Jump to content

Seachd

O Uicipeid

'S e film Gàidhlig le Simon Miller a tha ann an Seachd, 's esan na stiùiriche airson a chiad uair, stòiridh le Simon Miller agus Joanne Cockwell. Tha a chleasaiche òg Pàdruig Moireasdan ann còmhla ris a' bhàrd is sgrìobhaiche Aonghas Pàdraig Caimbeul. Thoisich filmadh anns a' Ghiblean 2006 timcheall air Am Bioran Do-Ruigsinneach aig mullach an Sgurr Deirg sa Chuiltheann anns an Eilean Sgitheanach, agus chrìochnaich e anns an Ògmhios 2006. Bha prìomh-taisbeanadh an fhilm aig an Celtic Media Festival (https://web.archive.org/web/20070203030532/http://www.celticfilm.co.uk/) anns a' Mhart 2007.

Sgeulachd

Làn fhìrinn na sgeòil. Tha Aonghas air a bhith air tòir na fìrinn o òige, miann a tha a' teannachadh na inntinn 's na chorp nuair a thuigeas e gu bheil am bàs gu laighe air a sheanar. Tha fios aig Aonghas gu bheil an t-àm dha eòlas a chur air an fhìrinn mu bhàs a phàrantan 's cuideachd mu sgeulachdan a sheanair, sgeulachdan iongantach, eagalach a thug air cuairt tro eachdraidh nan Gaidheal iad. Tha Aonghas 's a sheanair a' gabhail aon chuairt eile còmhla, cuairt a tha gan toirt gu mullach Sgùrr Dearg 's gu fìrinn ris nach robh dùil sam bith.

Sgioba nan cleasaichean

 • Aonghas Pàdraig Caimbeul mar an seanair
 • Pàdruig Moireasdan mar Aonghas (aois 9)
 • Colla Dòmhnallach mar Aonghas (aois 20)
 • Dolina NicGillFhinnein mar an t-seanmhair
 • Daibhidh Walker mar Eairdsidh
 • Winnie Brook Young mar Mhàiri
 • Crìsdean Dòmhnallach mar Dhonnchadh
 • Annie NicLeòid mar Akira Gunn
 • Calum MacFhionghain mar an Draoidh
 • Scott Handy mar Patrick Loch
 • Toby Robertson mar an Diùc
 • Màrtainn Mac an t-Saoir mar athair Akira
 • Iain Macrae mar an Dòmhnallach
 • Vidal Sancho mar an Spàinnteach
 • Isabel NicRath mar Shìleas
 • Meg Bateman mar màthair Shìleas
 • Teàrlach Quinnell mar each-uisge
 • Kathleen NicAonghais mar Chatrìona
 • Eòghainn MacFhionghain mar Chalum
 • Aonghas MacDhòmhnaill mar am mac bu sine
 • Kathleen NicDhòmhnaill mar Eilis NicLeòid
 • Iain “Seonachan” MacLeòid mar Ailig
 • Aonghas Iain MacDhòmhnaill mar Eòghainn
 • Lachlan Graham mar neachleanmhainn
 • Niall Caimbeul mar gheàrd/neach-ciùil
 • Coinneach MacEalair mar shaighdear
 • Jim Sutherland mar neach-ciùil
 • Marian Lloyd mar neach-ciùil
 • Iseabail Strachan mar neach-ciùil
 • Fiona NicAsgaill mar neach-ciùil

Riochdachaidh

Ri thighinn…

Ceangalan a-muigh