Cleachdaiche:Steaphan30

  O Uicipeid

  Halò, fàilte dhan duilleag agam. Cuir fios thugam ma bhios beachd sam bith agaibh air rud sam bith a bheireadh piseach air Bhicipèidia na Gàidhlig!


  Faclair Bith-eòlais, Beurla-Gàidhlig


  Bith-Eòlas

  Faclan às an leabhair Bith-Eòlas; *A' Chealla, Gintinneachd is Mean-fhas le Raghnall MacLeòid.

  • Eadar-theangaichte le Ruaraidh MacThòmais; *Foillsichte le Gairm, Glaschu, 1976.

  FACLAIR

  A

  • adenin - adenine
  • adhartach - advanced
  • aidhiodain - iodine
  • ailbineachd - albinism
  • àile - atmosphere
  • aileal - allele
  • ailealomorg - allelomorph
  • ailigeutair - alligator
  • aillse - cancer
  • aimrid - sterile
  • ainmh-eòlaiche - zoologist
  • air thuaiream - random
  • aistridhe-SRN (a-SRN) - transfer-RNA (t-RNA)
  • algach - algal
  • amoebeach - amoeboid
  • anatomach - anatomical
  • an cruth - morphologically
  • An Ear-Mheadhon - The Middle-East
  • ann am pàirt - shared
  • antair - anther
  • antibiotaic - antibiotic
  • anticòdon - anticodon
  • anticorp - antibody
  • antigine - antigen
  • aoncheallach - unicellular
  • àraich, àrach - secrete, secreting
  • àraidhichte - specialized
  • àrsair - archaeologist
  • atharrachadh - variation
  • ath-chur - transplant
  • ath-fhilleadh - invagination
  • autosom - autosome

  B

  • bacteridheach - bacterial
  • balbh-bhuidhre - deaf mutism
  • balg - abdomen
  • ball-bodhaig - organ
  • bann peptideach - peptide bond
  • beachd - theory
  • beachd-smuain - idea
  • beag-dhuilleag - microphyll
  • beinn-theine - volcano
  • beirmeir - enzyme
  • bìocar - beaker
  • bith-cheimiceach - biochemical
  • bith-cheimicear - biochemist
  • bith-eòlas - biology
  • bith-eòlasach - biological
  • bloigheag - particle
  • bodhaigeil - somatic
  • bolcànach - volcanic
  • bolcàno - volcano
  • breabadair - daddy-longlegs
  • brid(eadh) - breed(ing)
  • bròg na cuthaige - butterwort
  • Bryozoanach - Bryozoan
  • buadhach - successful (biologically)
  • buidheann co-cheangailte - linkage group
  • bun - base
  • bun-stèidh - origin

  C

  • camadh - complexity, complication
  • cangaru - kangaroo
  • capsal - capsule
  • carbon dà-ocsaid - carbon dioxide
  • carpal - carpel
  • carran - shrimp
  • casta - complex
  • catailiseadh - catalysing
  • Caucasach - Caucasian
  • cealla (ceallan) - cell
  • cealla-roinn - cell division
  • cealla-sìl - sperm cell
  • ceallan-dealachaidh - secretory cells
  • ceallan-giùlain - conducting cells
  • ceallan teumaidh - stinging cells
  • ceaphalach - cephalic, of the head
  • cearban - shark
  • ceimic - chemistry
  • ceimiceach - chemical
  • ceus - case
  • ciadad - percentage
  • ciadadach - percentage (adj.)
  • ciadameatair - centimetre
  • cile - cilium
  • ciliche, cilichte - ciliate, ciliated
  • cilemeatair - kilometre
  • cinneas - growth
  • cinnidheachd - racism
  • citoplasm - cytoplasm
  • ciùbach - cubic
  • clais-mhòr - gorge
  • cliabh - thorax
  • clìomaid - climate
  • cloimh-liath - mould
  • clorofail - chlorophyll
  • cloroplast (-aichean) - chloroplast
  • cnapach - granular
  • cneas-fhilm - cuticle
  • cnuimh - fluke
  • cnuimh-ribeineach - tape-worm
  • co-cheangal - linkage, correlation
  • co-chur - synthesis
  • co-chur ceimiceach - chemosynthesis
  • co-chur sgreubhaidh - dehydration synthesis
  • co-dhlùthaich - condense
  • Coelenterat - Coelenterate
  • co-ghnèitheach - homologous
  • co-ionnan - identical
  • co-phàirteach - compound
  • co-thàth(-aidhean) - compound
  • co-thiùrr - co-acervate
  • co thiùrradh - coacervation
  • co-thoinnte - complex
  • còd - code
  • còdon - codon
  • còdon gun-chiall - nonsense codon
  • coimhearsnachd - environment
  • coimhlionadh - complementing
  • coimhliontach - complementary
  • comas-saoraidh - catalytic function
  • comharradh - character, characteristic
  • comharradh coltais - phenotypic trait
  • còmhlan - group, phylum
  • còn - cone
  • corail - coral
  • Còrdaichte - Chordate
  • còrr - odd
  • còrr-mhial - mosquito
  • cothrom - even
  • craobh-durcain - conifer
  • craos-ghalar - thrush (the disease)
  • creathall - lamprey
  • creatlach - skeleton
  • creimeach - rodent
  • crogall - crocodile
  • cromataid(-ean) - chromatid
  • cromataid-càirdeach - sister chromatid
  • cromosom(-an) - chromosome
  • cromosomach - chromosomal (adj.)
  • crosadh - crossing
  • crosgag - starfish
  • cruine - sphere
  • cruth-atharraich - catalyse
  • cruth-rannsachadh - morphological investigation
  • cuairteachadh - circulation
  • cuileag-ghlas - greenfly
  • cur-thuige - activation
  • cuthach mongolach - mongoloid idiocy
  • cytosin - cytosine

  D

  • dà-dhadum - diatom
  • dà-dhadumach - diatomaceous
  • dairbeagach - tadpole-like
  • dallag-an-fhraoich - shrew
  • dà-mheudach - two-dimensional
  • daolag - worm
  • daolag-chruinn - roundworm
  • daolag-dearcain - acorn-worm
  • daolag-rèidh - flat-worm
  • daolag-sgarte - segmented-worm
  • dàrnach - secondary
  • dath-dhall - colour-blind
  • dath-dhoille - colour-blindness
  • dath-fhradharc - colour vision
  • dealachadh - secretion
  • dèanamh gineach - gene constitution
  • dearc-luachrach - newt
  • deathach, deatach - water vapour
  • deatachadh - evaporation
  • deuchainn-ealdhain - scientific experiment
  • dìneosor - dinosaur
  • diofaraichte - differentiated
  • dìosganach - parasite
  • diùid - reduced
  • dol na dheathach - evaporation
  • do-lùbtha - rigid
  • draghte-mach - elongated
  • dualchas - inheritance
  • dùblaite - diploid

  E

  • each-mara - walrus
  • eaconomaidh - economy
  • eactodairm - ectoderm
  • eactodairmeach - ectodermal
  • eadar-atharraich - differentiate
  • eadar-chuing - heterozygote
  • eadar-chuingeach - heterozygous
  • eadar-fhighe - tissue
  • eadar-fhillte - complex
  • eadar-ghiùlain - translation
  • eadar-ìreach - interphase
  • eadar-mheasgte - diverse
  • eadar-oibre - interaction
  • eadar-oibreachadh - interacting
  • eadar-thoinnte - complex
  • eandodairm - endoderm
  • Echinodairm - Echinoderm
  • endoplasmach - endoplasmic
  • Eòrp-Innseanach - Indo-European

  F

  • factar - factor
  • falmhag - vacuole
  • faoighiche - parasite
  • far-stuth - by-product
  • fàs-bheairt(-ean) - organ, organism
  • fàs-bheairteach - organic
  • fàs-bheairteag - organelle
  • fàs suas ri - adapt
  • fearsaid - spindle (in mitosis)
  • fèineadh - selfing
  • fiabhras rheumatas - rheumatic fever
  • fileamaid - filament
  • fileamaideach - filamentous
  • fiodh-snodhaich - sapwood
  • fionnag-craoibhe - tree shrew
  • fionnan-feòir - grasshopper
  • fìor-bhrideadh - true-breeding
  • fìor-chnòthach - eukaryotic
  • fìor-uidheamaichte - highly-specialized
  • fisiceach - physical
  • flaigeallach - flagellated
  • flaigeallaiche - flagellate
  • flaigeallaiche-coileir - collar flagellate
  • flùr-bhileag - petal
  • fluth - tumour
  • fluthach - tumourous
  • fo-phàirt - sub-unit
  • fosail - fossil
  • fo-thalamh - substrate
  • foto-cho-chur - photosynthesis
  • foto-cho-churte - photosynthetic
  • freumhagach - fibrous
  • fri-fhilleadh - replication
  • frith-sheòrsa - off-shoot
  • fungach - fungal

  G

  • galaireach - infective
  • galar-dhùsgach - pathogenic
  • gallchnò - walnut
  • gamait - gamete, sexcell
  • gastralach - gastrula-like
  • gath-iteach - ray-finned
  • gine - gene
  • gineach - gene (adj.)
  • gineteip - genotype
  • ginideachadh - germinating, germination
  • ginteil - genetic
  • gintinn saor-thoileach - spontaneous generation
  • gintinneachd - genetics
  • giùlan - conducting
  • glasag - sea-lettuce
  • gluasad - trend
  • gnàthach - normal
  • gnètheach - sexual
  • gnìomhach - functional
  • goirilla - gorilla
  • gràineag - granule
  • greimiche - tentacle
  • greim-làidir - holdfast
  • gualan - carbon
  • gualuisg - carbohydrate
  • guanin - guanine

  H

  • haidrodean - hydrogen
  • hèimofilia - haemophilia
  • hièana - hyaena
  • hormon - hormone

  I

  • iasg-phèist - ichthyosaur
  • iasg-sgamhain - lung-fish
  • imrich-a-steach - immigration
  • iomacheallach - multicellular
  • iomadh-fhillte - complex
  • iomadh-fillteachd - complex (subst.)
  • ioma-niùclaideach - multinucleate
  • iom-oibreachadh - reaction (chemical)
  • ionnan-chuingeach - homozygous
  • itheadair sìolaidh - filter-feeder

  L

  • laghairt - lizard
  • làrach-fosail - fossil impression
  • làrbha - larva
  • làrbhach - larval
  • leacach - flat, flattened
  • lèamur - lemur
  • leasachadh-fala - blood transfusion
  • leathnachadh - development
  • liathchorcra - lilac
  • lionn - liquid
  • lionn leaghte - solution
  • liososom - lysosome
  • lòcus - locus
  • luchruban - pygmy
  • luibh-brididh - gametophyte
  • luibhean-luaisgein - phytoplankton
  • luibh sìolachadh - sporophyte
  • lusanach - herbaceous
  • lus an àinean - liverwort
  • lùths - energy

  M

  • mac-chealla - daughter cell
  • macro-mhoileciuil - macromolecule
  • mailèiria - malaria
  • mamal - mammal
  • maothan - lobe
  • maothanach - lobed
  • mathan koala - koala bear
  • meadhonag - centriole
  • meadhonail - mean
  • meall - aggregate
  • meall moileciuileach - molecular aggregate
  • meamran - membrane
  • meamranach - membranous
  • meanbh-fhrìde - insect
  • mean-fhàs - evolution
  • mean-fhàsach - evolutionary
  • meang - abnormality
  • meangach - abnormal
  • mearachadh - aberration
  • measodairm - mesoderm
  • meatabolach - metabolic
  • meatair - metre
  • mèinnireil - mineral
  • meiòsis - meiosis
  • meristeamataic - meristematic
  • meudachadh - magnification
  • micro-fhàs-bheairt - micro-organism
  • mì-dhùthchasach - degenerate
  • mì-ghnàthach - abnormal
  • mìleliotair - millilitre
  • mìlemeatair - millimetre
  • miocroscopach - microscopic
  • mion-sgrùdadh - analysis
  • miotocondrach - mitochondrial
  • miotocondrion - mitochondrion
  • miotòsach - mitotic
  • miotòsis - mitosis
  • moileciuil - molecule
  • moileciuileach - molecular
  • mongolachd - mongolism
  • mongolachd atharraichte - translocation mongolism
  • mongus - mongoose
  • mòr-chuanach - oceanic
  • mòr-dhuilleag - macrophyll
  • muir-thìreach - amphibian
  • mùthadh - mutation
  • mùthaidh - mutant

  N

  • naitrodean - nitrogen
  • nearbh - nerve
  • neo-adhartach - primitive
  • neo-adhartachd - primitiveness
  • neo-cheallach - non-cellular
  • neo-fhàs-bheairteach - inorganic
  • neo-rheasach - rhesus-negative
  • niùclas - nucleus
  • niùclasag - nucleolus
  • niùclataid - nucleotide

  O

  • obair-lann - laboratory
  • obair-lann ealdhain - scientific laboratory
  • ocsaidean - oxygen
  • opossum - opossum
  • os-nàdarrach - supernatural

  P

  • paidhir - pair
  • pàirteachadh - division
  • pàirtich - divide
  • pèist - reptile
  • penisilion - penicillin
  • peptid - peptide
  • peptideach - peptide (adj.)
  • phenoteip - phenotype
  • phosphat - phosphate
  • phosphor - phosphorus
  • pìobag - tubule
  • pìoban - tube
  • pirimidin - pyrimidine
  • placodairm - placoderm
  • plàigh - pest
  • planarach - planarian
  • plancton - plankton
  • plaseanta - placenta
  • platypus gob-tunnaige - duck-billed platypus
  • Plesiosor - Plesiosaur
  • poc - sac
  • pocag - vesicule
  • poilean - pollen
  • poileanaich - pollinate
  • poiliniùclataideach - polynucleotide
  • poilipheptid - polypeptide
  • poiliriobosom - polyribosome
  • prìomhaid - primate
  • prìomh theannachadh - centromere
  • probhadh - experiment
  • pròtain - protein
  • protoplasma - protoplasm
  • prugan - projection
  • puing - degree (temperature)
  • purin - purine

  R

  • raon - plane
  • Raon Chrogan - Urnfield
  • rèididheachd - radiation
  • reinfhiadh - reindeer
  • rèisio - ratio
  • reticulum endoplasmach - endoplasmic reticulum
  • rheasach - rhesus (adj.)
  • riaghailt - system
  • rian - system
  • rian-cnàmhaidh - digestive system
  • riobosom - ribosome
  • roc - ray
  • roimh-chnòthach - prokaryotic
  • roinn lùghdachaidh - reduction division
  • ro-rheasach - rhesus-positive
  • ruith - sequence

  S

  • samhail - model
  • saoghal - life cycle
  • saor-bhithesch - free-living
  • seacach - contractile
  • seangan-itheadair druimneach - spiny ant-eater
  • searbhag - acid
  • searbhag amino - amino acid
  • searbhag deocsairioboniùclasach (SDN) - deoxyribonucleic acid (DNA)
  • searbhag ghlutamach - glutamic acid
  • searbhag niùclasach - nucleic acid
  • searbhag rioboniùclasach (SRN) - ribonucleic acid (RNA)
  • seòrsa - species
  • seòrsa fala - blood group
  • sgairp - scorpion
  • sgàl - scale
  • sgaoileadh - distribution
  • sgarte - segmented
  • sgrìobach - abrasive
  • sgòdan - appendage
  • sguid - squid
  • simpansidhe - chimpanzee
  • singlite - haploid
  • sìobhaltachd - civilization
  • sìol - sperm
  • siopal - sepal
  • sioraf - giraffe
  • sliopair - slipper
  • smachd - dominance
  • smachdail - dominant
  • so-ghluasaid - motile
  • speisealachadh - specialization
  • spòr (-aichean) - spore
  • stamain - stamen
  • steallaire-mara - sea-squirt
  • stiogma - stigma
  • structair - structure
  • stuth (-bodhaig, -nearbhaichean) - tissue(s)
  • stuth-giùlain - conducting tissues
  • stuthaigeadh - starch
  • stuth-dhath - pigment
  • suilfid haidrodean - hydrogen sulphide
  • suim - system
  • suth - embryo

  T

  • tachartas ceimiceach - chemical reaction
  • tair-dhealbh - cross-section
  • tair-sgrìobhadh - transcription
  • tair-thorrachadh - cross-fertilization
  • tana - dilute
  • teachdair-SRN (t-SRN) - messenger-RNA (m-RNA)
  • teamplaid - template
  • teannachadh - constriction
  • teicheach - recessive
  • teoiric - theory
  • thymin - thymine
  • tionnsgain - industry
  • tomhas-lìonaidh - volume
  • torrach - fertilized
  • torrachadh - fertilization
  • trasdach - transitional
  • tre-dhearcach - transparent
  • tre-rèididheachadh - irradiation
  • trì-bhunach - triplet
  • trom - a conception
  • tropaicean - tropics

  U

  • uachdar-fhiaclan - toothpaste
  • ughag - ovule
  • ugh-chealla - egg cell
  • ugh-lann - ovary
  • ùidheachail - interesting
  • uidheam - mechanism
  • uidheam-dìon - defence mechanism
  • uidheam-diùltaidh - rejection mechanism
  • uile-chuairteach - cylindrical
  • uilte - jointed
  • uisge-ruith - liquid water
  • ulsair-peapaic - peptic ulcer
  • ultra-violait - ultra-violet
  • vìoras(-an) - virus

  X

  X-ghath - X-ray