North British Railway

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

An Dara chompanaidh rathad-iarainn Albannach sios gu 1923. Chruthachadh an companaidh seo tro aonadh de companaidhean rathad-iaruinn nas ionadail. B'e am priomh earran den "North British" an Edinburgh and Glasgow Railway, 47 mile 's an fhad eadar Glaschu Sraid na Ban-Righinn agus Haymarket Dun-Eidinn a chaidh air fhosgail an 1842. Is iad na priomh obraichean air an slighe seo an "37 arch viaduct" faisg air Winchburgh agus Tunail Ard Eaglais Bhreac.