Tormod MacLeòid

O Uicipeid

Saoil an robh thu a' lorg na leanas?

  • An t-Urr. Tormod MacLeòid, Càraid nan Gaidheal (1783–1862)
  • Tormod MacLeòid, sgrìobhadair (1812–1872), mac Càraid nan Gaidheal
  • An t-Urr. Tormod MacLeòid (1780–1866), a chaidh a dh'Alba Nuadh agus Waipu
  • Tormod MacLeòid, Am Bàrd Bochd (1904-1968)
  • Tormod MacLeòid, craoladair Albannach (1967- )