Deasbaireachd:The Lady of Shalott

Page contents not supported in other languages.
O Uicipeid

Tha mi duilich, co tha a' deanamh seo, a bheil Gaidhlig agad? A bheil sgot agad mu dheidhinn grammar na Gaidhlig? Tha mi air seo a radh iomadach tursan, chan eil an 'alt' a' nochdadh ach ron ainmear mu dheireadh, seall Tighearna nam Fainne airson barrachd air a' chuspair.