Cleachdaiche:Innleadair

O Uicipeid

Àite-cluich 1

Àite-cluich 2


Facail Feumail

F:(ainmear,fear) B: (ainmear, boir'n G: Gniomhaire Bu: Buadhair

Facal Facal Beurla/Mineachadh

Aisimeud: Azimuth: i.e. , aig ionad sam bith air barr na talmhuinn, an uilne co-ard a tha sinte air an fhaire eadar an meridian agus an loidhne direach sios bho corp sam bith anns na speuran ris an fhaire.

An t-Amadan: Facal Ròiseach airson "Connecting Rod" ("Con-Rod").

Beart Mhic Stefain: Stephenson (Valve) Gear

Beart Mhic Ailein/Beart a bhuinn direach : Allen Straight Link Motion

Bidhis-gleusaidh: Adjustment Screw

Bidhis-talaidh: Tangent Screw

Bolg: Bubble ( faic searrag co-ardachaidh)

Bonn-mheudachaidh: Expansion Link

Cadastral: Cadastral

Cearcall direach: Vertical Circle

Cearcall co-ard  : Horizontal Circle

Ciste Stoithe / Ciste na Stoithe : Steam Chest / the----

Co-Ardach a' chuinge: "Y" level.

Co-gluasaid: mechanism

Comhla-D / Comhla-sleimhidh: D-Valve / Slide Valve

An Comhla-Mor : Main valve (of locomotive regulator)

An Crann-chomais: The Cross-hairs

Roithlean Cam: Eccentric (ann an beart-comhlain de inneal stoithe)

Cuinge a' Roithlein Chaim: Eccentric Yoke

Fearsaid: Shaft

Fearsaid Iomain: Driving shaft

Fearsaid Iomanaichte: Driven Shaft

Gath a' chomais  : The Collimation Line

Goillear: Boiler

Goilear Chornaich : Cornish Boiler

Goilear Lancastraich: Lancashire Boiler

Inneal-thomhais  : Measuring Instrument (bu tric inneal-thomhais-fhearainn)

Lann rothadair: Rotor Blade

Matamataig  : Mathematics

Meidheadair  : Inneal a thomhaiseas cuideam

an meridian: the meridian (always carries "an alt")

protractar: "bogha umha roinnte"

Prosbaig (F): Telescope

Reul  : Planet

Rionnag :Star

Roth Mor: Flywheel

Rothadair: Rotor

Leanan locraidh: spirit level

Searrag co-ardachaidh  : Vial of levelling

Sgoil-cruinne  : Spherics. i.e.roinn matamataig

Sgoil-na-fairge  : Navigation

Sgoil-uisgeachd: HydroStatics

Slabhraidh-thomhais : Survey Chain

Slat-thomhais: measuring staff/stick

Sreang riaghailt: Plumb Line NEO Hallade Wire

Siolandair: Cylinder

Slat an steallaidh: Piston Rod

Stealladair: Piston

Riobain-thomhais: Measuring Tape

Taosgaire: Pump

Teodail (B)  : Theodolite

Tlachd-tomhais  : Geometry

Tomhais Astar Dealanachd (TAD): EDM

Tomhais-fhearainn  : Land Survey: i.e. Tomhaiseadh cruth na tire

Tomhas-slabhraidh : Chain Survey

Tomhais-talmhainn  : Geodisey : i.e. tomhaiseadh cruth na talmhuinn

                   (nach eil na fior cruinne!)

Tri-casach  : Tripod