Innleadair

O Uicipeid
Gearr leum gu: seòladh, lorg
Obraiche-Innleadaireachd ag obair air rothadair-stoith

Is e a tha ann an Innleadair neach proifeasanta a tha ri Innleadaireachd. Is ann an innleadaireachd a tha an gniomh agus am proifeasan a bhitheas ri dealbhadh de uidheam, acfhuinn neo obraichean, steidhichte air prionnsabalan saidheans, agus ro-dhearbhta le riomhaireachd. Air barrachd dealbhadh bithidh innleadairean ag obair mar manaidsearan air proiseachdan innlichidh, neo a ruithe proiseasan innlichidh

An iomadh dùthaich tha an stoidhle de "Innleadair" dionta - a' ciallachadh nach faod duine sam bith a channtainn gu bheil e na h-innleadair mur eil barantas innleadaireachd aige.

Anns an Èirinn, mar a tha air feadh Eòrpa ach am Breatuinn a-mhàin, is e stoidhle dionta a tha ann an innealtoir. Chanar "Innealtoir Proifeasanta" ris a tha air cosnadh ceum oilthigh ann an sgoil-innleadaireachd. Nuair a bhitheas an t-innleadair òg air a bhith ri innleadaireachd aig inbhe freagarach airson tri bliadhna, faodaidh esan a chuir a fhèin air adhart airson leirmheas agus, ma bhios an leirmheas fabharach, theid a chlaradh mar Innealtoir Chairte.

Anns an Rìoghachd Aonaichte, chan eil "innealtoir" neo "innleadair" na stoidhle dionta idir. Faodaidh do neach sam bith a chumail a mach gur e innleadair a tha ann, ged 's a tha "Innleadair Chairte" na stoidhle dionta riu a tha air dol fo leirmheas agus air claradh le Comhairle Innleadaireachd na Rioghachd Aonaichte. Anns an t-samradh de 2007 ghluas Riaghaltas na Sasainn nas dluth ri suidheachadh na h-Eireann, nuair a thòisich iad a chuir an stoidhle "innleadair proifeasanta" air innleadairean le ceum an innleadaireachd.