Jump to content

Todhar

O Uicipeid
Òtrach faisg air Clachan Ghlinn Lus

Chan ann an todhar ach cac nam beathaich neo nan cearcan, uaireanan air a mheasgadh le feoir. Theid a cleachdadh le tuathanaich agus le croitearaibh a leasaich am fearann aca.

Is e stugh searg a tha anns an todhar, agus tha cunnart gun losg e freumhan nan lusan, ma rachas a chuir re ràth an fhais. Mar sin bithidh tuathanaich a’ todhair na h-achaidhean aca anns an fhoghair, as deidh am buann.

Uaireanan cleachdar todhar a dhèanamh flacais.