An Teachdaire Gaelach

O Uicipeid
Gearr leum gu: seòladh, lorg

B'e iris miosail a bha anns An Teachdaire Gaelach a chaidh air foillseachadh bho 1829 gu 1831 (1834?). Deasaichte leis An t-Urramach Tormod MacLeoid "Caraid nan Gaidheal", agus cloḋh-bhualta le Uilleam MacPhuin an Glascho, is An Teachdaire Gaelach an iris raitheil bu sine air an deach foillseachadh 's a' Ghàidhlig air a tha leth-bhreacan maireannach chun latha an diugh.

B'e iris coitcheann a bha ann, a fhoillsich altan air cuspairibh bho bheul-aithris gu teicneolasaibh úr an latha. Tha na h-altan air teicneolas tor nas laige na altaibh an irisean Albannach comh-aimsireil air an deach foillseachadh 's a' Bheurla agus tha blas de soisgeuladh air iomadh de na h-altaibh seo, a sgrìobh MacLeoid a fhein. Is docha nach eil seo ach a' comharraich an cuideam trom a thug MacLeoid air fhein a fhritheil a chomh-ghaidheal le iris-raitheil, mu choinneamh na ficheadan a bha fhoillsichte aig an àm anns a' Bheurla.

Tha Rol I, Aireamh 1-12 (Cheitean 1829 - Giblean 1830), ri leughadh air an eadar-lin aig www.archive.org.

Ceanglaichean a-mach[deasaich | deasaich an tùs]