Jump to content

Live 8

O Uicipeid
Bailtean far an robh na consairtean a chumail

Sreath de chuirmean-ciuil mòra a chaidh an cur air doigh gus aire a thoirt air trioblaidean an teasamh saoghail. Chaidh e air adhart an comann le Cuir Bochdainn Air Culaibh.

Chaidh consairtean a chumail air an aon latha ann an Lunnainn, Philadelphia, Toronto, Tokyo, Berlin, Paris, An Ròimh agus Mosgo.

Chaidh an consairt mu dheireadh a chluich aig Achadh Mhoireach ann an Dùn Eideann trì laithean as an deidh.