Salm 40

O Uicipeid

Tha an cogadh an aghaidh Absalom air a thighinn gu crìch, agus tha Absalom marbh. Tha Daibhidh air àite a ghabhail air cathair an rìgh agus b’ ann air a’ chathair a sgrìobh e an dà fhicheadamh (40) sailm. Às-dèidh dha bhith air a shaoradh bho chunnart iomadh turas, tha an rìgh a’ moladh freasdal Dhè, agus e a’ dìon mhic an duine. Tha e a’ gealltainn gun toir e a bheatha seachad do sheirbheis an Tighearna.

‘S e eisimpleir mhath a tha seo den cho-chruinneachadh a thug dhuinn an t-Salmadair a th’ againn an-diugh. A’ leughadh tron t-salm, chì sinn gu bheil nàdar a’ phìos ag atharrachadh gu h-aithghearr bho bhith a’ toirt taing airson ùrnaigh a fhuair freagairt gu rann a dhà dheug far a bheil iarratas saoraidh ann.

An deidh grèis a’ fuireach, chaidh an t-salmaidh a shàbhaladh bho thrioblaid chruaidh. Dh’fhaodadh gur e tinneas no suidheachadh far an robh coltas ann gun tigeadh bàs ann an aithghearrachd a bu choireach. Thog seo an t-salmaidh gus òran ùr a chruthachadh a’ moladh creideas ann an Dia.

“Greas, a Thighearna, a-chum mo chuideachadh.”

Tha an loidhne seo a’ ceangal an dà phìos bàrdachd a tha a’ dèanamh an àrd an t-salm seo, agus mar thoiseach air iarrtas airson cuideachadh.

Ag iarraidh air an Tighearna aire a thoirt dhà, tha an t-salmaidh airson ‘s gum bi nàire air a chuid nàimhdean ‘s gum faigh esan buaidh oirre. Tha e cuideachd ag iarraidh air luchd-leantainn Dhè gàirdeachas a dhèanamh agus a neart a mholadh. Tha an t-ùghdar làn misneachd agus e cinnteach gu bheil aire Dhè air, gun toir e cuideachadh dhà agus gun dìon E e.

Ceanglaichean a-mach[deasaich | deasaich an tùs]