Jump to content

Ùrnaigh an Tighearna

O Uicipeid
Ùrnaigh an Tighearna ann an Eaglais Paternoster ann an Ierusalem

Tha Ùrnaigh an Tighearna na Ùrnaigh as cudromaiche anns a' chreideamh Crìosdaidh. A-reir dualchas, agus an Tiomnadh Nuadh, thubhairt Ìosa Chrìosd fhèin an ùrnaigh seo.

Ar n-Athair a tha air nèamh, Gu naomhaichear d' ainm.
Thigeadh do rìoghachd. Dèanar do thoil air an talamh, mar a nithear air nèamh.
Tabhair dhuinn an-diugh ar n-àran làitheil.
Agus maith dhuinn ar fiachan, amhail mar a mhaitheas sinne dar luchd-fiach.
Agus na leig ann am buaireadh sinn; ach saor sinn o olc:
oir is leatsa an rìoghachd, agus an cumhachd, agus a' ghlòir, gu sìorraidh.
Amen.

Ceangal a-muigh[deasaich | deasaich an tùs]