Earra-ghaidheal Meadhanach

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

Tha Earra-Ghàidheal Meadhanach na cheàrn Earra-Ghàidheal a deas, eadar Cinn Tìre mu dheas agus Latharna mu thuath. Tha Loch Fìne do'n ear agus Caolas Diùra do'n iar. Tha iomadh làrach cudromach ann an eachdraidh agus cultur nan Gaidheal ann an Earra-Ghàidheal Meadhanach, mar Gleann Chill Mhàrtainn agus Dùn Athad.

Is e Cnapadal am pàirt deas.

Tha Ceann Loch Gilb agus Inbhir Aora am measg nam baile.