomnadh ag ràdh gun robh e "an dòchas gun dèan mi feum air chor-eigin do chloinn mo sheann eòlaich."[1] 'S e a rinn a bhràithrean sgoil ùr a thogail ann an Steòrnabhagh.

Chaidh an Sgoil fhosgladh air 27 Gearran 1873. Bha 105 sgoilear innte.[2]

Gu ruige sin, bha ceithir sgoiltean eile anns a' bhaile: dhà le Sir Seumas MacMhathain, tè le Eaglais na h-Alba agus tè leis an Eaglais Shaoir.[3]

Ceannardan na Sgoile[4]

  • Iain Sutharlan
  • Iain Foirbeis
  • Uilleam Gibson C.B.E.(bho 1894 gu 1925)
  • Iain MacRath (bho 1926 gu 1944)
  • C.J.S. Addison

Iomraidhean[deasaich | deasaich an tùs]

  • Urchardan, Alasdair. 'Sgoil mhic Neacail an Steòrnabhagh' ann an Gairm 16, An Samhradh 1956, dd.305-7.
  1. Urchardan, Alasdair. 'Sgoil mhic Neacail an Steòrnabhagh' ann an Gairm 16, An Samhradh 1956, d.305
  2. Urchardan, Alasdair. 'Sgoil mhic Neacail an Steòrnabhagh' ann an Gairm 16, An Samhradh 1956, d.305
  3. Urchardan, Alasdair. 'Sgoil mhic Neacail an Steòrnabhagh' ann an Gairm 16, An Samhradh 1956, d.305
  4. Urchardan, Alasdair. 'Sgoil mhic Neacail an Steòrnabhagh' ann an Gairm 16, An Samhradh 1956, d.305

Ceanglaichean a-muigh[deasaich | deasaich an tùs]