Cnoc na Fèille

O Uicipeid

Òran glè thaitneach le Runrig, còmhlan-ciùil Ceilteach às an Eilean Sgitheanach. 'S ann mu dheidhinn tachartas neònach ann an Uibhist a Tuath, nuair a chunnaic cuid de dhaoine, gu h-àraidh cuid leis an dara shealladh no an dà-shealladh mar a chanar ann an Uibhist, solais a' siubhail faisg air Cnoc na Fèille. 'S e deagh oidhirp a th' anns an òran seo airson òran luaidh a dhèanamh ann an dòigh ùr, nuadh.

Faclan[deasaich | deasaich an tùs]

Gun dragh gun d' chuir e an t-eagal oirnn

Solas Cnoc na Fèille

Hogainn o ro ho ro illean ho ro eile.

Bha feadhainn ann a chunnaic e

'S càch ag innse nam breugan

Hogainn o ro ho ro illean ho ro eile.

Ach muinntir an dà-shealladh

Chitheadh iadsan co-dhiù e

Hogainn o ro ho ro illean ho ro eile.

Tha lach is gèadh is curracag

Nan caraidean air a' mhachaire

Hogainn o ro ho ro illean ho ro eile.

Tha feannag air a crochadh suas

Ceangailte le ròpa

Hogainn o ro ho ro illean ho ro eile.

Tha coineanach sa ghainmheach

Na sheasamh, abair urchaire

Hogainn o ro ho ro illean ho ro eile.

- Seist Hogainn o, hogainn o, ho ro ho ro illean

Hogainn o, ho ro illean, hogainn o horainn o.