Balley Keeil Eoin

O Uicipeid

’S e Balley Keeil Eoin (Baile Cill Eòin) baile beag Eilean Mhanainn. Tha Bunscoill Ghaelgagh ann.

’S e Cronk Keeil Eoin (Cnoc Cill Eòin) an àite tùsail Tinwaal (Tinbheil) agus bidh Tinwaal a’ toirt gu buill achdan le Aonta Rìoghal air Laa Tinwaal (Là Tinbheil) air 5 an t-Iuchar air a’ Chnoc fhèin fhathast.

Bha Laa Tinwaal air Là Fhèill Eòin gus an do dh’atharraich am mìosachan, oir tha 5 Iuch. ionann ri Là Fhèill Eòin sa mhìosachan Iulianach