Deasbaireachd:Triantanadh

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

Tha "triantanachd" a' ciallachadh trigonometry a-reir an Stor-Data -> [1] . --Creachadair 19:01, 16 November 2006 (UTC)

Cha cleachdainn "Triantanachd" airson "Trignometry" 's a Ghaidhlig, ged s a tha fios agam gur e sin am facal ann an Gaelige.

Air smaointinn mu deidhinn 's e tha ann an "Triangulation" ach sgoil-triantain air a chuir na gniomh. Tha sin ceart cho fior mu deidhinn "trilateration" (modh eile a chumail smachd air tomhais-fhearainn, le lion de triantanaibh ach steidhichte air tomhaiseadh fad nan slios (an aite tomhais nan uilne).

B'fhearr leam atharrachadh tiotal an duilleag seo ri TRIANTANADH. An gabh sin deanamh?

Feumaidh mi a radh cuideachd nach eil an dealbh sin freagarach idir ris a' chuspair seo. Tha triantanadh mu deidhinn steidhicheadh ionadan maireannachd agus cunbhalach. mar eisimplir na colbhan aig an OS.

Roinn-Eolais[deasaich an tùs]

Moran taing 'son atharrachadh an tiotal!

An urrainn dhuinn a nis a bhi ga chuir an roinn eolais ur, an aite "Matamataig": Tomhais-Fhearainn ( a tha na saidheans-gniomhaiche ).