Jump to content

Deasbaireachd:Teodaileach

Page contents not supported in other languages.
O Uicipeid

"P.S. Bhithinn nur coman nach deasaich sibh an duilleag seo an drasda. Bithidh mi ag ullachadh foir-dhealbh de Teodail le Cearcal Fosgailte air an son (An gne inneal a chleachdas mi mo fhein)Innleadair 14.11.06"

Chaidh "Teodail" a sguabadh as arithis.

Chi mi gu bheil an criochnachadh Gaidhlig "----each" co-ionnan ri "-----------yte" neo "-----ite" anns a' Bheurla neo an Laidinn, ach chan eil sinn air tarruinn am facal "telefon" a-steachd ri saoghal na Gaidhlig ach a mhain "fon" .

Carson mar sin nach bhiodh "Teodail" freagarach dhuinn 's a'Ghaidhealtachd? Mar is tric, an Beurla Albannach canaidh na luchd-innlichidh a' chleachdas na h-innlean seo " Theo' " riu.

Nach bu choir dhuinn a bhi deanamh obair as Gaidhlig an aite direach eadar theangachadh?

Classification[deasaich an tùs]

Nach bu choir don aiste seo a bhi an Innlean-Thomhais agus innlean thomhais a bhi pairt de "Sgoil-Thomhais", neo de innleadaireachd?