Bodach na Nollaige

O Uicipeid

A-rèir beul-aithris tha Bodach na Nollaige a' toirt tìodhlaicean do chlann aig Nollaig.

Nuair a chaidh Bodach na Nollaig a stucach shuas an t-similear, thoisich e ag èigheachd.