Jump to content

Deasbaireachd:Barail-fhuasgladh

Page contents not supported in other languages.
O Uicipeid

Ainm Gàidhlig[deasaich an tùs]

liosta de tùsan airson fios/deasbad

Ainm Gàidhlig Tùs
referendum fir Faclair na Pàrlamaid [1]
Faclair airson Riaghaltas Ionadail[2]
reifreann Am Faclair Beag
LearnGaelic.net
Faclair airson Riaghaltas Ionadail[3]
sluagh-bhreith Am Faclair Beag
barail-fhuasgladh Colin Mark [4]
  1. T.E.L.I. (2001) Faclair na Pàrlamaid (Dùn Èideann: Pàrlamaid na h-Alba)
  2. The European Language Initiative (???) Faclair airson Riaghaltas Ionadail
  3. The European Language Initiative (???) Faclair airson Riaghaltas Ionadail
  4. Mark, Colin (2004) The Gaelic-English Dictionary (Routledge)