Cleachdaiche:Steaphan30

O Uicipeid

Halò, fàilte dhan duilleag agam. Cuir fios thugam ma bhios beachd sam bith agaibh air rud sam bith a bheireadh piseach air Bhicipèidia na Gàidhlig!


Faclair Bith-eòlais, Beurla-Gàidhlig


Bith-Eòlas

Faclan às an leabhair Bith-Eòlas; *A' Chealla, Gintinneachd is Mean-fhas le Raghnall MacLeòid.

 • Eadar-theangaichte le Ruaraidh MacThòmais; *Foillsichte le Gairm, Glaschu, 1976.

FACLAIR

A

 • adenin - adenine
 • adhartach - advanced
 • aidhiodain - iodine
 • ailbineachd - albinism
 • àile - atmosphere
 • aileal - allele
 • ailealomorg - allelomorph
 • ailigeutair - alligator
 • aillse - cancer
 • aimrid - sterile
 • ainmh-eòlaiche - zoologist
 • air thuaiream - random
 • aistridhe-SRN (a-SRN) - transfer-RNA (t-RNA)
 • algach - algal
 • amoebeach - amoeboid
 • anatomach - anatomical
 • an cruth - morphologically
 • An Ear-Mheadhon - The Middle-East
 • ann am pàirt - shared
 • antair - anther
 • antibiotaic - antibiotic
 • anticòdon - anticodon
 • anticorp - antibody
 • antigine - antigen
 • aoncheallach - unicellular
 • àraich, àrach - secrete, secreting
 • àraidhichte - specialized
 • àrsair - archaeologist
 • atharrachadh - variation
 • ath-chur - transplant
 • ath-fhilleadh - invagination
 • autosom - autosome

B

 • bacteridheach - bacterial
 • balbh-bhuidhre - deaf mutism
 • balg - abdomen
 • ball-bodhaig - organ
 • bann peptideach - peptide bond
 • beachd - theory
 • beachd-smuain - idea
 • beag-dhuilleag - microphyll
 • beinn-theine - volcano
 • beirmeir - enzyme
 • bìocar - beaker
 • bith-cheimiceach - biochemical
 • bith-cheimicear - biochemist
 • bith-eòlas - biology
 • bith-eòlasach - biological
 • bloigheag - particle
 • bodhaigeil - somatic
 • bolcànach - volcanic
 • bolcàno - volcano
 • breabadair - daddy-longlegs
 • brid(eadh) - breed(ing)
 • bròg na cuthaige - butterwort
 • Bryozoanach - Bryozoan
 • buadhach - successful (biologically)
 • buidheann co-cheangailte - linkage group
 • bun - base
 • bun-stèidh - origin

C

 • camadh - complexity, complication
 • cangaru - kangaroo
 • capsal - capsule
 • carbon dà-ocsaid - carbon dioxide
 • carpal - carpel
 • carran - shrimp
 • casta - complex
 • catailiseadh - catalysing
 • Caucasach - Caucasian
 • cealla (ceallan) - cell
 • cealla-roinn - cell division
 • cealla-sìl - sperm cell
 • ceallan-dealachaidh - secretory cells
 • ceallan-giùlain - conducting cells
 • ceallan teumaidh - stinging cells
 • ceaphalach - cephalic, of the head
 • cearban - shark
 • ceimic - chemistry
 • ceimiceach - chemical
 • ceus - case
 • ciadad - percentage
 • ciadadach - percentage (adj.)
 • ciadameatair - centimetre
 • cile - cilium
 • ciliche, cilichte - ciliate, ciliated
 • cilemeatair - kilometre
 • cinneas - growth
 • cinnidheachd - racism
 • citoplasm - cytoplasm
 • ciùbach - cubic
 • clais-mhòr - gorge
 • cliabh - thorax
 • clìomaid - climate
 • cloimh-liath - mould
 • clorofail - chlorophyll
 • cloroplast (-aichean) - chloroplast
 • cnapach - granular
 • cneas-fhilm - cuticle
 • cnuimh - fluke
 • cnuimh-ribeineach - tape-worm
 • co-cheangal - linkage, correlation
 • co-chur - synthesis
 • co-chur ceimiceach - chemosynthesis
 • co-chur sgreubhaidh - dehydration synthesis
 • co-dhlùthaich - condense
 • Coelenterat - Coelenterate
 • co-ghnèitheach - homologous
 • co-ionnan - identical
 • co-phàirteach - compound
 • co-thàth(-aidhean) - compound
 • co-thiùrr - co-acervate
 • co thiùrradh - coacervation
 • co-thoinnte - complex
 • còd - code
 • còdon - codon
 • còdon gun-chiall - nonsense codon
 • coimhearsnachd - environment
 • coimhlionadh - complementing
 • coimhliontach - complementary
 • comas-saoraidh - catalytic function
 • comharradh - character, characteristic
 • comharradh coltais - phenotypic trait
 • còmhlan - group, phylum
 • còn - cone
 • corail - coral
 • Còrdaichte - Chordate
 • còrr - odd
 • còrr-mhial - mosquito
 • cothrom - even
 • craobh-durcain - conifer
 • craos-ghalar - thrush (the disease)
 • creathall - lamprey
 • creatlach - skeleton
 • creimeach - rodent
 • crogall - crocodile
 • cromataid(-ean) - chromatid
 • cromataid-càirdeach - sister chromatid
 • cromosom(-an) - chromosome
 • cromosomach - chromosomal (adj.)
 • crosadh - crossing
 • crosgag - starfish
 • cruine - sphere
 • cruth-atharraich - catalyse
 • cruth-rannsachadh - morphological investigation
 • cuairteachadh - circulation
 • cuileag-ghlas - greenfly
 • cur-thuige - activation
 • cuthach mongolach - mongoloid idiocy
 • cytosin - cytosine

D

 • dà-dhadum - diatom
 • dà-dhadumach - diatomaceous
 • dairbeagach - tadpole-like
 • dallag-an-fhraoich - shrew
 • dà-mheudach - two-dimensional
 • daolag - worm
 • daolag-chruinn - roundworm
 • daolag-dearcain - acorn-worm
 • daolag-rèidh - flat-worm
 • daolag-sgarte - segmented-worm
 • dàrnach - secondary
 • dath-dhall - colour-blind
 • dath-dhoille - colour-blindness
 • dath-fhradharc - colour vision
 • dealachadh - secretion
 • dèanamh gineach - gene constitution
 • dearc-luachrach - newt
 • deathach, deatach - water vapour
 • deatachadh - evaporation
 • deuchainn-ealdhain - scientific experiment
 • dìneosor - dinosaur
 • diofaraichte - differentiated
 • dìosganach - parasite
 • diùid - reduced
 • dol na dheathach - evaporation
 • do-lùbtha - rigid
 • draghte-mach - elongated
 • dualchas - inheritance
 • dùblaite - diploid

E

 • each-mara - walrus
 • eaconomaidh - economy
 • eactodairm - ectoderm
 • eactodairmeach - ectodermal
 • eadar-atharraich - differentiate
 • eadar-chuing - heterozygote
 • eadar-chuingeach - heterozygous
 • eadar-fhighe - tissue
 • eadar-fhillte - complex
 • eadar-ghiùlain - translation
 • eadar-ìreach - interphase
 • eadar-mheasgte - diverse
 • eadar-oibre - interaction
 • eadar-oibreachadh - interacting
 • eadar-thoinnte - complex
 • eandodairm - endoderm
 • Echinodairm - Echinoderm
 • endoplasmach - endoplasmic
 • Eòrp-Innseanach - Indo-European

F

 • factar - factor
 • falmhag - vacuole
 • faoighiche - parasite
 • far-stuth - by-product
 • fàs-bheairt(-ean) - organ, organism
 • fàs-bheairteach - organic
 • fàs-bheairteag - organelle
 • fàs suas ri - adapt
 • fearsaid - spindle (in mitosis)
 • fèineadh - selfing
 • fiabhras rheumatas - rheumatic fever
 • fileamaid - filament
 • fileamaideach - filamentous
 • fiodh-snodhaich - sapwood
 • fionnag-craoibhe - tree shrew
 • fionnan-feòir - grasshopper
 • fìor-bhrideadh - true-breeding
 • fìor-chnòthach - eukaryotic
 • fìor-uidheamaichte - highly-specialized
 • fisiceach - physical
 • flaigeallach - flagellated
 • flaigeallaiche - flagellate
 • flaigeallaiche-coileir - collar flagellate
 • flùr-bhileag - petal
 • fluth - tumour
 • fluthach - tumourous
 • fo-phàirt - sub-unit
 • fosail - fossil
 • fo-thalamh - substrate
 • foto-cho-chur - photosynthesis
 • foto-cho-churte - photosynthetic
 • freumhagach - fibrous
 • fri-fhilleadh - replication
 • frith-sheòrsa - off-shoot
 • fungach - fungal

G

 • galaireach - infective
 • galar-dhùsgach - pathogenic
 • gallchnò - walnut
 • gamait - gamete, sexcell
 • gastralach - gastrula-like
 • gath-iteach - ray-finned
 • gine - gene
 • gineach - gene (adj.)
 • gineteip - genotype
 • ginideachadh - germinating, germination
 • ginteil - genetic
 • gintinn saor-thoileach - spontaneous generation
 • gintinneachd - genetics
 • giùlan - conducting
 • glasag - sea-lettuce
 • gluasad - trend
 • gnàthach - normal
 • gnètheach - sexual
 • gnìomhach - functional
 • goirilla - gorilla
 • gràineag - granule
 • greimiche - tentacle
 • greim-làidir - holdfast
 • gualan - carbon
 • gualuisg - carbohydrate
 • guanin - guanine

H

 • haidrodean - hydrogen
 • hèimofilia - haemophilia
 • hièana - hyaena
 • hormon - hormone

I

 • iasg-phèist - ichthyosaur
 • iasg-sgamhain - lung-fish
 • imrich-a-steach - immigration
 • iomacheallach - multicellular
 • iomadh-fhillte - complex
 • iomadh-fillteachd - complex (subst.)
 • ioma-niùclaideach - multinucleate
 • iom-oibreachadh - reaction (chemical)
 • ionnan-chuingeach - homozygous
 • itheadair sìolaidh - filter-feeder

L

 • laghairt - lizard
 • làrach-fosail - fossil impression
 • làrbha - larva
 • làrbhach - larval
 • leacach - flat, flattened
 • lèamur - lemur
 • leasachadh-fala - blood transfusion
 • leathnachadh - development
 • liathchorcra - lilac
 • lionn - liquid
 • lionn leaghte - solution
 • liososom - lysosome
 • lòcus - locus
 • luchruban - pygmy
 • luibh-brididh - gametophyte
 • luibhean-luaisgein - phytoplankton
 • luibh sìolachadh - sporophyte
 • lusanach - herbaceous
 • lus an àinean - liverwort
 • lùths - energy

M

 • mac-chealla - daughter cell
 • macro-mhoileciuil - macromolecule
 • mailèiria - malaria
 • mamal - mammal
 • maothan - lobe
 • maothanach - lobed
 • mathan koala - koala bear
 • meadhonag - centriole
 • meadhonail - mean
 • meall - aggregate
 • meall moileciuileach - molecular aggregate
 • meamran - membrane
 • meamranach - membranous
 • meanbh-fhrìde - insect
 • mean-fhàs - evolution
 • mean-fhàsach - evolutionary
 • meang - abnormality
 • meangach - abnormal
 • mearachadh - aberration
 • measodairm - mesoderm
 • meatabolach - metabolic
 • meatair - metre
 • mèinnireil - mineral
 • meiòsis - meiosis
 • meristeamataic - meristematic
 • meudachadh - magnification
 • micro-fhàs-bheairt - micro-organism
 • mì-dhùthchasach - degenerate
 • mì-ghnàthach - abnormal
 • mìleliotair - millilitre
 • mìlemeatair - millimetre
 • miocroscopach - microscopic
 • mion-sgrùdadh - analysis
 • miotocondrach - mitochondrial
 • miotocondrion - mitochondrion
 • miotòsach - mitotic
 • miotòsis - mitosis
 • moileciuil - molecule
 • moileciuileach - molecular
 • mongolachd - mongolism
 • mongolachd atharraichte - translocation mongolism
 • mongus - mongoose
 • mòr-chuanach - oceanic
 • mòr-dhuilleag - macrophyll
 • muir-thìreach - amphibian
 • mùthadh - mutation
 • mùthaidh - mutant

N

 • naitrodean - nitrogen
 • nearbh - nerve
 • neo-adhartach - primitive
 • neo-adhartachd - primitiveness
 • neo-cheallach - non-cellular
 • neo-fhàs-bheairteach - inorganic
 • neo-rheasach - rhesus-negative
 • niùclas - nucleus
 • niùclasag - nucleolus
 • niùclataid - nucleotide

O

 • obair-lann - laboratory
 • obair-lann ealdhain - scientific laboratory
 • ocsaidean - oxygen
 • opossum - opossum
 • os-nàdarrach - supernatural

P

 • paidhir - pair
 • pàirteachadh - division
 • pàirtich - divide
 • pèist - reptile
 • penisilion - penicillin
 • peptid - peptide
 • peptideach - peptide (adj.)
 • phenoteip - phenotype
 • phosphat - phosphate
 • phosphor - phosphorus
 • pìobag - tubule
 • pìoban - tube
 • pirimidin - pyrimidine
 • placodairm - placoderm
 • plàigh - pest
 • planarach - planarian
 • plancton - plankton
 • plaseanta - placenta
 • platypus gob-tunnaige - duck-billed platypus
 • Plesiosor - Plesiosaur
 • poc - sac
 • pocag - vesicule
 • poilean - pollen
 • poileanaich - pollinate
 • poiliniùclataideach - polynucleotide
 • poilipheptid - polypeptide
 • poiliriobosom - polyribosome
 • prìomhaid - primate
 • prìomh theannachadh - centromere
 • probhadh - experiment
 • pròtain - protein
 • protoplasma - protoplasm
 • prugan - projection
 • puing - degree (temperature)
 • purin - purine

R

 • raon - plane
 • Raon Chrogan - Urnfield
 • rèididheachd - radiation
 • reinfhiadh - reindeer
 • rèisio - ratio
 • reticulum endoplasmach - endoplasmic reticulum
 • rheasach - rhesus (adj.)
 • riaghailt - system
 • rian - system
 • rian-cnàmhaidh - digestive system
 • riobosom - ribosome
 • roc - ray
 • roimh-chnòthach - prokaryotic
 • roinn lùghdachaidh - reduction division
 • ro-rheasach - rhesus-positive
 • ruith - sequence

S

 • samhail - model
 • saoghal - life cycle
 • saor-bhithesch - free-living
 • seacach - contractile
 • seangan-itheadair druimneach - spiny ant-eater
 • searbhag - acid
 • searbhag amino - amino acid
 • searbhag deocsairioboniùclasach (SDN) - deoxyribonucleic acid (DNA)
 • searbhag ghlutamach - glutamic acid
 • searbhag niùclasach - nucleic acid
 • searbhag rioboniùclasach (SRN) - ribonucleic acid (RNA)
 • seòrsa - species
 • seòrsa fala - blood group
 • sgairp - scorpion
 • sgàl - scale
 • sgaoileadh - distribution
 • sgarte - segmented
 • sgrìobach - abrasive
 • sgòdan - appendage
 • sguid - squid
 • simpansidhe - chimpanzee
 • singlite - haploid
 • sìobhaltachd - civilization
 • sìol - sperm
 • siopal - sepal
 • sioraf - giraffe
 • sliopair - slipper
 • smachd - dominance
 • smachdail - dominant
 • so-ghluasaid - motile
 • speisealachadh - specialization
 • spòr (-aichean) - spore
 • stamain - stamen
 • steallaire-mara - sea-squirt
 • stiogma - stigma
 • structair - structure
 • stuth (-bodhaig, -nearbhaichean) - tissue(s)
 • stuth-giùlain - conducting tissues
 • stuthaigeadh - starch
 • stuth-dhath - pigment
 • suilfid haidrodean - hydrogen sulphide
 • suim - system
 • suth - embryo

T

 • tachartas ceimiceach - chemical reaction
 • tair-dhealbh - cross-section
 • tair-sgrìobhadh - transcription
 • tair-thorrachadh - cross-fertilization
 • tana - dilute
 • teachdair-SRN (t-SRN) - messenger-RNA (m-RNA)
 • teamplaid - template
 • teannachadh - constriction
 • teicheach - recessive
 • teoiric - theory
 • thymin - thymine
 • tionnsgain - industry
 • tomhas-lìonaidh - volume
 • torrach - fertilized
 • torrachadh - fertilization
 • trasdach - transitional
 • tre-dhearcach - transparent
 • tre-rèididheachadh - irradiation
 • trì-bhunach - triplet
 • trom - a conception
 • tropaicean - tropics

U

 • uachdar-fhiaclan - toothpaste
 • ughag - ovule
 • ugh-chealla - egg cell
 • ugh-lann - ovary
 • ùidheachail - interesting
 • uidheam - mechanism
 • uidheam-dìon - defence mechanism
 • uidheam-diùltaidh - rejection mechanism
 • uile-chuairteach - cylindrical
 • uilte - jointed
 • uisge-ruith - liquid water
 • ulsair-peapaic - peptic ulcer
 • ultra-violait - ultra-violet
 • vìoras(-an) - virus

X

X-ghath - X-ray