Maois (Creideamh)

O Uicipeid
Maois le Rembrandt

'S e am priomh-fhaidh den Seann Tiomnadh a tha ann am Maois (מֹשֶׁה, Eabhra Mōšeh, Arabais موسى Mūsa, Beurla Moses.

A-rèir beul-aithris sgrìobh e còig leabhraichean sa Bhìoball, agus threòraich e na h-Israelich às an Eiphit.

Tha mòran sgeulachdan mìorbhaileach ann mu dheidhinn Mhaois, m.e. theirear gun do sgap e am Muir Ruadh, agus gun do choisich Clann Israel air an talamh tioram!