Jump to content

Deasbaireachd:An Cuiltheann

Page contents not supported in other languages.
O Uicipeid

Beagan rabhadh: Chanaidh na Sgitheanaich Cuilthionn ri na beantainn air Rum cuideachd. A reir caraid agam bho Carbost, bha riamh dluth-cheangail eadar muintir an Eilean Sgiathanach agus muintir na h-Eileanan Beaga. PEOD.

Eich-uisge, carson a ghluais thu "an Cuilthionn", an duilleag a chuir mi air doigh bho thus agus na dealbhan a chuir mi rithe, chun na duilleige seo far a bheil an Cuilthionn air a litreachadh gu cearr? Bha "an Cuilthionn" math gu leor airson Somhairle MacGill-Eathain agus tha sin math gu leor dhomhsa (agus dhut-sa!). Taigh na croiche air Colin Mark, nach do thogadh sa chanan. Cha chreid mi nach toir mi na dealbhan (a thog mi-fhin air fad) air falbh. A' chachaileith 23:50, 24 am Màrt 2008 (UTC)