Deasbaireachd:Reul-eòlas

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

Ciamar a chanas mi "star cluster" agus "galaxy" anns a' Ghàidhlig? Chleachd mi "reul-bhagaid" agus "reul-chrios" a-nis. --Jwirthig 19:33, 17 Aug 2004 (UTC)

Tha "sreath reultan" galaxy nam bith, theagamh.
Tha "cuideachd uaislean" galaxy againn, "The Milky Way".
Tha "bagaid reultan" "star cluster", theagamh.
Tha "reulbhad" "constellation". -- Derek Ross | Talk 02:04, 26 Nov 2004 (UTC)

Mholainn na leabhraichean a leanas ri luchd deasachaidh an alt seo: 1/ Reul-Eolas , McConnel, 1857. 2/Na aistean aig Alasdair MacGriogair a chaidh air fhoillseachadh 's an Ghaidheal an 1871-72. 3/Reul-Eolas, Padraig Moore agus I A MacLeoid , Circa 1996.

Tha e soilleir bho Mac Griogair gu robh reul=planet agus rionnag=star. P.E.ÓDonnghaile 8.11.2006

Chan eil sin soilleir idir. A-reir caraid agam, tha aon a' ciallachadh star mor dearrsach, agus fear eile star beag fann. --Creachadair 16:16, 10 November 2006 (UTC)

Faclan eile - Fadag - natural satellite, neo a moon Sadail - artificial satellite Neul - nebula.