Jump to content

Cliabh

O Uicipeid

Is e a tha ann an cliabh seorsa bucais fighte as calbhan eu-sgolta. B'e calbhan calltainn an stugh abhaisteachd de cliabhan. B'e priomh feum nan cliabh, ann an Gaidhealtachd na h-Albainn, a ghiulain eallachan air muin daoine neo eich.

Is cliabhaireachd, an gniomh a tha ann an figheadh nan cliabh. Chanar cliabhair neo cliabhadair ri fear (neo tè) a tha ri cliabhaireachd.

Is teicneòlas traideasanta do Gaidhealtachd na h-Albainn is na h-Eirinn a tha ann an cliabhaireachd. Chaidh cliabhan a mach a' cleachdadh, nuair a thanaig deireadh air linn nan deich anns an dara leth den 20mh linn. Lorgar ti an siud 's an seo fhadhast, mar as tric a' grodadh an bathaich croiteir.

Is bun an aiste seo.

Faic cuideachd:www.smo.ac.uk/cliabh