Jump to content

An t-àm dol sìos

O Uicipeid

'S e an t-àm dol sìos a chanadh na Gàidheil ris an t-seann dòigh sabaid a bh' aca bho shean, far an tugadh iad ionnsaigh bras air an nàimhdean le bhith a' dol nan deann, ach ann an deagh òrdugh, le bruthach agus a' dol an sàs annta len cuid chlaidhnean.