Uilleam Augustus, Diùc Cumberland

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search
Diùc Cumberland, mar a nochd e an 1758

'Am Feòladair'

  • Rugadh e: 1721, am mac a b'òige aig an darna Rìgh Deòrsa
  • Na òige, bha e na àrd-oifigeach ann an Arm Bhreatainn, agus 's e a bha os cionn an airm deirg aig Blàr Chùil Lodair (1746).
  • Air sgath an droch dhiol a rinneadh air na Gàidheil an lorg air a' bhlar, fhuair e am far-ainm "am feòladair".
  • Bàs:1765