Am Mòd Nàiseanta Rìoghail

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

'S e am Mòd Nàiseanta Rìoghail am prìomh thachartas cultarach ann an saoghal na Gàidhlig, a rèir An Comunn Gàidhealach, am buidhean a chuir am Mòd air bhonn ann an 1874.

B'e tachartas fairpaiseach neo-dhreuchdail, do dh'òigridh agus inbhich, a th'anns a Mhòd. Tha farsaingeachd de cho-fharpaisean ann, m. e.: co-fharpaisean beul-aithris, seinn 's an t-seann nòs, òrain Gàidhlig is còisirean Gàidhlig, ceòl traidiseanta, co-fharpaisean ionnstramaidean, a' gabhail a-steach fidheall, a' Phìob Mhòr, clàrsach amsaa. Bidh co-fharpaisean ann air litreachas, leughadh bàrdachd no a' Bhìobaill cuideachd.

Bidh iomain agus ball-coise ann cuideachd agus bidh prògram eadar dhealaichte ann gach bliadhna, air Iomall a' Mhòid, le ceòl, bùthan-obrach agus òraidean. Bidh na co-fharpaisean a' tarraing mòran dhaoine chun a' Mhòid. Mar is trice bidh na h-àireamhan gu math àrd, gu h-àraid ann am farpaisean na cloinne.

Leis an t-sianal ùr bidh am Mòd ri fhaicinn air BBC Alba.

Ionadan[deasaich | deasaich an tùs]

Bliadhna Àite Làithean Fios agus ceanglaichean
2022 Pàislig an Dàmhair
2021 Peairt[1] an Dàmhair
2020 Inbhir Nis[2] an Dàmhair
2019 Glaschu[3] 11-19 an Dàmhair
2018 Dùn Omhain 12-20 an Dàmhair Facebook
2017 An Gearasdan, Loch Abar 13-21 an Dàmhair Facebook
2016 Na h-Eileanan Siar 14-22 an Dàmhair Facebook
2015 An t-Òban[4] 9-17 an Dàmhair Mòd an Òbain 2015; Facebook; BBC; Toraidhean
2014 Inbhir Nis 10-18 an Dàmhair Mòd Inbhir Nis 2014; Toraidhean
2013 Pàislig 11-19 an Dàmhair Mòd Phàislig 2013 (WA); Toraidhean
2012 Dùn Omhain 12-20 an Dàmhair Toraidhean
2011 Na h-Eileanan Siar 14-22 an Dàmhair Toraidhean
2010 Inbhir Theòrsa 8-16 an Dàmhair Toraidhean


2009 An t-Òban 9-17 an Dàmhair Toraidhean
2008 An Eaglais Bhreac 10-18 an Dàmhair Scotsman (Gàidhlig); Mod na h-Eaglaise Brice 2008 (WA)
2007 An Gearasdan, Loch Abar 12-20 an Dàmhair
2006 Dùn Omhain 13-21 an Dàmhair
2005 Na h-Eileanan Siar 14-22 an Dàmhair Toraidhean (WA)
2004 Peairt 8-16 an Dàmhair Toraidhean (WA)
2003 An t-Òban 10-18 an Dàmhair An 100mh Mòd; Toraidhean (WA)
2002 An Leargaidh Ghallda 11-19 an Dàmhair Toraidhean (WA)
2001 Steòrnabhagh 12-20 an Dàmhair Mòd nan Eilean Siar 2001 (WA); Toraidhean (WA)
2000 Dùn Omhain 13-21 an Dàmhair Mòd Dhùn Omhain 2000 (WA); Toraidhean (WA)


1999 An Gearasdan, Loch Abar 8-16 an Dàmhair
1998 An t-Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse 9-17 an Dàmhair
1997 Inbhir Nis 10-18 an Dàmhair
1996 Blàr Ghobharaidh 11-19 an Dàmhair
1995 Goillspidh, Cataibh 13-21 an Dàmhair
1994 Dùn Omhain 7-15 an Dàmhair
1993 An Àrd Ruigh 15-23 an Dàmhair
1992 An t-Òban 9-17 an Dàmhair
1991 Inbhir Pheofharain 11-19 an Dàmhair
1990 Baile Ghobhainn, Glaschu 12-20 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran


1989 Steòrnabhagh 7-11 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran Prògram a' Mhòid
1988 Glaschu Mòd TSB, aig an SECC; BBC: Bliadhna nan Òran
1987 Sruighlea BBC: Bliadhna nan Òran
1986 Dùn Éideann BBC: Bliadhna nan Òran
1985 An Gearasdan, Loch Abar BBC: Bliadhna nan Òran
1984 Inbhir Nis BBC: Bliadhna nan Òran
1983 Tobar na Màthar BBC: Bliadhna nan Òran
1982 An t-Eilean Sgitheanach BBC: Bliadhna nan Òran
1981 An Gearasdan, Loch Abar BBC: Bliadhna nan Òran
1980 Peairt BBC: Bliadhna nan Òran


1979 Steòrnabhagh BBC: Bliadhna nan Òran
1978 An t-Òban BBC: Bliadhna nan Òran
1977 Goillspidh, Cataibh 6-14 an Dàmhair BBC: Bliadhna nan Òran
1976 Obar Dheathain BBC: Bliadhna nan Òran
1975 Cille Bhrìghde an Ear BBC: Bliadhna nan Òran
1974 Dùn Deagh BBC: Bliadhna nan Òran
1973 Inbhir Àir BBC: Bliadhna nan Òran
1972 Inbhir Nis BBC: Bliadhna nan Òran
1971 Sruighlea BBC: Bliadhna nan Òran
1970 An t-Òban BBC: Bliadhna nan Òran


1969 An Aghaidh Mhór BBC: Bliadhna nan Òran
1968 Dùn Omhain BBC: Bliadhna nan Òran
1967 Glaschu BBC: Bliadhna nan Òran
1966 Inbhir Nis BBC: Bliadhna nan Òran
1965 An Leargaidh Ghallda
1964 Obar Dheathain BBC: Bliadhna nan Òran
1963 Peairt BBC: Bliadhna nan Òran
1962 An t-Òban BBC: Bliadhna nan Òran
1961 Sruighlea BBC: Bliadhna nan Òran
1960 Dùn Éideann BBC: Bliadhna nan Òran


1959 Dùn Deagh BBC: Bliadhna nan Òran
1958 Glaschu BBC: Bliadhna nan Òran
1957 Inbhir Nis
1956 An Leargaidh Ghallda BBC: Bliadhna nan Òran
1955 Obar Dheathain
1954 Peairt BBC: Bliadhna nan Òran
1953 An t-Òban BBC: Bliadhna nan Òran
1952 Baile Bhòid BBC: Bliadhna nan Òran
1951 Dùn Éideann
1950 Dùn Omhain


1949 Inbhir Nis < BBC: Bliadhna nan Òran
1948 Glaschu BBC: Bliadhna nan Òran
1947 Peairt
1946 Obar Dheathain BBC: Bliadhna nan Òran
1945 -- An Dàrna Cogadh
1944 -- An Dàrna Cogadh
1943 -- An Dàrna Cogadh
1942 -- An Dàrna Cogadh
1941 -- An Dàrna Cogadh
1940 -- An Dàrna Cogadh
1939 -- An Dàrna Cogadh
1938 Glaschu
1937 Dùn Deagh ~1937-09-30[5]
1936 Inbhir Nis BBC: Bliadhna nan Òran
1935 Dùn Éideann
1934 An t-Òban
1933 Glaschu
1932 An Gearasdan
1931 Inbhir Pheofharain an t-Sultain[6] Chaidh Comunn na Clàrsaich a chur air bonn; BBC: Bliadhna nan Òran
1930 Dùn Omhain


1929 Peairt 1-4 an Dàmhair
1928 Inbhir Nis 26-28 an t-Sultain
1927 An Gearasdan 4-7 an Dàmhair
1926 An t-Òban 28 an t-Sultain - 1 an Dàmhair
1925 Grianaig 23-25 an t-Sultain
1924 Peairt 30 an t-Sultain - 3 an Dàmhair
1923 Inbhir Nis 25-28 an t-Sultain
1922 An Gearasdan 27-29 an t-Sultain
1921 Glaschu 28-30 an t-Sultain BBC: Bliadhna nan Òran
1920 An t-Òban 23-24 an t-Sultain


1919 Dùn Éideann 9-10 an Dàmhair
1918 -- An Cogadh Mór
1917 -- An Cogadh Mór
1916 -- An Cogadh Mór
1915 -- An Cogadh Mór
1914 -- An Cogadh Mór
1913 Dùn Deagh 17-19 An t-Sultain BBC: Bliadhna nan Òran
1912 Inbhir Nis 25-27 An t-Sultain
1911 Glaschu 27-29 an t-Sultain
1910 Dùn Éideann 5-7 an Dàmhair


1909 Sruighlea 22-24 an t-Sultain BBC: Bliadhna nan Òran
1908 Baile Bhòid 23-25 an t-Sultain
1907 Glaschu 25-27 an t-Sultain
1906 An t-Òban 26-28 an t-Sultain
1905 Inbhir Pheofharain 19-20 an t-Sultain
1904 Grianaig 21-22 an t-Sultain
1903 Inbhir Nis 24 an t-Sultain
1902 Dùn Deagh 25 an t-Sultain
1901 Glaschu 19 an t-Sultain
1900 Peairt 29 an t-Samhain[7]


1899 Dùn Éideann 5 an Dàmhair
1898 An t-Òban 13 an t-Sultain
1897 Inbhir Nis 15 an t-Sultain
1896 Peairt 23 an Dàmhair
1895 Glaschu 25 an Dàmhair
1894 An t-Òban 11 an t-Sultain BBC: Bliadhna nan Òran
1893 An t-Òban 12 an t-Sultain Celtic Monthly
1892 An t-Òban 13 an t-Sultain A’ chiad Mhòd

Farpaisean móra[deasaich | deasaich an tùs]

Faic cuideachd[deasaich | deasaich an tùs]

Iomraidhean[deasaich | deasaich an tùs]

  1. Mòd ann am Peairt an 2021
  2. Mòd 2020 an Inbhir Nis
  3. BBC Alba Naidheachdan 2015-10-16: Mòd 2019 an Glaschu
  4. BBC Alba Naidheachdan 2015-10-08: An t-Òban deiseil son a' Mhòid
  5. Inverness Courier, 1937-10-01, “Miss Rhoda MacPherson was awarded first prize at the Gaelic Mod at Dundee yesterday for the best performance of Celtic Music on the clarsach”
  6. Glenuig School logbook, a’ tarraing 2014-12-15. September 18: “School closes today for a week ending 25th Septeber, as permission was granted by the Educ. Comm. to attend the Mod at Dingwall”
  7. Inverness Courier 1900-08-07 “Perth - 9th annual mod or gathering postponed until November”

Ceanglaichean a-mach[deasaich | deasaich an tùs]