Jump to content

The Lady of Shalott

O Uicipeid
(Air ath-sheòladh o A' Bhean-uasal na t-Sealaid)
The Lady of Shalott le Iain Uilliam Waterhouse, 1888, a bheil crochadh 'san Ealanlann Tate 'san Lunnainn)
The Lady of Shalott le Uilliam Holman Hunt

Tha The Lady of Shalott 'na dàn fionnsgeulach leis a' bhàrd Sasannach Alfred, Triath Tennyson (18091892).

Tha 'n dàn (a sgrìobh Tennyson dhà seòrsachan: aon sa' bhliadhna 1833, le fichead rann, an eile sa' bhliadhna 1842 le naoi rann deug) bunaichte gu fuasgail air sgeulachd às an Le Morte d'Arthur le Tòmas Malory timcheall Eilean Astolat, maighdeann a thuit a-steach dham ghaol le Lancelot, ach bàsaichidh bho bròn nuair cha thill e a gaol. Thill Tennyson dhan sgeulachd 'san “Lancelot agus Eilean” ('na 1859 Sgeulan an Rìgh). Ge-tà tha 'n sgeulachd àrsaideach Eilèin glè eugsamhail bhon bheatha na Mnaoi-uasaile, nach eil ainmichte 'gus a nach eil, nochdadh i, gu lèir daonna.

Tha A' Bhean-uasal an dàin Thennyson a' fuireach ann an turaid air eilean ann an abhainn dlùth ri Camelot, air an eilean na t-Sealaid. Tha i fo mallachd: ma seallaidh i gu dìreach aig a' Chamelot, thig dàneigin neo-aithnichte rithe. Mar sin tha i a' coimhead an saoghal tro sgàthan, agus fighidh i mar a chì i ann an lìon seunmhor. Tha na boillsgidhean faileasach na beatha seach an turaid ga mealladh a shealladh, ged tha fios aice a bheireadh sin a' mhallachd ri a deireadh neo-aithnichte. Aon là, ge-tà, a' faicinn Lancelot 'na sgàthan, thuigidh i cho tìnn a bheil i a beatha, agus de faicinn an saoghal tro dubhar is fàileasan a-mhàin.

On burnish'd hooves his war-horse trode; (Air iongnan lìomhaichte cheumaich a steud-each;)
From underneath his helmet flow'd (À fo a bhiorraid sruth)
His coal-black curls as on he rode, (A chamagan dubha 'ghuail cho mharcaich e)
As he rode down to Camelot. (Cho mharcaich e sìos dham Chamelot)
From the bank and from the river (Às a' bhruach is às an abhainn)
He flashed into the crystal mirror, (Dhèalraich e 'steach dhan sgàthan a' chriostail)
"Tirra lirra," by the river ("Tire lire" ri taobh an abhainn)
Sang Sir Lancelot. (Sheinn Triath Lancelot.)

Gèillidh i mu dheireadh thall dham mhealladh agus seallaidh i a-mach gu dìreach nuair maraichidh Triath Lancelot seachad a caisteal a' seinn, agus seallaidh i a dh'ionnsaigh Chamelot:

The mirror crack'd from side to side; (Sgàin an sgàthan a taobh ri taobh)
"The curse is come upon me," cried ("Tha a' mhallachd a' tigh'nn orm," ghuil)
The Lady of Shalott. (A' Bhean-uasal na t-Sealaid)

A' fàgail a turaid, lorgaidh i bàt' a sgrìobh i a h-ainm air, agus seòlaidh sìos an abhainn dham Chamelot, a' seinn òran brònach, bàsachadh fad tha i 'seinn. Ruigidh i reòta ri bàs, agus tha Lancelot am measg na ruirich is mnàthan-uasala a chì i:

"Who is this? And what is here?" ("Cò a tha seo? Is dè th' an-seo?")
And in the lighted palace near (Agus 'san taigh-rìgh 'n cois)
Died the sound of royal cheer; (Bhàsaich an fuaim na meoghaile rìoghail;)
And they crossed themselves for fear, (Is chros ias fhèin air eagal,)
All the Knights at Camelot; (Uile nan Ridirean aig a' Chamelot;)
But Lancelot mused a little space (Ach Lancelot chnuasaich air greis)
He said, "She has a lovely face; (Thuirt e, "Th'aghaidh àlainn aice;)
God in his mercy lend her grace, (Dia 'na iochd thoir dhi maitheas,)
The Lady of Shalott." (A' Bhean-uasal na t-Sealaid)

Tha roinn a' smaoineachadh "A' Bhean-uasal na t-Sealaid" a chomharrachadh na t-imcheiste nan luchd-ealain, sgrìobhadairean, agus ceòladairean: a chruthachadh obraichean timcheall agus gleidheadh an saoghal, no a mhealtainn an saoghal tro maireann anna gu soirbh.

External links[deasaich | deasaich an tùs]

Seallaibh cuideachd[deasaich | deasaich an tùs]