Teamplaid:Cogadh

O Uicipeid
Cogadh
Ceann-latha
Àite
Buil

Template:Cogadh[deasaich an tùs]

Blàr aig Lützen
na phàirt de: Cogadh na trichead bliadhna

Dealbh: Blàr aig Lützen bho Carl Wahlbom, a' sealltainn bàs den Rìgh Gustav II. Adolf.
Ceann-latha 16mh an t-Samhainn 1632
Àite faisg air Lützen, a' Ghearmailt
Buil Bhuannaich na Suainich
Luchd-cogaidh
an t-Suain,
na roinnean prostanach Ghearmailteach
Iompaireachd Naomh Romanach na Gearmailt
Cinn-fheachda
Gustav II. Adolf (an t-Suain) †,
Bernhard von Sachsen-Weimar
Albrecht von Wallenstein,
Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim †,
Heinrich von Holk,
Matthias Gallas
Neart
12.800 saighdear cumanta,
6,200 de mharc-shluagh,
60 gunna mòr,
10.000 saighdear cumanta,
7.000 de mharc-shluagh,
24 gunnaichean mòra
na chaidh a leòn 's na chaidh a chall
3.400 marbh,
1.600 leòinte neo air an chall
3.000–3.500 marbh neo leòinte

Cuir an samhail seo ri aistean mu chogadh/bhlàr. 'S urrainn dhut fiosrachadh cudthromach a chur ann, ach tha an cuid as motha den na bocsaichean neo-riatanach; mura lìon thu e, cha bhi e a' nochdadh. Ma bhios triobhaid agad sin a thuigsinn, seall air Wiki Beurla Infobox Military Conflict

Dèan leth-bhreac den bhocsa seo:

{{Template:Cogadh
|COGADH=
|NA_PHÀIRT_DE=
|DEALBH=
|DEALBH_LEUD=
|TEACSA_DEILBH=
|CEANN_LATHA=
|CEANN_LATHA_GU=
|ÀITE=
|CASUS=
|ROINNEAN=
|BUIL=
|ATHARRACHAIDEAN=
|AONTA_SHÌTHE=
|FEAR_CÒMHRAIG1=
|FEAR_CÒMHRAIG2=
|FEAR_CÒMHRAIG3=
|CEANN_FEACHDA1=
|CEANN_FEACHDA2=
|CEANN_FEACHDA3=
|NEART1=
|NEART2=
|NEART3=
|CHALL_LEÒN1=
|CHALL_LEÒN2=
|CHALL_LEÒN3=
|NÒTAICHEAN=
|SÀMHAIL_EILE=
}}
 • COGADH (neo-riatanach): Ainm a' chogaidh
 • NA_PHÀIRT_DE (neo-riatanach): Ma bhios am blàr pàirt den chogadh mhòr. Is dòcha le ceangal gu [[ainm aiste eile]].
 • DEALBH (neo-riatanach): ainm na deilbhe (m.e: Battle of Lutzen.jpg)
 • DEALBH_LEUD (neo-riatanach): Ma bhios an dealbh ro mhòr, cuir px nas luagha na 300px ann.
 • TEACSA_DEILBH (neo-riatanach): Teacsa airson a dhol leis an dealbh.
 • CEANN_LATHA: Cuin a thòisich an cogadh?
 • CEANN_LATHA_GU (neo-riatanach): Cuin a bha e seachad?
 • ÀITE: Càite?
 • CASUS (neo-riatanach): Adhbhar cogaidh, (Casus belli)
 • ROINNEAN (neo-riatanach): Atharrachadh chrìochan
 • BUIL: Cò bhuannaich?
 • ATHARRACHAIDEAN (neo-riatanach): Atharrachaidean poileataigeach
 • AONTA_SHÌTHE (neo-riatanach): aonta-shìthe
 • FEAR_CÒMHRAIG1/2/3: Na fìr-comhraig
 • CEANN_FEACHDA1/2/3 (neo-riatanach): Na cinn-fheachda
 • NEART1/2/3 (neo-riatanach): cia mheud saighdearan/gunna..?
 • CHALL_LEÒN1/2/3 (neo-riatanach): Cia mheud saighdearan/duine chaidh an leòn/an call/ a chaidh gu bàs.
 • NÒTAICHEAN (neo-riatanach): Nòtaichean eile
 • SÀMHAIL_EILE (neo-riatanach): Airson samhail eile a chur ris.


'S e sin a h-uile "Parameter". Chì thu far am bi iad a' nochdadh ma lìoneas tu iad:


COGADH
na phàirt de: test1

TEACSA_DEILBH
Ceann-latha CEANN_LATHA – CEANN_LATHA_GU
Àite test2
Casus belli test3
Buil test5
Atharrachadh chrìochan test4
Atharrachaidean test6
Aonta-shìthe test7
Luchd-cogaidh
FEAR_CÒMHRAIG1 FEAR_CÒMHRAIG2 FEAR_CÒMHRAIG3
Cinn-fheachda
CEANN_FEACHDA1 CEANN_FEACHDA2 CEANN_FEACHDA3
Neart
NEART1 NEART2 NEART3
na chaidh a leòn 's na chaidh a chall
CHALL_LEÒN1 CHALL_LEÒN2 CHALL_LEÒN3
NÒTAICHEAN
Commons
Commons
Tha dealbhan ann an Wikimedia Commons cuideachd a tha ceangailte ris an aiste seo: