Rosg-rann

O Uicipeid

Tha “Rosg-rann” neo “rosgrann” (Beurla ‘’sentence’’, “seantans”) na chòmhlan de dh’fhacail a bhuineas do chèile, a’ toiseachadh le litir mhòir agus a’ crìochnachadh le stad-phuing, comharradh ceiste, no clisg-phuing

Chan urrainn do ainmear neo roimhear rosg-rann a dhèanamh na aonar, ged is urrainn do gnìomhair agus clisgear ga dhèanamh.

Tha rosg-rann a’ ciallachadh “paragraph” uaireannan cuideachd.