Ugh

O Uicipeid

Saoil a bheil thu an tòir na leanas: ùth?

Seòrsaichean diofraichte den uighean

'S e nì cruinn a tha ann an ugh air a bheil plaosg tana. 'S ann ann an uighean a bhios eòin, èisg, frìdean, is snàigean ⁊c a’ breith an àil.