Tionndadh Gnìomhachais

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search


Taighean Gnìomhachais ann an Lannraig Ur bho àm a' Thionndaidh Ghnìomhais

'S e atharrachadh mòr eaconomach, teicneòlach, gnìomhachasail sòisealta a bh' anns an Tionndadh Gnìomhachais.

Ghabh a' chiad Thionndadh Gnìomhais àite ann am Breatainn aig deireadh na 18mh linn agus rè na 19mh linn. Mar is tric, measar 1709 (nuair a lorg Abraham Darby gu robh gual-rosta na connadh freagaireach ri leaghadh-iarruinn) mar toiseach den raithe seo, ach laigheadh a' bhun-steidh an Sasainn re linn na ban-righ Ealasaid.

Raithe ann an Eachdraidh Breatainneach, 's an do ghearr eaconomaidh na stàite car a' mhuiltean, bho eaconamachd stèidhichte air aiteachais, ri eaconomaidh steidhichte air giollachas. An co-bhonn le seo, chrion an sluagh a bha nan comhnaidh ann am bailtean-fhearann, ach mheudaich am bloigh den shluagh a bha na comhnaidh ann am bailtean-mòra.