Pixies

O Uicipeid

'S e na Pixies còmhlan roc alternative Ameireaganach a chaidh a stèidheachadh ann am Boston ann an 1986. Sgoilt iad ann an 1993 ach dh'ath-aonaich iad ann an 2004.

Ged nach d' fhuair iad ach beagan soirbheas coimeirsealta, thatar gam measail mar aon de na còmhlain as buadhmhoire de na 90an.