Saidheans

O Uicipeid
Gearr leum gu: seòladh, lorg

Chan ann an saidheans (soisealta, nadurra neo diadhachd) ach cruinneachadh fiosrachaidh air a chuir an eagar.

Mar is tric 's an latha an diugh, is e na saidheansan nadurra a mhain a tha daoine a' ciallachadh nuair a chanas iad "saidheans".

Saidheans Nadurra[deasaich | edit source]

Is iad na priomh roinnean de saidheans nadurra

  • Nàdair-fheallsanchd (neo Fiosaig): A dheiligeas leis an doigh a bhios rudan fa-leth a' gnathachadh air a cheile. Rinneadh cuid den fheallsanachd seo a mach o chionn cor is 2 mhille bliadhna, ri linn nan seann Greugais- mar eisimplir an modh a lorg dluthad stuighe, a h-uraiche am feallsanachd Archimedes. Tha uidheam obair-lann don ainm "Cnogan Eureka", fhadhast ga cuimhneachdh 's an latha an diugh.
  • Ceimigeachd: Saidheans nan duil, agus an doigh a bhios iad comh-nasgadh. Chanar iom-obraich ris an rud a bhios a' tachairt nuair a chuireadh dà cheimidh ri cheile agus gun cosg iad a cheile.
  • Bith-eòlas

Deiligidh Bith-eòlas le rudan a tha beo. Chanar fas-bheirt ri gach ni, beag neo mòr, lús neo beathaich a tha (neo a bha uaireigin) beo. Tha gach ni a tha beo a' comharraich seachd comasan, gu ire beag neo mòr.

  1. comas gluasaid
  2. comas a ghabh beathachadh
  3. comas ath-ghineachaidh
  4. comas a chac
  5. comas a fhas
  6. comas tharruinn aille
  7. freagairt