An Tuil (fionn-sgeul)

O Uicipeid

Is docha gu bheil thu a' lorg An Tuil (Duanaire)

La Déluge by Gustave Doré.

Anns a' Bhioball, a-reir Leabhar Ghenesis, bha dìle-bhaite cho mòr gun do batha i a h-uile rud air fad, ach Noah, agus an Àirc. Ach chan eil an sgeul seo, direach sa Bhioball... bha sgeulachdan coltach aig na Greugaich, Aztecaich, agus treubhan eile.