Uicipeid:WP

O Uicipeid

Seo liosta nan giorrachadh a th'anns a'Wikipedia Ghàidhlig, anns an ainm-fànais Wikipedia.

  1. WP:DC || Wikipedia:Deasg cobhair
  2. WP:DFF || Wikipedia:Duilleagan a'feumainn frithealaidh
  3. WP:TB || Wikipedia:Talla a'Bhaile

Tha feum frithealaidh air an aiste seo. Faicibh an clàrachadh aice air Wikipedia:Duilleagan a' feumainn frithealaidh agus leasaich e mar a thogras sibh. An uair a tha na draghannan leis an duilleig seo air fhuasgladh, cuiribh an sanas seo agus a chlàrachadh air imrich, ach na cuiribh an sanas seo air imrich gus a bheil an aiste càraichte.