Fàisneachd

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search
Tha an duine seo ann an Rhumsiki, Cameroon a' cleachdadh partan mar fàisneachd. Se nggàm a tha air an stoidhle seo.[1]

Fàisneachd neo Fàistinneachd: a' gabhail, neo oidhirp a' gabhail fiosrachaidh mu rudan agus àm ri teachd, tro dòighean neo-saidheansail neo draoidheachd.

Fàisneachd sa Bhioball[deasaich | deasaich an tùs]

Tha Criosdaidheachd, Iùdhachd agus Ioslam gu math na aghaidh.

Seo Lebhiticus Caibideil XIX, rann 26:

"Cha mhò a ghnàthaicheas sibh druidheachd, no sheallas sibh air amannaibh."

Agus Deuteronomi caibideil XVIII:

"Chan fhaighear ur measg neachd air bith a bheir air a mhac, no air a nighean dol troimh an teine, no a ghnàthaicheas fiosachd, no speuradair, no fear-fàistinneachd, no a ghnàthaicheas droch innleachdan.
"No seunadair, no neach a dh'fhiosraicheas leannan-sith, no druidh, no neach a dh'iarras eòlas o na mairbh.
"Oir is gràineileachd don Tighearn' iadsan uile a ni na nithe sin; agus airson nan gràineileachd sin, tha'n Tighearna do Dhia gam fuadachadh a mach romhad."

Iomraidhean[deasaich | deasaich an tùs]

  1. Divination study at Anthropology UK