Cleachdaiche:CreagNamBathais

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

Is mise Colin agus s' e mo duilleag cleachdaiche a th' ann seo.

'S e neach-ionnsachaidh agus neach-saidheans dàta à Lodainn an Ear a th' annam agus tha mi air obair air Uicipeid on Giblean 2015. CreagNamBathais (an deasbaireachd) 20:28, 3 dhen Dàmhair 2017 (UTC)

Ceangal feumail[deasaich | deasaich an tùs]

Ainmean-àite[deasaich | deasaich an tùs]

Tha mòran duilleagan ann le iomradh air James Brown Johnston's The Placenames of Scotland (Dùn Èideann 1892). Ach a-rèir Nicolaisen, chan e tùs urrasach a tha anns an leabhar seo:

A look at the published expression of that "mania for etymologising"16 confirms Macbain's judgement only too well, insofar as what were at the time name lists reduced to word lists are now not even that, since many of such (usually only vaguely localized) lists were compiled without a sound knowledge of Gaelic and the eager desire to explain everything in terms of the Gaelic lexicon, frequently with the aid of defective dictionaries.17

17... James B. Johnston's Place-Names of Scotland (Edinburgh: David Douglas, 1892) also suffers from the same fault, as far as its "Gaelic" names are concerned.[1]

Teamplaidean ionadail na h-Alba[deasaich | deasaich an tùs]

Ionad Teamplaid Ùghdarras Nòtaichean
Sealtainn Teamplaid:Eileanan ann an Sealtainn Sealtainn Eileanan
Arcaibh Teamplaid:Eileanan ann an Arcaibh Arcaibh Eileanan
Gallaibh Teamplaid:Gallaibh A' Ghàidhealtachd Bailtean is eileanan
Cataibh A' Ghàidhealtachd
Na h-Eileanan Siar Teamplaid:Bailtean anns Na h-Eileanan Siar Na h-Eileanan Siar Bailtean
Ros is Cromba A' Ghàidhealtachd
Inbhir Nis, Bàideanach, Srath Spè, Loch Abar A' Ghàidhealtachd
Inbhir Narann Teamplaid:Siorrachd Inbhir Narann A' Ghàidhealtachd Bailtean
Moireabh Moireabh
Siorrachd Obar Dheathain Obar Dheathain is Siorrachd Obar Dheathain
Siorrachd Pheairt Teamplaid:Siorrachd Pheairt is Siorrachd Cheann Rois Peairt is Ceann Rois
Machair Aonghais Aonghas, Dùn Dè
Fìobha Teamplaid:Fìobha Fìobha
Sruighlea, An Eaglais Bhreac Sruighlea, An Eaglais Bhreac
Earra-Ghàidheal Teamplaid:Earra-Ghàidheal Earra-Ghàidheal is Bòd Bailtean, lochan, eileanan, beanntan msaa
Bòd Earra-Ghàidheal is Bòd
Siorrachd Dhùn Breatann Siorrachd Dhùn Breatann
Glaschu Glaschu
Siorrachd Lannraig Teamplaid:Siorrachd Lannraig Siorrachd Lannraig a Tuath agus a Deas
Siorrachd Rinn Friù Teamplaid:Siorrachd Rinn Friù Inbhir Chluaidh, Siorrachd Rinn Friù is Siorrachd Rinn Friù an Ear
Siorrachd Àir Teamplaid:Siorrachd Àir Siorrachd Àir a Tuath, an Iar agus a Deas
Lodainn an Iar Teamplaid:Lodainn an Iar Lodainn an Iar
Dùn Èideann Dùn Èideann
Lodainn Mheadhanach Lodainn Mheadhanach
Lodainn an Ear Teamplaid:Lodainn an Ear Lodainn an Ear
Crìochan na h-Alba Teamplaid:Crìochan na h-Alba is Teamplaid:Siorrachd Bhearaig Crìochan na h-Alba
Dùn Phris is Gall-Ghàidhealaibh Teamplaid:Bailtean ann an Siorrachd Dhùn Phris, Teamplaid:Bailtean ann an Siorrachd Chille Chùithbeirt is Teamplaid:Bailtean ann an Siorrachd Bhaile na h-Ùige Dùn Phris is Gall-Ghàidhealaibh Bailtean

Bailtean, far a bheil an t-ainm a-rèir AÀA na ath-sheòladh[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm a-nis Tùs Ainm a-rèir AÀA
Cupar Fìobha ??? Cùbar
Cas Chaolais Iain Mac an Tàilleir Port na Banrighinn (ach tha e ag ath-sheòladh a Port na Banrighinn a Tuath)

Cànanachas (on fhaclair le Roy Wentworth)[deasaich | deasaich an tùs]

 • catagaraidh
 • eisimileachd
 • co-adhbhar (constituent)
 • co-adhbharachd
 • fo-chatagarachd
 • caolaich (slenderize)
 • fo-inbhiche (subordinator)
 • fo-inbhich (to subordinate)
 • co-inbheachd (coordination)
 • pàirtich (parse)
 • saor bho cho-theacsa
 • nòd crìochnach (terminal node)


Molaidhean briathrachais[deasaich | deasaich an tùs]

Chan eil na faclan seo ann am faclairean air-loidhne.

Beurla Moladh Gàidhlig Gàidhlig na h-Èireann[2]
absorption spectrum speactram sùghaidh speictream ionsúcháin
allotrope alatròp (-aichean) (mar alamorf, alafon ann an cànanachas) allatróp
base (mar alcalaidh) bun bun
boiling point teothachd goilidh fiuchphointe
catalyse, to dèan catailis ri catalaigh, catalú
catalyst stuth-chatailis catalaíoch
chromatography cròmatografaidh (mar rèidiografaidh) crómatagrafaíocht
contrast agent stuth-iomsgaraidh leacht codarsnachta
electrochemistry eileagtrocheimigeachd leictriceimic
electrolyse, to dèan eileagtroilis ri leictrealaigh
electrolysis eileagtroilis (mar chatailis) leictrealú
emission spectrum speactram eimisein speictream astúcháin
ethene eataìn (is propaìn, butaìn, 7c) (chan eil mi cinnteach mu dheidhinn seo) eitéin
ethyne eataighn (is propaighn, butaighn, 7c) (chan eil mi cinnteach mu dheidhinn seo) eitín
ferromagnetic iarainn-magnaiteach (mar iarainneach airson ferrous) fearómaighnéadach
isotope isotòp (-aichean) (ach tha isometric na "iosa-meatrach"[3]) iseatóp
melting point teothachd leaghaidh pointe leáite; leáphointe
methane meatan (is eatan, propan, butan, peantan, heagsan, heaptan, ogtan, nonan agus deagan) meatán
methyl meatail (is eatail, propail, butail, peantail, heagsail, heaptail, ogtail, nonail agus deagail) meitil
oxidate, to ogsaidich, ogsaideachadh ocsaídiú; ocsaídiúchán (son oxidation)
paramagnetic paramagnaiteach paramaighnéadach
quantum cuantamach candamach
reactive iom-obrachail (mar co-obrachail, eadar-obrachail, 7c) imoibríoch
redox lughdogs ocsdí
reduce, to (san t-seagh ceimigeachd) lughdaich, lughdachadh dí-ocsaídigh
unreactive neo-iom-obrachail neamh-imoibríoch

Iomraidhean[deasaich | deasaich an tùs]

 1. Nicolaisen, W. F. H. (1977): “Celtic Toponymics in Scotland,” ann an: Word, leabhar 28, td. 117–139. doi:10.1080/00437956.1977.11435853.
 2. http://www.tearma.ie/Home.aspx
 3. http://learngaelic.scot/dictionary/index.jsp?abairt=isometric&slang=both&wholeword=false

Sloc-gainmhich[deasaich | deasaich an tùs]

ach cuideachd: Uicipeid:Aistean a dh'fheumas a h-uile uicipeid/Liosta as giorra