An Àirc

O Uicipeid

Is An Àirc am bàta san deach Noah, agus a theaghlach, às an Tuil. A-rèir Leabhar Genesis anns a’ Bhìoball, 's e long mhòr a bha ann, agus chuir Noah beathach boireann is beathach fireann den gach gnè air. Creididh cuid gu bheil an Àirc fhathast air Beinn Ararat ann an Cabhcas, ach cuid eile gur e dìreach sgeul a tha ann.